Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

Bookmark
Bolsward, Friesland

Bolsward, Friesland 


Notes: Bolsward Fries: Boalsert is een stad en gemeente in de provincie Friesland (Nederland). Het behoort tot de Friese elf steden. De gemeente telt 9.516 inwoners (1 juli 2006, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 9,42 km² (waarvan 0,29 km² water), hiermee is Bolsward qua oppervlakte de kleinste gemeente van Friesland. Bolsward is de enige officiële kern binnen de gemeente en had 9160 inwoners op 1 januari 2004. Binnen de gemeentegrenzen ligt verder alleen nog de buurtschap Laad en Zaad.
De plaats is ontstaan op een drietal terpen, waarvan in ieder geval de oudste (waar de Sint Maartenskerk op staat) dateert van voor het begin van de jaartelling. De Broerekerk, in 1980 door brand verwoest en nu als ruïne geconserveerd, is het oudste gebouw van de stad en dateert deels uit het eind van de 13e eeuw. Ook uit de middeleeuwen stamt het miraculeuze Mariabeeld Onze-Lieve-Vrouwe van Sevenwouden, tegenwoordig bewaard in de Sint Franciscuskerk aan de Dijlakker. Bolsward kreeg stadsrechten in 1455 mede dankzij de beroemde redenaar pater Brugman. Het fraaie stadhuis, gebouwd rond 1615, staat symbool voor de bloei van de stad in de zeventiende eeuw. Het werd in 1765 vergroot en verfraaid in de rococostijl. Bolsward was ook een van de Hanzesteden. Een Hanze of Hanza was een samenwerkingsverband van Duitse en Nederlandse kooplieden uit de Middeleeuwen die in hetzelfde product handelden in verschillende steden.
De Patriottentijd
In de achttiende eeuw liep het inwoneraantal van Bolsward achteruit naar 2.500 inwoners. De plaatselijke textielindustrie had zwaar te lijden onder de buitenlandse concurrentie; de boter- en kaasmarkt van de veepest, die op het Friese platteland woedde. In 1773 stelde de stadhouder Willem V voor de vroedschap - n.b. bestaande uit zes burgemeesters en vierentwintig vroedschapsleden - te halveren. Er waren onvoldoende gekwalificeerde kandidaten geschikt voor benoeming. Bovendien waren Katholieken (ongeveer 30% van de bevolking), Doopsgezinden (5%) en Luthersen en Joden (5%) destijds uitgesloten van dat ambt. Omdat er onenigheid ontstond in de vroedschap en kwam er een nieuw voorstel in 1776, waarbij de raad met slechts een derde zou worden verminderd. In 1778 stelde de stadhouder voor het onderwerp te laten rusten, omdat als nog een lid tegenstemde. Niettemin liet de prinsgezinde burgemeester Schelto van Heemstra in zijn derde ambtsperiode de vroedschap op autocratische wijze "uitsterven".
In december 1782 werd burgemeester Van Heemstra, die niet in Bolsward woonde en evenals zijn voorganger nooit ambtengeld had betaald, buitenspel gezet. Bovendien had Van Heemstra in augustus van dat jaar een oranjegezinde stadssecretaris willen benoemen, zonder goedkeuring van de vroedschap. Vanwege het felle provinciale verzet tegen Van Heemstra - die vaak afwezig was en bij gelegenheid op zichzelf stemde - raakte de regent zijn burgemeesterzetel en jarenlange afvaardiging naar de Provinciale Staten (sinds 1770) kwijt. De stadhouder reageerde koeltjes, toen Van Heemstra in een brief zijn beklag deed.
De patriotten in Bolsward hadden een aantal kundige en daadkrachtige zegslieden, o.a. notaris Elgersma en aardewerkfabrikant F. Tichelaar. De patriottische stadsregering van Bolsward herstelde de grootte van de vroedschap, zich baserend op oude rechten uit 1637. De feitelijke benoeming van nieuwe vroedschapsleden werd nog lange tijd tegengehouden, omdat de voorgedragen kandidaten te weinig kapitaal zouden hebben. Lidmaatschap van de gereformeerde kerk en het bezit van een huis waren destijds noodzakelijke voorwaarden.
Na het vertrek van hertog van Brunswijk ontstond er een nieuwe situatie in de Republiek. Jozef II probeerde met enkele schepen een toegang tot Antwerpen te forceren. Het gevolg was de zogenaamde keteloorlog. In Leeuwarden werd geprobeerd een provinciaal leger te organiseren. De angst voor woeste Kroaten, dienst doend in het Oostenrijks leger, speelde een niet onbelangrijke rol in de propagandaoorlog.
