Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

Bookmark
Scheveningen, \'s-Gravenhage, Zuid-Holland

Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland 


Notes: Scheveningen is een badplaats en stadsdeel van Den Haag. Scheveningen bestaat uit de kleinere wijken Belgisch Park, Duinoord, Duindorp, Geuzen- en Statenkwartier, Havenkwartier (Scheveningen), Oostduinen, Scheveningen-Dorp (centrum), Westbroekpark en Zorgvliet.
De oorspronkelijke kern van Scheveningen bevindt zich in Scheveningen-Dorp, maar van de vroegere bebouwing van vóór de grote kaalslag en de daaropvolgende nieuwbouw van het stadsdeel is niet veel terug te vinden. Het meest karakteristieke deel van het oude dorp vindt men bij en achter de Oude Kerk. Oorspronkelijke Scheveningers voelen zich nog echt Schevenings en voelen zich niet Haags. Er gaan - overigens weinig realistisch - regelmatig stemmen op om Scheveningen en Den Haag van elkaar los te koppelen.
Historie
Naam als legitimatie
De geschiedschrijving geeft géén antwoord op de vraag inzake de ouderdom van Scheveningen. De naam doet vermoeden, net als bij andere plaatsen die eindigen op het achtervoegsel of suffix '-ingen', dat enigerlei oorsprong mogelijk terug zou reiken tot de 10de of 11de eeuw. De naam komt voor het eerst voor in een grafelijk register dat deels is opgesteld in het vierde kwart van de 13de eeuw (± 1284). Er is sprake van een gebiedje dat wordt omschreven als een 'terram de Sceveninghe'.
Vermoedelijk lag een oudere woonkern binnen dat gebiedje een vijf - tot acht kilometer meer landinwaarts dan de huidige kustlocatie met de naam Scheveningen. Met betrekking tot de oudere woonkern zal van zeevisserij geen sprake zijn geweest. Naar mag worden aangenomen, zal die woonkern een buurschap - een agrarisch gemeenschapje - zijn geweest. De kennis over die tijd is vrij beperkt; wél heeft de sociaal geograaf dr. J. de Cock in een artikel, getiteld Scheveningen-Binnen en Scheveningen aan Zee, iets hierover geschreven dat als onderbouwing kan gelden. Ook in het naslagwerk De bodem van 's-Gravenhage van E.F.J. de Mulder komt De Cock met een bijdrage op het oude Sceveninghe terug. Naar zijn opvatting is het oude buurschapje, te denken valt in de 12de of 13de eeuw, door zeer langdurige zandverstuivingen onder dit zand verdwenen.
Kustlocatie
Naast dit oudere buurschapje kent men echter vervolgens een kustdorp dat de naam Scheveningen draagt. Dit is gebouwd op jonge duinen die zich rond de 12de eeuw langs de Noordzeekust hebben ontwikkeld. Dat huidige Scheveningen wordt voor het eerst genoemd in een acte van 1357 waarin dorpsbewoners middels een officieel document verzoeken om een grafelijke gunst.
Het grafelijke Hollandse hof dat zich in de loop van de 13de eeuw in of bij het buurschapje Die Haghe sterk heeft ontwikkeld, is - naar mag worden vermoed - de aanzet geweest tot het ontstaan van de kustlocatie Scheveningen. Men kan veronderstellen dat een toenemende vraag naar zeevis van grafelijke zijde tot gevolg heeft gehad dat lieden zich (wellicht onder dwang) in de duinrand aan de zee hebben gevestigd om zich vervolgens te bekwamen in de zeevisserij. Het zal daarbij ongetwijfeld zijn gegaan om autochtone streekbewoners en zeker niet om hier en daar veronderstelde Angelsaksische, Duitse of Scandinavische landslieden.
Een grafelijke beslissing in de late middeleeuwen heeft ertoe geleid dat Scheveningen niet zelfstandig is geworden, maar zich slechts met één zetel mocht vertegenwoordigen in de Haagse schepenbank.
Ontwikkeling
