Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

Bookmark
Coevorden, Drenthe

Coevorden, Drenthe 


Notes: Coevorden (Drents: Koevern) is een stad en gemeente in het zuid-zuidoosten van de provincie Drenthe in Nederland. De gemeente telt 36.043 inwoners (1 januari 2007, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 300 km² (waarvan 2,81 km² water).
Geschiedenis
Ontstaan
Op 26 november 944 schonk keizer Otto I van het Heilige Roomse Rijk "het recht van foreest" (het jachtrecht) in de Pagus Thriente aan Bisschop Balderik van Utrecht. Hiermee kwam de regio onder bestuur van het Utrechtse bisdom.
De eerste vermelding van de plaatsnaam vind men in 1036, in de naam van Fredericus van Coevorden. De eerste schriftelijke vermelding (op een oorkonde) van Koevoorde (een plaats waar boeren hun koeien door een doorwaadbare plek in een rivier dreven) dateert van 1148.
In 1141 wordt door Bisschop Hartbert van Bierum diens broer Ludolf bekleedt met de erfelijke waardigheid van burggraaf (kastelein) van Coevorden. Daarmee heeft Hartbert een trouwe vazal, wellicht zelfs een stroman die het gebied bestuurt. Nadat Hartbert in 1150 overlijdt wordt de binding tussen het bisdom Utrecht en de Stadt en Heerlickheyt Coevorden snel minder sterk, de zonen en opvolgers van Ludolf, Rudolf en Volker gedragen zich als onafhankelijke heren. In 1182 leidt dit tot een belegering van de motte door bisschop Boudewijn II van Holland, waarbij de stad grotendeels wordt verwoest. Als nieuwe kasteelheer wordt door de bisschop graaf Otto van Bentheim aangesteld. De Heren van Coevorden (Rudolf en Volkert) en graaf Otto zullen elkaar de heerschappij nog vele jaren betwisten. Tussen 1186 en 1192 wordt opnieuw oorlog gevoerd, waarbij Rudolf in gijzeling wordt genomen. Volker weet intussen het kasteel te veroveren (met daarin het gezin van Otto), en daarmee staan de heren voldoende sterk om de macht op te eisen. Rudolf wordt erkend als burggraaf van Coevorden. Volker vestigt zich in Ansen.
Coevorden ligt strategisch op de route van Groningen naar Münster, wat de stad tot een welvarende vestingstad maakte. De in 1215 gewijde bisschop van Utrecht Otto II van Lippe besloot de aanspraken van het bisdom op het gebied te verstevigen, niet in de laatste plaats om zijn inkomsten uit het gebied veilig te stellen, danwel te vergroten. Otto stuit echter op grote tegenstand, omdat de boeren hun heer Rudolf II steunen. Een en ander wordt uitgevochten in de slag bij Ane, waarbij Otto het leven verliest en de Drentse boeren onder commando van Rudolf een klinkende overwinning behalen.
Na de dood van Otto van Lippe wordt Wilbrand van Oldenburg tot bisschop gewijd, en ook Wilbrand trekt ten strijde tegen de opstandige Drenten, waarbij hij de hulp van de Friezen inroept. Maar ook deze slag wordt door de Drenten gewonnen. In een latere slag, bij Peize, worden de Drenten uiteindelijk verslagen, en wordt burggraaf Rudolf onder valse voorwendselen naar het kasteel van Hardenberg gelokt. Hij wordt gevangen genomen, gemarteld en vermoord op 25 juli 1230.