De patriotten hebben in januari 1785 in Bolsward een vrijwillige schutterij opgericht, waarvan iedereen lid kon worden. Slechts één burgemeester stemde voor, een beslissing die nog zwaar op hem zou rusten. De anderen waren afwezig die dag. Het duurde nog anderhalf jaar, tot augustus 1786, voordat provinciale toestemming werd verleend en de officieren konden worden benoemd. In diezelfde tijd leidde Daendels het exercitiegenootschap in Hattem, dat zich moest verdedigen tegen de stadhouderlijke troepen. De vrijwillige schutterij in Bolsward diende onmiddellijk een voorstel tot aankoop van kruit en munitie in, omdat eveneens het "democratisch bolwerk" Utrecht werd bedreigd. Het voorstel tot aanschaf kwam van de nieuw aangetreden en altijd vrolijke Cornelis van den Burg, die enkele weken eerder (en op "democratische" wijze) als burgemeester was benoemd.
In de zomer van 1787 laaide het conflict op, niet alleen omdat Utrecht werd aangevallen, maar ook omdat in Friesland op 1 juni nieuwe regeringsreglementen in werking zouden treden. Het werd de exercitiegenootschappen in Friesland verboden nieuwe wapens aan te schaffen en bij de dreiging van een Pruisische inval Holland hulp te bieden. Een tiental Friese statenleden verschanste zich in Franeker. In Bolsward werden een aantal defensieve maatregelen getroffen: in september 1787 is Bolsward door de vrijwillige schutterij in staat van paraatheid gebracht. De bolwerken werden opgehoogd onder leiding van de uit Duitsland afkomstige schoolmeester H.C. Achenbach. Er werd 500 gulden geleend van de advocaat Taco Mesdag om de arbeiders uit te betalen . Niet iedere patriot was bereid de rebellerende "Franeker Staten", waar een tiental patriottische statenleden zich had teruggetrokken, te steunen. Er hebben zich felle discussies voorgedaan, nadat een plaatselijke herberg was omsingeld door een vliegend legertje van vijftig Friese patriotten, afkomstig uit Barradeel.
De volgende dag werden stadspoorten gesloten en de bruggen gebarricadeerd, nadat een poging was gedaan de stadskas naar Leeuwarden te brengen. De verantwoordelijke persoon werd achternagezeten tot de brug bij Oosterwierum. Burgemeester Eerdmans stelde voor het geld aan de Staten in Franeker te schenken. Na een week gedelibereer erkende de dralende en zwaar onder druk gezette vroedschap van Bolsward als enige stad in Friesland de "coupplegers" in Franeker. Ettelijke oranjeklanten meldden zich ziek of bleven thuis. Inmiddels dreigde Court Lambertus van Beyma, de leider van de Friese patriotten, de dijken door te steken als Friesland bezet zou worden. Een textielhandelaar uit Bolsward, Albert Lycklema à Nijeholt, vertrok samen met de zilversmid Jelgerhuis om een aantal kanonnen uit Sloten naar Lemmer te verslepen. Toen op zondagmiddag na de kerkdienst duidelijk werd dat er onvoldoende steun van de bevolking was, de financiële middelen beperkt waren, Frankrijk niet te hulp zou komen en een deel van het Pruisisch leger naar het noorden oprukte, werd het de patriotten aangeraden via Lemmer en Stavoren naar Amsterdam te vluchten.
De achtergebleven officieren en burgergecommitteerden - eerder die maand in de haast benoemd om de vroedschap te controleren - werden begin oktober opgesloten in het blokhuis te Leeuwarden. Onder hen bevond zich de doopsgezinde koopman en fabrikant Wopko Cnoop, die een kort journaal of dagboek bijhield van zijn belevenissen. Cornelis van den Burg kreeg een van de zwaarste straffen die destijds in de Republiek zijn uitgesproken. Hij werd in mei 1789 ter dood veroordeeld, vanwege zijn radicale opvattingen. Evenwel, knielende op het schavot kreeg hij te horen, dat hij voor twintig jaar uit Friesland werd verbannen. Van den Burg vertrok met bestemming Saint-Omer in Noord-Frankrijk. Daar wachtten enkele duizenden patriotten tot de kansen zouden keren.
In januari 1795 - bij de komst van het Bataafse legioen - is burgemeester Van Heemstra afgezet. Hij vluchtte van Oenkerk naar Emden. Katholieken en doopsgezinden kregen meer rechten, en afgevaardigden naar de Nationale Vergadering. De erfelijkheid van ambten werd plechtig afgezworen. In 1811, tijdens de laatste jaren van het Franse bewind, werd de raad van Bolsward alsnog gehalveerd.

