Uit Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Gent (Frans: Gand) is de hoofdstad van de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en van het arrondissement Gent. Gent heeft een oppervlakte van 156,18 km² en telt zo'n 243.366 inwoners (2010), waarmee het naar inwonertal de tweede grootste gemeente van België is, na Antwerpen. De stad is tevens de hoofdplaats van het kieskanton Gent en telt vijf gerechtelijke kantons.

Gent ontstond uit Keltische woonkernen in het gebied van de samenvloeiing van de Leie en de Schelde. In de middeleeuwen groeide Gent onder impuls van een bloeiende wolnijverheid uit tot een van de grootste steden van Europa. Ook de vlas- en linnennijverheid en het stapelrecht op graan dat Gent verwierf droegen aanzienlijk bij tot haar welvaart. Na een korte calvinistische periode kende de stad een zeker verval dat pas keerde tegen het einde van de 18e eeuw, toen de katoennijverheid Gent tot een van de eerste industriesteden van het Europese vasteland maakte. In het Hof ter Walle, het latere Prinsenhof, werd op 24 februari 1500 de latere Keizer Karel geboren. In de stad werden ook de Pacificatie van Gent (1576) en de Vrede van Gent (1814) ondertekend.

Gent wordt ook wel de Fiere Stede of de Arteveldestad genoemd. Wegens zijn ligging in een uitgestrekt gebied van bloemen- en plantenkwekerijen wordt Gent ook de Bloemenstad genoemd (zie Gentse Floraliën). De inwoners van Gent dragen de bijnaam Stroppen (Stroppendragers). In Gent spreekt men het Gents, een dialect dat behoorlijk sterk van de andere Oost-Vlaamse dialecten afwijkt.

De patroonheiligen van Gent zijn de heilige Lieven en Pharaïldis. Sint Bavo is de patroonheilige van het bisdom Gent; naar hem is de Sint-Baafsabdij vernoemd.

Geschiedenis

50px-DRed right arrow svg.png
Zie geschiedenis van Gent voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Reeds in de Gallische (of Keltische) tijd waren er meerdere woonkernen in de streek. De naam Gent zou afkomstig zijn van de Keltische waternaam Gond, verbasterd naar het Germaanse Gand, waarvan het Latijnse Gandavum is afgeleid.[1] Jozef Vercoullie legt uit[2] dat Ganda nooit kan betekenen samenvloeiing, de samenvloeiing van de rivieren Leie en Schelde, omdat -avum enkel bij namen van waterlopen voorkomt.

De rivieren stroomden en kronkelden in een gebied waar veel gronden periodiek onder water liepen (de meersen) en die dus niet ideaal waren voor landbouw maar beter geschikt voor schapenteelt. Gent zou eeuwenlang de belangrijkste stad van de Nederlanden zijn voor laken (gemaakt van wol), vlas (met in de 19e eeuw de grootste vlasfabriek van West-Europa) en katoen (de eerste geïndustrialiseerde stad van het vasteland, ook het Manchester van het vasteland genoemd.)

Gent had vanaf de zevende eeuw twee grote abdijen (Sint-Baafs 625-650 en Sint-Pieters, na 650) die mee de stad hielpen vormen. De stad moet rond 800 belangrijk genoeg geweest zijn opdat Lodewijk de Vrome, zoon van Karel de Grote, Einhard tot abt van beide abdijen benoemt. Einhard was de biograaf van Karel de Grote.

In 851-852 en opnieuw tussen 879 en 883 verwoestten de Vikingen de stad en vestigden zich lange tijd aan de Schelde (ter hoogte van huidig Duivelsteen, Sint-Baafs, Biezekapelstraat, Wijdenaard). Kort daarna, aan het einde van de negende eeuw werd een castrum opgericht door Boudewijn II de Kale op de plaats van het huidige Gravensteen. De bewoners hergroepeerden zich waarschijnlijk daar (Oudburg) en op de Graslei aan de Leie. Gent groeide uit verschillende kernen samen tot een grote stad.

