Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

Bookmark
Wymbritseradeel, Friesland

Wymbritseradeel, Friesland 


Notes: Wymbritseradeel (voorheen ook: Wijmbritseradeel, Fries: Wymbritseradiel) is een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Friesland. De gemeente heeft bestaan tot 1984. Het gemeentehuis stond in Sneek, aan dezelfde straat als het stadhuis van Sneek.
De nieuwe gemeente die in 1984 ontstond na een gemeentelijke herindeling heet sinds 1986 officieel Wymbritseradiel. Sindsdien wordt de Nederlandse naam ook wel gebruikt om de gemeente Wymbritseradeel van voor 1984 aan te duiden.
Geschiedenis
Wymbritseradeel is gevormd uit het land Wymbrits. In 1500 ontstond de grietenij Wymbritseradeel, doordat de Friese steden zelfstandig werden en aan de zuidkant van het gebied meerdere grietenijen gesplitst werden. De grenzen van Wymbritseradeel bleven tot 1984 ongewijzigd. Van 1625 tot de invoering van de gemeentewet in 1851 woonden de grietmannen van Wymbritseradeel in de stins Epema State in Ysbrechtum.
Gemeentelijke herindeling
Bij de gemeentelijke herindeling van 1984 zou Wymbritseradeel per 1 januari 1984 in een nieuwe gemeente opgaan, samen met de twee zelfstandige gemeenten Sneek en IJlst die als enclaves in Wymbritseradeel lagen, en een deel van de op te splitsen gemeente Doniawerstal. Dit plan leidde tot verzet bij de bevolking in Wymbritseradeel en IJlst, die vreesde dat Sneek te overheersend zou worden. Na een campagne met het motto "Drylts en Wymbrits nea bij Snits" (IJlst en Wimbritseradeel nooit bij Sneek) werd besloten Sneek buiten de nieuwe gemeente te laten.
De dorpjes Koufurderrige en Smallebrugge van Doniawerstal, en Greonterp van Wonseradeel werden aan de nieuwe gemeente toegevoegd. Anderzijds moest Wymbritseradeel ook dorpen afstaan. Nijhuizum ging naar Nijefurd en de dorpen IJsbrechtum, Loënga en Offingawier werden bij de gemeente Sneek gevoegd.

OpenStreetMap

County/Shire : Latitude: 52.997408, Longitude: 5.620923


Media

Documents
Een oude kaart van De gemeente Wymbritseradeel
Een oude kaart van De gemeente Wymbritseradeel