OpenStreetMap

City/Town : Latitude: 53.062406, Longitude: 5.525816


Media

Documents
Een oude kaart van De Provincie friesland
Een oude kaart van De Provincie friesland
Een oude kaart van De gemeente Wonseradeel
Een oude kaart van De gemeente Wonseradeel
Een oude kaart van Bolsward
Een oude kaart van Bolsward

Birth

Matches 1 to 50 of 236

1 2 3 4 5 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Adema, Helena  Cal 1890Bolsward, Friesland I107941
2 Algra, Jacob Pieters  1633Bolsward, Friesland I109975
3 Appeldoorn, Jacob  10 May 1858Bolsward, Friesland I265932
4 de Blaauw, Grietje Yskes  09 Jul 1817Bolsward, Friesland I421476
5 de Boer, Anna Jans  1786Bolsward, Friesland I130518
6 de Boer, Aukje Jans  1784Bolsward, Friesland I129599
7 de Boer, Jan Meindert  13 Jun 1884Bolsward, Friesland I4375
8 Brouwer, Albertina Elizabeth  16 Apr 1857Bolsward, Friesland I513085
9 Brouwer, Dirk Wopkes  1829Bolsward, Friesland I504656
10 Brouwer, Riemke  23 May 1843Bolsward, Friesland I193755
11 Bruins, Jan  15 Apr 1866Bolsward, Friesland I304696
12 Bruinsma, Klaaske  1851Bolsward, Friesland I510176
13 Cornelis, Dieuke  Abt 1600Bolsward, Friesland I109979
14 Damave, Folquinus Jacob Maria  Cal 1894Bolsward, Friesland I38863
15 Damave, Jacob Gerhardus  Cal 1857Bolsward, Friesland I17249
16 Damave, Koos  13 Jul 1896Bolsward, Friesland I17248
17 Damave, Mathieu  09 Oct 1854Bolsward, Friesland I38858
18 Deiman, Haijo  1846Bolsward, Friesland I510761
19 van Deinum, Aaltje  01 Jan 1824Bolsward, Friesland I331907
20 van Deinum, Bauke  11 Aug 1823Bolsward, Friesland I331881
21 Deinum, Bauke  13 Sep 1851Bolsward, Friesland I558174
22 Dekker, Jacob Makko  14 Feb 1798Bolsward, Friesland I691816
23 Diepenwal, Johannes  Abt 1630Bolsward, Friesland I109977
24 Dijkstra, IJnse  23 Aug 1852Bolsward, Friesland I382219
25 Dijkstra, Koen  12 Jan 1823Bolsward, Friesland I382220
26 Dikland, Ijde  01 Aug 1820Bolsward, Friesland I44084
27 Doekes, Reintje  Est 1727Bolsward, Friesland I174657
28 Draaisma, Johanneske Jochums  14 Oct 1811Bolsward, Friesland I632020
29 Drost, Harm Douwes  19 May 1777Bolsward, Friesland I137375
30 Drost, Jietse  27 Mar 1846Bolsward, Friesland I137387
31 Drost, Jikke  24 Jan 1855Bolsward, Friesland I137397
32 Drost, Roelof Harmens  20 Jul 1814Bolsward, Friesland I137372
33 Faber, Aaltje Jans  1769Bolsward, Friesland I174636
34 Faber, Jantje  Cal 1888Bolsward, Friesland I173183
35 Faber, Yzak  07 Jun 1876Bolsward, Friesland I384040
36 Feenstra, Sjoerd Fokkes  1763Bolsward, Friesland I724596
37 Feikema, Klaaske IJebes  1803Bolsward, Friesland I724357
38 Fennema, Grietje  20 Sep 1838Bolsward, Friesland I263873
39 Fennema, Jan Piers  07 Sep 1802Bolsward, Friesland I263880
40 Fennema, Wietske Jans  15 Nov 1840Bolsward, Friesland I408095
41 Fiedeldeij, Sietske  07 Aug 1851Bolsward, Friesland I331541
42 Fockens, Baukjen  08 May 1795Bolsward, Friesland I272956
43 Folkersma, Johannes Harkes  28 Jan 1722Bolsward, Friesland I719604
44 Galema, Frans Ysbrands  11 Jun 1877Bolsward, Friesland I362757
45 Galema, Hendrik  20 Aug 1882Bolsward, Friesland I362621
46 Galema, IJsbrand Jans  28 Nov 1852Bolsward, Friesland I362605
47 Galema, Jan  06 Mar 1876Bolsward, Friesland I362592
48 Galema, Nicolaas Jans  20 Feb 1850Bolsward, Friesland I362694
49 Gerkes, Taetske  Est 1700Bolsward, Friesland I174667
50 Gerritsma, Gerrit Tjallings  1810Bolsward, Friesland I130532

