Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

Bookmark

Brussel, Brussel, België 


Notes: Brussel (Frans: Bruxelles, Duits: Brüssel), is de hoofdstad van het Koninkrijk België en daarnaast van de Vlaamse en Franse Gemeenschappen en van het Vlaams Gewest. De stad is tevens het bestuurlijk centrum van de Europese Unie en wordt daarom vaak als de hoofdstad van Europa beschouwd. Het is een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat ruim 1.018.000 inwoners telt. De gemeente Brussel telt ruim 145.000 inwoners.
De plaatsnaam Brussel is afgeleid van Broek-zele, wat letterlijk betekent "nederzetting bij het moeras".
Algemeen wordt het volledige stadsgewest als de stad Brussel beschouwd en niet enkel de gemeente Brussel. Inbegrepen de 19 gemeenten van het Hoofdstedelijk Gewest is Brussel de grootste stad van België en een metropool binnen Europa.
Taalgebruik
Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden het Frans en het Nederlands als officiële talen. De meeste inwoners, forenzen, en 'vaste' buitenlanders gebruiken nochtans vooral het Frans als aanspreektaal. Deze gewoonte is natuurlijk geen maat voor de ware taalverhoudingen.
Deze gewoonte is evenwel ontstaan door de combinatie van de numerieke verhoudingen van de verschillende taalgroepen in Brussel, de relatieve meertaligheid van de Vlamingen in Brussel, en de relatief lagere kennis van andere talen onder de Franstaligen, gekoppeld aan gebeurlijke onverdraagzaamheid vanwege sommige meer nationalistische Franstaligen tegenover Nederlands en de Vlamingen.
Geschiedenis van Brussel
Van Wikipedia
Ga naar: navigatie, zoek
Brussel heeft een lange geschiedenis. De stad ontstond rond een castrum op een eiland in de Zenne. De stad werd achtereenvolgens de hoofdstad van het hertogdom Brabant, de Zeventien Provinciën, de Zuidelijke Nederlanden, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, België, de Vlaamse en Franse Gemeenschap en de Europese Unie.
Middeleeuwen, hertogdom Brabant
Brussel ontstond rond een castrum op een eiland in de Zenne (het Groot Eiland, ter hoogte van het huidige Sint-Goriksplein) in de 10e eeuw. De gouw Brabant bestond uit vier graafschappen, waarvan het graafschap Brussel het meest oostelijk gelegen was (vermoedelijk beperkt tot het gebied tussen de rivieren de Zenne en de Dijle). Nog voor het einde van het jaar 1000 kwam het graafschap Brussel in bezit van de graaf van Leuven. Deze beschikte weldra te Brussel over een castrum als stamburcht van het graafschap Brussel. De Zenne was bevaarbaar tot de portus van Brussel en werd al in de 11e eeuw een handelspost op de weg tussen Brugge (of Ename?) en Keulen. In de 12e eeuw kwam er een eerste stadswal.
De graven van Leuven en Brussel werden omstreeks 1085/1086 ook landgraven van Brabant. In 1106 verwierven ze het hertogschap van Neder-Lotharingen en omstreeks 1183/1184 werden ze in het landgraafschap Brabant verheven tot hertog van Brabant. Brussel genoot in de daaropvolgende eeuwen steeds meer aandacht van de landsheren, enigszins ten nadele van de stad Leuven. In 1229 kreeg Brussel stadsrechten van Hendrik I van Brabant. De stad kreeg zelfbestuur en de lakennijverheid en -handel werden belangrijk. Uit het stadspatriciaat ontstonden talrijke welgestelde families waarvan vele tijdens het Spaanse en Oostenrijkse Tijdvak adelbrieven verwierven. De stad Brussel werd bestuurlijk nog belangrijker onder het Oostenrijkse bestuur en kon haar hoofdstedelijke functie ook onder het Franse en Hollandse regime verstevigen.
Hoofdstad der Nederlanden
Van 1357 tot 1379 werd een nieuwe omwalling gebouwd omdat de eerste te klein geworden was. Deze omwalling viel samen met wat nu de kleine ring of de vijfhoek genoemd wordt. In de 15e eeuw werd Brussel hoofdstad van het Bourgondische Rijk en bloeide onder de heerschappij van de hertogen van Bourgondië en vervolgens de Habsburgers.
In 1506, toen zijn vader Filips de Schone stierf, erfde Karel V de Nederlanden. In 1516 werd Karel in de Brusselse Sint Goedelekerk daarenboven uitgeroepen tot Koning van Spanje.
Toen zijn grootvader, Maximiliaan I van Oostenrijk, in 1519 overleed, volgde Karel hem definitief op als aartshertog van de Oostenrijkse erflanden en Keizer van het Heilige Roomse Rijk.