Vanaf het jaar 1000 was Gent gedurende honderden jaren de grootste stad van de Nederlanden (tot rond 1550). Gent was groter dan Londen of Keulen. Buiten Italië was enkel Parijs groter. Keizer Karel zei van Gent "Je mettrai Paris dans mon Gant/-d" ("Ik zou Parijs in mijn handschoen/Gent steken"). In de 13e eeuw telde de stad zo'n zestigduizend inwoners.

Midden op de Vrijdagmarkt staat een standbeeld van Jacob van Artevelde die op het plein op 26 januari 1340 koning Edward III van Engeland ontving. Vijf jaar later vermoordden wevers en volders elkaar op dit plein als voorspel voor de moord op Jacob van Artevelde, de wijze man van Gent. Zijn zoon, Filips van Artevelde, die de Gentenaars aanvoerde tegen het Franse leger onder leiding van Lodewijk II van Male en Karel VI van Frankrijk, sneuvelde in 1382 in de Slag bij Westrozebeke.


Gent was altijd een rebelse stad. De burgers vochten er honderden jaren tegen de vorsten om hun privileges of vrijheden te vrijwaren. In de zestiende eeuw speelde Gent een belangrijke rol in de opkomst van het Calvinisme. Tussen 1577 en 1584 was er in Gent een Gentse Calvinistische Republiek gevestigd. Toen werd ook de eerste Gentse (theologische) universiteit opgericht (in het Pand, vandaag gerestaureerd en eigendom van de Universiteit Gent). Na 1584 weken vele Calvinisten uit naar Nederland.

Gent zou in de 17e en 18e eeuw weer de grootste stad van België worden en dat blijven tot de hongersnood van 1845-1848. Aan het eind van de 18e eeuw zou het als eerste stad van het vasteland industrialiseren, vooral door de invoering van de gemechaniseerde linnen- en katoennijverheid en onder meer nadat Lieven Bauwens een spinmachine, de "Mule Jenny", uit Engeland naar Gent smokkelde. Gent was van dan af een belangrijke industriële textielstad.

Gent zou wel varen onder de Franse en Nederlandse tijd (met onder andere de bouw van het Kanaal Gent-Terneuzen), omdat het met zijn textielindustrie grote markten kon bedienen. Na 1830 bleef een groot deel van de Gentse burgerij Oranjegezind, hoewel de meerderheid van de orangisten liefst Frans sprak. Na 1848 gingen de orangisten op in de Liberale Partij.

Gent is ook de stad waar de eerste moderne vakbonden van België het licht zagen, en waar de Belgische socialistische beweging ontstond. Edward Anseele, de leider van de Gentse socialisten, zou echter eerst in Luik verkozen worden als parlementslid.

Gent was gaststad van de wereldtentoonstelling van 1913. De tentoonstelling zelf werd georganiseerd in het zuiden van de stad. De terreinen werden na de expo het Miljoenenkwartier. Met het oog op de tentoonstelling opende vlakbij het Station Gent-Sint-Pieters aan het nieuwe Maria-Hendrikaplein.

Geografie

Deelgemeenten

Sinds de fusies van 1965 en 1977 bestaat Gent uit de volgende deelgemeenten:

Bestand:GentMap.svg
Deelgemeenten
# Naam Oppervlakte
(km²)
Bevolking
(2007)
I Gent   112.831
II Mariakerke 5,20 11.883
III Drongen 27,43 12.218
IV Wondelgem 5,82 12.407
V Sint-Amandsberg 5,99 23.143
VI Oostakker 10,47 12.793
VII Desteldonk 5,71 897
VIII Mendonk 6,29 243
IX Sint-Kruis-Winkel   1.169
X Ledeberg 1,09 8.454
XI Gentbrugge 7,86 20.317
XII Afsnee 3,95 1.445
XIII Sint-Denijs-Westrem 6,24 5.134
XIV Zwijnaarde 12,04 6.822

:Bron: Gemeentelijk Structuurplan Gent

Buurgemeenten

De gemeente Gent grenst aan een groot aantal gemeenten en deelgemeenten:

Wijken

Centraal in Gent bevindt zich de historische en dichtbebouwde binnenstad. Rond deze binnenstad liggen 19e- en 20e-eeuwse arbeiderswijken. Ook deze stadsgordel is meestal dichtbebouwd. Ten zuiden van de historische stadskern ligt de stationswijk uit het begin van de 20e eeuw. Daar nog eens rond ligt de stadsrand, die zich vooral heeft ontwikkeld langs de grote uitvalswegen waardoor uiteindelijk ook dorpskernen enkele kilometers buiten Gent worden opgeslorpt.