Het is dus zelden koek en ei tussen de bisschoppen en de kasteleins en de vraag is of dit iets te maken had met de verhuizing in 1258 van het Sancta Maria de Campe- of Mariënklooster van Coevorden naar een dekzandrug op een plaats waar nu het centrum van Assen ligt.
In 1288 komt een kleinzoon van Rudolf weer aan de macht, en wordt het kastelijnschap van de van Coevordens hersteld. Reinoud van Coevorden is een zoon van Eufemia, de dochter van Rudolf II, en van Hendrik van Borculo. Reinoud wordt de stamvader van een reeks sterke heren van Coevorden, een dynastie die tot 1402 zal voortduren. Het machtsgebied zal zich uitbreiden tot Borculo, Diepenheim, Lage (Duitsland) en Selwerd. Ze verwerven het muntrecht en beheersen de rechtspraak in Drenthe.
Pas tegen het einde van de 14e eeuw maakte bisschop Frederik van Utrecht een einde aan de strubbelingen door het opheffen van de erfelijkheid van het kasteleinschap van Coevorden. Frederik maakt daarbij handig gebruik van de onrust onder de bewoners van het gebied, Reinoud heeft zich niet populair gemaakt met onrechtmatige belastingen en andere wandaden. In 1395 trekt Frederik ten strijde tegen de heer van Drenthe, maar anders dan bij de slag bij Ane kan Reinoud niet rekenen op de steun van de boeren. Frederik wordt door de notabelen van Coevorden erkend als landsheer, en zo komt Reinoud alleen te staan in de strijd. Op 4 april 1402 doet hij afstand van al zijn rechten, en de Van Coevordens trekken zich terug op hun bezittingen in Twente en de Achterhoek.
De stad kreeg in 1408 stadsrechten.
Gelre
Aan het begin van de 16e eeuw werden zowel de Kapel van Hulsvoort als de Nieuwe Kerk in Coevorden verwoest. De stad viel in 1518 in handen van Rudolf van Munster, echter in 1522 werd de stad heroverd door de Geldersen, onder bevel van Johan van Selbach. Selbach bestuurde daarna alle oostelijke gebieden, waaronder Overijssel en Drenthe tot aan de Groningse zeekust. Hij zou tot 1536 (het einde van Karel van Gelre's heerschappij) kastelein van Coevorden, en drost van Drenthe blijven.
Selbach zorgde voor versterking van de fortificaties, maar moest daarnaast zorgen voor voldoende belastinginning voor Gelre's hertog. Dat laatste viel hem niet mee, niet alleen omdat Drenthe geen rijke provincie was, maar zeker ook omdat de Drenten zich niet graag voegden naar Gelders gezag. In een brief uit 1536 beroept Selbach zich dan ook op overmacht, wegens de armoede van "uwer vorstelijke genade onderzaten des lands van Drente".
In datzelfde jaar 1536 werd Selbach gedwongen het kasteel en de vesting over te dragen aan Georg Schenck van Tautenburgh, Karel V's legeraanvoerder in de regio.
Spaans beleg en herbouw van de stad
Coevorden werd in de periode van 1581 tot 1592 belaagd door de Spanjaarden, wat begon met de Elfdaagse belegering in september 1581 onder leiding van George van Lalaing, de graaf van Rennenberg. Toen Maurits van Oranje in 1592 de Spanjaarden wist te verdrijven werd de stad grotendeels door de Spanjaarden afgebrand. Onder leiding van Francisco Verdugo trachtten de Spanjaarden de stad opnieuw in te nemen, maar dat kon door het leger van Prins Maurits worden voorkomen.