Tijdens de 16e eeuw was Brussel uitgegroeid tot de Princelijcke Hoofstadt van ’t Nederlandt. Onder de regering van Keizer Karel V werd een monumentale hofkapel gebouwd achter de Grote Zaal van Filips de Goede in het (voorheen hertogelijk) Koudenberg, waar Karel V op 25 oktober 1555 troonsafstand deed. Later verbleven er ook de aartshertogen Albrecht en Isabella. Het paleiscomplex met bijbehorende tuinen en vijvers was in heel Europa vermaard. (In 1731 werd het paleis verwoest door een reusachtige brand).
Tussen 1578 en 1585 kende de stad een calvinistisch bewind. Olivier van den Tympel moest de belegerde stad aan Alexander Farnese overgeven.
In 1695 werd Brussel aangevallen door koning Lodewijk XIV van Frankrijk. Meer dan 4000 huizen waaronder alle gebouwen op de Grote Markt behalve het stadhuis werden vernield. In de jaren daarna werden de gebouwen rond de Grote Markt opnieuw heropgebouwd. Het zijn deze gebouwen die we daar nu nog steeds kunnen bewonderen in de prachtige stijl van die tijd.
Belgische hoofdstad
In 1830 vond de Belgische revolutie plaats in Brussel na de vertoning van De Stomme van Portici in de Muntschouwburg. Op 21 juli 1831 besteeg Leopold I de troon als eerste Koning der Belgen. Hij liet de stadswallen verwijderen en zorgde voor de constructie van veel gebouwen.
De nieuwe Belgische staat zorgde voor een aanzienlijke versnelling in de uitbouw van Brussel. In 1830 was Brussel een Brabantse stad waar Nederlands in de vorm van een Brabants dialect de voertaal was. Na de onafhankelijkheid kende het een sterke inwijking van Fransen (gevluchte revolutionairen en anderen), en van Waalse ambtenaren die het jonge Belgische bewind aantrok uit de Waalse provincies om er haar nationale administratie mee te bemannen. Dat bewind werd beheerst door de hogere burgerij en de adel. Enkel deze groepen genoten toen stemrecht. Zij wensten de nationale instellingen enkel in hun eigen taal uit te bouwen. Hierdoor werd het Nederlands verbannen uit alle stedelijke instellingen en uit het bestuur. Deze taalkundige discriminatie viel dus samen met sociale en politieke discriminatie van de gewone bevolking (en lagere burgerij). Een uniek verschijnsel daarbij is het ontstaan van de typische Brusselse spreektaal, in wezen een variante van het Nederlands (Vlaams), maar met sterke invloeden van het Frans.
In de negentiende eeuw kende Brussel ook een sterke industriële ontwikkeling. Onder Leopold II werden ettelijke prestigieuze gebouwen voor de hoofdstedelijke instellingen opgetrokken. Ook enkele hedendaagse parken, grote lanen (zoals de Tervurenlaan en de Anspachlaan) en gehele wijken (Brusselse Noordwijk, Zuidwijk (Brussel), Europawijk, Wijk van de Squares...) werden aangelegd. De Zenne werd overkapt (omdat de vervuiling ziekten meebracht) en het Justitiepaleis werd gebouwd. Door de zware druk vanwege de overheid en door de inwijking van Walen en Fransen ontstond toen ook een aanhoudende verfransing van de bevolking. Niettemin kregen de Franstaligen slechts rond het midden van de twintigste eeuw numeriek de overhand. Samen met deze evolutie groeide ook het hoofdstedelijke gebied. Begin 19e eeuw telde dat slechts een zestal gemeenten rond de hoofdstad. Naarmate de verstedelijking en de verfransing oprukten, werden omringende gemeenten bijgevoegd. Dat gebeurde bij tienjaarlijkse talentellingen. Zodra daarbij het aantal Franstaligen en tweetaligen boven bepaalde grenzen raakte, werd de betrokken gemeente bij het hoofdstedelijke gebied gevoegd.
20e en begin 21e eeuw
Een belangrijke evolutie was de verschuiving van de aard van de immigratie. De (groot)stedelijke bevolking werd in de jaren 60 en voooral 70 aangevuld met immigranten uit Noord-Afrika (vooral Marokkanen) en Turkije. In de jaren 80 en 90 ging deze evolutie verder, vooral via zogenaamde familieherenigingen (in wezen eerder vorming van nieuwe families). Daarnaast kwam ook een sterke immigratie uit Centraal-Europa, met name Polen. Door de functie als Europese hoofdstad verblijven ook veel andere EU-burgers al dan niet permanent in Brussel.