Birth

Matches 1 to 50 of 90

1 2 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Akkerman, Gesina  24 Feb 1866Wymbritseradeel, Friesland I746191
2 Alberda, Jantje Alberts  19 Dec 1819Wymbritseradeel, Friesland I488734
3 Aukes, Gerhardus  29 Mar 1873Wymbritseradeel, Friesland I523187
4 Aukes, Hillegonda  06 Jan 1878Wymbritseradeel, Friesland I523194
5 Aukes, Sjoerd  19 May 1850Wymbritseradeel, Friesland I523101
6 Baukes, Sijbren Jans  25 Feb 1822Wymbritseradeel, Friesland I353308
7 Bonekamp, Akke  28 Feb 1869Wymbritseradeel, Friesland I753283
8 Bonekamp, Andries Meindert  1926Wymbritseradeel, Friesland I753450
9 Bonekamp, Antonius Gregorius  20 Oct 1867Wymbritseradeel, Friesland I753266
10 Bonekamp, Margaretha  10 Jan 1881Wymbritseradeel, Friesland I753184
11 Buringa, Sybren Bauke  27 Sep 1892Wymbritseradeel, Friesland I307929
12 Canrinus, Bauke  10 Apr 1818Wymbritseradeel, Friesland I275788
13 Doeven, Johannes  24 Oct 1870Wymbritseradeel, Friesland I633982
14 van der Goot, Sjirk Scheltes  07 Dec 1836Wymbritseradeel, Friesland I42710
15 van der Goot, Trijntje  19 Jun 1840Wymbritseradeel, Friesland I42689
16 Heerkes, Trijntje Sjoerd  03 Aug 1746Wymbritseradeel, Friesland I59730
17 Hijlkema, Bauke  06 Jan 1838Wymbritseradeel, Friesland I183911
18 Huitema, Aaltje  05 Jan 1903Wymbritseradeel, Friesland I347909
19 de Jong, Akke  26 Mar 1839Wymbritseradeel, Friesland I63117
20 de Jong, Andries  06 Sep 1831Wymbritseradeel, Friesland I7893
21 de Jong, Attje  11 May 1836Wymbritseradeel, Friesland I63116
22 de Jong, Baukje  08 Jul 1868Wymbritseradeel, Friesland I253130
23 de Jong, Baukjen  07 Feb 1829Wymbritseradeel, Friesland I63113
24 de Jong, Baukjen  18 Apr 1830Wymbritseradeel, Friesland I63114
25 de Jong, Catharine  08 Dec 1862Wymbritseradeel, Friesland I664607
26 de Jong, Hendrika  08 Sep 1855Wymbritseradeel, Friesland I664604
27 de Jong, Jan Jelles  1789Wymbritseradeel, Friesland I355995
28 de Jong, Johanneske  11 Dec 1845Wymbritseradeel, Friesland I7849
29 de Jong, Kornelis Arjen  27 Jan 1858Wymbritseradeel, Friesland I664605
30 de Jong, Sijke  21 May 1860Wymbritseradeel, Friesland I664606
31 de Jong, Tjerk  23 Jun 1833Wymbritseradeel, Friesland I63115
32 de Jong, Ytje  27 May 1842Wymbritseradeel, Friesland I63118
33 de Jonge, Klaasje  05 Mar 1880Wymbritseradeel, Friesland I603421
34 Klarenberg, Ida  07 Jun 1880Wymbritseradeel, Friesland I750124
35 Klarenberg, Sjieuwke  13 Nov 1881Wymbritseradeel, Friesland I750209
36 Klarenberg, Sybolt  13 Mar 1887Wymbritseradeel, Friesland I750258
37 Koopmans, Sjoerd  22 Jun 1877Wymbritseradeel, Friesland I263319
38 Koopmans, Tjalling  06 Jul 1829Wymbritseradeel, Friesland I263317
39 Langeraap, Antje  31 May 1873Wymbritseradeel, Friesland I664319
40 Langeraap, Aukje  26 Feb 1875Wymbritseradeel, Friesland I664318
41 Langeraap, Feikje  05 May 1880Wymbritseradeel, Friesland I664314
42 Langeraap, Jentje Jolie  15 Jan 1883Wymbritseradeel, Friesland I664313
43 Langeraap, Sijke  17 Aug 1877Wymbritseradeel, Friesland I664317
44 Langeraap, Syke  28 Jun 1887Wymbritseradeel, Friesland I664312
45 Langeraap, Symen  30 Jun 1889Wymbritseradeel, Friesland I664310
46 Langeraap, Symentje  28 Jun 1887Wymbritseradeel, Friesland I664311
47 de Liefde, NN  16 Oct 1838Wymbritseradeel, Friesland I633786
48 Marines, Wybe Annes  25 Jul 1812Wymbritseradeel, Friesland I189027
49 van der Meer, Jelle  Abt 1896Wymbritseradeel, Friesland I348784
50 Riemer, Gosse  1640Wymbritseradeel, Friesland I174670

