Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

Bookmark
Wageningen, Gelderland

Wageningen, Gelderland 


Notes: Wageningen is een gemeente en kleine stad in de Nederlandse provincie Gelderland. Wereldberoemd om de Wageningen Universiteit (voorheen Landbouwuniversiteit Wageningen). De stad telt 35.157 inwoners (1 januari 2007, bron: CBS), van wie vele duizenden student zijn. De universiteit en aanverwante instellingen tellen zo'n 7400 werknemers, van wie overigens minder dan 40% woonachtig is in Wageningen. Het huidige gemeentebestuur streeft naar een groei tot 45.000 inwoners.
Ligging
Wageningen is gesitueerd waar de Veluwerand, de Gelderse Vallei en de Rijn aan elkaar grenzen. Waar de Utrechtse Heuvelrug in Rhenen eindigt met de Grebbeberg, heeft Wageningen nog een laatste uitstulping van de Veluwe in de vorm van de Wageningse Berg. Wageningen heeft een belangrijke binnenvaarthaven, met onder meer overslag- en opslagcapaciteit voor olie.
Historie
Onderaan de Wageningse Berg zijn dakpannen gevonden met het stempel van een Romeins legioen. Er zijn echter geen aanwijzingen dat er een Romeins steunpunt aan deze noordzijde van de Rijn was. Met het Romeinse Vada werd vermoedelijk een nederzetting nabij Kessel aan de Maas bedoeld, en niet Wageningen, zoals zo lang is gedacht.
De oudst bekende nederzetting in Wageningen als voorganger van de stad lag wellicht onderaan de Holleweg. Aan het begin van de volle Middeleeuwen verhuisde de nederzetting hogerop; op de Wageningse Berg zijn nabij de Holleweg de resten van een tufstenen kapel en houten boerderijen gevonden. In de twaalfde eeuw ontstond onderaan de berg een nieuwe nederzetting. Na aanleg van een kade als verbinding tussen de flank van de Wageningse Berg en de hoger gelegen haar ten westen van de huidige stad, de huidige Hoogstraat, werd ten zuiden daarvan het oudste deel van de stad aangelegd, rondom Heerenstraat (voorheen Achterstraat) en kerk. Later werd ook aan de noordzijde van de Hoogstraat het regelmatige zijstratenpatroon (Beuningstraat, Junusstraat, Rouwenhofstraat, Riemsdijkstraat) aangelegd. In 1263 kreeg Wageningen van graaf Otto II van Gelre stadsrechten.
Na ontmanteling van de vestingwerken in de negentiende eeuw werd een deel van de voormalige wallen bebouwd met onder meer de bebouwing ten oosten van de Schoolstraat en Molenstraat en de bebouwing aan het Emmapark. Op de voormalige westwal werden aan het begin van de twintigste eeuw de synagoge en doopsgezinde kerk gebouwd. Beiden werden verwoest in 1940 en niet meer op de zelfde plek herbouwd. Na de Tweede Wereldoorlog werd de wal hier afgegraven ten behoeve van de aanleg van de Walstraat en werden er studentenflats op een resterend deel van de wal gebouwd. Deze staan er tegenwoordig nog altijd. In 2000 werd tenslotte op de plek van de vroegere wal, naast de weg, een monument onthuld ter nagedachtenis aan de vele Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit Wageningen.
Andere delen van de vroegere vesting kregen een parkachtige structuur, zoals het vroegere Noorderplantsoen. Bij de aanleg van een verkeersweg (Plantsoen) werd een deel van deze structuur opgeofferd. De straat die de oostelijke Bergpoort en de westelijke Nudepoort met elkaar verbond, de Hoogstraat, is al sinds vele decennia de straat waar middenstanders zich vestigden. Vanaf de tachtiger jaren is deze straat ingericht als voetgangersgebied. Ook in vele zijstraten van de Hoogstraat, zoals Kapelstraat, Nieuwstraat en Junusstraat, bevinden zich belangrijke concentraties van middenstand. De horeca is voornamelijk geconcentreerd op de Markt, aan de Heerenstraat en in de Molenstraat. Tussen omstreeks 450 en omstreeks 900 was het grafveld op de hoek van de Geertjesweg en de Diedenweg in gebruik. Vermoedelijk waren de begravenen afkomstig uit de verschillende buurschappen van Wageningen, die op de grens lagen van de flank van de stuwwal en het Binnenveld. Herkenbaar zijn nog de buurschappen De Peppeld (omgeving Wildekamp) en Leeuwen (omgeving restaurant Het Gesprek); in beide buurschappen is ook de kenmerkende drinkpoel of kolk nog aanwezig. Het gehucht Dolder lag rondom de kruising Van Uvenweg/Churchillweg/Dolderstraat. Dolder of Thulere werd al in 838 genoemd, evenals Brakel (Bracola), op de hoek van Julianastraat en Van Uvenweg.