De stad Gent zelf heeft zijn grondgebied onverdeeld in een 25-tal wijken. In het centrum komen deze vaak ongeveer overeen met historische wijken en buurten. Het grondgebied van de buitenste wijken komt enigszins overeen met de gelijknamige deelgemeenten.

Naam Deelwijken, buurten en sectoren Oppervlakte
(km²)
Bevolking
(31/12/2008)
Binnenstad Brusselse Poort, Dierentuin, Gent-Centrum-Zuid, Kouter, Kuip, Nederkouter, Patershol, Sint-Jacobs, Sint-Pieters, Zuidpark 2,67 17.083
Sluizeken - Tolhuis - Ham Briel, Voormuide, Tolhuis, Ham 1,25 10.383
Macharius - Heirnis Sint-Macharius, Heirnis, Visserij 0,74 6.544
Brugse Poort - Rooigem Brugse Poort, Drongensesteenweg, Groendreef, Groene Vallei, Malem, Drongense Meersen 2,54 16.721
Watersportbaan - Ekkergem Bijloke, Blaarmeersen, Ekkergem, Neermeersen 3,68 7.035
Elisabethbegijnhof - Papegaai Begijnhofdries, Galgenberg, Pekelharing 0,94 7.217
Rabot - Blaisantvest Blaisantvest, Wondelgemstraat, Rabot, Rabot Station 0,86 9.231
Wondelgem Wondelgem Centrum, Westergem, Kouterken, Woestijnegoed-Molenhoek, Gavers, Houtjen, Kiekebossen, Lieve-Noord, Wissenhagestraat, Wondelgemse Meersen 9,22 13.709
Bloemekenswijk Rustoord, Oude Lieve, Van Beverenplein 1,67 8.746
Muide - Meulestede - Afrikalaan Afrikalaan, Meulestede, Muide, Muidebrug 1,51 5.729
Kanaaldorpen en -zone Darsen, Desteldonk, Langerbrugge (gebied grenzend aan Langerbrugge in Evergem), Mendonk, Pachtgoed, Port Arthur, Rieme (gebied grenzen aan Rieme in Evergem), Rodenhuize, Rostijne, Sint-Kruis-Winkel, Terdonk, Texaco, Vormingsstation-Oost, Zaffelare (gebied grenzend aan Zaffelare in Lochristi) 41,61 2.444
Oostakker Drie Zwaantjes, Goedlevenstraat, John Kennedylaan, Krijte, Lourdes, Mager Goed, Oostakker Centrum, Oostakkerveld, Schansakker, Voordestraat, Walput, Wittewalle 10,64 12.567
Dampoort Dampoort, Groot Begijnhof, Scheldeoord, Scheldestraat 1,46 11.411
Sint-Amandsberg Sint-Amandsberg Centrum, Sint-Baafskouter, Syngemkouter, Rozebroeken, Westveld, Oude Bareel, Achtendries, Sint-Bernadette 6,5 17.783
Moscou - Vogelhoek Vogelhoek, Arsenaal, Merelbeke Station 1,37 3.568
Gentbrugge Coninxdonk, Dries, Sportplein, Zwarte Fles 4,72 7.344
Oud Gentbrugge Gentbrugge Centrum, Trekweg, Flora, Keizerspark, L. Vanhouttebuurt 1,49 8.087
Ledeberg Ledeberg Centrum, Eindeke, Belle Vue, De Naeyerdreef, Keizerspark, Moscou 1,49 8.922
Zwijnaarde Zwijnaarde Centrum, Roosken, Hutsepot, Universiteit, 't Schaarken, Ter Linden, Zonneput, Koning Leopoldstraat, Zwijnaarde-Industrie, Maaltepark, Rijvissche, Paolalaan, Klosse, Hoedjen, Nieuwgoed, Puttenhove 12,18 6.970
Nieuw Gent - UZ Ottergemse Dries, Akademisch Ziekenhuis, Steenakker, Nieuw Gent, Sint-Alois, Groothandelsmarkt 4,15 7,991
Stationsbuurt Zuid Aaigem, De Smet - De Naeyer, Kauwplein, Over De Meersstraat, Rekencentrum, Sint-Pietersaalststraat 2,67 7.504
Stationsbuurt Noord Citadelpark, Ganzendries, Heuvelpoort, Patijntje, Station 2,19 11.493
Sint-Denijs-Westrem Sint-Denijs-Westrem Centrum, Drie Sleutels, Vierschaar, Rosdam, Maalte, Steenaarde, Bugten, Maria Middelares, Afsnee Centrum, Kouter, Goedinge 8,49 5.970
Mariakerke Beekstraat-Kouter, Brug Zuidoost, Brug Zuidwest, Kerkwijk, Kolegem, Lieve, Maeswal, Mariakerke Centrum, Steengoed, Valkenhuis, Vijfhoek 8,29 13.010
Drongen Assels, Baarle Dorp, Baarlevelde, Blauwpoort, Campagne, De Karper, De Roos, Drie Leien, Drongen-Industriepark, Drongen Dorp, Eikendreef, Gaverland, Halewijn, Heie, Heilig Huizeken, Helsendries, Hoogland, Keuzemeersen, Keuzestraat, Kraaiaarde, Lake, Luchteren, Mijlpaal, Noordhout, Oude Abdij, Oude Wee, Paradijskouter, Prinsenhof, Slindonk, Ter Rivieren, Varendries, Vierlinden, Wafelijzer 25,63 12.905

