Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

Bookmark

Het Bildt, Friesland 


Notes: Het Bildt is een gemeente en streek in de provincie Friesland (Nederland) met als hoofdplaats Sint Annaparochie. Het telt 10.975 inwoners (per 1 januari 2007, bron: CBS) en ligt aan de Waddenzee met 15,4 km kust.
Kernen
De gemeente Het Bildt telt zes officiële kernen. De Nederlandse namen zijn de officiële. In het poldergebied van Het Bildt wordt geen Fries, maar Bildts gesproken. Deze taal is ontstaan door vermenging van de Zuid-Hollandse dialecten van de polderbewoners met het Fries van de omliggende gebieden (zie Geschiedenis). Alleen in de kern Minnertsga, die niet in het poldergebied ligt en pas sinds de gemeentelijke herindeling van 1984 tot de gemeente Het Bildt behoort, wordt Fries gesproken. De gemeente heeft wel gekozen voor tweetalige plaatsnaamborden, maar onder de Nederlandse naam van de polderdorpen staat de Bildtse vertaling vermeld in plaats van de Friese.
De naam "Het Bildt" komt van opgebild, wat opgeslibd betekent.
De bodem (zeeklei) is zeer vruchtbaar, en het gebied leeft van landbouw; voornamelijk uien en pootaardappelen.
Het Bildt moet niet worden verward met de Utrechtse gemeente en plaats De Bilt.
Dorpen
Aantal inwoners per woonkern op 1 januari 2004:
Nederlandse naam Bildtse naam Friese naam Aantal
Sint Annaparochie Sint-Anne n.v.t. 3990
Minnertsga n.v.t. Minnertsgea 1640
Sint Jacobiparochie Sint-Jabik n.v.t. 1370
Oudebildtzijl Ouwe-Syl n.v.t. 740
Vrouwenparochie Froubuurt Froubuorren 620
Nij Altoenae * Nij Altoenae n.v.t. 280
Bron: CBS
* Per 1 okt. 2006 officiële kern
Overige officiële kern:
* Westhoek (Bildts: De Westhoek)
Buurtschappen
Naast deze officiële kernen bevinden zich in de gemeente de volgende buurtschappen:
* Nieuwebildtzijl (Bildts: Nije-Syl)
* Nij Altoenae
* Vrouwbuurtstermolen (gedeeltelijk)
* Zwarte Haan
Geschiedenis
Het Bildt maakte ooit deel uit van de Middelzee. Toen deze rond 1300 door een dijk tussen Beetgumermolen en Britsum werd afgesloten, slibde het gebied aan. In 1398 werden de kwelders door graaf Albrecht van Beieren geschonken aan Arend van Egmond, Heer van IJsselstein. Honderd jaar later, in 1498, was het gebied aanzienlijk groter geworden. Het bestond toen uit Grote Bildt en Kleine Bildt, en werd eigendom van hertog Albrecht van Saksen. Na zijn dood droegen zijn beide zoons een deel van het gebied in 1501 over aan Franeker.
Op 22 februari 1505 sloot hertog George van Saksen een overeenkomst met de gebroeders Dirk, Floris, en Jacob van Wijngaarden, en Thomas Beukelaar, de schoonzoon van een van hen. Deze Zuid-Hollandse Heren zouden de kwelders indijken tegen vrijstelling van pacht gedurende het eerste jaar. In 1505 werd Het Bildt door arbeiders uit onder meer Zuid-Holland, Zeeland en Friesland ingedijkt door een dijk van 14 kilometer die geheel met de hand werd aangelegd. Er kwam een kaarsrechte weg, met drie dorpjes: Wijngaarden, Altoenae en Kijfhoek, genoemd naar de oorspronkelijke plaatsen (Wijngaarden, Altoenae en Kijfhoek) waar de bewoners van het nieuwe gebied vandaan kwamen. Elk dorp vormde een katholieke parochie, en de namen daarvan gingen al snel over op de dorpen. Zo ontstonden Sint Jacobiparochie, Sint Annaparochie, en Vrouwenparochie (naar Onze Lieve Vrouwe).
In 1514 werd het gehele gebied verkocht aan keizer Karel V. Toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zich losmaakte van Spanje, werd Het Bildt de negenentwintigste grietenij van Friesland.
Het gebied slibde nog steeds aan, en zo werd in 1600 het Buitenbildt ingedijkt (Nij Bildt), dat in 1637 samen met een deel van Oud Bildt door de Staten van Friesland uit geldgebrek aan de pachters werd verkocht. In 1715 werd nogmaals een kweldergebied ingedijkt, de Wester Bildtpollen geheten. Op 12 maart 1751 werd dit met de rest van Het Bildt dat nog in bezit was van de Friese Staten verkocht. In 1754 werden de Ooster Bildtpollen ingedijkt.
Op 1 januari 1984 werd het gebied rond Minnertsga aan Het Bildt toegevoegd, in het kader van een gemeentelijke herindeling in Friesland. Dit is een veel ouder gebied; het is nooit ingedijkt. Het dorp bestaat al duizend jaar.
Er waren plannen om het gebied rond de Oude- en Nieuwebildtdijk te laten aanwijzen als beschermd Rijksmonument. Deze plannen zijn eind 2004 door de gemeenteraad afgewezen.
In 2005 is het vijfhonderdjarig bestaan van Het Bildt gevierd.