De verschillende buurschappen waren volgens een zelfde principe opgebouwd: boerderijen rondom een gezamenlijk boerengebruiksruimte (brink), aan de oostzijde het akkerland (op de Wageningse eng, die toen veel groter was) en ten westen van de gehuchten de weilanden in het Binnenveld, heel regelmatig gepercelleerd. Dit Binnenveld werd vanaf de dertiende eeuw in cultuur gebracht. Belangrijke boerderijen waren de Stenen Kamer in Dolder (gebouwd 1597, afgebroken 1954) en de Tarthorst aan de Tarthorsterweg, nu Haverlanden (afgebroken 1969). De brinken waren door middel van schaapsdriften verbonden met de weilanden in het Binnenveld. Relatief intact gebleven is de schaapsdrift van de Droevendaalsesteeg. Daarlangs zijn nog oude elzen te vinden.
Voor de graven en hertogen van Gelre was Wageningen behalve handelshaven vooral ook belangrijk als vesting tegen de bisschoppen van Utrecht en later de hertogen van Bourgondië. De oude gracht (smaller dan voorheen) en delen van de (gerenoveerde) stadsmuur zijn nog steeds te bewonderen. De laatste hertog, Karel van Egmond, liet daarom in 1526 binnen de vesting nog een kasteel bouwen. De fundamenten van drie torens en een deel van de buitenmuur zijn nog te bezichtigen. Op het voormalige kasteelterrein werd aan het einde van de negentiende eeuw het woonbuurtje Bowlespark aangelegd, dat goeddeels nog bestaat en beschermd is als gemeentelijk monument.
Het kasteel van Wageningen werd uiteindelijk door de Staten van Gelderland verkocht aan de laatste drost Lubbert Adolph Torck, die op het terrein klein stadspaleis bouwde in een barokke tuinaanleg. Torck was getrouwd met de rijke weduwe Petronella van Hoorn, dochter van een gouverneur-generaal van Oost-Indië. Later erfde hij van zijn tante kasteel Rosendael inRozendaal bij Arnhem. Torck was politiek actief in Den Haag en liet als burgemeester van Wageningen verschillende publieke werken uitvoeren. Hij investeerde in de stad met het bouwen van herenhuizen voor gepensioneerden van de Verenigde Oostindische Compagnie. Dat zou later nog van belang worden omdat Wageningen één zo'n complex - de zogenaamde 'Bassecour' - ter beschikking kon stellen om in 1873 de rijkslandbouwschool naar de stad te halen.
Wageningen heeft meerdere molens gekend in het verleden. Al in de middeleeuwen stond een tweetal molens aan de vroegere Molenweg, thans de Generaal Foulkesweg geheten. De laatste van deze molens werd omstreeks 1996 gesloopt, genaamd de Eendracht. De molen De Vlijt, gebouwd aan het einde van de negentiende eeuw, staat aan de Harnjesweg, vroeger omgeven door bouwlanden.
Als opvolger van de Rijksland- en tuinbouwschool Wageningen werd in 1918 de Landbouwhogeschool Wageningen gesticht. Dit vormde het begin van een bijzondere ontwikkeling van een kleine vestingstad tot een bijzondere universiteitsstad met de tegenwoordige Wageningen Universiteit. Per 1 januari 2004 is de hogeschool Van Hall Larenstein toegetreden tot Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Met deze toetreding ontstaat, als eerste in Nederland, een zeer grote en veelzijdige combinatie van HBO- en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van life sciences en natuurlijke omgeving.
Wageningen is ook de stad waar de Duitse bezetters onder generaal Blaskowitz op 6 mei 1945 in de Aula van de toenmalige Landbouwhogeschool capituleerden, waarmee in Nederland een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Europees Nederland. Een dag eerder vonden hierover onderhandelingen plaats, waarbij ook prins Bernhard als bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten aanwezig was. Deze onderhandelingen vonden plaats in Hotel De Wereld, dat sinds 2004 opnieuw als hotel in gebruik is. De capitulatie werd tot en met 2005 jaarlijks groots herdacht met een defilé van oud-militairen van Amerikaanse, Britse en Canadese afkomst, tot en met 2004 afgenomen door wijlen Prins Bernhard. In 2005 werd het defilé afgenomen door Prins Willem-Alexander. Vanaf 2006 vindt een vrijheidsdefilé plaats, een veel rijker geschakeerde optocht van oorlogsmaterieel en veteranen uit de Tweede Wereldoorlog.
De plaatsing van een monument op het 5 mei-plein ter herinnering aan de bevrijding is in Wageningen een heet hangijzer. Een uitschuifbare zuil, ontworpen door Hanshan Roebers, werd in 2005 door de bevolking afgewezen, omdat hij te veel aan een fallus of een V-2-raket zou doen denken. Plaatsing op het 5 mei-plein is uiteindelijk afgewezen door de gemeenteraad, en anno 2006 ligt het monument nog altijd te wachten op een definitieve plek.♦