1 2 3 4 5 Next»Christened

Matches 1 to 18 of 18

   Last Name, Given Name(s)    Christened    Person ID 
1 Algra, Jacob Pieters  14 Feb 1633Bolsward, Friesland I109975
2 de Boer, Anna Jans  26 Jul 1786Bolsward, Friesland I130518
3 de Boer, Aukje Jans  10 Sep 1784Bolsward, Friesland I129599
4 Folkersma, Johannes Harkes  29 Jan 1722Bolsward, Friesland I719604
5 Gerritsma, Gerrit Tjallings  15 Apr 1810Bolsward, Friesland I130532
6 Hoijtinga, Maycke Fongers  Mar 1635Bolsward, Friesland I109968
7 Kostelijk, Klaas  11 Sep 1771Bolsward, Friesland I180178
8 Mesdag, Klaas  04 Apr 1795Bolsward, Friesland I188922
9 Moliaeus, Lovius Antonii  Bef 1636Bolsward, Friesland I109967
10 van Polen, Jacob Obes  30 Mar 1798Bolsward, Friesland I187622
11 Provana, Johannes  05 May 1622Bolsward, Friesland I325423
12 Provana, Johannes  09 Aug 1629Bolsward, Friesland I325418
13 Provana, Lijsbeth  08 Jul 1627Bolsward, Friesland I325422
14 Schenckel, Tieard  25 Jul 1655Bolsward, Friesland I102158
15 Schenkel, Antje  06 Feb 1657Bolsward, Friesland I102159
16 van der Werf, Gerardus Hayes  28 Jul 1805Bolsward, Friesland I174674
17 Yncroon, Jantje Douwes  05 Oct 1791Bolsward, Friesland I174637
18 Ypma, Jan Yps  18 Sep 1810Bolsward, Friesland I59723