Aan het begin van de 18e eeuw bestond het dorp uit enige straten. In het loop van de 19de eeuw ontstond de aanleg van sloppen en hofjes, die zich vrij konden ontwikkelen achter de huizen die waren gelegen aan de rooilijnen van de straten. Omdat voor deze bouw in zogeheten achterbuurten (toen nog geen ongunstige kwalificatie!) geen stedelijke bouwvoorschriften golden, kon goedkoop en slecht worden gebouwd. Mede door het gebrek aan frisse lucht in vochtige woninkjes die stonden in buurten waar tevens riolering nog ontbrak, was de kans op en het uitbreken van besmettelijke ziekten zeer groot. Regelmatig was plaatselijk sprake van epidemieën waarvan die uit 1832 met honderden slachtoffers er een was.
Vanaf 1900 werd stedelijk, en op grond van onrustbarende rapporten en verslagen, ernstig over de problematiek van de slechte behuizing nagedacht en werd weldra begonnen met sanering van deze verderfelijke sloppenbouw die pas rond 1935 als voltooid kon worden beschouwd. Duindorp was een van de nieuwbouwwijken die vanaf het begin van de 20ste eeuw verschenen.
Vanwege de aanleg van de Atlantikwall tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) moesten, beginnend in 1942, vrijwel alle bewoners Scheveningen verlaten. Hun woonplaats werd tot Sperrgebiet verklaard. De aanleg van de Duitse kustversterkingen bracht onnoemelijk veel schade toe, in het oude dorp zelf, in de 20ste eeuwse wijk Duindorp en in het meer mondaine badplaatsgedeelte.
Visserij
De zeevisserij heeft gedurende honderden jaren het beeld van het dorp bepaald. Scheveningen beschikte evenals andere kustdorpen aan de Noordzee niet over een zeehaven. Daarom voeren visserschepen - eerst de pink en in de loop van de 19de eeuw het type bomschuit - af vanaf het strand en landden met hun vangsten daarop aan. Deze visserij was vooral gericht op de vangst van plat- en rondvis.
Vanaf het midden van de 19de eeuw begon Scheveningen zich steeds meer te richten op de haringvangst. De logger deed als vissersschip ook dáár zijn intrede en na de komst van een eigen zeehaven, geopend in 1903, excelleerde Scheveningen vele jaren bij de visserij op haring door middel van de vleetvisserij. Deze hield stand tot eind jaren zestig van de 20ste eeuw. Problemen rond de overbevissing van de Noordzee, verouderde vissersschepen en gewijzigde visserijtechnieken luidden het einde in van de belangrijkheid van deze plaatselijke haringvisserij.
Badplaats
In het jaar 1818 opende de Scheveninger Jacob Pronk het eerste badhuis, een klein houten gebouwtje met een wachtkamer en vier badkamertjes met uitzicht op zee. In 1820 verving hij het door een stenen gebouw. In 1828 werd Pronk uitgekocht door de gemeente die het Stedelijk Badhuis liet neerzetten, een gebouw met een centraal gedeelte en twee vleugels. Het Stedelijk Badhuis werd omgebouwd tot hotel toen de particuliere stichting Maatschappij Zeebad met hulp van de gemeente in 1884 het Kurhaus bouwde. Dit gebouw in de stijl van de Italiaanse Renaissance brandde een jaar later af maar werd terstond herbouwd. Het aantal slaapplaatsen in Scheveningen bleef sinds die tijd groeien.
Het vissersdorp Scheveningen telde al gedurende enkele eeuwen vrij veel herbergen; de hotels schoten pas bij het gloren van de 20e eeuw aan de badplaatszijde van het kustdorp als paddenstoelen uit de grond. Tot kort ná de Tweede Wereldoorlog was er een rechtstreekse treinverbinding naar Scheveningen. Vanaf het midden van de 19de eeuw werden intussen bredere wegen als de Badhuisweg en de Nieuwe Parklaan vanaf Den Haag naar Scheveningen ontwikkeld. Een uitzondering hierop vormde de Oude Scheveningseweg die enkele honderden jaren ouder is. Met de komst van autoverkeer in de 20ste eeuw werden rust en beslotenheid van het oude vissersdorp voorgoed verleden tijd.