OpenStreetMap

City/Town : Latitude: 51.9663222629401, Longitude: 5.662336349487305


Media

Documents
Een oude kaart van Wageningen
Een oude kaart van Wageningen
Het wapen van Wageningen
Het wapen van Wageningen

Birth

Matches 1 to 50 of 233

1 2 3 4 5 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 van Aggelen, Dirk  Abt 1849Wageningen, Gelderland I703483
2 van Aggelen, Jerphaas  19 Oct 1896Wageningen, Gelderland I162307
3 Aggelen, Johannes Wilhelm  05 Nov 1872Wageningen, Gelderland I190543
4 Angenent, Elisabeth Petronella  21 Mar 1858Wageningen, Gelderland I658536
5 van Baak, Jan  1865Wageningen, Gelderland I363690
6 van Baak, Johanna Catharina  01 Jan 1908Wageningen, Gelderland I363653
7 Berendsen, Willemina  1784Wageningen, Gelderland I796141
8 van de Berg, Hendrika Christina  20 Jul 1874Wageningen, Gelderland I534000
9 Bodenstaff, Johanna Alida Catharina  1871Wageningen, Gelderland I641285
10 Boekwinkel, Anthonius  1824Wageningen, Gelderland I534123
11 Bor, Hendrik Willem  Abt 1843Wageningen, Gelderland I757305
12 van den Born, Everdina  Abt 1850Wageningen, Gelderland I439075
13 van Brakel, Alijda  1844Wageningen, Gelderland I532820
14 Brantzen, Johanna  Abt 1779Wageningen, Gelderland I757338
15 van den Brink, Pieter Johannes  12 May 1907Wageningen, Gelderland I122169
16 Broekema, Cornelis  13 Dec 1883Wageningen, Gelderland I61020
17 Clappers, Willemina Geertruida  1894Wageningen, Gelderland I40578
18 Coster, Amelia Françoise  Abt 1901Wageningen, Gelderland I482246
19 van Daalen, Adrianus  Cal 1808Wageningen, Gelderland I625507
20 van Daalen, Joanna Wilhelmina  1810Wageningen, Gelderland I272911
21 van Delft, Gijsbertje  20 Aug 1933Wageningen, Gelderland I227959
22 van Delft, Hendrika Johanna  04 Jun 1938Wageningen, Gelderland I227961
23 Deurvorst, Theodora Johanna Stephanie  01 Mar 1855Wageningen, Gelderland I256309
24 Dirksen, Aalbert  Abt 1827Wageningen, Gelderland I439060
25 Dirksen, Aaldert  09 May 1881Wageningen, Gelderland I440235
26 Dirksen, Anneke  28 Jul 1890Wageningen, Gelderland I439076
27 Dirksen, Berend  Abt 1855Wageningen, Gelderland I439074
28 Dirksen, Cornelis  Abt 1887Wageningen, Gelderland I440782
29 Dirksen, Dirk  16 Oct 1811Wageningen, Gelderland I217217
