Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

Bookmark

Tzummarum, Barradeel, Friesland 


Notes: Tzummarum (Fries: Tsjummearum) is een dorp in de gemeente Franekeradeel, provincie Friesland (Nederland). Het ligt ca vijf kilometer ten noorden van Franeker, aan de N 384, en telt 1340 inwoners (2004). Tot de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 behoorde Tzummarum tot de per die datum opgeheven gemeente Barradeel.
Tzummarum had een spoorwegstation aan de NFLS-spoorlijn van Stiens naar Harlingen dat tevens beginpunt was van de NFLS-lijn naar Franeker. De verkorte aanduiding was Tzum. Het station werd op 2 december 1902 geopend, en werd op 1 december 1940 gesloten. Incidenteel was het daarna nog wel in gebruik. Het werd ten slotte door de NS verkocht aan de gemeente Barradeel.
Geschiedenis van Tzummarum-Firdgum

Het dorp Tzummarum is gesticht op de kwelderwal die van Sexbierum tot Minnertsga loopt.
Het ontstaan van het dorp door de aanleg van een terp op deze kwelderwal zal ongeveer in de 8e eeuw hebben plaatsgevonden. De eerste bewoners zullen hier zijn komen wonen omdat de hoger gelegen gebieden bij het dorp vruchtbare zavelgronden zijn, die goed zijn te bewerken.
De naam van het dorp is afgeleid van Thiadmar en betekent zoveel als: heem van Thiadmar. Rond het jaar 1000 wordt het dorpsgebied beschermd door de aanleg van een zeedijk, de tegenwoordige Hoarnestreek. Enkele eeuwen later schuift de grens tussen zee en land verder naar het noorden op met de aanleg van de nieuwe zeedijk, op de plaats waar deze ook nu nog ligt.
De landerijen ten noorden van het dorp werden eeuwenlang vooral gebruikt voor de landbouw, terwijl de lage landen ten zuiden van het dorp vaak als hooiland dienst deden. Naast de landbouw was ook lang de visserij een belangrijke bron van inkomen in het dorp. De Vissersvaart van Zeedijk naar het dorp werd speciaal gegraven om de vangst naar de klanten te kunnen brengen.
De kerk van Tzummarum werd in de 13e eeuw geïncorporeerd bij het klooster Lidlum, dat in 1234 werd gesticht op dezelfde kwelderwal waarop ook Tzummarum ligt. Vanaf toen werd de pastoor van Tzummarum benoemd vanuit dit klooster van de Witheren, oftewel Norbertijnen of Preamonstratensers. Tijdens de Middeleeuwen zal het dorp Tzummarum in de schaduw van het klooster hebben geleefd. Alleen al wat betreft het aantal inwoners overvleugelde het klooster het dorp. De conflicten tussen het klooster en het dorp gingen vooral om de macht, o.a. over de landerijen. Grote tegenspeler van het klooster was het adellijke geslacht Roorda (of Roordama) op zijn stins in de Westerbuorren. Als boetedoening bepaalt Johan Roorda uit dit geslacht in 1473 in zijn testament dat er een begijnenklooster zal worden gebouwd. Dat wordt het klooster Bethanië in de Mieden onder Tzummarum. Nog geen eeuw later, in oktober 1572, komt er een einde aan zowel klooster Lidlum als Bethanië als de Geuzen, als hun bijdrage aan de Reformatie, er de brand in steken. Dan staan intussen al bijna honderd jaar de nieuwe kerk en toren in het centrum van het dorp, met de torenklok van 1531. Daarin een inscriptie die verwijst naar de verwoestingen in Tzummarum door de Zwarte hoop (muitende soldaten van de Saksische hertogen) in 1515.
In 1771 begint de aardappel zijn opmars in de Nederlandse keuken vanaf een perceel bouwland tussen Tzummarum en Firdgum. In de Patriottentijd tegen het eind van de 18e eeuw levert het dorp Tzummarum een behoorlijke bijdrage aan de strijd tegen de Prinsgezinden. In augustus 1787 trekken meer dan 70 leden van het vrijkorps van Tzummarum op naar Franeker om daar mee te vechten met de patriotse tegenregering.
In de 19e eeuw beleeft het dorp aanvankelijk een flinke groei. Tussen 1800 en 1878 wordt het inwoneraantal bijna driekeer zo groot. Na het uitbreken van de landbouwcrisis in 1878 keert die trend om. Armoede en het ontbreken van perspectief brengen veel inwoners ertoe het dorp te verlaten om te emigreren, vooral naar Amerika. Anderen zoeken hun heil in de opkomende socialistische beweging. Tzummarum heeft in 1888 zelfs de provinciale primeur van een staking in de landbouw. De laatste decennia van de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw raakt ook in Tzummarum de maatschappij verzuild: de dorpsgemeenschap wordt opgedeeld in gemeenschappen naar geloofsovertuiging. Wanneer in de tweede helft van de 20e eeuw de mechanisatie van de landbouw snel toeneemt, verdwijnen er opnieuw veel inwoners, nu vooral naar Canada. Daarnaast zoeken velen werk in de industrie, meestal buiten de provincie. Deze ontwikkelingen maken Tzummarum meer tot een forensendorp.