Coevorden moest dus geheel opnieuw opgebouwd worden. De nu nog bestaande historische gebouwen en vestingwerken, stratenstructuur en de stervormige stadsgracht dateren dan ook grotendeels uit het einde van de 16e en het begin van de 17e eeuw. De vestingwerken werden ontworpen door Menno van Coehoorn.
Münster
Op 30 juni 1672 werd Coevorden veroverd door de Bisschop van Münster, maar werd al weer snel daarna bevrijd door de Staatsen in opdracht van goeverneur Carl von Rabenhaupt. De Bisschop gaf het echter niet op, en onder leiding van Bommen Berend werd Coevorden in 1673 belegerd. Berend deed een poging Coevorden onder water te zetten door een dijk te bouwen in de Vecht bij Gramsbergen, de Coevordenaren werden echter door een zware storm, waardoor de dijk brak, net op tijd gered van de verdrinkingsdood.
Periode van verval
In de 18e eeuw kwam de bevolkingsgroei tot stilstand. Coevorden was in die periode een doorgangsplaats voor turfschippers, die hun lading vanuit de Duitse en Oost-Drentse gebieden naar het westen van Nederland vervoerden. Deze functie van de binnenhaven van Coevorden verviel toen het veen was afgegraven. Als relatief grote stad had Coevorden nog wel een belangrijke regiofunctie, die echter langzamerhand door Emmen werd overgenomen.
Historische feiten van deze periode zijn het ijzerkoekenoproer en de stichting van de Joodse Gemeente in Coevorden.
Franse overheersing
In 1795 werd Coevorden door de Fransen ingenomen, een periode die tot 1814 zou voortduren. Het Franse leger werd als bevrijdingsleger ontvangen, de patriotten hadden voldoende steun opgebouwd en de trouw aan Oranje was niet al te groot. De Coevorder magistraat had patriot Berend Slingenberg benoemd tot secretaris, dit voorkwam echter niet dat de magistraat werd afgezet. Slingenberg werd secretaris van het Comittée Revolutionair, en werd in 1811 Maire (burgemeester) benoemd.
De Fransen lieten na de troonsafstand van Napoleon de stad in 1814 in desolate staat achter, 43 huizen, 20 schuren en 2 molens werden in een brand verwoest, met een totale schade van 76.000 gulden.
Na de Tweede Wereldoorlog
Ook na de oorlog bleef Emmen de groei doormaken naar de belangrijkste stad in de regio, en diverse bedrijven en instellingen verhuisden van Coevorden naar Emmen. Pas in de jaren 80 en 90 kwam Coevorden weer wat beter op de kaart te staan, met de komst van diervoederbedrijf IAMS, en de aanleg van een NAVO depot. Dat depot is inmiddels in gebruik bij het Nederlandse leger.
Met het Europark, waarvan de bouw midden jaren 90 werd gestart, en dat voor een deel op Duits grondgebied wordt aangelegd, wil Coevorden de industrie en het bedrijfsleven in de regio een nieuwe impuls geven. Met dit park wil men een belangrijke schakel worden in het vervoer van goederen tussen west Nederland en het oosten en noorden van Europa.
In 1998 werd in het kader van de gemeentelijke herindeling die in Drenthe plaatsvond, het grondgebied van de gemeente uitgebreid met de voormalige gemeenten Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo.