30 Dirksen, Elisabeth  28 Jul 1890Wageningen, Gelderland I439073
31 Dirksen, Geurt  Abt 1855Wageningen, Gelderland I439085
32 Dirksen, Geurt  1903Wageningen, Gelderland I710805
33 Dirksen, Geurtje  Abt 1860Wageningen, Gelderland I439072
34 Dirksen, Gijsbertus  Abt 1858Wageningen, Gelderland I439083
35 Dirksen, Gijsbertus  Abt 1888Wageningen, Gelderland I440784
36 Dirksen, Hendrikje  Abt 1816Wageningen, Gelderland I439062
37 Dirksen, Hendrikus  Abt 1894Wageningen, Gelderland I440786
38 Dirksen, Jacob  Abt 1819Wageningen, Gelderland I439066
39 Dirksen, Jannetje  Abt 1858Wageningen, Gelderland I439973
40 Dirksen, Jannigje  Abt 1830Wageningen, Gelderland I439061
41 Dirksen, Jelis  Abt 1823Wageningen, Gelderland I439068
42 Dirksen, Jenneke  Abt 1914Wageningen, Gelderland I440788
43 Dirksen, Meggelina  Abt 1859Wageningen, Gelderland I439982
44 Dirksen, NN  01 Nov 1850Wageningen, Gelderland I439975
45 Dirksen, Peter  1905Wageningen, Gelderland I710804
46 Dirksen, Teunis  Abt 1852Wageningen, Gelderland I439971
47 Dirksen, Wilhelmina Everdina  26 Oct 1892Wageningen, Gelderland I439077
48 Dirksen, Willem  Abt 1821Wageningen, Gelderland I439059
49 Dirksen, Willem  Abt 1825Wageningen, Gelderland I439064
50 Dirksen, Willem  Abt 1853Wageningen, Gelderland I439081

1 2 3 4 5 Next»Christened

Matches 1 to 12 of 12

   Last Name, Given Name(s)    Christened    Person ID 
1 van Dolder, Gerritje  30 Jun 1796Wageningen, Gelderland I360058
2 Holtus, Hendrik  31 Dec 1815Wageningen, Gelderland I411135
3 Holtus, Maria Anna  27 Aug 1811Wageningen, Gelderland I794373
4 Holtus, Theodorus Wilhelmus  11 Aug 1806Wageningen, Gelderland I796072
5 Holtus, Wilhelmus Albertus  1 Feb 1809Wageningen, Gelderland I794372
6 Hoogvelt, Arnoldus  1 May 1773Wageningen, Gelderland I683624
7 Meurs, Elsje  20 Dec 1750Wageningen, Gelderland I360055
8 Onderstal, Berend Harmsen  25 Oct 1792Wageningen, Gelderland I360057
9 van de Poll, Aleida Maria  25 Dec 1755Wageningen, Gelderland I717209
10 Pragt, Johanna  22 Jan 1806Wageningen, Gelderland I44063
11 van Raab van Canstein, Anna Godefrida  21 Oct 1779Wageningen, Gelderland I76630
12 Stuk, Alijda  6 Nov 1809Wageningen, Gelderland I796151