Bevolking

Evolutie van het inwoneraantal

Gent verloor sinds 1977 (248.657 inw.) zeer veel inwoners aan de meer residentiële Gentse randgemeenten. Door een influx van migranten en door een succesvolle stadsvernieuwing stijgt het aantal inwoners opnieuw sinds 1999, toen er iets minder dan 224.000 inwoners waren.

 • Bronnen: NIS en stad Gent (deelgemeente Gent na 1977) - Opm:1806 t/m 1970=volkstellingen; vanaf 1977=inwonertal per 1 januari
 • 1927: aanhechting van gebiedsdelen van Desteldonk, Ertvelde, Evergem, Kluizen, Mendonk, Oostakker, Sint-Kruis-Winkel en Zelzate (+ 8 km² met 1.250 inwoners)
 • 1965: aanhechting van Desteldonk, Mendonk en Sint-Kruis-Winkel en gebiedsdelen van Kluizen, Oostakker, Wachtebeke en Zaffelare. (+ 31,08 km² met 3.200 inwoners)
 • 1977: aanhechting van Afsnee, Drongen, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Oostakker, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Wondelgem, Zwijnaarde; gebiedsruil tussen Gent (Zwijnaarde) en Merelbeke (aanwinst voor Gent:+ 87,34 km² met 108.952 inwoners)

Toerisme

Bekende bouwwerken

Gent telt meer dan 9800 bestaande objecten die zijn aangemerkt als waardevol onroerend erfgoed. Een groot deel hiervan is beschermd erfgoed.

De historische binnenstad van Gent is zeer bezienswaardig. Het stadssilhouet ervan wordt gedomineerd door 'de drie torens', ook wel de Gentse torenrij genoemd: de 95 meter hoge belforttoren, de Sint-Baafskathedraal (oorspronkelijk de Sint-Janskerk) met het wereldberoemde retabel Het Lam Gods van Jan van Eyck en de Sint-Niklaaskerk. De Boekentoren is binnen een universiteitsbibliotheek met ook studeerruimtes, en is een modernistisch gebouw ontworpen door Henry Van De Velde in de jaren 30. Ook het oorspronkelijke meubilair werd door hem ontworpen. De Boekentoren wordt door velen aangezien als de vierde toren van Gent.