OpenStreetMap

City/Town : Latitude: 53.301189, Longitude: 5.642574


Media

Documents
Een oude kaart van De gemeente Het Bildt
Een oude kaart van De gemeente Het Bildt

Birth

Matches 1 to 26 of 26

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Alkema, Jitske  24 Mar 1915Het Bildt, Friesland I200277
2 Alkema, NN  09 Mar 1888Het Bildt, Friesland I200279
3 Alkema, NN  07 Feb 1895Het Bildt, Friesland I200278
4 Andringa, Antje  18 Feb 1855Het Bildt, Friesland I306994
5 Borst, NN  31 May 1906Het Bildt, Friesland I7533
6 Bosje, Piebe  31 Jul 1892Het Bildt, Friesland I564622
7 Buirtie, Trijntje Lourens  1634Het Bildt, Friesland I439951
8 Dijkstra, Gerben Minnes  28 Aug 1831Het Bildt, Friesland I60539
9 Dijkstra, Klaas  1888Het Bildt, Friesland I307463
10 Hoekstra, Jacob  04 Aug 1890Het Bildt, Friesland I439833
11 Hoekstra, Ytje Klazes  06 Aug 1829Het Bildt, Friesland I60641
12 Jasper, Willemke  10 Jan 1836Het Bildt, Friesland I421870
13 Koldijk, Pieter  1829Het Bildt, Friesland I631166
14 Koopal, Cornelis Martens  30 Mar 1821Het Bildt, Friesland I554555
15 Londema, Dirk  05 May 1847Het Bildt, Friesland I530934
16 Londema, Grietje  06 Jul 1854Het Bildt, Friesland I698758
17 Londema, Jan  24 Jul 1849Het Bildt, Friesland I698760
18 Londema, Pieter  11 May 1851Het Bildt, Friesland I698759
19 Pot, Janke  24 Sep 1871Het Bildt, Friesland I547016
20 Rienks, Bokke Sipkes  11 Nov 1828Het Bildt, Friesland I60251
21 Scholte, Wolter  30 Nov 1859Het Bildt, Friesland I715838
22 Steiger, Jan  26 Jan 1874Het Bildt, Friesland I438813
23 Velt, Paulus  30 Apr 1891Het Bildt, Friesland I546345
24 de Vries, Antje  15 Jul 1916Het Bildt, Friesland I423482
25 Wiersma, Johannes  19 Apr 1891Het Bildt, Friesland I152962
26 van der Woude, Sjoerdje Rinzes  03 Jan 1824Het Bildt, Friesland I113696