1 2 Next»Died

Matches 1 to 50 of 50

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Alberda, Jantje Alberts  13 May 1882Wymbritseradeel, Friesland I488734
2 Aukes, Hendrikus Augustinus  25 Dec 1878Wymbritseradeel, Friesland I523180
3 Aukes, Jan  21 May 1894Wymbritseradeel, Friesland I523185
4 Binnemans, Reino Pieters Regnerus  02 Jan 1853Wymbritseradeel, Friesland I456968
5 Bonekamp, Antonius Gregorius  03 Jan 1868Wymbritseradeel, Friesland I753266
6 Bonekamp, Hendrikus Johannes  20 Dec 1940Wymbritseradeel, Friesland I754190
7 Bonekamp, Margaretha  31 Dec 1886Wymbritseradeel, Friesland I753184
8 van Bons, Grietje Ulbes  24 Dec 1871Wymbritseradeel, Friesland I488731
9 Cnossen, Neeltje Sierks  22 Jan 1860Wymbritseradeel, Friesland I355994
10 Cnossen, Sierk Wybes  28 Oct 1828Wymbritseradeel, Friesland I459453
11 van Dekken, Jitske  27 Aug 1935Wymbritseradeel, Friesland I245895
12 van Dekken, Luitzen  16 Apr 1890Wymbritseradeel, Friesland I246298
13 Faber, Abraham Gerbens  27 Sep 1854Wymbritseradeel, Friesland I387092
14 Genee, Eeltje Ottes  23 Mar 1902Wymbritseradeel, Friesland I745315
15 de Graaf, Geertje Harmens  17 Sep 1846Wymbritseradeel, Friesland I205309
16 Heijner, Christiaan  11 Jun 1866Wymbritseradeel, Friesland I456967
17 Heins, Jacobus  05 Apr 1950Wymbritseradeel, Friesland I750176
18 Houtman, Adreana  31 Jan 1879Wymbritseradeel, Friesland I355847
19 de Jong, Jan Jelles  05 Apr 1856Wymbritseradeel, Friesland I355995
20 Ketelaar, Lieuwe Lieuwes  23 Mar 1916Wymbritseradeel, Friesland I380816
21 Landman, Tjitte Jans  02 Oct 1884Wymbritseradeel, Friesland I380774
22 Langeraap, Sijke  Bef 1887Wymbritseradeel, Friesland I664317
23 Nolles, Antje Tjeerds  01 Jun 1856Wymbritseradeel, Friesland I356019
24 Oord, Fetje  09 Mar 1878Wymbritseradeel, Friesland I422079
25 Steenbeek, Trijntje Wiegers  23 May 1864Wymbritseradeel, Friesland I387084
26 Terwisscha van Scheltinga, Sybrigje  17 Aug 1922Wymbritseradeel, Friesland I523183
27 Terwisscha van Scheltinga, Teuntje Gerardus  01 Jan 1887Wymbritseradeel, Friesland I362695
28 Tromp, Hylke Palses  27 Sep 1816Wymbritseradeel, Friesland I259585
29 Visser, Naamloos  27 Mar 1851Wymbritseradeel, Friesland I654161
30 de Vries, Pietertje  19 Jul 1900Wymbritseradeel, Friesland I355820
31 Walda, Hendrik Roelofs  04 Sep 1914Wymbritseradeel, Friesland I367853
32 Wijbenga, Hitje  20 Apr 1938Wymbritseradeel, Friesland I305938
33 Wispelweg, Theunis Hendriks  08 Jan 1860Wymbritseradeel, Friesland I356001
34 Wouda, Jantje  26 Nov 1903Wymbritseradeel, Friesland I245663
35 Ypma, Yep  07 Mar 1942Wymbritseradeel, Friesland I753265
36 Zandstra, Antje Johannes  22 Nov 1860Wymbritseradeel, Friesland I355029
37 Zandstra, IJke  16 Aug 1826Wymbritseradeel, Friesland I355033
38 Zandstra, Klaas Johannes  21 Oct 1814Wymbritseradeel, Friesland I355031
39 Zandstra, Klaaske Johannes  30 Dec 1889Wymbritseradeel, Friesland I355027
40 Zandstra, Tjeerd Johannes  22 Apr 1832Wymbritseradeel, Friesland I355028
41 Zandstra, Tjeerdtje Johannes  12 Nov 1838Wymbritseradeel, Friesland I355032
42 van der Zee, Herke  20 Oct 1950Wymbritseradeel, Friesland I142023
43 Zoethout, Gerrit  01 May 1934Wymbritseradeel, Friesland I355826
44 Zoethout, Hendrik  20 Mar 1925Wymbritseradeel, Friesland I355824
45 Zoethout, Jurjen Jelles  20 Jan 1904Wymbritseradeel, Friesland I355511
46 Zoethout, Rinske Jurjens  24 Nov 1927Wymbritseradeel, Friesland I355822
47 Zoethout, Tjitske Jurjens  23 Nov 1862Wymbritseradeel, Friesland I355940
48 Zoethout, Wytske Jelles  09 Apr 1847Wymbritseradeel, Friesland I355844
49 Zondervan, Lieuwe Pieters  23 Aug 1866Wymbritseradeel, Friesland I488733
50 Zondervan, Pieter Lieuwes  19 Dec 1857Wymbritseradeel, Friesland I488732

Death registration

Matches 1 to 4 of 4

   Last Name, Given Name(s)    Death registration    Person ID 
1 Bonekamp, Hendrik Hendriks  24 May 1905Wymbritseradeel, Friesland I753170
2 Hiemstra, Aaltje Jelmers  18 Aug 1874Wymbritseradeel, Friesland I687965
3 Korfmaker, Anne Piers  02 Oct 1846Wymbritseradeel, Friesland I687964
4 van der Woude, Duifke Sierds  07 Apr 1894Wymbritseradeel, Friesland I424246

Birth registration

Matches 1 to 4 of 4

   Last Name, Given Name(s)    Birth registration    Person ID 
1 Bergsma, Akke Ebeles  16 Feb 1824Wymbritseradeel, Friesland I687812
2 Bonekamp, Cornelis  27 May 1886Wymbritseradeel, Friesland I753402
3 Bonekamp, Hendrik Hendriks  06 Mar 1827Wymbritseradeel, Friesland I753170
4 Bonekamp, Johanna  01 May 1883Wymbritseradeel, Friesland I753375

Married

Matches 1 to 50 of 79

1 2 Next»