Gent is rijk aan een groot aantal civiele bouwwerken, zoals dat onder meer te zien valt aan de Graslei en de Korenlei met hun voorname gildenhuizen en andere panden, waaronder het Oude Postkantoor. Eén van de grootste en belangrijkste civiele monumenten in de binnenstad is het Gravensteen, een kasteel en grafelijke residentie uit de twaalfde eeuw met een nog vrijwel intact verdedigingssysteem. Het is de enig overgebleven middeleeuwse burcht in Vlaanderen. Een ander gebouw met historische waarde is het Prinsenhof, waar in 1500 keizer Karel V geboren werd, die als keizer van het Heilige Roomse Rijk over het grootste Europese rijk sinds Karel de Grote regeerde. Het Sint-Jorishof is het oudste hotel van Europa.

Tegen het reeds genoemde belfort, dat dateert uit de veertiende eeuw en de status van UNESCO-Werelderfgoed heeft, aan bevindt zich de Lakenhalle, in de middeleeuwen het centrum van de Gentse wol- en lakenhandel. Vlakbij het belfort en de lakenhal ligt het laatgotische stadhuis. Het Geeraard de Duivelsteen werd gebouwd in de dertiende eeuw, maar doorging door de jaren heen tal van veranderingen; vandaag de dag fungeert het als rijksarchief. De stadsopera, de Gentse Opera, is gevestigd in een neoclassicistisch pand uit de negentiende eeuw.

Van de oude stadsomwalling resteren nog het Rabot en de Peperbus. Voor de verdediging van hun stad beschikten de inwoners vanaf de zestiende eeuw tevens over de Dulle Griet, een imposant middeleeuws kanon van ruim vijf meter lang. Het bevindt zich tegenwoordig bij de Vrijdagmarkt, een van de oudste pleinen van de stad en, zoals de naam doet vermoeden, elke vrijdag het toneel van een markt. Andere noemenswaardige (voormalige) markten zijn de Oude vismijn, een van de oudste markten van de stad, en het Groot Vleeshuis, een middeleeuwse markthal.

Gent kent naast de civiele, ook veel religieuze bouwwerken. Behalve de eerder genoemde Sint-Baafskathedraal en Sint-Niklaaskerk bevinden zich in de stad nog twee andere middeleeuwse kerken: de Sint-Jacobskerk en de Sint-Michielskerk. Laatstgenoemde was in plannen uit de zeventiende eeuw voorzien van een ruim 130 meter hoge toren, maar om financiële redenen werd dat plan nooit werkelijkheid. De, vermoedelijk, oudste kerk van de stad bevindt zich echter niet in de historische kern, maar in de wijk Ekkergem: de Sint-Martinuskerk, voor het eerst vermeld in 941. Eveneens buiten het centrum staat de Sint-Annakerk, een negentiende-eeuwse kerk in Rundbogenstil.

Gent telt niet alleen kerken, maar ook nog een groot aantal andere religieuze bouwwerken. Zo zijn er de twee voormalige abdijen, beide gesticht in de zevende eeuw: de Sint-Pietersabdij en de Sint-Baafsabdij. Van de drie begijnhoven in de stad - het Oud Sint-Elisabethbegijnhof, het Nieuw Sint-Elisabethbegijnhof en het Begijnhof O-L-V Ter Hooie - zijn de twee laatstgenoemden onderdeel van de Werelderfgoedinschrijving Vlaamse begijnhoven. Het Pand, tot slot, is een voormalig dominicanenklooster uit de dertiende eeuw; tegenwoordig is het eigendom van de universiteit.

Ook de diverse parken en groengebieden in de stad kunnen tot de bezienswaardigheden van Gent worden gerekend.

Musea

Voor de musea in Gent is er ook een speciale museumpas geldig. De meeste musea zijn op zondag tussen 10 en 13 uur gratis toegankelijk voor de Gentenaars.

Evenementen

Gent kent verscheidene grote evenementen. Het bekendst zijn de Gentse Feesten, een tiendaags straat-, muziek- en cultuurfestival in de Gentse binnenstad. Sinds eind jaren 60 zijn deze feesten uitgegroeid tot een van de grootste volksfeesten in Europa.