OpenStreetMap

City/Town : Latitude: 53.2375, Longitude: 5.54611111111111


Media

Documents
Een oude kaart van De gemeente Barradeel
Een oude kaart van De gemeente Barradeel
Een oude kaart van De gemeente Franekeradeel
Een oude kaart van De gemeente Franekeradeel

Birth

Matches 1 to 50 of 54

1 2 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Anema, Jan Sipkes  01 May 1881Tzummarum, Barradeel, Friesland I61196
2 Anema, Sipke Jans  19 Oct 1842Tzummarum, Barradeel, Friesland I61189
3 Anema, Wibe Jans  20 Feb 1838Tzummarum, Barradeel, Friesland I61161
4 Bruinsma, Wytse Sibles  15 Mar 1839Tzummarum, Barradeel, Friesland I61148
5 Buisman, Ariaantje  28 Jun 1865Tzummarum, Barradeel, Friesland I520610
6 Faber, Johannes  1863Tzummarum, Barradeel, Friesland I61378
7 van Gelder, Folkert Klases  1809Tzummarum, Barradeel, Friesland I60776
8 Hafniks, Maaike Gatzes  1810Tzummarum, Barradeel, Friesland I149565
9 Harkema, Jakob Taekes  1801Tzummarum, Barradeel, Friesland I763642
10 Hendriks, Meindert  19 Mar 1758Tzummarum, Barradeel, Friesland I65668
11 Hesse, Albertus Simon Harmanus  17 Dec 1851Tzummarum, Barradeel, Friesland I32684
12 Hesse, Folkerdine Stientje  16 Apr 1847Tzummarum, Barradeel, Friesland I126705
13 Hesse, Gesina Petronella  02 Nov 1838Tzummarum, Barradeel, Friesland I462926
14 Hesse, Jan Willem  16 Sep 1843Tzummarum, Barradeel, Friesland I462922
15 Hesse, Johanna Wilhelmina  28 May 1841Tzummarum, Barradeel, Friesland I463334
16 Hesse, Margaretha Laurentia  10 Dec 1836Tzummarum, Barradeel, Friesland I462923
17 Hesse, Pieter Jacob  10 Sep 1849Tzummarum, Barradeel, Friesland I197603
18 Hibma, Jetske Johannes  08 Jul 1781Tzummarum, Barradeel, Friesland I439848
19 Hoogterp, Trijntje  24 Jul 1884Tzummarum, Barradeel, Friesland I150862
20 Jans, Beitske  Abt 1790Tzummarum, Barradeel, Friesland I681750
21 Jans, Henricus  03 Jun 1766Tzummarum, Barradeel, Friesland I281727
22 Jans, Margareta  25 Feb 1773Tzummarum, Barradeel, Friesland I281729
23 Jans, Tetje  17 Sep 1767Tzummarum, Barradeel, Friesland I281728
24 de Jong, Gerardus Meinderts  1803Tzummarum, Barradeel, Friesland I57347
25 de Jong, Yde  20 Jul 1897Tzummarum, Barradeel, Friesland I565539
26 Kits, Henri Heero  17 Mar 1895Tzummarum, Barradeel, Friesland I157008
27 Klantinga, Trijntje Aans  21 Jan 1791Tzummarum, Barradeel, Friesland I302870
28 Mantjes, Jetske Sipkes  12 Dec 1791Tzummarum, Barradeel, Friesland I306684
29 Nieuwhof, Sybrigje Franses  18 Mar 1800Tzummarum, Barradeel, Friesland I306497
30 Noordhoff, David  20 Oct 1922Tzummarum, Barradeel, Friesland I489226
31 Pasma, Rinse  28 Nov 1863Tzummarum, Barradeel, Friesland I468787
32 Posthuma, Antje Rinzes  09 Jan 1836Tzummarum, Barradeel, Friesland I468654
33 Posthuma, Reinder Rinses  10 Aug 1850Tzummarum, Barradeel, Friesland I469079
34 Posthumus, Gooitske  01 Sep 1864Tzummarum, Barradeel, Friesland I614453
35 Rienks, Geertje Klazes  03 May 1852Tzummarum, Barradeel, Friesland I61127
36 Rienks, Heiltsje Klazes  15 Jun 1847Tzummarum, Barradeel, Friesland I61126
37 Rienks, Jan Klazes  18 Oct 1844Tzummarum, Barradeel, Friesland I61124
38 Rienks, Jeltsje Klazes  05 Oct 1839Tzummarum, Barradeel, Friesland I61123
39 Rienks, Simon Klazes  07 Aug 1849Tzummarum, Barradeel, Friesland I61125
40 Rienks, Sytske Klazes  26 Jan 1838Tzummarum, Barradeel, Friesland I61122
41 Slim, Rinske Poppes  1822Tzummarum, Barradeel, Friesland I61054
42 Tietes, Johannes  Yes, date unknownTzummarum, Barradeel, Friesland I440116
43 Tjittes, Elisabeth  15 Aug 1803Tzummarum, Barradeel, Friesland I281735
44 Tjittes, Joannes  29 Oct 1798Tzummarum, Barradeel, Friesland I281732
45 Tjittes, Johanna  19 Oct 1805Tzummarum, Barradeel, Friesland I281736
46 Tjittes, Johannes  14 Nov 1806Tzummarum, Barradeel, Friesland I281737
47 Tjittes, Maria  30 Aug 1797Tzummarum, Barradeel, Friesland I281734
48 Visser, Cornelis Anne  27 Apr 1876Tzummarum, Barradeel, Friesland I653990
49 Visser, Jetske  18 Jul 1882Tzummarum, Barradeel, Friesland I654003
50 Visser, Klaske  17 Jun 1878Tzummarum, Barradeel, Friesland I653995