OpenStreetMap

County/Shire : Latitude: 52.66215968841365, Longitude: 6.7409491539001465


Media

Photos
Smederij Tiens Amsbergen Plasman Winkel Savenije op de Sallandsestraat
Smederij Tiens Amsbergen Plasman Winkel Savenije op de Sallandsestraat

Documents
Een oude kaart van Coevorden
Een oude kaart van Coevorden
Een oude kaart van De Provincie Drenthe
Een oude kaart van De Provincie Drenthe
Katholiek leven in Noord-Nederland 1956-2006: vijftig jaar bisdom Groningen
 By Tiebbe T de Jong Guus Bary
Katholiek leven in Noord-Nederland 1956-2006: vijftig jaar bisdom Groningen By Tiebbe T de Jong Guus Bary

Birth

Matches 1 to 50 of 815

1 2 3 4 5 ... 17» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Aalst, Gerridiena  09 Jan 1825Coevorden, Drenthe I31551
2 van Aalst, Hendrik Pieter  06 Feb 1821Coevorden, Drenthe I31549
3 van Aalst, Michiel Voskuil  12 Dec 1822Coevorden, Drenthe I31550
4 Alberts, Johannes Albertus Henricus  1800Coevorden, Drenthe I154582
5 Almeloo, Aaltje  03 Jul 1892Coevorden, Drenthe I418874
6 Almeloo, Willem  02 Mar 1890Coevorden, Drenthe I772913
7 Ambergen, Geertruid  26 Feb 1826Coevorden, Drenthe I6634
8 Ambergen, Harmanus  1800Coevorden, Drenthe I6639
9 Ambergen, Hinderikus  14 Aug 1837Coevorden, Drenthe I44054
10 Ambergen, Klazina  27 Jun 1832Coevorden, Drenthe I44060
11 Ambergen, Klazina  23 Jan 1834Coevorden, Drenthe I44059
12 Ambergen, Nicolaas  10 Jan 1843Coevorden, Drenthe I44045
13 Anthoni, Geertruid  Abt 1687Coevorden, Drenthe I236619
14 Arends, Egbert  22 Jul 1907Coevorden, Drenthe I724070
15 Arents, Gezina  1807Coevorden, Drenthe I48626
16 Arntz, Josephus Ludovicus  25 Aug 1850Coevorden, Drenthe I716763
17 Assen, Aleida  Cal 1841Coevorden, Drenthe I102819
18 Assen, Gezina Harmina  1843Coevorden, Drenthe I175850
19 Assen, Susanna  1801Coevorden, Drenthe I48648
20 Baart, Arnolda Johanna Jacoba  01 Oct 1883Coevorden, Drenthe I723751
21 Bartelds, Waldberg  1644Coevorden, Drenthe I261456
22 Bartels, Hindrick  1652Coevorden, Drenthe I244031
23 Bartelts, Gerrardus  1654Coevorden, Drenthe I261457
24 Bartelts, Hilcko  1662Coevorden, Drenthe I261459
25 Bartelts, Trijntjen  1670Coevorden, Drenthe I261461
26 Barthels, Annetje  1656Coevorden, Drenthe I244103
27 Barthels, Hillighjen  Yes, date unknownCoevorden, Drenthe I244112
28 Barthels, Reneke  Yes, date unknownCoevorden, Drenthe I244111
29 Beckeringh, Johannes Antonius  1757Coevorden, Drenthe I29501
30 Beerlink, Jan  Abt 1642Coevorden, Drenthe I323037
31 Bekkering, Egberdijna  1758Coevorden, Drenthe I246648
32 Bekkering, Egberdina  1768Coevorden, Drenthe I246653
33 Bekkering, Everhardus  1764Coevorden, Drenthe I246651
34 Bekkering, Roelijna  1762Coevorden, Drenthe I246650
35 Bekkering, Rudolf  1760Coevorden, Drenthe I246649
36 Bekkering, Wemelina  1765Coevorden, Drenthe I246652
37 Bekkering, Wilhelmus  1756Coevorden, Drenthe I246641
38 Belt, Maria Catharina Elisabeth  27 Feb 1906Coevorden, Drenthe I184021
39 Benninck, Hendrik  Yes, date unknownCoevorden, Drenthe I505374
40 Benninck, Jantien  1674Coevorden, Drenthe I250507
41 Bertels, Jan  1659Coevorden, Drenthe I261458
42 Bertling, Michael  1710Coevorden, Drenthe I340437
43 Beuker, Geertje  Cal 1913Coevorden, Drenthe I712388
44 Bierman, Betsy  08 Nov 1911Coevorden, Drenthe I53068
45 Bierman, Geertje  13 May 1909Coevorden, Drenthe I53067
46 Bierman, Henry  28 Jan 1937Coevorden, Drenthe I53072
47 Bierman, Izedoor  13 May 1909Coevorden, Drenthe I53066
48 Bierman, Jacob  08 May 1883Coevorden, Drenthe I53064
49 Bierman, Jacob  30 Apr 1934Coevorden, Drenthe I53071
50 Bierman, Maurits Isedoor  25 Dec 1912Coevorden, Drenthe I53069