In Gent worden jaarlijks de muziekfestivals I Love Techno en Gent Jazz georganiseerd; ook is Gent een van de locaties van het Festival van Vlaanderen, een muziekevenement dat verspreid over Vlaanderen plaatsvindt. Op beursgebied zijn er de Jaarbeurs en de Lentebeurs en op filmgebied is er het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen-Gent, waarbij ook de World Soundtrack Awards worden uitgereikt. Flikkendag is een opendeurdag van de Gentse politie, georganiseerd sinds 1998. Sinds het succes van de Vlaamse televisieserie Flikken werd het evenement rond dit programma georganiseerd en lokte na enige jaren ruim honderdduizend bezoekers. Aan het eind van het jaar wordt een kerstmarkt gehouden op het Sint-Baafsplein. Ook organiseert het Koninklijk Muziekverbond dan het Kerst-Koren-Festival, waarbij een groot aantal koren in de stad optreedt.

Niet alle evenementen vinden eenmaal per jaar plaats. De poëzieroute is een vaste wandeltocht langs 18 gedichten in de Gentse binnenstad. Eens in de vijf jaar vinden in het voorjaar De Floraliën, een tentoonstelling van bloemen en planten plaats.

Onderwijs

Gent is een belangrijke onderwijsstad in Vlaanderen, met onder meer de Universiteit Gent (± 33.000 studenten), de Hogeschool Gent (± 16.000), de Arteveldehogeschool (± 9000), de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst (± 1500) en de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (± 5000). Tijdens het academiejaar 2009-2010 waren er zo'n 65.000 ingeschreven studenten in het hoger onderwijs, waarmee Gent de stad met de meeste studenten in België geworden is.Sjabloon:Feit De recente stijging resulteert in een tekort aan studentenhuisvesting.

Het Universitair Ziekenhuis Gent vervult een belangrijke streekfunctie die zich zelfs uitstrekt tot ver over de landsgrens, aangezien voor inwoners van het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen Gent dichterbij is dan het Academisch ziekenhuis in Rotterdam.

Cultuur

Kunsten

Gent neemt in de Nederlandstalige literatuur een belangrijke plaats in. Gentse schrijvers, dichters en kroniekschrijvers waren onder andere Lucas d'Heere, Carel van Mander, Dathenus. Door het verval van Gent na de Hervorming (16de eeuw), raakte het Gentse literaire leven eeuwenlang op de achtergrond, maar na 1830 speelde Gent op letterkundig gebied weer een vooraanstaande rol met schrijvers als Jan-Frans Willems, Julius Vuylsteke, Karel Ledeganck, Karel Van de Woestijne, Richard Minne, Prudens Van Duyse, Hippoliet Van Peene, Achilles Mussche, Maurice Roelants, de gezusters Virginie en Rosalie Loveling, Cyriel Buysse, Johan Daisne. Er waren ook auteurs die in het Frans schreven, zoals Maurice Maeterlinck (Nobelprijswinnaar), Charles Van Lerberghe, Georges Rodenbach en Suzanne Lilar. Onder de naoorlogse schrijvers bevinden zich Pjeroo Roobjee, Marc Sleen (striptekenaar en -schrijver) en enkelen die zich (meestal tijdens hun studententijd) in Gent zijn komen vestigen: Pol Hoste, Geertrui Daem en Herman Brusselmans.

Als liedjesschrijver is Walter De Buck te vermelden.

In Gent is ook de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde gevestigd, in het David 't Kindt-herenhuis in de Koningstraat bij de Vlasmarkt.

Op het gebied van de schilderkunst zijn er voor Gent niet zoveel bekende namen te noemen als voor andere Vlaamse steden. In de middeleeuwen kennen we Hugo van der Goes, Jan van der Asselt en Justus van Gent. In de 19e eeuw waren het voornamelijk Philippe-Lambert Spruyt, Félix De Vigne, Joseph Paelinck en Pieter Van Hanselaere die bekendheid verwierven. De beroemde Latemse school was ook voor een groot deel uit Gentenaars samengesteld, van wie Gustaaf Van de Woestijne, Frits Van den Berghe, Robert Aerens, Gustaaf en Léon De Smet en tenslotte Albert Servaes de markantste zijn.

Bekende bouwmeesters waren Louis Roelandt, Louis Minard en Jacob Gustaaf Semey.

