Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

Bookmark
 

Et exspécto
resurrectiónem mortuórum

 

 

Grafschriften
op de r.k. begraafplaats te Oude Pekela

 

[aangevuld met genealogische gegevens van de overledenen]

 

door

 

D. Kuil

 


In deze uitgave zijn de teksten opgenomen van alle op 31 december 1995 op de R.K. begraafplaats te Oude Pekela aanwezige grafmonumenten en -zerken

Ten Boer, 8 juni 1996

 

 

 

 

 

 


DE PRIESTERGRAVEN

[a]
Ik ben de verrijzenis en het / leven, hij, die in mij gelooft, / al ware gestorven, / zal leven. / Joan.
XI.25

Het Christusbeeld / aanbid het niet, / aanbid dengeen / wiens beeld gij ziet.

[Het betreft hier de opstal op het priestergraf, waarop van nov. 1850 tot omstreeks 1985 het grote
kruis met het Christusbeeld heeft gestaan].

Prov. Gron. Crt. van 26.11.1850: Niet verre van de Roomsch-Katholijke kerk te Oude Pekela
verheft zich een kruis, waaraan het beeld van Jezus voor het eerst in de omstreken prijkt. Het is
opgerigt op eene vierkante, doch kleine verhevenheid in het juiste midden van de aldaar nieuw
aangekochte en gemaakte grafplaats, ten behoeve en voor het afzonderlijk gebruik der leden dier
gemeente.

[b]
Hier rust / den eerwaarden heer / HENRICUS GERHARDUS / GEORGIUS KLOPPENBORG /
Diaken van het / R.K. Seminarie Rijsenburg / geboren 26 sept. 1867, / overleden 7 april / 1893
Henricus Gerhardus Kloppenborg, geb. te Oude Pekela op 26 sept. 1867, overl. aldaar op 7
april 1893, laatst gewoond hebbende te Driebergen, zoon van Johannes Henderikus Harmannus
Ferdinandus Kloppenborg en Catharina Johanna Kuiper.

[c]
Hier rust / de WelEerw. Heer / HENRICUS H. FEIJEN / geb. te N.Pekela 26 jan. 1809 / gedurende
ruim 37 jaren de wel / geliefde Herder der parochie / Winschoten, aldaar, na voorzien / te zijn van
de H. Sacramenten / overl. den 7 dec. 1871, en den / 12den opvolgende alhier / plechtig begraven /
Zalig zijn de vreedzamen / Math. V.8 / Dat hij ruste in vrede.
Henricus Feijen, geb. te Nieuwe Pekela op 26 jan. 1809, overl. te Winschoten op 7 dec.
1871, priester gewijd te 's Heerenberg op 10 aug. 1834, pastoor te Winschoten in 1834, zoon
van Hendrik Feijen en Elizabeth Strootman.

[d]
[...] Weleerwaarden / [...] [JOANNES FRANCIS]CUS HEMMES [...] / [...] / [...] / [...] / [...].
Johannes Franciscus Leviticus Hemmes, geb. te Groningen en aldaar ged. (statie
Oosterstraat/Pausgang) op 5 jan. 1799, overl. te Oude Pekela op 29 juni 1840, pastoor te
Oude Pekela, zoon van Johannes Hemmes en Gabina Jans.

N.B.
Aanvankelijk begraven naast de vroegere hoofdingang van de oude kerk en later
overgebracht en begraven op het R.K. kerkhof binnen het afgesloten terrein om het kruis.
[e]
Hier rust / het stoffelijk overblijfsel van / den Eerwaarden Heer / JOANNES LE CLER BOS, /
kapelaan dezer parochie / overl. te Bedum den 6 nov. 1858 / in den ouderdom van / 40 jaren
Johannes Le Cler Bos, geb. te Noordwolde op 23 april 1818, overl. te Bedum op 6 nov.
1858, student aan het seminarie van Warmont (ZH), van 1857-1858 kapelaan te Oude
Pekela, zoon van Redmer Jacobs Bos en Francisca Catharina Maria Le Cler (Noordwolde).

[f]
O Zalig Kruis Onder Uwe Schaduw Rust En Hoop Ik /
Rustplaats / van / den WelEerwaarden Heer / DOMINICUS BOUMA / R.K. priester en kapelaan /

7


te Oude Pekela / geboren te Bozum / den 31 augustus 1834 / overleden alhier / den 11 mei 1866

Dominicus Bouma, geb. te Bosum (Fsl) op 31 aug. 1834, overl. te Oude Pekela op 11 mei
1866, zoon van Jetse Doekes Bouma en Akke Sakes Engwierda.

[g]
[REGNERUS JOSEPHUS COOPS]
N.B. onleesbaar
Reinerus Josephus Coops, geb. te Groningen en aldaar ged. (statie Ebbingestraat) op 1 april
1799, overl. te Oude Pekela op 30 april 1841, pastoor te Oude Pekela, zoon van Hinderikus
Johannes Coops en Maria Anna Sevenstern.

Regnier Johannes Coops was pastoor te Sappemeer van 1827 tot 1840. Hij werd op 10 sept. 1840,
op eigen verzoek, overgeplaatst naar Oude Pekela, waar hij reeds een half jaar na aankomst, op 41jarige
leeftijd, overleed.

N.B.
Aanvankelijk begraven naast de vroegere hoofdingang van de oude kerk en later
overgebracht en begraven op het R.K. kerkhof binnen het afgesloten terrein om het kruis.
[h]
De priesters in de H. Mis / en de geloovigen en hunne gebeden / wordt aanbevolen de ziel van /
zaliger den Wel Eerwaarde Heer / GERHARDUS JOHANNES / VOLKERING / gewezen pastoor
van Oude Pekela / alwaar Z.Eerw. voorzien van / de H.H. Sacramenten den 24 de / cember 1894 in
den ouderdom / van 70 jaren is overleden / R.I.P.
Gerrit Jan Volkering, geb. te Oldebroek in 1824, overl. te Oude Pekela op 24 dec. 1894,
zonder beroep, zoon van Gerrit Volkering en Martha Koopman.

[i]
Bid voor de ziel van / zaliger / den Z. Eerw. pastoor / JOANNES ANTONIUS / EEKMAN/ geboren
te Enschede 30 nov. 1845 / overleden alhier 20 jan. 1906 / R.I.P.
Johannes Antonius Eekman, geb. te Enschede op 30 nov. 1845, overl. te Oude Pekela op 20
jan. 1906, priester gewijd op 15 aug. 1870 en na als kapelaan werkzaam te zijn geweest in
achtereenvolgens Enter, Rietmolen en Oldenzaal, benoemd tot pastoor te Compascuum op 3
febr. 1885 en te Oude Pekela op 30 sept. 1890, zoon van Bernardus Eekman en Johanna
Antonia Meijer.

[j]
PAX / Gedenk uw leidslieden, / die u het woord Gods / verkondigd hebben / Hebr. 13.7 / SIMON
JOHANNES / HEGGE / geboren te Leens / 31 januari 1890 / overleden te Oude Pekela / 7 october
1944 / pastoor van Oude Pekela / vanaf 25 november 1932
Simon Johannes Hegge, geb. te Leens op 31 jan. 1890, overl. te Oude Pekela op 7 okt. 1944,
zoon van Henderikus Hegge en Margaretha Susanna Gesina de Lange.

Simon Johannes Hegge bezocht de R.K. school te Wehe den Hoorn, studeerde vervolgens op
het Klein Seminarie te Culemborg, kwam aldaar op school in 1903 en ging in 1910 over naar
het Groot Seminarie te Rijsenburg-Driebergen. Priester gewijd op 6 aug. 1914. Assistent
achtereenvolgens te Wolvega, Steenwijk en Workum. Kapelaan te Wijk bij Duurstede in april
1917, te Ulft in april 1922, te Didam in april 1927. Pastoor te Oude Pekela op 25 nov. 1932.