OpenStreetMap

City/Town : Latitude: 50.8466666666667, Longitude: 4.35472222222222


Birth

Matches 1 to 50 of 211

1 2 3 4 5 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 van Assche, Marguerite  23 Dec 1913Brussel, Brussel, België I700178
2 d' Aubrebi, Louis Joseph  1791Brussel, Brussel, België I294827
3 d' Aubrebij, Alexandre  16 Mar 1826Brussel, Brussel, België I287594
4 d' Aubrebij, Alice Lucie Joséphine  27 Feb 1873Brussel, Brussel, België I295564
5 d' Aubrebij, Anne Catherine  1799Brussel, Brussel, België I294857
6 d' Aubrebij, Catherine  18 Feb 1816Brussel, Brussel, België I294617
7 d' Aubrebij, Catherine Alexandrine Adrienne Augusta  07 Feb 1823Brussel, Brussel, België I287591
8 d' Aubrebij, Catherine Joséphine Adélaïde  1823Brussel, Brussel, België I295231
9 d' Aubrebij, Cécile Jeanne Séraphine  1826Brussel, Brussel, België I295398
10 d' Aubrebij, Charles Louis  1825Brussel, Brussel, België I295242
11 d' Aubrebij, Edouard  1829Brussel, Brussel, België I295409
12 d' Aubrebij, Emma Constance  1868Brussel, Brussel, België I295298
13 d' Aubrebij, Félix Joseph Ferdinand  23 Jul 1845Brussel, Brussel, België I295510
14 d' Aubrebij, Gabriel Ferdinand Joseph  1818Brussel, Brussel, België I295209
15 d' Aubrebij, Jean Félix  1820Brussel, Brussel, België I295220
16 d' Aubrebij, Julien Alexandre Joseph  1796Brussel, Brussel, België I294838
17 d' Aubrebij, Louis Marie Gabriel  1862Brussel, Brussel, België I295265
18 d' Aubrebij, Marguerite Antoinette Célestine Félicie  01 Feb 1871Brussel, Brussel, België I295543
19 d' Aubrebij, Marie Antoinette Rosalie  28 Sep 1821Brussel, Brussel, België I287590
20 d' Aubrebij, Marie Félicité  1817Brussel, Brussel, België I295198
21 d' Aubrebij, Marie Thérése  1864Brussel, Brussel, België I295276
22 d' Aubrebij, Maurice Clément Edouard  28 Mar 1876Brussel, Brussel, België I295573
23 d' Aubrebij, Paul Lucien Joseph Edouard  05 Mar 1872Brussel, Brussel, België I295554
24 d' Aubrebij, Pauline Adélaïde  1830Brussel, Brussel, België I295420
25 d' Aubrebij, Sophie Alexandrine Joséphine  1796Brussel, Brussel, België I294847
26 d' Aubrebij, Victor Charles  1865Brussel, Brussel, België I295287
27 von Baumhauer, Theodore Charles Matthieu  1823Brussel, Brussel, België I186531
28 de Beauffort, Marie Gabrielle Léopoldine  24 Mar 1904Brussel, Brussel, België I552928
29 de Beauffort, Solange  04 Aug 1894Brussel, Brussel, België I552610
30 Beijens, Hortense Josephine Constance  20 Nov 1814Brussel, Brussel, België I286427
31 Belinfante, Rachel  01 Jan 1880Brussel, Brussel, België I119403
32 van den Berghen, Barbara Isabella  21 Dec 1782Brussel, Brussel, België I763629
33 Beusen, Sophie  03 Dec 1875Brussel, Brussel, België I786
34 Bittner, Anne Marie  13 Dec 1792Brussel, Brussel, België I289610
35 Bittner, Cécile  Est 1799Brussel, Brussel, België I287433
36 Bittner, Jeanna Marie  Est 1788Brussel, Brussel, België I290196
37 Bittner, Jeanne Catherine  03 Jan 1789Brussel, Brussel, België I289617
38 Bittner, Marie Petronille  25 Jan 1796Brussel, Brussel, België I288766
39 Blanckeman, Anna Emilia Maria Eugénie  08 Feb 1889Brussel, Brussel, België I746280
40 de Block, Alexander  02 May 1761Brussel, Brussel, België I560262
41 Boelen, Marie Therese  13 Jul 1880Brussel, Brussel, België I77367
42 Bonninga, Klaas  Abt 1890Brussel, Brussel, België I427333
43 Borret, Bernardus Ludovicus  26 Sep 1825Brussel, Brussel, België I256979
44 de Bourgogne, Maria  1457Brussel, Brussel, België I95874
45 Brandsma, Jeanne  Yes, date unknownBrussel, Brussel, België I522880
46 de Brauwer, Josephus Constantinus  11 Mar 1796Brussel, Brussel, België I539757
47 van Brederode, Hendrik  20 Dec 1531Brussel, Brussel, België I742720
48 Brodier, Mathilde  27 Apr 1843Brussel, Brussel, België I118683
49 Carlier, Jules Henri  14 Jan 1879Brussel, Brussel, België I171935
50 Christens, François Gommaire  18 Oct 1901Brussel, Brussel, België I291074