Died

Matches 1 to 50 of 201

1 2 3 4 5 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Akersloot, Wilhelmina Johanna  17 Oct 1931Wageningen, Gelderland I273080
2 Andreoli, Michel Joseph Antoine Corneille  05 Sep 1942Wageningen, Gelderland I715609
3 Angenent, Elisabeth Petronella  08 Jul 1928Wageningen, Gelderland I658536
4 Baars, Cornelis  14 Feb 1994Wageningen, Gelderland I783725
5 van Beijnum, Gerlach  04 Oct 1935Wageningen, Gelderland I743298
6 van Beijnum, Jan  18 Jan 1906Wageningen, Gelderland I762833
7 van Beinum, Jannetje  17 Jan 1917Wageningen, Gelderland I762895
8 Berendsen, Willemina  3 Mar 1866Wageningen, Gelderland I796141
9 van den Bergh, Anna Maria Hendrina  02 Jan 1903Wageningen, Gelderland I641581
10 Boon, Cecilia  18 Jul 1919Wageningen, Gelderland I338935
11 Boonstra, Dina  12 Dec 1997Wageningen, Gelderland I180734
12 van den Born, Everdina  12 Mar 1894Wageningen, Gelderland I439075
13 van den Bosch, Annie Maria Catriena  07 Jul 1998Wageningen, Gelderland I687858
14 Bosch, Kornelia  22 Jun 1818Wageningen, Gelderland I477359
15 Braam, Elisabeth  16 Feb 1903Wageningen, Gelderland I540586
16 Broekema, Cornelis  10 Jun 1940Wageningen, Gelderland I61020
17 Broekema, Jeannette Hildegonda Helena  21 Mar 1952Wageningen, Gelderland I61019
18 Broekema, Luitje  17 Nov 1936Wageningen, Gelderland I61013
19 Brouwer, Bouko Hendrik  30 Jan 1991Wageningen, Gelderland I27010
20 Burgers, Maria  30 Dec 1819Wageningen, Gelderland I776599
21 Burgers, Mechtildis  28 Apr 1880Wageningen, Gelderland I353616
22 Burgers, Mechtildis  28 Apr 1880Wageningen, Gelderland I415036
23 Caland, Pieter  12 Jun 1902Wageningen, Gelderland I560401
24 van Daalen, Hermanus Bernardus  17 Dec 1850Wageningen, Gelderland I272916
25 Dechering, Bernard Clement  13 Apr 1894Wageningen, Gelderland I456014
26 van Delft, Gerrit Cornelis  29 Oct 1976Wageningen, Gelderland I227951
27 van Delft, Gijsbertje  03 May 1935Wageningen, Gelderland I227959
28 van Delft, Hendrika Johanna  24 May 2005Wageningen, Gelderland I227961
29 Deurvorst, Hermina Francisca Beatrix  20 Oct 1872Wageningen, Gelderland I549030
30 Deurvorst, Josephus Antonius  28 Apr 1856Wageningen, Gelderland I256307
31 Dierkes, Joannes Antonius Joseph  22 May 1919Wageningen, Gelderland I473811
32 Dirksen, Aalbert  08 Jun 1831Wageningen, Gelderland I439060
33 Dirksen, Aaldert  12 May 1881Wageningen, Gelderland I440235
34 Dirksen, Berend  24 Jun 1931Wageningen, Gelderland I439074
35 Dirksen, Cornelis  14 Feb 1899Wageningen, Gelderland I440782
36 Dirksen, Geurt  14 Mar 1919Wageningen, Gelderland I439085
37 Dirksen, Gijsbertus  15 Oct 1942Wageningen, Gelderland I439083
38 Dirksen, Jacob  01 Jan 1895Wageningen, Gelderland I439066
39 Dirksen, Jan Bartus  19 Oct 1917Wageningen, Gelderland I217218
40 Dirksen, Jannetje  15 Jun 1922Wageningen, Gelderland I439973
41 Dirksen, Jannigje  31 Oct 1839Wageningen, Gelderland I439061
42 Dirksen, Jenneke  11 Jan 1915Wageningen, Gelderland I440788
43 Dirksen, NN  01 Nov 1850Wageningen, Gelderland I439975
44 Dirksen, Peter  04 Feb 1906Wageningen, Gelderland I710804
45 Dirksen, Teunis  14 Mar 1926Wageningen, Gelderland I439971
46 Dirksen, Willem  01 Sep 1823Wageningen, Gelderland I439059
47 Dirksen, Willem  12 Jun 1883Wageningen, Gelderland I440783
48 Dirksen, Willem  06 Jan 1889Wageningen, Gelderland I439064
49 Dirksen, Willem  01 Mar 1918Wageningen, Gelderland I439088
50 Dirksen, Willem  03 Feb 1925Wageningen, Gelderland I439081