8


[001]
Rustplaats / van / ANNA M. VEERKAMP / * 3.3.1895 [ ] ^ 30.7.1967 / geliefde echtgenote van /
HENDERICUS H. BULLE / * 9.6.1894 [ ] ^ 18.11.1983
Henderikus Harmannus Bulle, geb. te Nieuwe Pekela op 9 juni 1894, zoon van Bernardus
Bulle en Hillegonda Elisabeth Wijnants. Hij trouwde te Muntendam op 8 juni 1920 met Anna
Margaretha Veerkamp, geb. te Muntendam op 3 maart 1895, overl. te Musselkanaal (gem.
Onstwedde) op 30 juli 1967, dochter van Jacob Veerkamp en Elizabeth Catharina Geling.

[002]
Bidt voor de ziel van zaliger / BERNARDUS HARMANNUS / BULLE / geb. 11 juli 1862 / overl. 6
mei 1941 / gel. echtgenoot van / HILLEGONDA ELIZABETH / WIJNANTS. / geb. 23 aug. 1869
/ overl. 21 mei 1963 / R.I.P. / Ons kleindochtertje / MARIETJE ELISABETH BULLE/ geb. 14 juli
1926 [ ] overl. 22 mei 1929
Bernardus Bulle, geb. te Zuidlaarderveen op 11 juli 1862, overl. te Nieuwe Pekela op 6 mei
1941, landbouwer, zoon van Harmannus Bulle en Tibina Catharina Drenth. Hij trouwde te
Sappemeer op 5 mei 1891 met Hillegonda Elisabeth Wijnants, geb. te Sappemeer
(Achterdiep) op 23 aug. 1869, overl. te Veendam op 21 mei 1963, dochter van Hinderikus
Lodewijkus Wijnants en Titia Niehuis.

Maria Elisabeth Bulle, geb. en overl. te Nieuwe Pekela op 22 mei 1929, 3 jaar, dochter van de
landbouwer Hindericus Harmannus Bulle en Anna Margaretha Veerkamp.

[003]
Bid voor de ziel van zaliger / JOHANNES BERNARDUS / DRENTH / geb. te O-Pekela 1 maart
1873 / overl. te O-Pekela 15 juni 1932 / voorzien van de H.H. Sacr. der Stervenden / en /
HILLEGONDA T. DRENTH / geb. te O-Pekela 24 sept. 1881 / overl. aldaar 18 nov. 1967 / R.I.P.
Johannes Bernardus Drenth, geb. te Oude Pekela op 1 maart 1873 en aldaar overl. op 15 juni
1932, zoon van Bernardus Drenth en Anna Catharina Niehuis. Ongehuwd.

Hillegonda Tecla Drenth, geb. te Oude Pekela op 24 sept. 1881 en aldaar overl. op 18 nov.
1967, dochter van Bernardus Drenth en Anna Catharina Niehuis.

[004]
R.I.P. / Bid voor de ziel / van zaliger / GERHARDUS HINDERICUS JOANNES / FEIJEN / geb.
24 nov. 1859 / overl. voorzien v.d. H.H. Sacr. der / stervenden 22 dec. 1940 te O-Pekela / gel.
echtgenoot van / AVA CATHARINA / LUBBERMAN / geb. 18 mei 1876 / overl. voorzien v.d.
H.H. Sacr. der / stervenden 13 aug. 1954 te E.Comp.C.
Gerhardus Hindericus Joannes Feijen, geb. te Oude Pekela op 24 nov. 1859, overl. aldaar op
22 dec. 1940, scheepstimmerman, ruim 40 jaren lid van het R.K. Parochiaal Armbestuur,
zoon van Hinderikus Harmannus Feijen en Gezina Helena Drenth. Hij trouwde te Nieuwe
Pekela op 25 mei 1891 met Ava Catharina Maria Lubberman, geb. te Nieuwe Pekela op 18
mei 1867, overl. te Emmercompascuum op 13 aug. 1954, dochter van Berend Lubberman en
Anna Maria Meijer.

[005]
GODELEVUS BERNARDUS DRENTH / * 2 januari 1883 / ^ 1 mei 1955 / en / HARMANNA
LUBBERMAN / * 4 augustus 1884 / ^ 1 januari 1961 / R.I.P.
Godoleves Bernardus Drenth, geb. te Oude Pekela op 2 jan. 1883, aldaar overl. op 1 mei
1955, zoon van Harmannus Drenth en Johanna Tobina Wortelboer. Hij was gehuwd met
Harmanna Lubberman, geb. te Nieuwe Pekela op 4 aug. 1884, overl. te Groningen (Maria
Pension) op 1 jan. 1961, dochter van Harm Hindrik Lubberman en Gezina Geling.

9


[006]
Hier rust / JAN GEERT ZOMER / geb. 21.4.1958 / noodlottig verongelukt / 7.8.1977 / in liefde en
vertrouwen verbonden / met fam. L. Zomer
Jan Geert Zomer, geb. te Oude Pekela op 21 april 1958, overl. te Bellingwolde op 7 aug.
1977, zoon van Lambertus Zomer en Elisabeth Catharina Bulle.

[007]
B.G. MEIJER / * 1859 - ^ 1941 / H.C. MEIJER-SWART / * 1865 - ^ 1948 / R.I.P.
Bernardus Gerhardus Meijer, geb. te Veendam op 9 juli 1859, overl. te Oude Pekela op 23
nov. 1941, muziekonderwijzer, zoon van Bernardus Johannes Franciscus Meijer en Catharina
Berends Dekker (Stadskanaal). Hij trouwde te Veendam op 7 sept. 1885 met Harmanna
Catharina Swart, geb. te Wildervank op 24 febr. 1865, dochter van Johannes Harmannus
Swart en Elizabeth Engelina Maria Koenen.

[008]
Bid voor de zielen van zaliger / BERNARDUS JOHANNES JOSEPHUS / ABELING / * te Nieuwe
Pekela 28 maart 1880 / ^ te Oude Pekela 25 aug. 1947 / en zijn echtgenote / CATHARINA
GESINA HENSEN / * te Sappemeer 27 febr. 1881 / ^ te Winschoten 22 juli 1943 / R.I.P.
Bernardus Johannes Josephus Abeling, geb. te Nieuwe Pekela op 28 maart 1880, overl. te
Oude Pekela op 25 aug. 1947, zoon van Bernardus Hendrikus Abeling en Engelina Legdeur.
Hij trouwde met Catharina Gesina Hensen, geb. te Sappemeer op 27 febr. 1881, overl. te
Winschoten (ziekenhuis) op 22 juli 1943, dochter van Gerardus Bernardus Hensen en Alida
Catharina Bulle.

[009]
JOANNES JOSEPHUS / GERHARDUS SAVENIJE / * 26.3.1912 / ^ 5.7.1962
Joannes Josephus Gerhardus Savenije, geb. te Oude Pekela op 26 maart 1912, overl. te
Lourdes (Frankrijk) op 4 juli 1962, manufacturier te Oude Pekela, zoon van Joannes
Jozephus Savenije en Theresia Maria Schmidt. Hij trouwde te Veendam op 28 juli 1942 met
Anna Elisabeth Juliana Hanekamp, geb. te Muntendam op 24 maart 1914.