1 2 3 4 5 Next»Christened

Matches 1 to 9 of 9

   Last Name, Given Name(s)    Christened    Person ID 
1 de Bourgogne, Maria  13 Feb 1457Brussel, Brussel, België I95874
2 Lacroix, Catherine Joseph  29 Jun 1762Brussel, Brussel, België I294805
3 Michel, Maria Françoise  29 Jan 1810Brussel, Brussel, België I143221
4 van Nassau, Maurits August Filips  18 Dec 1564Brussel, Brussel, België I83533
5 van Oostenrijk, Margaretha  10 Jan 1480Brussel, Brussel, België I95877
6 van Oostenrijk en Spanje, Eleonore  24 Nov 1498Brussel, Brussel, België I95945
7 van Oostenrijk en Spanje, Maria  17 Sep 1505Brussel, Brussel, België I95898
8 van Spanje en Oostenrijk, Isabella  18 Jul 1501Brussel, Brussel, België I94881
9 Watteeu, Alexandre-Joseph  14 Nov 1811Brussel, Brussel, België I294628

Died

Matches 1 to 50 of 186

1 2 3 4 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Aerts, Helena  10 Jun 1923Brussel, Brussel, België I447
2 Alstorphius, Wilhelmina Antoinetta Catharina  23 Oct 1820Brussel, Brussel, België I637058
3 Arnauts, Madelaine  27 Jan 1955Brussel, Brussel, België I56715
4 d' Aubrebij, Catherine  09 Sep 1841Brussel, Brussel, België I294617
5 d' Aubrebij, Catherine Joséphine Adélaïde  1823Brussel, Brussel, België I295231
6 d' Aubrebij, Cécile Jeanne Séraphine  1832Brussel, Brussel, België I295398
7 d' Aubrebij, Félix Joseph Ferdinand  15 Dec 1906Brussel, Brussel, België I295510
8 d' Aubrebij, Louis Marie Gabriel  1864Brussel, Brussel, België I295265
9 d' Aubrebij, Marie Félicité  1817Brussel, Brussel, België I295198
10 d' Aubrebij, Paul Lucien Joseph Edouard  06 Mar 1872Brussel, Brussel, België I295554
11 d' Aubrebij, Pauline Adélaïde  1846Brussel, Brussel, België I295420
12 Bakker, Friedrik  02 Sep 1944Brussel, Brussel, België I403849
13 Barnich, Marguerite  Yes, date unknownBrussel, Brussel, België I292682
14 Bedier de Prairie, Marie Mina Madeline  03 Jan 1933Brussel, Brussel, België I187531
15 Belinfante, Adolf Stephanus  07 Jul 1938Brussel, Brussel, België I119064
16 Belinfante, Karel Samuel  1918Brussel, Brussel, België I119394
17 le Beller, Erwan Yann  27 Jun 2008Brussel, Brussel, België I294081
18 de Bieberstein Rogalla Zawadskij, Baron Frederic Henri Joseph  13 Jun 1932Brussel, Brussel, België I458257
19 Bittner, Anne Marie  05 May 1866Brussel, Brussel, België I289610
20 Bittner, Jeanna Marie  1833Brussel, Brussel, België I290196
21 Bittner, Jeanne Catherine  12 Mar 1839Brussel, Brussel, België I289617
22 Bittner, Johann Joseph  02 Sep 1816Brussel, Brussel, België I289797
23 Bittner, Marie Petronille  12 Nov 1836Brussel, Brussel, België I288766
24 Bogaers, Guillaume Camille Joseph  16 Dec 1932Brussel, Brussel, België I358411