   Family    Married    Family ID 
1 Ages / Visser  31 May 1845Wymbritseradeel, Friesland F250096
2 Aukes / Terwisscha van Scheltinga  07 May 1870Wymbritseradeel, Friesland F203259
3 Bakker / Nieuwland  04 May 1839Wymbritseradeel, Friesland F255021
4 Banning / Visser  10 Jul 1886Wymbritseradeel, Friesland F253221
5 Baukes / Fortuin  07 Apr 1849Wymbritseradeel, Friesland F138749
6 Boersma / Rienks  22 Mar 1833Wymbritseradeel, Friesland F24577
7 Bokma / Bokma  08 Nov 1862Wymbritseradeel, Friesland F78038
8 Bonekamp / Hettinga  13 May 1854Wymbritseradeel, Friesland F284442
9 Bonekamp / Terwisscha van Scheltinga  05 May 1883Wymbritseradeel, Friesland F284446
10 Bonekamp / Witteveen  04 May 1878Wymbritseradeel, Friesland F284445
11 Bonekamp / Witteveen  30 Apr 1887Wymbritseradeel, Friesland F284470
12 Dekken / Fokkens  14 May 1887Wymbritseradeel, Friesland F97256
13 Dijkstra / Siyperda  7 Jan 1844Wymbritseradeel, Friesland F21874
14 Duiker / Smit  22 Aug 1840Wymbritseradeel, Friesland F187292
15 Faber / Steenbeek  21 May 1809Wymbritseradeel, Friesland F151305
16 Faber / Steenbeek  26 May 1838Wymbritseradeel, Friesland F49618
17 Flapper / Langedijk  07 Jan 1814Wymbritseradeel, Friesland F149138
18 Froklage / Vries  07 Feb 1920Wymbritseradeel, Friesland F243337
19 Galema / Heerkes  13 Jun 1775Wymbritseradeel, Friesland F23894
20 Genee / Jong  26 May 1883Wymbritseradeel, Friesland F281525
21 Gerbrandij / Zijl  30 Apr 1870Wymbritseradeel, Friesland F166194
22 Goot / Haagsma  27 Mar 1834Wymbritseradeel, Friesland F19510
23 Heeg / Jong  23 Oct 1902Wymbritseradeel, Friesland F189841
24 Heeg / Zondervan  16 May 1874Wymbritseradeel, Friesland F189839
25 Heins / Klarenberg  24 Nov 1906Wymbritseradeel, Friesland F283394
26 Hettinga / Brandsma  27 Apr 1830Wymbritseradeel, Friesland F284444
27 Jaarsma / Visser  06 Nov 1890Wymbritseradeel, Friesland F253183
28 Jong / Boersma  06 May 1828Wymbritseradeel, Friesland F20268
29 Jong / Feenstra  12 May 1894Wymbritseradeel, Friesland F253555
30 Jong / Jong  15 Apr 1882Wymbritseradeel, Friesland F253557
31 Jong / Savonije  23 Aug 1884Wymbritseradeel, Friesland F489
32 Jong / Schoutema  11 May 1878Wymbritseradeel, Friesland F189842
33 Jong / Visser  10 Jun 1854Wymbritseradeel, Friesland F253181
34 Jong / Visser  23 May 1896Wymbritseradeel, Friesland F253172
35 Jong / Zoethout  25 May 1814Wymbritseradeel, Friesland F139837
36 Jorna / Bonekamp  05 May 1917Wymbritseradeel, Friesland F284548
37 Ketelaar / Pietersma  19 Nov 1892Wymbritseradeel, Friesland F149144
38 Klarenberg / Kamp  17 May 1879Wymbritseradeel, Friesland F283309
39 Klooster / Visser  15 May 1832Wymbritseradeel, Friesland F250116
40 Koopmans / Dam  07 Oct 1876Wymbritseradeel, Friesland F104060
41 Koopmans / Joustra  08 May 1858Wymbritseradeel, Friesland F104069
42 Koopmans / Veldhuis  14 May 1846Wymbritseradeel, Friesland F104061
43 Landman / Hettinga  02 May 1908Wymbritseradeel, Friesland F149117
44 Landman / Pietersma  13 May 1876Wymbritseradeel, Friesland F149124
45 Langeraap / Schilstra  20 May 1911Wymbritseradeel, Friesland F253457
46 Langeraap / Visser  01 Jun 1872Wymbritseradeel, Friesland F253178
47 Leenstra / Eisma  03 May 1873Wymbritseradeel, Friesland F253474
48 Leenstra / Langeraap  23 May 1903Wymbritseradeel, Friesland F253472
49 Marines / Wijnja  09 Dec 1840Wymbritseradeel, Friesland F75589
50 Meer / Groeneveld  20 Nov 1919Wymbritseradeel, Friesland F104084

1 2 Next»Calendar

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.