[010]
JOANNES J. SAVENIJE / * 8 nov. 1872 / ^ 2 jan. 1946 / THERESIA M. SCHMIDT / * 7 juni
1879 / ^ 7 mei 1965 / R.I.P.
Joannes Jozephus Savenije, geb. te Oude Pekela op 8 nov. 1872, aldaar overl. op 2 jan.
1946, koopman, zoon van Gerhardus Bernardus Savenije en Wilhelmina Johanna
Schildkamp. Hij trouwde te Wildervank op 15 juni 1903 met Theresia Maria Schmidt, geb. te
Wildervank op 7 juni 1879, overl. te Den Haag op 7 mei 1965, dochter van Anton Schmidt
en Marianne Kloodt.

[011]
M.M.C. PREENEN / 10.9.1914 [ ] 5.6.1978
Maria Margaretha Catharina Preenen, geb. te Sassenheim op 10 sept. 1914, overl. te
Winschoten op 5 juni 1978, huisgenote (huishoudster) bij Hinderikus Gerardus Hubertus de
Lange (014), dochter van Johannes Petrus Preenen en Hubertha Johanna Maria van Nobelen.
Ongehuwd.

[012]
Hier rust / SIEBRANDES / HERMANNUS / BAKKER / geb. te N. Pekela / 17 aug. 1867 / overl. te
O-Pekela / 17 april 1923 / voorzien van / H.H. Sacramenten / R.I.P.
Siebrandus Herman Bakker, geb. te Nieuwe Pekela op 17 aug. 1867, overl. te Oude Pekela

10


op 17 april 1923, zoon van Derk Bakker en Thekela Zijlvaart.
[013] TOBIENA / M. SILLIUS / geboren / 9 oct. 1836 / overleden / 17 maart 1923
Tibina Margrieta Sillius, geb. te Oude Pekela op 9 okt. 1836, aldaar overl. op 17 maart 1923,
dochter van Adolf Jans Sillius en Trientje Willems Loman.
[014] Hier rust / HINDERIKUS GERARDUS / HUBERTUS DE LANGE / * 4.10.1892 [ ] ^ 21.4.1973 /
Rust zacht
Hinderikus Gerhardus Hubertus de Lange, geb. te Oude Pekela op 4 okt. 1891, overl. te
Winschoten op 21 april 1973, zoon van Johannes Cornelis de Lange en Bernardina Henderika
Alida Feijen.
[015a] Bid voor de ziel van zaliger / HINDRIKUS FREDERICUS / WORTELBOER / geb. te O-Pekela 15
juni 1854 / overl. 13 jan. 1935 / R.I.P.
Hindrikus Fredericus Wortelboer, geb. te Oude Pekela op 15 juni 1854, overl. aldaar op 13
jan 1935, landbouwer, zoon van Liefke Wortelboer en Anna Catharina Bakkers. Ongehuwd.
[015b] Bid voor de ziel van zaliger / HARMANNES JOHANNUS / WORTELBOER / geb. te O-Pekela 17
april 1857 / overl. 12 sept. 1926 / R.I.P.
Harmannus Johannes Wortelboer, geb. te Oude Pekela op 17 apr. 1857, overl. aldaar op 12
sept. 1926, smid, zoon van Liefke Wortelboer en Anna Catharina Bakkers. Ongehuwd.
[015c] Bid voor de ziel van zaliger / CATHARINA GEBINA / BAALMAN / geb. te Wildervank 1 aug.
1872 / overl. 12 jan. 1943 / R.I.P.
Catharina Gebina Baalman, geb. te Wildervank op 1 aug. 1872, overl. te Oude Pekela op 12
jan. 1943, dochter van Josephus Harmannus Baalman en Jacoba Maria Wortelboer.
[015d] Bid voor de ziel van zaliger / GERHARDES HINDERIKUS / WORTELBOER / geb. te O-Pekela 7
nov. 1850 / overl. 10 sept. 1921 / R.I.P.
Gerhardus Henderikus Wortelboer, geb. te Oude Pekela op 7 nov. 1850, overl. aldaar op 10
sept. 1921, smid, zoon van Liefke Wortelboer en Anna Catharina Bakkers. Ongehuwd.
[016] Bid voor de ziel / van zaliger / A. MARIA B. FLINKER / geb. te N. Pekela / 13 april 1874 / na het
ontvangen van het H. Oliesel / overl. te Amsterdam / 19 maart 1945
Anna Maria Bernardina Flinker, geb. te Nieuwe Pekela op 13 april 1874, overl. te Amsterdam
op 19 maart 1945, dochter van Gerhardus Dominicus Gregorius Flinker en Gesina Adeleida
Nicolai Kloppenborg.
[017] [CHARLOTTA AUGUSTA VAN MOORTEL]
Charlotta Augusta van Moortel, geb. te Antwerpen op 17 sept. 1890, overl. te Nieuwe Pekela
op 11 nov. 1918, dochter van de ijzerenwegbediende Franciscus Henricus van Moortel en
Mathilda Hubertina Joanna Westers (Antwerpen).

11


N.B. grafopbouw niet meer aanwezig.
[018] In pace christi / HARMANNUS GERHARDUS DRENTH / * 11.4.1885 [ ] ^ 11.9.1957 / en /
HENDERIKA A.C. BODEWES / * 4.9.1892 [ ] ^ 20.8.1933 / en hunne kinderen / AGATHA *
9.2.1917 [ ] ^ 28.11.1917 / JOHANNA * 18.11.1919 [ ] ^ 23.8.1920 / LEO * 10.12.1923 [ ] ^
25.12.1924
Harmannus Gerhardus Drenth, geb. te Oude Pekela op 11 april 1885, overl. te Groningen
(R.K. ziekenhuis) op 11 sept. 1957, vervener, zoon van Harmannus Drenth en Johanna
Tobina Wortelboer. Hij trouwde te Hoogezand op 23 sept. 1914 met Henderika Anna
Catharina Bodewes, geb. te Martenshoek op 4 sept. 1892, overl. te Groningen (R.K.
ziekenhuis) op 20 aug. 1933, dochter van Harmannus Bodewes en Agatha Elisabeth
Stapenhorst.
Agatha Elisabeth Drenth, geb. te Oude Pekela, overl. te Groningen op 28 nov. 1917, dochter
van Harmannus Gerhardus Drenth en Henderika Anna Catharina Bodewes.
Johanna Tobina Drenth, geb. te Oude Pekela, overl. te Groningen op 23 aug. 1920, dochter
van Harmannus Gerhardus Drenth en Henderika Anna Catharina Bodewes.
[019] MARGARETHA M. GELING / * 20.5.1896 / ^ 1.6.1968
JOHANNES B. MEIJER / * 11.12.1889 / ^ 16.8.1954
GEZINA GELING / * 3.2.1893 / ^ 21.9.1916
Johannes Bernardus Meijer, geb. te Oude Pekela op 11 dec. 1889, overl. te Winschoten op
16 aug. 1954, winkelier, zoon van Bernardus Gerhardus Meijer en Harmanna Catharina
Swart. Hij trouwde (1) Gesiena Geling, geb. te Tripscompagnie op 3 febr. 1893, overl. te
Oude Pekela op 21 sept. 1916, dochter van Bernardus Johannes Geling en Anna Smit
(Tripscompagnie). Hij trouwde (2) te Veendam op 11 juni 1919 met Margaretha Geling, geb.
te Tripscompagnie op 20 mei 1896, overl. te Winschoten op 1 juni 1968, dochter van
Bernardus Johannes Geling en Anna Smit (Tripscompagnie).
[020a] [BERNARDUS JOHANNES TEUBEN]
[020b] [CATHARINA ELIZABETH MARIA NAGEL]
Bernardus Johannes Teuben, geb. te Hoogezand op 17 mei 1856, overl. te Oude Pekela op
21 febr. 1916, zoon van Paul Teuben en Catharina Vroom. Hij trouwde te Hoogezand op 19
okt. 1881 met Catharina Elizabeth Maria Nagel, geb. aldaar op 4 nov. 1857, overl. te Oude
Pekela op 29 dec. 1915, dochter van Harmannus Theodorus Nagel en Anna Maria
Straatman.
N.B. graf aanwezig, zonder opbouw.
[021a] Hier rust / MARGARETHA / HARMANNA / DRENTH / geb. 25 juni 1874 / overl. 7 nov. 1951 /
wed. van / JACOBUS M. / VEERKAMP
Jacobus Martinus Veerkamp, geb. te Zuidhorn op 24 mei 1872, landbouwer te Hoogezand,
zoon van Harmannus Veerkamp en Aafke Boelens (Hoogezand). Hij trouwde te Nieuwe