Op het vlak van theater zijn er het NTGent, Minard en Capitole. Gent herbergt samen met Antwerpen de Vlaamse Opera. De concertzaal Handelsbeurs op de Kouter is een belangrijke zaal voor uitvoeringen van hedendaagse of klassieke muziek.

Gastronomie

Verkeer en vervoer

Wegen en snelwegen

Een groot deel van de Gentse binnenstad is autovrij. De eerste autovrije straten waren de Donkersteeg (1976), en de Langemunt (1982).[3] Later zou het autovrij gedeelte sterk uitgebreid worden met het zogenaamde Mobiliteitsplan in 1996.[4] Sinds dit laatste plan wordt het stadsverkeer via een parkeerroute naar ondergrondse parkeergarages geleid. De bovengrondse parkeerplaatsen werden langzaam afgebouwd.

Gent ligt bij het knooppunt van de E40 en de E17 en is daarmee rechtstreeks per autosnelweg te bereiken vanuit Brussel, Brugge, Antwerpen en Kortrijk. De R40, die rond het centrum van de stad loopt, en de R4, die verder buiten de stad om loopt, vormen de ringwegen die het verkeer rond Gent leiden.

Openbaar vervoer

Station Gent-Sint-Pieters is een van de drukste treinstations in België. Daarnaast zijn er in Gent nog enkele kleinere stations: Station Gent-Dampoort, Station Gentbrugge, Station Drongen en Station Wondelgem. Het eerste station in de stad was het Zuidstation, dat werd geopend in 1837. Dit station op "het Zuid" werd omstreeks 1930 echter gesloopt.

Naast een uitgebreid busnetwerk zijn er in Gent ook 3 tramlijnen. Op bepaalde dagen is er verder nog de zogenaamde Elektroboot, die tussen het Zuid en het stadscentrum pendelt. Vroeger was er tevens één trolleybuslijn.

Waterlopen

In de 10e eeuw was Gent via een open verbinding verbonden met de Honte (de huidige Westerschelde), toen ook wel genaamd Heidezee. Deze liep via de waterloop "Le Torrent des Châtelains" (langs Kluizen en Ertvelde) en splitste zich in drieën. Twee vertakkingen kwamen bij Boekhoute en Assenede uit in de Braakman, een zeearm van de Honte. De derde vertakking stond in verbinding met een oude arm van de rivier de Durme, welke uitkwam in de Honte. Deze laatste kon als waterweg gebruikt worden voor de kleine scheepvaart.

In de 12e en 13e eeuw raakte Gent zijn verbinding met de Honte kwijt als gevolg van verzanding, en later door de aanleg van de Landdijk of Graaf Jansdijk (1402). Wel werden er waterwegen aangelegd of verbeterd, welke begonnen nabij Assenede en liepen naar Gent. Een ervan is de Schipgracht (pas laat in de 15e eeuw kreeg deze de naam Burgervaartstroom). De Schipgracht verbond Gent en Ertvelde met Meulenstede, Langerbrugge, Kerkbrugge, Wippelgem en Kluizen.

De andere is "De Waterganc". Deze liep van een buitenwijk van Assenede (het latere Zelzate) naar Rodenhuize. Hier was het voldoende om de oude Durme te kanaliseren.

Een belangrijke waterloop voor Gent was de Lieve. De Lieve werd gegraven tussen 1251 en 1269 en vormde de eerste kunstmatige waterverbinding tussen Gent en de Noordzee. Over 45 km liep ze van Damme, waar ze in het Zwin uitmondde, naar Gent, waar ze in de Leie stroomde ter hoogte van het Gravensteen.

In 1547 werd de Sassevaart gegraven om een verbinding te krijgen met de Honte. Deze verzandde later en in 1823 werd de Sassevaart weer uitgegraven en verlengd. Dit werd het huidige Kanaal Gent-Terneuzen.

Gent is deelnemer aan het project Water in Historic City Centres; men is in Gent druk aan het werk om de Nederschelde en de kruising met de Schelde opnieuw open te leggen.