25 Bogaers, Henricus Josephus Cornelis Maria  17 Jul 1931Brussel, Brussel, België I797677
26 Bogaers, Vincentius Aloisius Antonius  08 Jun 1901Brussel, Brussel, België I358404
27 van Bokhoven, Marinus Josephus Maria  Oct 1948Brussel, Brussel, België I562150
28 Bonke, Felix Ignace Marie  03 Jun 1935Brussel, Brussel, België I541555
29 de Bont, Johannes Casparus Henricus  Yes, date unknownBrussel, Brussel, België I361344
30 van der Borch, Adele Marie Quintine  17 Oct 1912Brussel, Brussel, België I410649
31 Borret, Maria Arnoldina Hubertina  11 Apr 1912Brussel, Brussel, België I464053
32 van Borselen Vere, Margarethe  30 Jun 1507Brussel, Brussel, België I94548
33 Bos, Alfons Benedictus  29 May 1985Brussel, Brussel, België I290344
34 de Bosch Kemper, Gerrit  29 Oct 1912Brussel, Brussel, België I594850
35 de Bourgogne, Boudewijn  Abt 1508Brussel, Brussel, België I97686
36 Bouvier, Charles Antoine  04 Jul 1871Brussel, Brussel, België I293426
37 van Brabant, Jan III  05 Dec 1355Brussel, Brussel, België I294325
38 de Bruijn, Elisa Leonarda Francisca Justina Maria  27 Jan 1929Brussel, Brussel, België I802303
39 Carlier, Jules Henri  07 Dec 1949Brussel, Brussel, België I171935
40 Claes, Eric Petrus Ludovicus  18 Jun 1978Brussel, Brussel, België I289561
41 Clérij, Marie Antoinette  28 Dec 1879Brussel, Brussel, België I287589
42 de Coux, Benjamin  14 Nov 1987Brussel, Brussel, België I292656
43 de Coux, Joannes Franciscus  27 Aug 1842Brussel, Brussel, België I291341
44 de Coux, Joannes Ludovicus  04 Nov 1927Brussel, Brussel, België I294856
45 Cox, Louise  Nov 1940Brussel, Brussel, België I47662
46 van Cutsem, Marie Henriette  17 Apr 1968Brussel, Brussel, België I290105
47 Daubrebi, Ferdinand Charles Félix  17 Apr 1862Brussel, Brussel, België I294608
48 Daubrebij, Félix François Joseph  25 Mar 1831Brussel, Brussel, België I294794
49 Deffaux, Marie Mathilde Elisabeth  10 Nov 1945Brussel, Brussel, België I288190
50 van Egmond, Lamoraal  05 Jun 1568Brussel, Brussel, België I96067

1 2 3 4 Next»Buried

Matches 1 to 3 of 3

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 d' Aubrebij, Cécile Jeanne Séraphine  Brussel, Brussel, België I295398
2 d' Aubrebij, Félix Joseph Ferdinand  18 Dec 1906Brussel, Brussel, België I295510
3 le Beller, Erwan Yann  15 Jul 2008Brussel, Brussel, België I294081

Occupation

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID 
1 Lignian, Georges  Brussel, Brussel, België I288187

Move

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Move    Person ID 
1 Roeland, Emelie  21 Jan 1919Brussel, Brussel, België I542806

Married

Matches 1 to 50 of 60

1 2 Next»