1 2 3 4 5 Next»Buried

Matches 1 to 25 of 25

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 Angenent, Elisabeth Petronella  12 Jul 1928Wageningen, Gelderland I658536
2 Baars, Cornelis  17 Feb 1994Wageningen, Gelderland I783725
3 van Delft, Gerrit Cornelis  02 Nov 1976Wageningen, Gelderland I227951
4 van Delft, Hendrika Johanna  27 May 2005Wageningen, Gelderland I227961
5 Dierkes, Joannes Antonius Joseph  26 May 1919Wageningen, Gelderland I473811
6 Dirksen, Elisabeth  Wageningen, Gelderland I439073
7 Dirksen, Wilhelmina Everdina  Wageningen, Gelderland I439077
8 Goossens, Laure Bertha Caroline Marie  Wageningen, Gelderland I515857
9 Groeneveld, Evert  Wageningen, Gelderland I439078
10 Groeneveld, Jacob  Wageningen, Gelderland I439338
11 Hanenberg, Albertus  11 Feb 1879Wageningen, Gelderland I322632
12 Hanenberg, Bernardus  25 Jan 1887Wageningen, Gelderland I411132
13 Hanenberg, Elisabeth  6 Jul 1908Wageningen, Gelderland I411134
14 Heijnekamp, Gijsbert Marinus  Wageningen, Gelderland I439080
15 Keesom, Cornelia Geertruida Maria  Wageningen, Gelderland I770034
16 van Lidth de Jeude, Catharina Carolina  Wageningen, Gelderland I368350
17 Peters, Adriana  27 Nov 1971Wageningen, Gelderland I227957
18 Rijkens, Margaretha  Wageningen, Gelderland I592039
19 Roes, Franciscus Bernardus  07 Dec 1927Wageningen, Gelderland I549046
20 Roes, Stephan Jan Gerard  Wageningen, Gelderland I515860
21 Roes, Theodorus Stephanus Gerardus Joannes  Wageningen, Gelderland I549028
22 Schaepman, Rosalie Euphemia Petronella Ignatia Maria  Wageningen, Gelderland I549027
23 van Straelen, Dymphina Helena Maria  Yes, date unknownWageningen, Gelderland I770087
24 van Straelen, Johannes Jacobus Maria  Wageningen, Gelderland I769984
25 Wilhelmij van Hasselt, Ludolf Theodorus  Wageningen, Gelderland I368349

Education

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Education    Person ID 
1 de Kleermaeker, Karel Jean Baptiste  30 Apr 1919Wageningen, Gelderland I440726

Married

Matches 1 to 50 of 115

1 2 3 Next»