OpenStreetMap

City/Town : Latitude: 52.1080555555556, Longitude: 4.27305555555556


Media

Documents
Een oude kaart van de gemeente 's-Gravenhage
Een oude kaart van de gemeente 's-Gravenhage
Het wapen van 's-Gravenhage
Het wapen van 's-Gravenhage
Een oude kaart van de stad 's-Gravenhage
Een oude kaart van de stad 's-Gravenhage

Birth

Matches 1 to 50 of 567

1 2 3 4 5 ... 12» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Albers, Sophie Dorothee Margarethe  24 Jan 1800Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I379700
2 Arents Hartevelt, Kornelia  1666Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659792
3 Bal, Aasje  Abt 1873Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I6870
4 Bal, Cornelia  10 Mar 1791Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659418
5 de Best, Clasina  18 Mar 1814Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I275638
6 van Blijswijk, Cornelis Johannes  Abt 1850Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I339199
7 Blok, Maartje Gerrits  1693Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I275686
8 Bronsveld, Jobje  28 Mar 1811Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I275712
9 Bronsveld, Teunis Jochems  01 Nov 1761Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I275717
10 Bronsveld, Trijntje  07 Oct 1793Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I275680
11 Bruin, Albert  16 Sep 1833Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I275673
12 de Bruin, Cornelia  26 Mar 1839Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I757588
13 Bruin, Teunis  02 Apr 1861Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I275675
14 de Bruin, Teunis Maartense  15 Nov 1806Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I275672
15 Buijs, Margriet  22 May 1943Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I530906
16 Buit, Jenny  05 Jul 1910Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I507679
17 Cornelisse Harteveld, Ariaentje  1688Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660083
18 Cornelisse Harteveld, Ariaentje  1701Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660089
19 Cornelisse Harteveld, Engeltje  1691Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660085
20 Cornelisse Harteveld, Krijn  1685Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660081
21 Cornelisse Harteveld, Trijntje  1694Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660087
22 Cornelisse Harteveld, Trijntje  1695Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660088
23 Cornelisse Harteveld, Wouter  1690Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660084
24 Cornelisse van der Toorn, Jacob  1725Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659804
25 Cornelisse van der Toorn, Klasijntje  1726Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659806
26 Cornelisse van der Toorn, Kornelis  1723Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659807
27 Cornelisse van der Toorn, Leuntje  1721Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659808
28 Cornelisse van der Toorn, Maarten  1719Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659809
29 Cornelisse van der Toorn, Maria  1717Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659810
30 Corvin, Maartje Willems  01 Dec 1661Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659794
31 Corvinck, Jan Willems  1590Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660948
32 Crul Krul, Catharina  1754Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659595
33 Crul Krul, Cornelis Pieters  1723Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659382
34 Crul Krul, Jacob  1758Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659596
35 Crul Krul, Jeremias  1765Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659597
36 Crul Krul, Leuntje  1752Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659598
37 Crul Krul, Maria  1756Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659599
38 Crul Krul, Neeltje  1760Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659600
39 Crul Krul, Pieter Cornelisse  1762Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659089
40 Crul Krul, Trijntje  1750Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659601
41 Dijkhuizen, Minnekus  21 Jan 1856Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I658992
42 van der Does, Jopje Jorisse  07 Sep 1729Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I275664
43 van der Doorn, Cornelia Jansdr  13 Oct 1719Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I339240
44 van der Doorn, Digna Teunisse  1690Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I339222
45 van Duijn, Digna  1743Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I339248
46 van Duijn, Maria  28 Apr 1709Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I339220
47 van Duijne, Arendje Johanna Maria Elisabeth  24 Aug 1852Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I275700
48 den Dulk, Adolph  1696Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659569
49 den Dulk, Anna  1770Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659573
50 den Dulk, Ariaantje  1761Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659574

1 2 3 4 5 ... 12» Next»Christened

Matches 1 to 50 of 389

1 2 3 4 5 ... Next»