12


Pekela op 19 mei 1896 met Margaretha Harmanna Drenth, geb. te Veendam op 25 juni 1874,
overl. te Veendam op 7 nov. 1951, dochter van Bernardus Drenth en Harmanna Drenth
(Nieuwe Pekela).
[021b] Hier rust HELENA TEKLA / DRENTH / geb. 3 juni 1878 / overl. 20 nov. 1914
Helena Thecla Drenth, geb. te Veendam op 3 juni 1878, overl. te Emmen op 20 nov. 1914,
ongehuwd, dochter van Bernardus Drenth en Harmanna Drenth.
[022a] R.I.P. / Bid voor de / ziel van zaliger / GERARDUS / WORTELBOER / geb. 12 juni 1848 / overl.
8 aug. 1913 / echtgenoot van / M.C. GATZEN
[022b] Bid voor de / ziel van zaliger / MARIA CHRISTINA / GATZEN / geb. 14 oct. 1855 / overl. 26
maart 1923 / weduwe van / G. WORTELBOER
Gerardus Wortelboer, geb. te Oude Pekela op 12 juni 1848, overl. aldaar op 8 aug. 1913,
manufacturier, zoon van Gerardus Wortelboer en Tobina Drenth. Hij trouwde te Hoogezand
op 21 april 1880 met Maria Christina Gatzen, geb. te Hoogezand op 14 okt. 1855, overl. te
Assen op 26 maart 1923, dochter van Josephus Gatzen en Elizabeth Bodewes.
[023] [GEBIENA BAALMAN]
Gebina Baalman, geb. te Ter Apel op 23 febr. 1882, overl. te Oude Pekela op 7 nov. 1909,
dochter van Josephus Hermannus Baalman en Jacoba Maria Wortelboer.
N.B. graf aanwezig, zonder opschrift.
[024] Ter gedachtenis aan / MARGARETHA ANNA BORCHERTS / * 27.10.1886 [ ] ^ 30.1.1968 / en /
BERNARD JOHAN BAALMAN / * 10.9.1886 [ ] ^ 11.4.1969
Bernardus Johannes Baalman, geb. te Nieuwe Pekela op 10 sept. 1886, overl. te Winschoten
op 11 april 1969, zoon van Josephus Harmannus Baalman en Jacoba Maria Wortelboer. Hij
trouwde te Onstwedde op 10 febr. 1920 met Margaretha Anna Borcherts, geb. te Oude
Pekela op 27 okt. 1888, overl. te Groningen op 30 jan. 1968, dochter van Bolwijn Borcherts
en Maria Catharina Bulle.
[025] Hier rusten / ANNA C. MEIJER / * 17.6.1860 [ ] ^ 23.8.1935 / en / BENEDICTUS J.P.
HOLMAN / * 16.5.1869 [ ] ^ 21.1.1943 / R.I.P.
Benedictus Johannes Petrus Holman, geb. te Groningen op 16 mei 1869, overl. te Oude
Pekela op 21 jan. 1943, dagloner, zoon van Nicolaas Holman en Anna Maria Schiester (Oude
Pekela). Hij trouwde te Oude Pekela op 11 nov. 1893 met Anna (Cecilia) Meijer, geb. te
Wildervank op 17 juni 1860, overl. te Oude Pekela op 23 aug. 1935, dochter van Tieme
Meijer en Janna Forsten (Wildervank).
[026] CORNELIUS JOHANNES / WILHELMUS GROL / geb. 5 maart 1873 / overl. 12 oct. 1904 /
R.I.P.
Cornelis Johannes Wilhelmus Grol, geb. te Oude Pekela op 5 maart 1873, overl. aldaar op 12
okt. 1904, ijzersmid, zoon van Willem Grol en Alida Wortelboer.

13


[027]
E. STAAL-FIKKERS / * 1833 [ ] ^ 1913 / B. STAAL / * 1862 [ ] ^ 1904 / J. STAAL / * 1916 [ ]
^ 1916
Jannes Staal, geb. te Nieuwe Pekela op 30 juli 1821, schipper, zoon van Roelf Geerts Staal
en Trientje Jannes. Hij trouwde te Oude Pekela op 10 jan. 1860 met Elizabeth Fikkers, geb.
te Hoogezand op 28 apr. 1833, overl. te Oude Pekela op 27 febr. 1913, dochter van Albert
Jans Fikkers en Catharina Ubels van der Werff.

Bernardus Joannes Staal, geb. te Oude Pekela op 24 maart 1862, overl. aldaar op 29 maart
1904, agent, zoon van Jannes Staal en Elijzabeth Fikkers.

Johanna Berendina Catharina Jozepha Staal, geb. te Oude Pekela april 1916, overl. aldaar op
11 dec. 1916, dochter van Albertus Maria Staal en Cornelia Honkoop.

[028]
Rustplaats van / JOHANNA PIETERS EI / weduwe van / CORNELIUS GROL / overl. 30 juli
1895 / in den ouderdom / van bijna 82 jaren / [...]
[029]
Rustplaats van / CORNELIUS C. GROL / echtgenoot van / JOHANNA PIETERS EI / na
voorzien te zijn van de H. Sacramenten, / overl. te O. Pekela den 26 Febr. 1870 / in den ouderdom
van ruim 61 jaren / [...]
Cornelis Cornelis Grol, geb. te Oude Pekela op 2 jan. 1809, overl. aldaar op 26 febr. 1870,
ijzersmid te Oude Pekela, zoon van Cornelis Willems Grol en Hillechie Engberts. Hij trouwde
te Nieuwe Pekela op 20 dec. 1836 met Johanna Pieters Ei, geb. te Nieuwe Pekela op 2 sept.
1813, overl. te Oude Pekela op 30 juli 1895, dochter van Pieter Willems Ei en Johanna Everts
Meijer.

[030]
Bid voor de ziel van zaliger / HARMANNUS BASILIDUS CIJRENUS SANDERS / geb. te
Onstwedde 12 juni 1859 / na het ontvangen der H.H. Sacramenten / der Stervenden overl. / te O.
Pekela 27 jan. 1931 / echtgenoot van / HELENA WILHELMINA CORNELIA SINOT / geb. te O.
Pekela 27 sept. 1859 / na het ontvangen der H.H. Sacramenten / der stervenden overl. / te O. Pekela
6 nov. 1948 / Rust zacht lieve ouders
Harmannus Basilidus Cijrinus Sanders, geb. te Onstwedde op 12 juni 1859, overl. te Oude
Pekela op 27 jan. 1931, timmerman, aannemer, zoon van Frederikus Sanders en Susanna
Lange. Hij trouwde op 31 mei 1884 met Helena Wilhelmina Cornelia Sinot, geb. te Oude
Pekela op 27 sept. 1859 en aldaar overl. op 6 nov. 1948, dochter van Petrus Sinot en Joanna
Willems Eij.