Died

Matches 1 to 50 of 128

1 2 3 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Algra, Jacob Pieters  Est 1705Bolsward, Friesland I109975
2 Aukes, Catharina Maria  06 Mar 1916Bolsward, Friesland I523174
3 Beute, Geesje  24 Feb 1970Bolsward, Friesland I345740
4 Bijlsma, Hinke Thomas  28 Nov 1943Bolsward, Friesland I421443
5 de Blaauw, Grietje Yskes  31 May 1890Bolsward, Friesland I421476
6 Bonekamp, Akke  20 Mar 1925Bolsward, Friesland I753283
7 Bonekamp, Johanna  01 Dec 1971Bolsward, Friesland I753375
8 Bonekamp, Margaretha  10 Nov 1976Bolsward, Friesland I753440
9 Brandsma, Hendrik Mevis  05 Jun 1884Bolsward, Friesland I187400
10 Brenninkmeijer, Ida Catharina Maria  21 Jun 1973Bolsward, Friesland I707289
11 Brink, Fennechien  23 Feb 1934Bolsward, Friesland I155178
12 Broekstra, Freerk  19 Feb 1896Bolsward, Friesland I402639
13 Brouwer, Dirk Wopkes  1868Bolsward, Friesland I504656
14 Bruins, Anna Maria  19 Nov 1875Bolsward, Friesland I304691
15 Bruins, Eildert  08 Aug 1884Bolsward, Friesland I304695
16 Bruins, Hillegien  21 Jan 1917Bolsward, Friesland I304686
17 Bruins, Jan  26 Dec 1866Bolsward, Friesland I304696
18 Bruins, Jurjen  16 Aug 1883Bolsward, Friesland I304681
19 Cannegieter, Simontje  01 Nov 1885Bolsward, Friesland I550877
20 van Dalen, Ietske  26 Nov 1990Bolsward, Friesland I355333
21 van Deinum, Rinske Wygers  30 Jan 1847Bolsward, Friesland I331544
22 van Donderen, Frederik  02 Aug 1965Bolsward, Friesland I521212
23 Dooper, Akke  12 Jul 1962Bolsward, Friesland I753404
24 Drijfhout, Albert Sjoerds  05 Dec 1862Bolsward, Friesland I554340
25 Drost, Harm Douwes  03 Mar 1842Bolsward, Friesland I137375
26 Drost, Jietse  22 Sep 1929Bolsward, Friesland I137387
27 Drost, Roelof Harmens  07 Oct 1863Bolsward, Friesland I137372
28 Engelsman, Grietje  16 Feb 1861Bolsward, Friesland I632479
29 Faber, Aaltje Jans  12 Mar 1817Bolsward, Friesland I174636
30 Falkena, Pietje Jans  04 Jun 1867Bolsward, Friesland I639135
31 Feenstra, Minne  22 Dec 1987Bolsward, Friesland I424170
32 Fennema, Jan Piers  26 Oct 1848Bolsward, Friesland I263880
33 Foekema, Sjerd Pieters  20 Mar 1821Bolsward, Friesland I174635
34 Galama, Elisabeth Ysbrands  25 Aug 1920Bolsward, Friesland I650443
35 Galema, IJsbrand Jans  24 Oct 1891Bolsward, Friesland I362605
36 Galema, Jan IJsbrands  05 Nov 1880Bolsward, Friesland I362688
37 Galema, Ysbrand Klazes  24 Apr 1873Bolsward, Friesland I59727
38 Görtz, Elisabeth Anna  27 Apr 1900Bolsward, Friesland I600356
39 de Haan, Anna Thomas  28 Nov 1862Bolsward, Friesland I57051
40 van der Hak, Gola Jonas Levy  01 May 1826Bolsward, Friesland I186244
41 Heeres, Jeltje  25 May 1837Bolsward, Friesland I174544
42 Hendriks, Hendrika Hendriks  27 Feb 1892Bolsward, Friesland I344335
43 Hettema, Lieuwe Heerkes  05 Apr 1859Bolsward, Friesland I585037
44 Hettema, Ynte Lieuwes  25 Mar 1911Bolsward, Friesland I546690
45 Hiemstra, Berber Jelles  03 Feb 1847Bolsward, Friesland I405275
46 Hiemstra, Renske Jelles  11 Jan 1924Bolsward, Friesland I774840
47 Hilles, Jeltje Gerbens  16 Sep 1831Bolsward, Friesland I174649
48 Hoekstra, Sietse  11 Sep 1882Bolsward, Friesland I669263
49 Houwen, Trijntje Harms  06 Dec 1880Bolsward, Friesland I304684
50 Huisman, Jan Ypkes  18 Mar 1895Bolsward, Friesland I774839

1 2 3 Next»Buried

Matches 1 to 4 of 4

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 Oord, Sara  10 Apr 1984Bolsward, Friesland I422487
2 Postma, Gatske Sjoerds  Bolsward, Friesland I272098
3 Tjittes, Marijke  10 Mar 1805Bolsward, Friesland I183629
4 van der Werf, Douwe Gerrit  Bolsward, Friesland I707290

Death registration

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Death registration    Person ID 
1 Nieubuur, Jacobus Martinus Dirks  28 May 1886Bolsward, Friesland I728024

Married

Matches 1 to 50 of 65

1 2 Next»