Overige waterlopen

Sport

 • Hockey
  • Gantoise
  • Indiana
  • Juventus
  • Leopard

Politiek

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen
Functie Naam Bevoegdheden
Burgemeester Daniël Termont (sp.a)
Eerste Schepen Mathias De Clercq Economie, Jeugd, Werk en Middenstand
Schepen Catharina Segers Bevolking en Protocol en ambtenaar van de Burgerlijke Stand
Christophe Peeters Financiën, Facility Management, Sport en Haven
Geert Versnick Intercommunales en voorzitter OCMW
Karin Temmerman Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen
Lieven Decaluwe Cultuur, Toerisme en Feesten
Martine De Regge Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energiegebruik (REG)
Resul Tapmaz Personeelsbeleid, Informatica en Administratieve Vereenvoudiging
Rudy Coddens Onderwijs en Opvoeding
Tom Balthazar Milieu en Sociale Zaken
Stadssecretaris Paul Teerlinck Hoofd van de bestuurlijke organisatie van de Stad
Adjunct-stadssecretaris Danny Van Campenhout Vervangt de secretaris als hij afwezig of verhinderd is.

De burgemeesters van de stad Gent na WO2 waren:

50px-DRed right arrow svg.png
Zie ook Zie ook: Lijst van burgemeesters van Gent

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Op 1 januari 1977 ging de fusie van Gent met de voormalige gemeenten Afsnee, Drongen, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Oostakker, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Wondelgem en Zwijnaarde van start.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 was de CVP de grootste partij met 33 % van de geldig uitgebrachte stemmen; in 2006 was de CD&V teruggevallen tot de 4de plaats met 16 %, in kartel met de N-VA. De SP groeide van 23 % in 1976 naar 31,5 % in 2006, in kartel met Spirit. De PVV had 24 % in 1976 en 21 % in 2006. Het Vlaams Belang bekwam in 2006 18 % van de meetellende neergelegde stemmen (was 20% voor het Vlaams Blok in 2000). Agalev steeg van 9 % in 2000 tot 12 % in 2006. De vroegere Volksunie was in 2000 tot 4 % verschrompeld (was 14% in 1976).

Partij 11 oktober 1976

53 Zetels

10 oktober 1982

51 Zetels

9 oktober 1988

51 Zetels

9 oktober 1994

51 Zetels

8 oktober 2000

51 Zetels

8 oktober 2006

51 Zetels

SP / sp.a-spirit 13 15 16 13 14 17 (14+3)
PVV / VLD / VLD-Vivant 14 11 12 13 11 11
VB / VB 2 7 11 9
CVP / CD&V-N-VA 19 17 15 12 10 8 (7+1)
VU / VU&ID 7 7 3 1 1 kartel met cd&v<sub/>
Agalev / Groen! 1 3 5 4 6
 • De onderstreepte getallen vormen de hieruit onderhandelde meerderheid.

De volgende gemeenteraad wordt 6 jaar later op 14 oktober 2012 gekozen.

Varia

Dialect

50px-DRed right arrow svg.png
Zie Gents voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Media

Gent op televisie en in de film

Ziekenhuizen

Bekende Stroppen/Gentenaars

50px-DRed right arrow svg.png
Zie Lijst van bekende Gentenaars voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Partnersteden

Gent heeft zeven zustersteden:[5]

In het kader van de gemeentelijke internationale (ontwikkelings)samenwerking heeft Gent eveneens een 'stedenband' met de volgende stad:

Bronnen en noten

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:
 1. Frans van Cauwelaert, Alfons De Cock, Jan Denucé, Max Rooses e.a. Vlaanderen door de eeuwen heen. 2 dln. Amsterdam: Elsevier, 1912-1913, s.v. "Gent".
 2. Ibid., deel I, p. 192.
 3. Langemunt is kwarteeuw autovrij (standaard.be)
 4. Mobiliteitsplan binnenstad Gent
 5. Gent van A tot Z: Zustersteden.

Externe links

Genealogie

Genealogieën, wie en wat is hier vermeld.
Bronnen

Linken

Wikipedia

Sjabloon:Navigatie gemeente Gent Sjabloon:Navigatie provincie Oost-Vlaanderen Sjabloon:Navigatie centrumsteden Vlaanderen