Died

Matches 1 to 33 of 33

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Alkema, Duurd Harkes  18 May 1926Het Bildt, Friesland I198454
2 Alkema, Harke  23 Apr 1923Het Bildt, Friesland I198453
3 Alkema, Jitske  27 Mar 1915Het Bildt, Friesland I200277
4 Alkema, NN  09 Mar 1888Het Bildt, Friesland I200279
5 Alkema, NN  07 Feb 1895Het Bildt, Friesland I200278
6 Bierma, Hesssel Watses  18 Jan 1880Het Bildt, Friesland I745722
7 van 't Blik, Wouter  01 Nov 1934Het Bildt, Friesland I691272
8 Borst, NN  31 May 1906Het Bildt, Friesland I7533
9 Braaksma, Hiltje Johannes  09 Apr 1884Het Bildt, Friesland I636378
10 Braaksma, Jan  06 Nov 1910Het Bildt, Friesland I636380
11 Buikstra, Doutje Hendriks  24 Dec 1893Het Bildt, Friesland I691136
12 Buirtie, Laurens Jacobs  05 Sep 1607Het Bildt, Friesland I439954
13 Dijkstra, Gerben Minnes  28 Aug 1831Het Bildt, Friesland I60539
14 Dijkstra, Ytje Minnes  26 Dec 1828Het Bildt, Friesland I60789
15 Draaisma, Antje Pieters  15 Feb 1907Het Bildt, Friesland I663449
16 Hartmans, Trijntje  16 Dec 1875Het Bildt, Friesland I745723
17 Ket, Taeke  17 May 1827Het Bildt, Friesland I769739
18 Koopal, Doekele Reimers  19 May 1855Het Bildt, Friesland I554440
19 Koopal, Marten Cornelis  07 Dec 1823Het Bildt, Friesland I554560
20 van Loon, Rikje Sjoerds  26 Oct 1833Het Bildt, Friesland I61363
21 van der Meij, Jan Harmens  30 Mar 1831Het Bildt, Friesland I636130
22 van der Meij, Pieter Harmens  10 Oct 1843Het Bildt, Friesland I636377
23 Mug, Anne Arjens  13 Feb 1827Het Bildt, Friesland I149568
24 Reinders, Wypkje  31 Jan 1838Het Bildt, Friesland I636288
25 Roorda, Hiltje Kornelis  18 Dec 1859Het Bildt, Friesland I111946
26 Schuiling, Aaltje Roelofs  22 Jul 1820Het Bildt, Friesland I60544
27 Schuiling, Petrus  09 Aug 1833Het Bildt, Friesland I60549
28 Stender, Jantje Pieters  15 Oct 1848Het Bildt, Friesland I150489
29 Tjepkema, Doutje  12 Jan 1978Het Bildt, Friesland I691271
30 Wassenaar, Anne Dirks  1891Het Bildt, Friesland I61581
31 Wassenaar, Arjen Klazes  02 May 1831Het Bildt, Friesland I60790
32 Wassenaar, Tjerkje Boyens  17 Jan 1884Het Bildt, Friesland I61582
33 Zondervan, Gosse Pieters  25 Jan 1876Het Bildt, Friesland I204046

Death registration

Matches 1 to 7 of 7

   Last Name, Given Name(s)    Death registration    Person ID 
1 Algera, Douwe Jochems  18 May 1885Het Bildt, Friesland I687477
2 Dijkstra, Grietje Rieniks  22 Jun 1874Het Bildt, Friesland I681928
3 Span, Berber Bavius  17 Sep 1891Het Bildt, Friesland I687478
4 Tempel, Auke Heins  21 Feb 1881Het Bildt, Friesland I681879
5 Terpstra, Douwe Douwes  15 Apr 1878Het Bildt, Friesland I681920
6 van der Vliet, Iebeltje Ybeltje  23 Feb 1875Het Bildt, Friesland I681880
7 de Vries, Minne  01 Nov 1910Het Bildt, Friesland I668849

Birth registration

Matches 1 to 7 of 7

   Last Name, Given Name(s)    Birth registration    Person ID 
1 Gosma, Hendriks Gosses  01 Oct 1827Het Bildt, Friesland I685506
2 van der Heide, Jochum Romkes  16 Jan 1889Het Bildt, Friesland I687233
3 Mietus, Jacobje  18 Jun 1847Het Bildt, Friesland I700396
4 Tempel, Auke Heins  29 Mar 1813Het Bildt, Friesland I681879
5 Tempel, Bauke  08 Feb 1868Het Bildt, Friesland I681723
6 Tempel, IJttje  27 Oct 1849Het Bildt, Friesland I681725
7 Terpstra, Anne  29 Jul 1844Het Bildt, Friesland I681740

Married

Matches 1 to 50 of 77

1 2 Next»