   Family    Married    Family ID 
1 Albering / Werf  03 Oct 1869Bolsward, Friesland F69260
2 Algra / Intema  20 Jan 1695Bolsward, Friesland F45092
3 Aukes / Galema  10 May 1875Bolsward, Friesland F203230
4 Blom / Linde  19 May 1895Bolsward, Friesland F157979
5 Boer / Slippens  09 May 1880Bolsward, Friesland F1675
6 Brink / Fennema  25 May 1863Bolsward, Friesland F104289
7 Brouwer / Mesdag  27 Oct 1853Bolsward, Friesland F196317
8 Dalen / Veen  07 Jun 1907Bolsward, Friesland F139665
9 Damave / Oosterbaan  09 Jul 1837Bolsward, Friesland F15418
10 Damave / Ruijven  12 Apr 1921Bolsward, Friesland F15425
11 Draaisma / Jansen  18 May 1879Bolsward, Friesland F234651
12 Draaisma / Vries  21 May 1876Bolsward, Friesland F109520
13 Driesum / Fennema  10 Jun 1860Bolsward, Friesland F159104
14 Drost / Bruinsma  20 Jul 1879Bolsward, Friesland F198308
15 Drost / Middel  19 Nov 1843Bolsward, Friesland F55586
16 Drost / Roelofs  13 Oct 1811Bolsward, Friesland F55588
17 Drost / Wobma  22 May 1881Bolsward, Friesland F198310
18 Ferf / Kok  06 Nov 1866Bolsward, Friesland F199000
19 Foekema / Zeilstra  02 Mar 1791Bolsward, Friesland F69211
20 Galema / Kramer  10 May 1875Bolsward, Friesland F142514
21 Galema / Terwisscha van Scheltinga  10 May 1875Bolsward, Friesland F142541
22 Halbertsma / Fockens  13 Jul 1823Bolsward, friesland F108026
23 Hauw / Mietus  19 Jun 1920Bolsward, Friesland F266334
24 Hettema / Velde  18 Aug 1816Bolsward, Friesland F225968
25 Jans / Cornelis  03 Oct 1630Bolsward, Friesland F45095
26 Jans / Doekes  1757Bolsward, Friesland F69267
27 Jong / Leermans  07 Jan 1821Bolsward, Friesland F14624
28 Kramer / Romkes  21 May 1826Bolsward, Friesland F280905
29 Lammertsma / Oord  10 Jun 1896Bolsward, Friesland F164465
30 Lemstra / Bruins  11 Jun 1876Bolsward, Friesland F120103
31 Linde / Kramer  20 May 1838Bolsward, Friesland F157977
32 Linde / Wey  09 Jan 1872Bolsward, Friesland F157978
33 Mastenbroek / Knorr  19 Mar 1826Bolsward, Friesland F227736
34 Meulen / Gerkes  1730Bolsward, Friesland F69272
35 Moliaeus / Intema  14 Aug 1681Bolsward, Friesland F45091
36 Oord / Bijlsma  06 May 1900Bolsward, Friesland F164456
37 Oord / Blaauw  19 Mar 1854Bolsward, Friesland F164472
38 Oord / Jong  24 May 1902Bolsward, Friesland F164253
39 Oord / Noordmans  17 Mar 1897Bolsward, Friesland F164753
40 Polen / Huisman  18 May 1823Bolsward, Friesland F75003
41 Potma / Zijlstra  22 Nov 1840Bolsward, Friesland F69225
42 Provana / Joannis  02 Jul 1626Bolsward, Friesland F127781
43 Rienks / Hellinga  05 May 1931Bolsward, Friesland F24079
44 Rijpma / Vries  17 May 1885Bolsward, Friesland F8341
45 Schenkel / Aggema  05 Mar 1654Bolsward, Friesland F42042
46 Schenkel / Euwis  27 Jan 1661Bolsward, Friesland F42044
47 Schurer / Falkena  23 Nov 1828Bolsward, Friesland F244234
48 Sint / Haan  27 Oct 1816Bolsward, Friesland F22715
49 Spijksma / Oord  13 Jun 1875Bolsward, Friesland F164950
50 Swanborn / Lammertsma  23 Dec 1921Bolsward, Friesland F164466

1 2 Next»Marriage License

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Marriage License    Family ID 
1 Spijksma / Oord  30 May 1875Bolsward, Friesland F164950

Proclamation

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Proclamation    Family ID 
1 Jemans / Riemersma  31 Dec 1702Bolsward, Friesland F266042

Calendar

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.