   Family    Married    Family ID 
1 Aggelen / Jordaan  11 May 1894Wageningen, Gelderland F76130
2 Aggelen / Kik  14 Apr 1920Wageningen, Gelderland F64973
3 Baak / Zaaijer  06 Feb 1891Wageningen, Gelderland F142899
4 Baars / Ossendrijver  29 Jan 1858Wageningen, Gelderland F31591
5 Bart / Verwaaijen  30 Mar 1900Wageningen, Gelderland F25348
6 Beek / Doesburg  17 Jan 1896Wageningen, Gelderland F278848
7 Beek / Rozeboom  19 Aug 1904Wageningen, Gelderland F278778
8 Beijer / Verwaaijen  27 Dec 1901Wageningen, Gelderland F25349
9 Berg / Peppel  18 Oct 1872Wageningen, Gelderland F207099
10 Bindsbergen / Klaasen  24 Nov 1887Wageningen, Gelderland F206617
11 Boldrik / Hanenberg  27 Jul 1897Wageningen, Gelderland F126126
12 Bombag / Ossendrijver  29 Nov 1839Wageningen, Gelderland F207891
13 Brakel / Klaasen  07 Sep 1866Wageningen, Gelderland F206613
14 Broekema / Bakker  26 May 1909Wageningen, Gelderland F24380
15 Buiten / Onderstal  30 Aug 1906Wageningen, Gelderland F199071
16 Corduwener / Onderstal  21 Jun 1907Wageningen, Gelderland F141511
17 Daalen / Beckman  21 Sep 1832Wageningen, Gelderland F239653
18 Daalen / Phaft  21 Jun 1821Wageningen, Gelderland F239634
19 Daalen / Poortermans  15 Sep 1831Wageningen, Gelderland F239647
20 Delft / Peters  04 Feb 1931Wageningen, Gelderland F90263
21 Diepenbroek / Herberts  27 Jul 1883Wageningen, Gelderland F195588
22 Dirksen / Born  15 Nov 1889Wageningen, Gelderland F171273
23 Dirksen / Dirksen van Dijk  08 Oct 1875Wageningen, Gelderland F171627
24 Dirksen / Elerie  15 Sep 1849Wageningen, Gelderland F171269
25 Dirksen / Elerie  25 Nov 1854Wageningen, Gelderland F171271
26 Dirksen / Looijen  31 Oct 1902Wageningen, Gelderland F269944
27 Dirksen / Soest  02 Aug 1872Wageningen, Gelderland F171277
28 Dirksen / Stuivenberg  17 Feb 1882Wageningen, Gelderland F171278
29 Dirksen / Wetekamp  24 Sep 1880Wageningen, Gelderland F171279
30 Dobbe / Mijnhout  21 Jul 1971Wageningen, Gelderland F207838
31 Dolderen / Sluijs  09 Nov 1849Wageningen, Gelderland F171291
32 Duits / Onderstal  14 Sep 1877Wageningen, Gelderland F195937
33 Eden / Wien  23 Jan 1891Wageningen, Gelderland F147525
34 Elsenaar / Schaik  17 Dec 1858Wageningen, Gelderland F280861
35 Engelen / Nasz  03 Jul 1908Wageningen, Gelderland F257807
36 Erdkamp / Mientjes  14 May 1861Wageningen, Gelderland F1315
37 Gerritsen / Ossendrijver  15 Feb 1849Wageningen, Gelderland F207892
38 Geurtsen / Wegh  26 May 1922Wageningen, Gelderland F207124
39 Geurtsen van Baarskamp / Budding  19 Mar 1842Wageningen, Gelderland F262353
40 Ginkel / Rutgers  07 Nov 1872Wageningen, Gelderland F295019
41 Groeneveld / Dirksen  07 Nov 1913Wageningen, Gelderland F171274
42 Hanenberg / Jansen  24 May 1898Wageningen, Gelderland F298666
43 Hasselbach / Hanenberg  03 Nov 1854Wageningen, Gelderland F161872
44 Heemstra / Wassenaar  09 Nov 1876Wageningen, Gelderland F108739
45 Heijden / Hanenberg  09 Sep 1852Wageningen, Gelderland F157257
46 Heijnekamp / Dirksen  26 Mar 1919Wageningen, Gelderland F171276
47 Heitink / Dirksen  20 Jun 1919Wageningen, Gelderland F171275
48 Holtus / Hanenberg  08 Oct 1861Wageningen, Gelderland F160324
49 Holtus / Peperkamp  7 Dec 1799Wageningen, Gelderland F292632
50 Holtus / Reijers  29 Apr 1835Wageningen, Gelderland F292643

1 2 3 Next»Divorced

Matches 1 to 2 of 2

   Family    Divorced    Family ID 
1 Range / Geurtsen  23 Nov 1939Wageningen, Gelderland F207135
2 Sterenberg / Jordaan  09 May 1924Wageningen, Gelderland F172808

Calendar

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.