   Family    Married    Family ID 
1 Arntz / Jacobi  16 Apr 1862Brussel, Brussel, België F129335
2 Aubrebij / Waroquier  11 Aug 1868Brussel, Brussel, België F116758
3 Aubreby / Giele  22 Jun 1948Brussel, Brussel, België F116694
4 Aubreby / Griffiths  29 Sep 1922Brussel, Brussel, België F116687
5 Belinfante / Brodier  1864Brussel, Brussel, België F48594
6 Belinfante / Verheijden  22 Jul 1879Brussel, Brussel, België F48844
7 Belinfante / Wolf  Brussel, Brussel, België F48589
8 Bérard / Zegers Veeckens  03 Jul 1877Brussel, Brussel, België F50929
9 Bittner / Hamme  01 Oct 1786Brussel, Brussel, België F114040
10 Bogaers / Maissan  28 Dec 1959Brussel, Brussel, België F42077
11 Bosch van Drakestein / Vin  28 May 1872Brussel, Brussel, België F101322
12 Bourgogne / Ailly  24 Nov 1435Brussel, Brussel, België F39707
13 Bourgogne / Bohemen  16 Jul 1409Brussel, Brussel, België F39974
14 Bourgogne / Vieuville  26 Jun 1459Brussel, Brussel, België F40024
15 Bouvij / Mathijs  15 May 1862Brussel, Brussel, België F25434
16 Buddemeijer / Vincent  19 Jun 1901Brussel, Brussel, België F15373
17 Carlier / Notermans  04 Jun 1938Brussel, Brussel, België F68082
18 Christens / Kops  27 Mar 1897Brussel, Brussel, België F115349
19 Clerx / Gratrij  11 Feb 1888Brussel, Brussel, België F12691
20 Constant Rebecque / Lijnden  1782Brussel, Brussel, België F254764
21 Daubrebi / Bittner  19 Apr 1815Brussel, Brussel, België F114810
22 Daubrebi / Clérij  27 Dec 1820Brussel, Brussel, België F113941
23 Daubrebij / Lacroix  22 May 1785Brussel, Brussel, België F116462
24 Egmond / Bourbon  28 Dec 1463Brussel, Brussel, België F39645
25 Elder / Lahrbusch  14 Jul 1813Brussel, Brussel, België F115068
26 Geerts Geertsen / Schlellkens  Brussel, Brussel, België F255377
27 Grunderbeeck / Cutsem  23 Oct 1911Brussel, Brussel, België F115024
28 Grunderbeeck / Trenson  26 Feb 1938Brussel, Brussel, België F115025
29 Kaeckenbeeck / Keerbergen  26 Nov 1896Brussel, Brussel, België F116424
30 Kaeckenbeeck / Watteau  30 Apr 1861Brussel, Brussel, België F116404
31 Kint de Roodenbeke / Beauffort  08 May 1911Brussel, Brussel, België F213802
32 Kint de Roodenbeke / Beauffort  02 Feb 1921Brussel, Brussel, België F213805
33 Kint de Roodenbeke / Della Faille d'Huijsse  23 Apr 1935Brussel, Brussel, België F214068
34 Laurent / Lignian  10 Aug 1867Brussel, Brussel, België F114198
35 Lee / Boers  1962Brussel, Brussel, België F253104
36 Leuchtenberg / Mark Arenberg  25 May 1549Brussel, Brussel, België F40318
37 Lignian / Deffaux  31 Aug 1875Brussel, Brussel, België F114222
38 Lignian / Malerme  05 Sep 1791Brussel, Brussel, België F114315
39 Lignian / Storij  14 Jul 1842Brussel, Brussel, België F114214
40 Meer de Walcheren / Verbrugghe  18 Jun 1902Brussel, Brussel, België F215305
41 Nobels / Mignot  18 Aug 1934Brussel, Brussel, België F34282
42 Notermans / Rechain  23 Jun 1923Brussel, Brussel, België F166020
43 Notermans / Simonis  09 Aug 1926Brussel, Brussel, België F68081
44 Ogtrop / Dudok van Heel  30 Sep 1913Brussel, Brussel, België F248678
45 Peeters / Grunderbeeck  06 Aug 1887Brussel, Brussel, België F114866
46 Perron / Sechez  26 Nov 1928Brussel, Brussel, België F74965
47 Schoolmeesters / Thibaut  Brussel, Brussel, België F266166
48 Seth Paul / Plugge  10 May 1932Brussel, Brussel, België F277217
49 Sevenstern / Brinkhorst  1 Mar 1924Brussel, Brussel, België F300473
50 Soil / Belinfante  Brussel, Brussel, België F48847

1 2 Next»Calendar

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2022.