   Last Name, Given Name(s)    Christened    Person ID 
1 Arents Hartevelt, Kornelia  24 Jan 1666Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659792
2 Blok, Maartje Gerrits  25 Dec 1693Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I275686
3 Cornelisse Harteveld, Ariaentje  18 Apr 1688Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660083
4 Cornelisse Harteveld, Ariaentje  02 Jan 1701Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660089
5 Cornelisse Harteveld, Engeltje  25 Feb 1691Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660085
6 Cornelisse Harteveld, Krijn  04 Nov 1685Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660081
7 Cornelisse Harteveld, Trijntje  07 Mar 1694Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660087
8 Cornelisse Harteveld, Trijntje  23 Oct 1695Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660088
9 Cornelisse Harteveld, Wouter  12 Mar 1690Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660084
10 Cornelisse van der Toorn, Jacob  26 Aug 1725Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659804
11 Cornelisse van der Toorn, Klasijntje  20 Oct 1726Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659806
12 Cornelisse van der Toorn, Kornelis  19 Sep 1723Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659807
13 Cornelisse van der Toorn, Leuntje  02 Nov 1721Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659808
14 Cornelisse van der Toorn, Maarten  08 Oct 1719Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659809
15 Cornelisse van der Toorn, Maria  22 Jun 1717Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659810
16 Corvin, Maartje Willems  04 Dec 1661Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659794
17 Crul Krul, Catharina  18 Aug 1754Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659595
18 Crul Krul, Cornelis Pieters  01 Aug 1723Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659382
19 Crul Krul, Jacob  29 Sep 1758Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659596
20 Crul Krul, Jeremias  15 Dec 1765Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659597
21 Crul Krul, Leuntje  02 Jul 1752Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659598
22 Crul Krul, Maria  08 Aug 1756Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659599
23 Crul Krul, Neeltje  31 Aug 1760Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659600
24 Crul Krul, Pieter Cornelisse  01 Aug 1762Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659089
25 Crul Krul, Trijntje  11 Jan 1750Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659601
26 den Dulk, Adolph  16 Sep 1696Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659569
27 den Dulk, Anna  18 Nov 1770Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659573
28 den Dulk, Ariaantje  08 Feb 1761Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659574
29 den Dulk, Arie  09 Mar 1783Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659576
30 den Dulk, Ary  13 Dec 1724Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659770
31 den Dulk, Aryen Adolfsen  07 Jan 1663Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659766
32 den Dulk, Evertje  20 Jun 1694Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660013
33 den Dulk, Jacoba Cornelisse  12 Feb 1758Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659088
34 den Dulk, Jan  13 Jan 1762Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659577
35 den Dulk, Jannetje  08 Feb 1761Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659578
36 den Dulk, Jannetje  29 May 1763Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659580
37 den Dulk, Job  01 Jan 1735Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659771
38 den Dulk, Job  20 Mar 1774Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659581
39 den Dulk, Johanna  15 Jul 1759Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659582
40 den Dulk, Jop  19 Mar 1769Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659583
41 den Dulk, Kornelis  01 Nov 1778Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659584
42 den Dulk, Kornelis Adolfse Arense  16 Oct 1729Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659193
43 den Dulk, Leendert  30 Aug 1767Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659585
44 den Dulk, Marcus  22 Aug 1700Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660014
45 den Dulk, Marijtje  11 Feb 1691Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660015
46 den Dulk, Markus  13 Nov 1701Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660016
47 den Dulk, Neeltje  13 Nov 1701Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660017
48 den Dulk, Pieternella  18 Apr 1773Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659586
49 den Dulk, Pieternelletje  26 May 1776Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659587
50 den Dulk, Pietertje  07 Nov 1756Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659588