1 2 3 4 5 ... 17» Next»Christened

Matches 1 to 50 of 146

1 2 3 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Christened    Person ID 
1 Alberts, Johannes Albertus Henricus  12 Dec 1800Coevorden, Drenthe I154582
2 Almelo, Gerrit  07 Apr 1776Coevorden, Drenthe I772898
3 Ambergen, Harmanus  25 Apr 1800Coevorden, Drenthe I6639
4 Ambergen, Hermannus  31 Aug 1802Coevorden, Drenthe I154381
5 Arents, Gezina  08 Mar 1807Coevorden, Drenthe I48626
6 Assen, Bernardus  13 May 1799Coevorden, Drenthe I154496
7 Assen, Susanna  07 Aug 1801Coevorden, Drenthe I48648
8 Bartelds, Waldberg  10 Dec 1644Coevorden, Drenthe I261456
9 Bartels, Hindrick  05 Oct 1652Coevorden, Drenthe I244031
10 Bartelts, Gerrardus  15 Dec 1654Coevorden, Drenthe I261457
11 Bartelts, Hilcko  06 Aug 1662Coevorden, Drenthe I261459
12 Bartelts, Trijntjen  28 May 1670Coevorden, Drenthe I261461
13 Barthels, Annetje  24 Sep 1656Coevorden, Drenthe I244103
14 Beckeringh, Johannes Antonius  09 Mar 1757Coevorden, Drenthe I29501
15 Bekkering, Egberdijna  04 Oct 1758Coevorden, Drenthe I246648
16 Bekkering, Egberdina  31 Jul 1768Coevorden, Drenthe I246653
17 Bekkering, Everhardus  08 Jan 1764Coevorden, Drenthe I246651
18 Bekkering, Roelijna  20 May 1762Coevorden, Drenthe I246650
19 Bekkering, Rudolf  16 Apr 1760Coevorden, Drenthe I246649
20 Bekkering, Wemelina  20 Nov 1765Coevorden, Drenthe I246652
21 Bekkering, Wilhelmus  21 Jan 1756Coevorden, Drenthe I246641
22 Benninck, Jantien  29 Jul 1674Coevorden, Drenthe I250507
23 Bertels, Jan  25 Sep 1659Coevorden, Drenthe I261458
24 Bertling, Michael  02 Feb 1710Coevorden, Drenthe I340437
25 Blaauwgeers, Margarita  07 Apr 1806Coevorden, Drenthe I7913
26 de Blecourt, Jan  01 Jan 1793Coevorden, Drenthe I286643
27 de Blecourt, Johannes  15 Jun 1760Coevorden, Drenthe I286844
28 Borgers, Anna Barbara  10 Jun 1794Coevorden, Drenthe I47827
29 Bosch, Maria  30 May 1806Coevorden, Drenthe I74917
30 Brinks, Grietien  23 Jan 1774Coevorden, Drenthe I10611
31 Brons, Johannes  27 Jan 1805Coevorden, Drenthe I11392
32 van Coevorden, Eva-aaltje Levie  Aft 1770Coevorden, Drenthe I53615
33 van Coevorden, Hendrina Levy  Aft 1769Coevorden, Drenthe I53614
34 van Coevorden, Hillegonda Levi  Aft 1767Coevorden, Drenthe I53612
35 Diertens, Frans  25 Aug 1751Coevorden, Drenthe I433398
36 Dilling, Albert  10 Feb 1811Coevorden, Drenthe I453
37 Dilling, Hendrikjen  12 Jun 1808Coevorden, Drenthe I515979
38 Dilling, Jan  16 Oct 1805Coevorden, Drenthe I515963
39 Ellenberger, Johannes Andreas  24 May 1778Coevorden, Drenthe I394748
40 Geerts, Aaltien  10 May 1781Coevorden, Drenthe I372674
41 Geerts, Albert  28 Jul 1748Coevorden, Drenthe I372657
42 Geerts, Fenna  18 Jan 1804Coevorden, Drenthe I372667
43 Geerts, Fennegien  02 Apr 1801Coevorden, Drenthe I372666
44 Geerts, Frederik Gerrits  11 Jul 1810Coevorden, Drenthe I372671
45 Geerts, Fredrik  06 Apr 1806Coevorden, Drenthe I372670
46 Geerts, Geert  30 Jan 1780Coevorden, Drenthe I372673
47 Geerts, Geesijn  19 Jan 1755Coevorden, Drenthe I372660
48 Geerts, Gerrit  18 Jan 1804Coevorden, Drenthe I372668
49 Geerts, Gerrit Jan  19 Feb 1797Coevorden, Drenthe I372664
50 Geerts, Harm  12 Jul 1750Coevorden, Drenthe I372658

