Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

Bookmark

Piteå, Sverige 


Notes: Piteå (or Pite in the local dialect) is a city in Norrbotten in northern Sweden. It has 22,500 inhabitants, and is the seat of Piteå Municipality, which has 40,800 people
Piteå is a large municipality with an appealing nature located at the mouth of the Pite River (Piteälven), at the shore of the Bay of Bothnia. The central part is located on an islet called Häggholmen, which due to land elevation almost has become a part of the mainland; the land in northern Sweden rises at a rate of up to 9 mm (0.35 in) per year.
Piteå has an attractive archipelago, which is one of the reasons it is a popular place for tourism both in summer and winter. It features a beach resort area that is often labelled "The Riviera of Norrbotten" (or Norrland), around which there is a spa, a long sandy beach, a restaurant and a golf course. The area is also suitable for fishing and outdoor activities. In the winter, snow activities such as skiing and winter bathing set the mark.
History
Piteå received its city privileges on May 12, 1621.
In July, 1666, the entire town burnt down. Afterwards it was rebuilt in the 17th century. The only building remaining from that time is the town church, as it was the only spared building when the town was demolished by plundering Russians in 1721.
The town square, where the town hall is located, has however kept its structure from the 17th century, and is today one of only two squares in Sweden with closed corners (the other one is in Uppsala).
The population has increased rapidly since the 19th century. In the years 1870-1920, Piteå had a population of only 2,500 people. Part of the early population increase is attributed to the 1911 opening of the Älvsbyn - Piteå railway branch, as well as industrial establishments and the harbour.
Piteå has traditionally strong forestry industry: papermills, sawmills, and also its harbour are of some importance.
Piteå är en stad och centralort i Piteå kommun, Norrbotten
Piteå är en stor turist- och sommarstad som svarar för cirka hälften av sommarturismen i Norrbotten. Större delen av dessa turister är norrmän. Piteå har skapat sig en ställning som en musikstad och satsar från offentligt håll på musikutveckling. Piteå är även känt för ortens dialekt, pitemål, och för maträtten pitepalt, men så är Piteå också känt för Piteå Dansar och Ler, PDOL sommarens stora festival i Piteå.
Stadsbild
Efter branden i gamla staden i Öjebyn uppfördes den nya staden Piteå på Häggholmen. Uppbyggnaden startade 1667 och skedde efter en stadsplan som ritades centralt i Stockholm. Planen bildar en rektangel som lagts ut över hela holmens längd. En lång huvudgata löper genom staden och korsas av fyra korta tvärgator. Gatorna är jämnbreda och tecknar ett rätvinkligt rutnätsmönster som avgränsar tio rektangulära kvarter. Detta gatumönster finns i huvudsak bevarat än idag.
På holmens högsta punkt lades ett kvadratiskt torg, som skapats genom inskärningar i fyra kvarter, så att gatorna korsas mitt på torget. Det kvadratiska rum som uppstod kringbyggdes med hus, så att torget blev ett slutet rum mitt i staden. Torget gav den lilla småstaden prägel av monumentalitet, symmetri och harmoni, egenskaper som eftersträvades i 1600-talets stadsplanekonst och som hade sina rötter i den europeiska renässansen. Rådhustorget i Piteå och Stora torget i Uppsala är de enda bevarade av typen med slutna hörn från 1600-talet.
Kyrkan är stadens äldsta byggnad och byggdes 1684-86, enligt traditionen av en byggmästare från Finland. Den är en korsformad timmerkyrka och kröns av en takryttare. Intill står en klockstapel byggd 1727. Kyrkan är den enda byggnad som finns kvar sedan stadens tidigaste historia. När Piteå brändes 1721 av ryska soldater, utplånades hela stadsbebyggelsen på Häggholmen.
Piteås politiker har haft en ambition att behålla stadsbilden med en stadskärna fylld med mindre butiker, vilket gör att utbudet av större affärer är begränsat. Från Rådhustorget leder en gågata ner genom centrum mot busstationen. Den största parken i staden heter Badhusparken och ligger i utkanten av centrum, intill kanalen som skiljer Häggholmen från Pitholmen. På andra sidan kanalen återfinner man bland annat Piteå Älvdals Sjukhus, Strömbacka Gymnasieskola och stadshuset.
Staden är omgiven av vatten. Småbåtshamnen ligger på promenadavstånd norr om centrum, liksom mässområdet Nolia, vid Nördfjärden. Södra hamnen, vid Sörfjärden är ett vidsträckt parkområde med gästhamnsplatser.
Ungefär 5 kilometer väster om centrum ligger Öjebyn, som också är platsen där Piteå tidigare låg. Idag har Öjebyn och Piteå vuxit ihop så att Öjebyn har blivit en stadsdel inom Piteå stad. Många små byar runt om Piteå har vuxit samman med staden och blivit stadsdelar. Exempel är Bergsviken, Pitholm, Hortlax, Djupviken, Munksund och Skuthamn.
Kultur och fritid
Historia
Piteå grundades 1620 av 44 nybyggare som bosatte sig runt Öjebyns kyrka, vilken tidigare hade byggts av bönderna i socknen. Piteå fick sina stadsrättigheter redan 1621 och syftet var att knyta traktens allmogehandel och samehandeln i Pite lappmark till den nya staden. Efter en stor brand i juli 1666 flyttades staden 1668 till sin nuvarande plats på Häggholmen, som hade ett bättre hamnläge. Mycket av de gamla husen i centrum är bevarade än idag, t om 1600-talsrutnätsplanen är till sina huvuddrag fortfarande synlig i dagen stadsbild.
1800-talet är ett sekel som för stadens del kännetecknas av expansion och industrialisering. Trä- och sågindustrierna skjuter upp i en väldig fart. Piteå härjades under Finska kriget 1809 av ryska trupper, och fredsslutet innebar att Piteå var Norrbottens läns residensstad fram till 1856.
Vid 1900-talets början hade staden bara cirka 2500 invånare. 1911 byggdes en järnväg mellan Älvsbyn och Piteå, vilket bidrog till en befolkningsökning. Förutom hamnen, som tidigt blev betydelsefull, har skogen varit en viktig tillgång och i Piteå finns både pappersbruk och flera sågverk vilka expanderade kraftigt i början av 1900-talet.
Gatufestivalen Piteå Dansar Och Ler (PDOL), som arrangerades för första gången redan på 1960-talet är med sina 120 000 besökare en av Sveriges största gatufestivaler. Småstaden, Piteå shoppingcenter ligger längs gågatan och är stadens stora mötesplats. Det togs i bruk 1989 och innehåller ett 30-tal butiker, 3 biografer, hotell, restauranger och caféer i en småstadsmiljö, allt under samma tak.

OpenStreetMap

City/Town : Latitude: 65.3181757, Longitude: 21.4813373


Married

Matches 1 to 2 of 2

   Family    Married    Family ID 
1 Jonsson / Eriksdotter  29 Nov 1761Piteå, Sverige F107292
2 Stormhjelm / Jonsdotter  12 Apr 1835Piteå, Sverige F106770

Calendar

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.