1 2 3 4 5 ... Next»Died

Matches 1 to 50 of 188

1 2 3 4 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Aben, Johannus Stephanus  12 Apr 1932Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I139
2 Ackermans, Elisabeth Maria  16 Apr 1935Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I469733
3 Alveringh, Albertus  03 Apr 2001Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I348392
4 Asser, Lodewijk Eduard  30 Jun 1893Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I65232
5 de Best, Clasina  16 Jul 1889Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I275638
6 Boezeman, Jacobus Johannes Wilhelmus  09 Jan 1941Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I42682
7 Bolkestein, Nico Gabbe  02 Oct 2009Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I645748
8 Bosch van Drakestein, Paulina Wilhelmina Cecilia  10 Oct 1918Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I300817
9 Brals, Jan  24 Apr 1908Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I789645
10 Bronsveld, Jobje  30 Oct 1894Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I275712
11 Bronsveld, Teunis Jochems  20 Feb 1850Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I275717
12 Bronsveld, Trijntje  26 May 1866Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I275680
13 Bruin, Albert  21 Feb 1870Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I275673
14 Bruin, Teunis  08 Dec 1951Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I275675
15 de Bruin, Teunis Maartense  18 Aug 1895Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I275672
16 van Calcar, Geesje  12 Apr 1936Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I188929
17 Cappetti, Henri Louis  16 Oct 1981Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I341494
18 ten Cate, Aaltje  25 Jan 2012Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I570289
19 Cornelisse Harteveld, Krijn  11 Sep 1714Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660081
20 Corzaan, Willemina Catharina  13 May 1991Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I780966
21 Crul Krul, Pieter Cornelisse  15 Nov 1844Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659089
22 Crul Krul, Trijntje  09 Aug 1832Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659601
23 Depla, Maurits Jacobus Gustaaf  04 Dec 1956Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I747914
24 Dibbets, Geertruud Catherina  06 Nov 1895Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I306569
25 Dieters, Jan  09 Oct 1943Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I393531
26 van der Doorn, Cornelia Jansdr  26 Apr 1777Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I339240
27 van der Doorn, Digna Teunisse  18 Dec 1739Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I339222
28 van Duijn, Digna  11 Oct 1816Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I339248
29 van Duijn, Maria  30 Jun 1779Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I339220
30 den Dulk, Arie  12 Feb 1822Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659576
31 den Dulk, Jacoba Cornelisse  05 Dec 1844Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659088
32 den Dulk, Job  01 Sep 1771Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659771
33 den Dulk, Job  03 Dec 1827Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659581
34 den Dulk, Leendert  17 Jul 1832Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659585
35 den Dulk, Wouter  25 Jun 1852Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659590
36 Durst, Johanna Magdalena  12 Apr 1828Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659092
37 Eijl, Joseph  13 Mar 1941Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I441539
38 Eras, Philomena Johanna Helena Maria  22 Oct 1960Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I417117
39 van Ewijk, Franziska Gertrud  06 Jul 1986Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I348397
40 Fieret, Gijsbert  23 Jan 1873Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I757587
41 Fieret, Gijsbert  10 Aug 1885Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I367312
42 Fieret, Gijsbert Maartensz  19 Feb 1849Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I757583
43 Fieret, Jacob  21 Feb 1905Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I757585
44 Gildemeester, Adriaan  12 Mar 1901Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I595313
45 Gildemeester, Pauline Hermine Elizabeth  06 Sep 1900Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I126596
46 Groen, Arie  17 Dec 1973Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I275632
47 Groen, Cornelia  20 Mar 1943Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I275636
48 Groen, Evert  19 Jan 1923Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I275645
49 Groen, Ewit  08 Dec 1882Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I275637
50 van der Harst, Cornelis Leendertse  09 Aug 1834Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I275661

1 2 3 4 Next»Buried

Matches 1 to 50 of 297

1 2 3 4 5 ... Next»

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 Arents, Maartje  18 Jun 1729Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659781
2 van Beelen, Lijsje Dirks  04 Jun 1807Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659396
3 van de Bij, Leuntie Huygen  23 May 1705Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660092
4 Bom, Marytje Wouters  12 Jan 1644Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660958
5 Cente, Adriaantje  04 Aug 1696Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660079
6 Claassen, Adolf Broer Claes  19 Nov 1669Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660010
7 Claassen, Thielman  11 Apr 1667Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660941
8 Cornelisse Harteveld, Ariaentje  30 Jan 1753Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660089
9 Cornelisse Harteveld, Engeltje  21 Apr 1746Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660085
10 Cornelisse Harteveld, Krijn  23 Sep 1714Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660081
11 Cornelisse Harteveld, Trijntje  05 Jun 1695Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660087
12 Cornelisse Harteveld, Trijntje  05 Oct 1705Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660088
13 Cornelisse Harteveld, Wouter  29 Mar 1690Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660084
14 Cornelisse van der Toorn, Jacob  21 Jan 1726Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659804
15 Cornelisse van der Toorn, Klasijntje  05 Dec 1739Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659806
16 Cornelisse van der Toorn, Maria  18 Jun 1753Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659810
17 Corvin, Maartje Willems  03 Oct 1740Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659794
18 Crul Krul, Cornelis Pieters  19 Aug 1775Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659382
19 Crul Krul, Jacob  24 Jan 1794Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659596
20 Crul Krul, Maria  30 Jun 1757Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659599
21 Crul Krul, Neeltje  11 Aug 1763Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659600
22 Dircx, Kniertje  19 Dec 1711Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659842
23 den Dulk, Adolph  07 Oct 1735Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659569
24 den Dulk, Ariaantje  13 Feb 1761Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659574
25 den Dulk, Aryen Adolfsen  18 Jan 1709Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659766
26 den Dulk, Jan  20 Jan 1762Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659577
27 den Dulk, Jannetje  04 Dec 1761Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659578
28 den Dulk, Jop  30 Jun 1770Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659583
29 den Dulk, Kornelis  11 Aug 1818Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659584
30 den Dulk, Kornelis Adolfse Arense  25 May 1789Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659193
31 den Dulk, Maarten  21 Nov 1805Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659772
32 den Dulk, Marcus  08 Nov 1700Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660014
33 den Dulk, Marijtje  15 Aug 1691Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660015
34 den Dulk, Markus  24 Jan 1771Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660016
35 den Dulk, Neeltje  10 Jun 1773Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660017
36 den Dulk, NN  05 Jun 1706Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660012
37 den Dulk, Pieternella  31 Mar 1781Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659586
38 den Dulk, Sier  10 Jul 1705Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660018
39 den Dulk, Wouter  31 Jul 1764Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659589
40 den Dulk, Wouter  02 Dec 1794Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659773
41 den Engelsman, Willem  09 Jul 160Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660928
42 van Esch, Hester Chiele  13 Sep 1711Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659787
43 Foppen van Schenaert, Claertie  18 Nov 1690Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660094
44 de Harder, Jacobs Jans  30 Oct 1672Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660047
45 de Harder, Jannetje Jacobs  30 Oct 1720Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659785
46 van der Harst, Anna  02 Jul 1733Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I660429
47 van der Harst, Cornelis Leendertse  26 Mar 1715Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659987
48 van der Harst, Guurtje  31 Mar 1774Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659992
49 van der Harst, Kornelia Leendertse  13 Jun 1785Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659553
50 van der Harst, Kornelis  20 Jul 1771Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland I659995