[031]
Hier rusten / HENRICUS H. WORTELBOER / geboren 28 aug. 1817 / overleden 4 juni 1867 / en
zijn echtgenote / ANNA ELIZABETH HOOF / geboren 20 jan. 1819 / overleden 9 febr. 1904 / en /
HELENA G. WORTELBOER / geboren 2 juni 1861 / voorzien van de H.H. Sacramenten /
overleden 13 nov. 1934 / te Nijmegen / Requescat In Pace
achterzijde:
Rustplaats / van / ALLEGONDA TOBINA / geb. 20 feb. 1858 / overl. 28 maart
1864 / geliefd dochtertje van / H.H. WORTELBOER / en / A.E. HOOF / R.I.P.

Henderikus Wortelboer, geb. te Oude Pekela op 28 aug. 1817, overl. aldaar op 4 juni 1867,
schoenmaker, zoon van Henricus Wortelboer en Alagonda Wilhelmina van der Laan (Oude
Pekela). Hij trouwde te Oude Pekela op 20 mei 1856 met Anna Elizabeth Hoof, geb. te
Winschoten op 20 jan. 1819, overl. te Oude Pekela op 9 febr. 1904, dochter van Jozephus

14


Hoof en Leena Korte (Winschoten).

Uit dit huwelijk:

1.
Alegondis Tobia Wortelboer, geb. te Oude Pekela op 20 febr. 1858, aldaar overl. op
28 maart 1864.
2.
Helena Gesina Wortelboer, geb. te Oude Pekela op 2 juni 1861, overl. te Nijmegen
op 13 nov. 1934. Ongehuwd.
[032]
Rustplaats van HELENA SANDERS / * 2.9.1852 [ ] ^ 12.11.1934 / echtgenote van / WILLEM
WILHELMUS SINOT / * 20.11.1862 [ ] ^ 17.6.1938 / R.I.P.
Willem Wilhelmus Sinot, geb. te Oude Pekela op 20 nov. 1862, overl. te Winschoten op 17
juni 1938, schoenmaker, zoon van Petrus Sinot en Johanna Eij. Hij trouwde te Oude Pekela
op 21 nov. 1885 met Helena Sanders, geb. te Onstwedde op 2 sept. 1852, overl. te Oude
Pekela op 12 nov. 1934, dochter van Friedrik Sanders en Susanna Lange.

[033]
Hier rust het stoffelijk overschot van zaliger / BERNARDUS THEODORUS BORGMAN / eerst
weduwn. van ELISABETH MARIA FEIJEN / later weduwn. van MARIA ALLEGORIA
ARENDS / overl. 24 feb. 1901, in het R.K. Ziekenhuis / te Groningen, in den ouderdom van bijna /
60 jaren / R.I.P.
achterzijde:
Met een volkomen / vertrouwen op den / Heer, en den dood / ziende naderen is / hij
in vrede en kalmte / van hier gescheiden / Tob. XIV:4

Berend Borgman, geb. te Oude Pekela op 30 apr. 1841, overl. te Groningen op 24 febr.
1901, landbouwer te Veendam, zoon van Derk Berends Borgman en Grietje Geerts Bakker.
Hij trouwde (1) te Nieuwe Pekela op 8 juni 1870 met Elizabeth Maria Feijen, geb. te Nieuwe
Pekela op 3 dec. 1837, overl. aldaar op 1 jan. 1878, dochter van Wolbert Hindriks Feijen en
Christina Harms Geling. Hij trouwde (2) te Nieuwe Pekela op 20 mei 1880 met Maria
Arends, geb. te Veendam op 9 juli 1850, dochter van Johannes Arends en Christina Heikens.

[034]
Bid voor de ziel van zaliger / HERMANNUS GERARDUS BORGMAN / geboren te O. Pekela 21
feb. 1847 / overleden te N. Pekela 11 sept. 1915 / R.I.P.
achterzijde:
Heden ik / morgen gij.

Hermannus Gerhardus Borgman, geb. te Oude Pekela, overl. te Nieuwe Pekela op 11 sept.
1915, zoon van Derk Berends Borgman en Tietje Harms Heijen.

[035]
Rustplaats / van / CATHARINA J. HOLMAN / * 3.8.1867 [ ] ^ 19.2.1935 / echtgenote van /
JACOB ERENTS / * 2.5.1872 [ ] ^ 20.1.1952 / R.I.P.
Jacob Erents, geb. te Muntendam (Middenweg) op 2 mei 1872, overl. te Oude Pekela,
dagloner, zoon van Nicolaas Jozephus Erents en Pieterdiena Veldhuis. Hij trouwde te Oude
Pekela op 6 juni 1891 met Catharina Johanna Holman, geb. te Groningen op 3 aug. 1867,
overl. te Oude Pekela op 19 febr. 1935, dochter van Nicolaas Holman en Anna Maria
Schiester.

[036a]
Bid voor de ziel van zaliger / GRIETO EERENS / echtgenoot van A.M. HOLMAN / eerder van

A.B. VROOM / geb. te Muntendam 28 jan. 1877 / na voorzien te zijn van de H.H. Sacr. / overl. te
Groningen 28 aug. 1956
15


[036b] Bid voor de ziel van zaliger / ANGALA MARGARETHA HOLMAN / echtgenoote van G. EERENS
/ geb. te Wildervank 20 mei 1876 / na voorzien te zijn van de H.H. Sacr. / overl. in het R.K.
Ziekenh. te Winsch. / 23 mei 1939
Grieto Eerens, geb. te Muntendam op 28 jan. 1877, overl. te Groningen op 28 aug. 1956,
zoon van Nicolaas Jozephus Eerens en Pieterdina Velthuis. Hij trouwde (1) met Alida Brigitha
Vroom (zie nr. 182). Hij trouwde (2) met Angala Magaretha Holman, geb. te Wildervank op
20 mei 1876, overl. te Winschoten (ziekenhuis) op 23 mei 1939, dochter van Christiaan
Josephus Holman en Catharina Henderika Wewers.
[037a] Bid voor de ziel van zaliger / GERHARDUS HERMANUS / CORNELIUS SCHOLTE / * 1824 [ ]
^ 3.3.1900 te Onstwedde / en zijn echtgenote / MARGARETHA CHATARINA HOORMAN / *
14.9.1840 [ ] ^ 9.8.1917 te N. Pekela / R.I.P.
Gerhardus Harmannus Kornelius Scholte, geb. te Onstwedde op 8 okt. 1824, overl. aldaar op
3 maart 1900, koopman, zoon van Jan Gerts Scholte en Elizabeth Kornelius Grol. Hij
trouwde te Nieuwe Pekela op 20 juni 1871 met Margaretha Catharina Hoorman, geb. te
Nieuwe Pekela op 14 sept. 1840, overl. aldaar op 9 aug. 1917, dochter van Jan Alberts
Hoorman en Helena Kaspers Ninteman.
[037c] Bid voor de ziel van zaliger / CORNELIUS ELISEUS / SCHOLTE / * 9.3.1876 te Onstwedde / ^
8.1.1896 te Onstwedde / R.I.P.
Cornelius Elizeus Scholte, geb. te Onstwedde op 9 maart 1876 en aldaar overl. op 8 jan.
1896, koopman, zoon van Gerhardus Harmannus Scholte en Margaretha Catharina
Hoorman.
[038] Bid voor / R. RIJKENA / geb. 18.3.1863 / te Wijbelsum (Dl) / overl. 19.1.1938 / te Veendam / A.
SCHOLTENS / geb. 28.8.1861 / te O. Pekela / overl. 2.6.1938 / te Vught
Rieke Rijkena, geb. te Wijbelsum (Dld) op 18 maart 1863, overl. te Veendam op 19 jan.
1938, fabriekswerker, zoon van Jan Rijkena en Aleida Henrietta van der Heide. Hij trouwde te
Oude Pekela op 23 juli 1887 met Alida Helena Scholtens, geb. te Oude Pekela op 28 aug.
1861, overl. te Vught op 2 juni 1938, dochter van Harmannus Scholtens en Aleijd Hencke.
[039] Bid voor de ziel van zaliger / JOHANNES CORNELIUS / SCHOLTE / * 21.12.1873 te Onstwedde
/ ^ 6.4.1895 te Onstwedde / R.I.P.
Johannes Cornelius Scholte, geb. te Onstwedde op 23 dec. 1873 en aldaar overl. op 6 april
1895, koopman, zoon van Gerhardus Harmannus Scholte en Margaretha Catharina
Hoorman.
[040] Bid voor de ziel van zaliger / FREDERIKUS ROBERTUS / JOHANNES SANDERS / echtgenoot
van / HENDERIKA A.C.C. / LEMOIN / geb. te O-Pekela / 17 jan. 1899 / na voorzien te zijn van /
de H.H. Sacr. der Stervenden / overl. 4 juni 1934 / in het Acad. Ziekenh. / te Groningen / Rust
zacht lieve man / R.I.P.
Frederik Robertus Johannes Sanders, geb. te Oude Pekela op 17 jan. 1899, overl. te
Groningen (Acad. ziekenhuis) op 4 juni 1934, zoon van Johannes Sanders en Margaretha
Roberta Tekla Brian. Hij trouwde te Nieuwe Pekela op 30 mei 1928 met Henderika Anna
Christina Catharina Lemoin, geb. te Nieuwe Pekela op 17 april 1903, overl. te Winschoten op
3 dec. 1987, dochter van Georgius Petrus Franciscus Lemoin en Alida Anna Tebben (zie ook