1 2 Next»Christened

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Christened    Person ID 
1 de Jong, Gerardus Meinderts  12 Jan 1803Tzummarum, Barradeel, Friesland I57347
2 Klantinga, Trijntje Aans  13 Mar 1791Tzummarum, Barradeel, Friesland I302870

Died

Matches 1 to 18 of 18

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Anema, Jan Wybes  30 Oct 1844Tzummarum, Barradeel, Friesland I150863
2 Anema, Sipke Jans  07 Jul 1912Tzummarum, Barradeel, Friesland I61189
3 Bruinsma, Wytse Sibles  26 Sep 1861Tzummarum, Barradeel, Friesland I61148
4 Dijken, Doewe  03 Jan 1951Tzummarum, Barradeel, Friesland I278564
5 Hesse, Gesina Petronella  22 Jan 1862Tzummarum, Barradeel, Friesland I462926
6 van der Hoek, Taeke Sytzes  08 Feb 1945Tzummarum, Barradeel, Friesland I76837
7 Kuperus, Tietje Jans  11 Jun 1896Tzummarum, Barradeel, Friesland I60779
8 Leistra, Jeltsje Hanzes  14 Feb 1839Tzummarum, Barradeel, Friesland I60110
9 Rienks, Foeke Simons  25 Jan 1846Tzummarum, Barradeel, Friesland I60355
10 Rienks, Heiltje Simons  04 Oct 1841Tzummarum, Barradeel, Friesland I60357
11 Rienks, Heiltsje Klazes  06 Aug 1916Tzummarum, Barradeel, Friesland I61126
12 Rienks, Klaas Rienks  11 Aug 1962Tzummarum, Barradeel, Friesland I60335
13 Rienks, Klaas Simons  19 Apr 1866Tzummarum, Barradeel, Friesland I60358
14 Rienks, Klaaske Symons  08 Jul 1830Tzummarum, Barradeel, Friesland I60350
15 Siebesma, Getje Gooitzens  27 Dec 1961Tzummarum, Barradeel, Friesland I60336
16 Visser, Simon  28 Apr 1885Tzummarum, Barradeel, Friesland I654149
17 Wassenaar, Binnert Jobs  05 Feb 1837Tzummarum, Barradeel, Friesland I439724
18 Zakema, Ente R.  15 Dec 1930Tzummarum, Barradeel, Friesland I468685

Buried

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 Zakema, Ente R.  Tzummarum, Barradeel, Friesland I468685

Occupation

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID 
1 Oomkens, Geert  Tzummarum, Barradeel, Friesland I487468

Married

Matches 1 to 2 of 2

   Family    Married    Family ID 
1 Hendriks / Gerrijts  19 Mar 1786Tzummarum, Barradeel, Friesland F51248
2 Tietes / Jans  21 May 1780Tzummarum, Barradeel, Friesland F171685

Calendar

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.