   Family    Married    Family ID 
1 Alkema / Jong  14 May 1914Het Bildt, Friesland F79214
2 Andringa / Hoekstra  20 May 1874Het Bildt, Friesland F24479
3 Andringa / Schuiling  29 May 1845Het Bildt, Friesland F24197
4 Beiboer / Kramer  12 May 1921Het Bildt, Friesland F120564
5 Beimers / Alkema  06 Jun 1918Het Bildt, Friesland F79221
6 Bierma / Rienks  05 Jun 1902Het Bildt, Friesland F24550
7 Bloembergen / Brunger  21 Jun 1868Het Bildt, Friesland F104306
8 Bokma / Molenaar  30 Apr 1840Het Bildt, Friesland F24580
9 Bosma / Molenaar  08 Aug 1844Het Bildt, Friesland F24584
10 Brinkhuis / Schuiling  27 May 1858Het Bildt, Friesland F24208
11 Buikstra / Plat  10 Feb 1822Het Bildt, Friesland F263314
12 Drijber / Brinkhuis  19 Nov 1885Het Bildt, Friesland F257674
13 Glastra van Loon / Stremmeler  02 Mar 1882Het Bildt, Friesland F146028
14 Hoekstra / Glas  23 Jul 1826Het Bildt, Friesland F24205
15 Hoekstra / Hamsma  27 Oct 1870Het Bildt, Friesland F24221
16 Hoekstra / Loon  03 May 1906Het Bildt, Friesland F37152
17 Hoekstra / Molen  10 Dec 1885Het Bildt, Friesland F24481
18 Hoekstra / Polstra  31 Oct 1839Het Bildt, Friesland F24193
19 Hoekstra / Rienks  11 May 1843Het Bildt, Friesland F24195
20 Hoogland / Hoekstra  12 May 1842Het Bildt, Friesland F24583
21 Hoogland / Schuiling  14 May 1857Het Bildt, Friesland F24206
22 Hugen / Zondervan  04 Jun 1863Het Bildt, Friesland F81548
23 Huizinga / Veenstra  12 May 1920Het Bildt, Friesland F54577
24 Jaarsma / Schat  21 Oct 1880Het Bildt, Friesland F256116
25 Jansen / Hoekstra  05 Apr 1838Het Bildt, Friesland F24191
26 Jong / Wassenaar  16 May 1861Het Bildt, Friesland F24213
27 Ket / Helder  14 May 1812Het Bildt, Friesland F290301
28 Kolk / Hoekstra  03 Jul 1834Het Bildt, Friesland F24186
29 Koopal / Draaisma  15 Jun 1854Het Bildt, Friesland F253140
30 Krap / Meij  13 May 1852Het Bildt, Friesland F243555
31 Kuiken / Hoekstra  10 Nov 1831Het Bildt, Friesland F24183
32 Kuiken / Schuiling  10 Sep 1840Het Bildt, Friesland F24581
33 Kuipers / Bildt  27 Apr 1905Het Bildt, Friesland F28901
34 Kuipers / Kolk  19 Apr 1900Het Bildt, Friesland F28903
35 Leest / Jaarsma  04 May 1905Het Bildt, Friesland F256112
36 Leest / Keizer  31 Oct 1872Het Bildt, Friesland F256114
37 Lettinga / Wielen  25 Apr 1839Het Bildt, Friesland F24516
38 Londema / Rotsma  16 Feb 1837Het Bildt, Friesland F205905
39 Meij / Hager  10 Feb 1853Het Bildt, Friesland F243556
40 Molenaar / Kolk  28 May 1835Het Bildt, Friesland F24190
41 Nauta / Hoekstra  27 Oct 1870Het Bildt, Friesland F24219
42 Poorte / Buisman  11 Jun 1896Het Bildt, Friesland F202298
43 Postuma / Wassenaar  07 May 1835Het Bildt, Friesland F171519
44 Riemersma / Molenaar  21 May 1835Het Bildt, Friesland F24188
45 Rienks / Bierma  24 May 1894Het Bildt, Friesland F24548
46 Rienks / Bouma  27 Dec 1906Het Bildt, Friesland F24543
47 Rienks / Gelder  24 May 1860Het Bildt, Friesland F24210
48 Rienks / Hoitsma  24 May 1894Het Bildt, Friesland F24541
49 Rienks / Koning  14 Apr 1870Het Bildt, Friesland F24406
50 Rienks / Koopmans  24 May 1829Het Bildt, Friesland F24146

1 2 Next»Calendar

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.