16


306).

[041]
Hier rust / het stoffelijk / overschot van / GEZIENA J. / v.d. HENDE / geb. 16 dec. 1868 / overl.
20 oct. 1951 / voorzien van de / H.H. Sacramenten / echtgenote van / C. MULDER / Rust zacht
lieve / [...]
Gezina Johanna van den Hende, geb. te Oude Pekela op 16 dec. 1868, aldaar overl. op 20
okt. 1951, dochter van de spekslager Roelof van den Hende en Anna Geerdes. Zij was
gehuwd met Cornelius Johannes Mulder, geb. te Oude Pekela op 21 febr. 1874, zoon van
Willem Mulder en Anna Grol.

[042]
Hier rust onze moeder / MARIA v.d. HENDE-GROEN / geb. 25 mei 1871 - te Odoorn - / overl. 19
juli 1953 te O-Pekela / en onze vader / BERNARDUS J. v.d. HENDE / geb. 9 oct. 1873 te O-
Pekela / overl. 26 febr. 1966 te Tiel / R.I.P.
Bernardus Johannes van den Hende, geb. te Oude Pekela op 9 okt. 1873, overl. te Tiel op 26
febr. 1966, machinist, zoon van Johannes van den Hende en Johanna Gerdes. Hij trouwde te
Oude Pekela op 27 mei 1899 met Maria Elizabeth Groen, geb. te Odoorn op 25 mei 1871,
overl. te Oude Pekela op 19 juli 1953, dochter van Willem Groen en Maria Katharina van der

A.
[043]
Hier rusten onze lieve / vader en moeder / RUDOLPHUS / HENDERIKUS / VAN DEN HENDE /
geb. 31 maart 1871 / te O-Pekela / voorzien van de H.H. Sacr. / overl. 5 maart 1929 / te O-Pekela
AFINA / MARIA / DEKKER / geb. 21 jan. 1873 / te Zuidlaren / voorzien van de H.H. Sacr. /
overl. 7 jan. 1950 / te O-Pekela
Rudolphus Henderikus van den Hende, geb. te Oude Pekela op 31 maart 1871, overl. aldaar
op 5 maart 1929, slager, zoon van Johannes van den Hende en Johanna Gerdes. Hij trouwde
te Oude Pekela op 8 mei 1897 met Aafina Dekker, geb. te Zuidlaren op 21 jan. 1873, overl.
te Oude Pekela op 7 jan 1950, dochter van Wilke Dekker en Maria Breuring.

[044]
Gedenk in uwe / gebeden de ziel van zaliger / HERMANNUS / HENDERIKUS / RUDOLPHUS /
VAN DEN HENDE / geb. 7 mei 1908 / te O.Pekela / overl. 8 nov. 1929 / te Groningen / na
voorzien te zijn / van de H.H. Sacramenten / R.I.P.
Henderikus Rudolphus Hermanus van den Hende, geb. te Oude Pekela, wonende en overl. te
Groningen op 9 nov. 1929, 21 jaar, slager, zoon van Rudolphus Henderikus van den Hende
en Aafina Dekker.

[045]
Rustplaats van / HELENA ELISABETH VROOM / geb. 18 nov. 1866 / overl. 1 april 1949 /
geliefde echtgenote van / JOHANNES HENRIKUS AHLERS / geb. 16 april 1868 / overl. 29 mei
1956 / R.I.P.
Johannes Hinricus Ahlers, geb. te Nieuwe Pekela op 16 apr. 1868, aldaar overl. op 29 mei
1956, klompenmaker, zoon van Bernard Hinrick Ahlers en Anna Geertruida Tebben. Hij
trouwde te Nieuwe Pekela op 4 juni 1892 met Helena Elizabeth Vroom, geb. te Veendam op
18 nov. 1866, overl. te Oude Pekela op 1 april 1949, dochter van Hermannus Vroom en
Elisabeth Mulder.

[046]
Bid voor de ziel van zaliger / JOHANNES P. SINOT / geb. 4 sept. 1874 - overl. 8 sept. 1937 / en /
JOHANNA G. BORGHUIS / geb. 5 oct. 1875 - overl. 26 juni 1962 / R.I.P.
17