1 2 3 Next»Died

Matches 1 to 50 of 634

1 2 3 4 5 ... 13» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 van Aalst, Johannes Bernardus  06 Mar 1868Coevorden, Drenthe I31555
2 van Aalst, Miena  23 Oct 1954Coevorden, Drenthe I704711
3 Aarten, Margjen Kees  02 Jun 1895Coevorden, Drenthe I500462
4 Akkerman, Okko  01 Dec 1947Coevorden, Drenthe I115233
5 Alberts, Harm Hendrik  09 Dec 1831Coevorden, Drenthe I7985
6 Alkema, Anne  02 Jan 1966Coevorden, Drenthe I198470
7 Almelo, Engel  08 Feb 1845Coevorden, Drenthe I10562
8 Almeloo, Gerrit  19 Jun 1942Coevorden, Drenthe I772891
9 Alons, Jan  08 Nov 1827Coevorden, Drenthe I368180
10 Ambergen, Geertruid  16 Dec 1874Coevorden, Drenthe I6634
11 Ambergen, Harmanus  14 Jul 1876Coevorden, Drenthe I6639
12 Ambergen, Klazina  01 Feb 1833Coevorden, Drenthe I44060
13 Ambergen, Klazina  18 May 1908Coevorden, Drenthe I44059
14 Arents, Gezina  22 Jun 1841Coevorden, Drenthe I48626
15 Arntz, Franciscus Johannes  04 Feb 1850Coevorden, Drenthe I716762
16 Arntz, Gijsbertus Josephus  29 Jun 1850Coevorden, Drenthe I716757
17 Artel, Lammechien Gerrits  Yes, date unknownCoevorden, Drenthe I51949
18 Assen, Albertus  20 Aug 1922Coevorden, Drenthe I154336
19 Assen, Bernardus Henderikus  03 Jun 1944Coevorden, Drenthe I154527
20 Assen, Helena  20 Dec 1897Coevorden, Drenthe I154537
21 Assen, Johanna Margaretha  10 Mar 1923Coevorden, Drenthe I154335
22 Assen, Susanna  02 Jan 1882Coevorden, Drenthe I48648
23 Bakker, Aleida Maria  26 May 2001Coevorden, Drenthe I9840
24 Bakker, Hinderikus  11 Jun 1948Coevorden, Drenthe I155311
25 Bakker, Lammegien  16 Jan 1956Coevorden, Drenthe I539204
26 Baning, Jan  14 Apr 1898Coevorden, Drenthe I106305
27 Barkhuis, Janna Freerks  06 Dec 1904Coevorden, Drenthe I106271
28 Becker, Anna Catharina  14 May 1968Coevorden, Drenthe I98723
29 Belle, Antje  07 Apr 1945Coevorden, Drenthe I622372
30 Belt, Hermannus Johannes  03 Mar 1933Coevorden, Drenthe I184018
31 Belt, Johanna  18 Oct 1884Coevorden, Drenthe I44033
32 Belt, Johanna  09 Feb 1907Coevorden, Drenthe I252696
33 Berendsen, Maria Anna  20 Dec 1921Coevorden, Drenthe I178117
34 van Bergen, Berend  Yes, date unknownCoevorden, Drenthe I764177
35 Beuker, Trientje  01 May 1956Coevorden, Drenthe I513153
36 Bierman, Betsy  06 Aug 1912Coevorden, Drenthe I53068
37 Bierman, Izedoor  24 Feb 1910Coevorden, Drenthe I53066
38 Bierman, Jacob  24 Mar 1929Coevorden, Drenthe I53064
39 Bierman, Mozes  16 Feb 1884Coevorden, Drenthe I53467
40 Bierman, Saartje  04 Apr 1892Coevorden, Drenthe I53090
41 Blaauwgeerts, Wilhelmus  30 Mar 1920Coevorden, Drenthe I154461
42 Bloemberg, Margareta  15 Jun 1992Coevorden, Drenthe I348575
43 Bloemen, Egbert  15 May 1893Coevorden, Drenthe I305553
44 Bloemen, Gerrit Jan  05 Jan 1861Coevorden, Drenthe I305541
45 Bloemen, Gradus  28 Dec 1834Coevorden, Drenthe I305537
46 Bloemen, Harm  26 Dec 1916Coevorden, Drenthe I305540
47 Bloemen, Harm  24 Dec 1941Coevorden, Drenthe I305544
48 Bloemen, Harm Jans  02 Aug 1870Coevorden, Drenthe I305320
49 Bloemen, Hendrik  24 May 1898Coevorden, Drenthe I305557
50 Bloemen, Hendrik  21 May 1905Coevorden, Drenthe I305562