1 2 3 4 5 ... Next»Married

Matches 1 to 50 of 81

1 2 Next»

   Family    Married    Family ID 
1 Bronsveld / Knoester  02 Jan 1785Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F109175
2 Bruin / Zwan  19 Dec 1883Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F109154
3 Claassen / Arents  21 Nov 1660Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252138
4 Crul Krul / Wilt Twilt  01 Jun 1749Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F251960
5 Diecken van Rijn / Bij  08 Jun 1664Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252158
6 Dulk / Harst  26 Feb 1690Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252069
7 Dulk / Taal  21 May 1724Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252023
8 Feunekes / Witte  09 May 1950Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F13263
9 Harder / Pieters  30 May 1655Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252148
10 Harst / Key  31 May 1700Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252064
11 Harst / Niet  23 Apr 1749Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F109149
12 Harst / Siere  06 Jun 1661Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252134
13 Harst / Taal  28 May 1780Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F109147
14 Harteveld / Bal  20 May 1818Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F251971
15 Harteveld / Jonker  27 Mar 1777Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F251968
16 Harteveld / Knoester  04 Jul 1745Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F251969
17 Harteveld / Overduin  10 May 1716Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252032
18 Harteveld / Pronk  07 May 1684Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252080
19 Hartevelt van Santvoort / Vollenhove  26 Dec 1663Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252150
20 Heyer / Arents  05 Sep 1660Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252144
21 Heyer / Arents  27 May 1696Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252074
22 Heyer / Ruijter  01 Feb 1693Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252290
23 Jol / Michiels  19 Mar 1673Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252088
24 Jonker / Keus  29 May 1746Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F251970
25 Kaa / Mansveld  02 Nov 1755Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F191560
26 Kerving / Dircx  26 Nov 1673Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252087
27 Keus Korvingh / Jol  04 Feb 1703Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252035
28 Key / Schenaert  30 May 1666Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252135
29 Knoester / Cornelisse  20 May 1685Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252084
30 Knoester / Harteveld  05 Dec 1717Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252161
31 Knoester / Kornelis  21 Nov 1717Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252033
32 Krul Crul / Heyer  23 May 1723Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252026
33 Lalleman / Harst  24 Nov 1776Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F109150
34 Lap / Foppen van Schenaert  18 May 1660Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252159
35 Meulen / Cornelisse Harteveld  31 May 1716Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252157
36 Meulen / Kunst  26 Aug 1703Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252068
37 Mondriaan / Tret  02 Dec 1742Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F76303
38 Overduin / Lap  16 May 1694Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252082
39 PlugGe / Jans  07 Dec 1710Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252067
40 Plugge / Knoester  17 Feb 1686Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252137
41 Plugge / Meulen  11 Mar 1736Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252022
42 Pluijm / Overstraten  19 Jan 1670Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F253068
43 Pronck / Bom  1617Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252445
44 Pronk / Harteveld  21 May 1741Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252083
45 Ritzer Vis / Esch  17 Apr 1689Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252076
46 Roemers / Pennij  14 May 1775Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F113206
47 Rog / Arends  24 May 1665Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252143
48 Rog / Pluijm  08 Apr 1696Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252288
49 Ruijter / Dulk  28 May 1780Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F251868
50 Ruijter / Eyk  30 Jan 1695Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland F252062

1 2 Next»Calendar

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.