Johannes Petrus Sinot, geb. te Veendam op 4 sept. 1874, overl. te Oude Pekela op 8 sept.
1937, fabrieksarbeider, zoon van Petrus Sinot en Johanna Eij. Hij trouwde te Veendam op 4
juni 1898 met Johanna Geertruida Borghuis, geb. te Veendam op 5 okt. 1875, overl. te Oude
Pekela op 26 juni 1962, dochter van Harmannus Borghuis en Johanna Dekker.
[047] Rustplaats van / LUDOLFUS JOHANNES / UITERS / geb. te N-Pekela 14 april 1853 / na 't
ontvangen der H.H. Sacr. / alhier overl. 6 nov. 1930 / echtgenoot van / LENA KOOL / geb. 4 febr.
1854 / na 't ontvangen der H.H. Sacr. / alhier overl. 27 febr. 1933
Ludolphus Joannes Uters, geb. te Nieuwe Pekela op 7 april 1853, overl. te Oude Pekela op 6
nov. 1930, dienstknecht, zoon van Johannes Bernardus Uters en Maria Meijer. Hij trouwde te
Oude Pekela op 15 mei 1880 met Lena Kool, geb. te Oude Pekela op 4 febr. 1854, overl.
aldaar op 27 febr. 1933, dochter van Jan Kool en Grietje Mellema.
[048a] Hier rust / ANNA JOHANNA / VAN DEN HENDE / geb. 16 oct. 1878 / te O.Pekela / na voorzien
te zijn van de / H.H. Sacr. der Stervenden / overl. 22 febr. 1943 / te O.Pekela
Anna Johanna van den Hende, geb. te Oude Pekela op 16 okt. 1878, overl. aldaar op 22 febr.
1943, dochter van Roelof van den Hende en Anna Geerdes.
[048b] Hier rust / JOHANNA HENDERIKA / VAN DEN HENDE / geb. 7 oct. 1873 / te O.Pekela / na
voorzien te zijn van de / H.H. Sacr. der Stervenden / overl. 23 oct. 1946 / te O.Pekela
Johanna Henderika van den Hende, geb. te Oude Pekela op 7 okt. 1873 en aldaar overl. op 29
okt. 1946, dochter van Roelof van den Hende en Anna Geerdes.
[048c] Hier rust / BERENDINA GEZINA / VAN DEN HENDE / geb. 11 maart 1867 / te O.Pekela / na
voorzien te zijn van de / H.H. Sacr. der Stervenden / overl. 12 juli 1953 / te Groningen
Berendina Gesiena van den Hende, geb. te Oude Pekela op 11 mrt. 1867, overl. te Groningen
(Maria Pension) op 12 juli 1953, dochter van Roelof van den Hende en Anna Geerdes.
[049] [Jan Fikkes]
N.B. niet aanwezig.
[050] Rustplaats van / FREDERIKUS J.G. GROL / geb. 14 mei 1879 / overl. 16 febr. 1964 / R.I.P.
Frederikus Johannes Gerhardus Grol, geb. te Oude Pekela op 14 mei 1879, overl. te
Leeuwarden op 16 febr. 1964, smid en rijwielhandelaar te Oude Pekela, zoon van Willem
Grol en Alida Wortelboer.
[051a] Rustplaats van / HELENA JOHANNA / GROL / geb. te O.Pekela 19 maart 1875 / aldaar overl. 11
jan. 1941 / R.I.P.
Helena Johanna Grol, geb. te Oude Pekela op 19 maart 1875, overl. aldaar op 11 jan. 1941,
zonder beroep, dochter van Willem Cornelis Grol en Alida Johanna Wortelboer.
[051b] Rustplaats van / JOHANNA MARIA / HILLEGONDA GROL / * te O.Pekela 15.2.1882 / ^ aldaar
9.9.1933 / R.I.P.

18


N.B. opschrift op tegel in stukken aanwezig
Johanna Maria Hillegonda Grol, geb. te Oude Pekela op 15 febr. 1880, overl. aldaar op 19
sept. 1933, winkeljuffrouw te Groningen, dochter van Willem Cornelis Grol en Alida
Johanna Wortelboer.
[052a] Rustplaats van / WILHELMUS CORNELIUS GROL / geb. [14] dec. 1841 - overl. 25 [jan. 1914]
N.B. opschrift op tegel in stukken aanwezig; incompleet
[052b] Rustplaats van / ALIDA JOHANNA WORTELBOER / geb. 23 april 1841 -overl. [22 maart
1921]
N.B. opschrift op tegel in stukken aanwezig; incompleet
Willem Grol, geb. te Oude Pekela op 14 dec. 1841, overl. aldaar op 25 jan. 1914, grofsmid,
zoon van Kornelius Cornelius Grol en Johanna Pieters Eij (Oude Pekela). Hij trouwde te
Oude Pekela op 11 mei 1872 met Alida Wortelboer, geb. te Oude Pekela op 23 april 1841,
overl. aldaar op 22 maart 1921, dochter van Fredericus Gerrits Wortelboer en Engelina Jans
Sandman (Oude Pekela).
[053] Rustplaats van / JOSEPHUS JOHANNES / MEIJER / geb. te O-Pekela 16 mei 1859 / na het
ontvangen der H.H. Sacr. / aldaar overl. 18 dec. 1911 / echtgenoot van / MARIA UITERS / geb. te
N.Pekela 16 aug. 1854 / na het ontvangen der H.H. Sacr. / overl. alhier 1 oct. 1931
Josephus Joannes Meijer, geb. te Oude Pekela op 16 mei 1859, overl. aldaar op 18 dec.
1911, verver, zoon van Jan Meijer en Anna Brekeling. Hij trouwde te Oude Pekela op 16 mei
1888 met Maria Janna Uters, geb. te Nieuwe Pekela op 16 aug. 1854, overl. te Oude Pekela
op 1 okt. 1931, dochter van Johannes Bernardus Uters en Maria Meijer.
[054] Hier rust / MARIA SUSANNA / * 30 aug. 1937 / ^ 6 aug. 1944 / gel. dochterje van / G.
BALSTERS / en A. TöBBEN
Maria Susanna Balsters, geb. te Nieuwe Pekela op 29 aug. 1937, overl. te Groningen op 6
aug. 1944, dochter van Geert Balsters en Anna Maria Többen.
[055] Gedenk in uw gebeden / ANNA M. DE GROOT / * te Onstwedde 24 jan. 1881 / ^ te Winschoten 1
juli 1951 / en / EMANUEL C. GROL / * te Oude Pekela 27 sept. 1872 / ^ te Wildervank 5 febr.
1964 / eerder weduwnaar van / ENGELINA H. WINKELS / R.I.P.
Emanuel Cornelius Grol, geb. te Oude Pekela op 27 sept. 1872, overl. te Wildervank op 5
febr. 1964, timmerman te Oude Pekela, zoon van Harm Grol en Martha van den Hende. Hij
trouwde (1) te Wedde op 31 okt. 1894 met Engelina Helena Winkels, geb. te Morige
(Blijham) op 17 mrt. 1871, overl. te Nieuwe Pekela op 13 juli 1905, dochter van Johannes
Gerhardus Winkels en Gebbina Sligter. Hij trouwde (2) te Vlagtwedde op 10 nov. 1906 met
Anna Margaretha de Groot, geb. te Musselkanaal op 24 jan. 1881, overl. te Winschoten op 1
juli 1951, dochter van Harmannus de Groot en Maria Catharina Schmits. Anna Margaretha
de Groot was eerder gehuwd met Johannes Alexander Jeurissen, overl. te Vlagtwedde op 23
mrt. 1905.
[056] N.B. niet aanwezig; te smal.

19


[057]
Bid voor de ziel van / zaliger / HINDERIKA JANTINA / ERENTS / geboren 29 januari 1914 / te
Nieuwe Pekela / overleden 11 februari 1954 / te Oude Pekela
Hinderika Jantina Erents, geb. te Nieuwe Pekela op 29 jan. 1914, overl. te Oude Pekela op 10
febr. 1954, dochter van Jacob Erents en Catharina Johanna Holman.

[058]
Bid voor de ziel van zaliger / GERHARDUS GEERTS / geb. te Uithuizen 11 aug. 1868 / na voorzien
van de H.H. Sacr. / overl. te Veendam 7 april 1949 / en zijn echtgenote / MARTHA EBELINA
SCHOENMAKER / geb. te Veendam 18 april 1866 / na voorzien van de H.H. Sacr. / overl. te
O.Pekela 26 dec. 1945
Gerhardus Geerts, geb. te Uithuizen op 11 aug. 1868, overl. te Veendam op 7 april 1949,
schoenmaker, zoon van Frans Geerts en Anna Gesina Sleumer (Onstwedde). Hij trouwde te
Wildervank op 22 mei 1897 met Martha Ebelina Schoenmaker, geb. te Veendam op 18 april
1866, overl. te Oude Pekela op 26 dec. 1945, dochter van Harmannus Henderikus Schoen-
maker en Elizabeth Hokkelman (Veendam).