1 2 3 4 5 ... 13» Next»Buried

Matches 1 to 18 of 18

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 Almelo, Gerrit  14 Sep 1833Coevorden, Drenthe I772898
2 Boerland, Johannes  14 Feb 2007Coevorden, Drenthe I165701
3 van Bosstraeten, Pieter  10 Jan 1865Coevorden, Drenthe I7440
4 Even, Engelina Maria Johanna  30 Jan 1967Coevorden, Drenthe I9116
5 ter Horst, Kornelis Johannes  10 Mar 2005Coevorden, Drenthe I771946
6 Klumper, Hermanus  29 Apr 1804Coevorden, Drenthe I154517
7 Koster, Harmina  Coevorden, Drenthe I440174
8 Oelen, Geert  21 Dec 1987Coevorden, Drenthe I245009
9 van Rein, Berend  22 May 1959Coevorden, Drenthe I264562
10 Savenije, Johanna Margeretha  17 Dec 2014Coevorden, Drenthe I9060
11 Savenije, Johannes  11 Feb 1959Coevorden, Drenthe I9105
12 Sikkenga, Jantien  22 Feb 1902Coevorden, Drenthe I772895
13 Soppe, Johannes Bernardus  18 Nov 1946Coevorden, Drenthe I154468
14 Venema, Auke  23 Dec 1969Coevorden, Drenthe I463898
15 Vlap, Martinus  13 Jan 1960Coevorden, Drenthe I90543
16 Vlap, Trientje  19 Jul 1999Coevorden, Drenthe I93558
17 Wilholt, Johanna Alida  08 Jun 1961Coevorden, Drenthe I170512
18 Wortelboer, Johanna  28 Aug 2007Coevorden, Drenthe I165689

Occupation

Matches 1 to 6 of 6

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID 
1 Piccardt, Johan  Coevorden, Drenthe I339732
2 Piccardt, Johan  1648Coevorden, Drenthe I388014
3 Rosema, Bote Rinzes  Coevorden, Drenthe I575992
4 Savenije, Jan Jozef  1790Coevorden, Drenthe I7882
5 Savenije, Jan Jozef  1824Coevorden, Drenthe I7882
6 Vierkant, Anne  Coevorden, Drenthe I270625

Death registration

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Death registration    Person ID 
1 Belle, Antje  09 Apr 1945Coevorden, Drenthe I622372
2 Niewold, Jan  28 May 1946Coevorden, Drenthe I186631

Married

Matches 1 to 50 of 248

1 2 3 4 5 Next»

   Family    Married    Family ID 
1 Aalst / Kramer  15 Jul 1820Coevorden, Drenthe F3826
2 Alberts / Bosman  05 Jun 1791Coevorden, Drenthe F3110
3 Allershof / Huising  04 Sep 1689Coevorden, Drenthe F158321
4 Almelo / Sikkenga  13 Oct 1853Coevorden, Drenthe F291378
5 Almeloo / Klifman  01 Nov 1889Coevorden, Drenthe F291376
6 Ambergen / Habers  14 May 1867Coevorden, Drenthe F20558
7 Ambergen / Pragt  27 Apr 1831Coevorden, Drenthe F20538
8 Ambergen / Smeman  03 Feb 1869Coevorden, Drenthe F20562
9 Ambergen / Stroeve  12 May 1829Coevorden, Drenthe F62135
10 Assen / Fliers  14 May 1852Coevorden, Drenthe F62175
11 Assen / Fliers  09 Dec 1870Coevorden, Drenthe F62124
12 Assen / Stroeve  28 Apr 1903Coevorden, Drenthe F62209
13 Assen / Stroeve  01 Feb 1907Coevorden, Drenthe F62192
14 Assen / Stroeve  15 May 1933Coevorden, Drenthe F62171
15 Bakker / Wessel  25 Sep 1852Coevorden, Drenthe F99812
16 Beekhuis / Eshuis  26 Feb 1915Coevorden, Drenthe F136406
17 Bekkering / Arnoldi  21 Sep 1754Coevorden, Drenthe F97522
18 Bel / Scheerhoorn  18 Jul 1919Coevorden, Drenthe F4429
19 Bel / Scheerhoorn  30 Jul 1920Coevorden, Drenthe F4449
20 Belt / Kleine Staarman  30 Apr 1902Coevorden, Drenthe F73563
21 Belt / Smeman  22 Sep 1813Coevorden, Drenthe F20551
22 Benninck / Brunipe  24 Aug 1665Coevorden, Drenthe F196791
23 Bierman / Zilversmit  13 May 1881Coevorden, Drenthe F21315
24 Blaauwgeers / Veldings  06 Jun 1805Coevorden, Drenthe F62198
25 Blaauwgeerts / Stroeve  18 Nov 1908Coevorden, Drenthe F62173
26 Blecourt / Troijen  12 Oct 1788Coevorden, Drenthe F113626
27 Bloemen / Jacobs  16 Oct 1885Coevorden, Drenthe F120443
28 Bloemen / Kollen  08 May 1891Coevorden, Drenthe F120445
29 Bloemen / Mepschen  28 Apr 1821Coevorden, Drenthe F120382
30 Bloemen / Meulen  11 May 1889Coevorden, Drenthe F120444
31 Bloemen / Mol  16 Aug 1922Coevorden, Drenthe F120448
32 Bloemen / Schuitema  15 Aug 1913Coevorden, Drenthe F120446
33 Bloemen / Tuin  02 Mar 1922Coevorden, Drenthe F120447
34 Boom / Slingenberg  20 Nov 1849Coevorden, Drenthe F186329
35 Borgman / Ambergen  26 May 1914Coevorden, Drenthe F2917
36 Bosman / Klumper  14 Jul 1798Coevorden, Drenthe F62149
37 Bosstraeten / Dommers  11 Jul 1861Coevorden, Drenthe F4818
38 Braams / Bergman  21 Apr 1837Coevorden, Drenthe F18224
39 Brons / Jansen  02 Sep 1837Coevorden, Drenthe F4402
40 Brons / Kieft  12 Oct 1871Coevorden, Drenthe F131020
41 Bruins / Belt  14 Apr 1848Coevorden, Drenthe F20550
42 Bruins / Blaauwgeerts  22 Oct 1844Coevorden, Drenthe F20545
43 Bruns / Lubbers  27 Nov 1765Coevorden, Drenthe F62147
44 Coevorden / Bloemendal  03 Aug 1833Coevorden, Drenthe F21382
45 Coevorden / Heimans  09 Aug 1844Coevorden, Drenthe F21324
46 Coevorden / Leer  11 Jun 1868Coevorden, Drenthe F21336
47 Coevorden / Stoppelman  07 Oct 1868Coevorden, Drenthe F21319
48 Coevorden / Wijk  06 Mar 1935Coevorden, Drenthe F21203
49 Coevorden / Zilverberg  19 Feb 1868Coevorden, Drenthe F21311
50 Cornelissen / Bosstraeten  17 Jun 1862Coevorden, Drenthe F3811

1 2 3 4 5 Next»Divorced

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Divorced    Family ID 
1 Kregten / Bouman  19 Jun 1929Coevorden, Drenthe F5668

Marriage License

Matches 1 to 2 of 2

   Family    Marriage License    Family ID 
1 Blécourt / Friezendorp  31 Jul 1757Coevorden, Drenthe F113627
2 Hazelaar / Janssen  05 Nov 1768Coevorden, Drenthe F226737

Calendar

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2022.