[059]
[JOSEPHUS HARMANNUS BAALMAN & JAKOBA MARIA WORTELBOER]
Josephus Harmannus Baalman, geb. te Wildervank op 4 okt. 1844, overl. te Oude Pekela op
25 mei 1925, fabrikant van 'Jacoba Maria Wortelboer's Kruiden', zoon van Jan Baalman en
Catharina Sleeper. Hij trouwde te Oude Pekela op 18 juli 1871 met Jakoba Maria Wortelboer,
geb. te Oude Pekela op 19 mei 1849, overl. aldaar op 26 mrt. 1914, dochter van Liefke
Wortelboer en Anna Catharina Bakkers.

N.B. graf aanwezig, zonder opschrift.
[060]
Bid voor de ziel van zaliger / ABEL PETRUS / BERNARDUS SANDERS / geb. 15 maart 1920 /
overl. 10 april 1945 / te Bakkeveen / waar hij gevallen is voor de / vrijheid van zijn vaderland / God
zal hen straffen / die hem van zijn leven beroofden / maar hij zal jubelen bij God / in den Hemel in
alle eeuwigheid / Rust zacht lieve Abel
Abel Pieter Bernardus Sanders, geb. te Oude Pekela op 15 maart 1920, overl. te Bakkeveen
(gem. Opsterland) op 10 april 1945, bouwkundig tekenaar, zoon van Wilhelmus Harmannus
Sanders en Helena Elisabeth Wilhelmina Drent.

[061]
PETRONELLA HELENA / JOHANNA SANDERS / * 20.7.1933 [ ] ^ 30.8.1969
Petronella Helena Johanna Sanders, geb. te Oude Pekela op 20 juli 1933, overl. te Groningen
op 30 aug. 1969, dochter van Wilhelmus Harmannus Sanders en Helena Elisabeth Willelmina
Drent.
Zij trouwde te Oude Pekela op 21 dec. 1957 met Wilhelmus Theodorus Gerhardus van der
Beek, geb. te Wildervank op 15 juli 1931.

[063]
Bid voor de ziel van zaliger / GEERTRUIDA JOHANNA SMIT/ geb. 8 sept. 1927 te Nw. Pekela /
na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten / overl. 20 febr. 1955 te O. Pekela / geliefde
echtgenote van / JOZEPHUS JOHANNES MEIJER / R.I.P.
Josephus Joannes Meijer, geb. te Oude Pekela op 31 maart 1926. Hij trouwde te Nieuwe
Pekela op 13 okt. 1953, met Geertruida Johanna Smit, geb. te Nieuwe Pekela op 8 sept.
1927, overl. te Oude Pekela op 20 febr. 1955, dochter van Johannes Fredericus Smit en

20


Anna Geertruida Meulman.
[064] Bid voor de ziel van / onze geliefde echtgenoot en vader / HARMANNUS JOHANNES / MEIJER /
geb. 6 juni 1893 - overl. 26 mei 1947 / echtgenoot van / MARGARETHA A.C. HEGEMAN
Harmannus Johannes Meijer, geb. te Nieuwe Pekela op 6 juni 1893, overl. te Oude Pekela op
26 mei 1947, slager, zoon van Nikolaas Andries Meijer en Helena Johanna Pragt. Hij trouwde
te Wildervank op 4 juni 1921 met Margaretha Alida Catharina Hegeman, geb. te Veendam op
3 juni 1897, overl. te Oude Pekela op 28 maart 1988, dochter van Petrus Wilhelmus
Hegeman en Martha Ebelina Schoenmaker.
[065] CORNELIA STAAL- / HONKOOP / * 11.4.1871 [ ] ^ 26.12.1926 / en / ALBERTUS STAAL / *
13.9.1860 [ ] ^ 2.4.1947 / R.I.P.
Albertus Maria Staal, geb. te Nieuwe Pekela op 13 sept. 1860, overl. te Oude Pekela op 2
april 1947, zoon van Johannes Staal en Elizabeth Fikkers. Hij trouwde te Vinkeveen op 23
nov. 1909 met Cornelia Honkoop, geb. te Vinkeveen en Waverveen op 11 april 1871, overl.
te Oude Pekela op 26 dec. 1926, 55 jaar, dochter van Johannes Honkoop en Margaretha
Wergers.
[066] Bid voor de ziel van zaliger / PETRUS WILHELMUS SANDERS / geb. 19 oct. 1887 te O.Pekela /
overl. 30 jan. 1953 te Winschoten / voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden / geliefde
echtgenoot van / ELSIEN v.d. WAL / geb. 6 nov. 1882 te Winschoten / overl. 17 juni 1968 te
Leerdam
Petrus Wilhelmus Sanders, geb. te Oude Pekela op 19 okt. 1887, overl. te Winschoten op 30
jan. 1953, zoon van Harmannus Basilidus Cyrenus Sanders en Helena Wilhelmina Cornelia
Sinot. Hij was gehuwd met Elsien van der Wal, geb. te Winschoten op 6 nov. 1882, overl. te
Leerdam (ziekenhuis) op 17 juni 1968, dochter van Harm van der Wal en Trijntje Niemeijer.
[067a] Bid voor de ziel / van zaliger / JOANNES BAPTISTA / KRUISMAN / echtgenoot van /
CATHARIENA / OTTEN / geb. te O.Pekela / 18 mei 1856 / na voorzien van de / laatste H.H.
Sacramenten / overl. te O.Pekela / 10 febr. 1938 / R.I.P.
[067b] Bid voor de ziel / van zaliger / CATHARINA / OTTEN / echtgenoote van / JOANNES BAPTISTA
/ KRUISMAN / geb. te Veendam / 28 mei 1848 / na meermalen gesterkt / door de laatste / H.H.
Sacramenten / overl. te O.Pekela / 21 mei 1930 / R.I.P.
Johannes Baptista Kruisman, geb. te Nieuwe Pekela op 18 mei 1856, overl. te Oude Pekela
op 10 febr. 1938, koopman, zoon van Gerrit Kruisman en Theresia Verstoeckt. Hij trouwde
te Veendam op 28 juli 1875 met Catharina Otten, geb. te Veendam op 28 mei 1848, overl. te
Oude Pekela op 21 mei 1930, dochter van Hermannus Antonius Wilhelmus Otten en Anna
Margaretha Ridder.
[068] Hier rust / JOHANNES NAGENGAST / * 9 april 1871 [ ] ^ 24 febr. 1944 / R.I.P.
Hier rust / ANNA VAN DER VLAG / * 10 mei 1878 [ ] ^ 1 aug. 1964 / R.I.P.
Johannes Nagengast, geb. te Sappemeer op 9 apr. 1871, overl. te Oude Pekela op 24 febr.
1944, boerenknecht, tramkoetsier, zoon van Johannes Bernardus Nagengast en Annegien
Brust. Hij trouwde te Wildervank op 5 nov. 1898 met Anna van der Vlag, geb. te Stadskanaal

21


(gem. Onstwedde) op 10 mei 1878, overl. te Emmen op 1 aug. 1964, dochter van Roelf van
der Vlag en Fenna Hazelhof.

[069]
Bid voor de ziel van zaliger / HARM HARMANNUS / SANDERS / geb. 8 october 1911 / door een
noodlottig ongeval / als militair, na voorzien van de / H.H. Sacr. der Stervenden / overl. 13 nov.
1945 te Gron. / echtgenoot van / HENDERIKA ELIZABETH / TWIKLER
Harm Harmannus Sanders, geb. te Oude Pekela op 8 okt. 1911, overl. te Groningen op 13
nov. 1945, zoon van Petrus Wilhelmus Sanders en Elisabeth van der Wal. Hij trouwde te
Scheemda op 24 okt. 1933 met Hinderika Elizabeth Twikler, geb. te Nieuwe Pekela op 14
april 1904, overl. te Maastricht op 6 april 1990, dochter van Johannes Laurentius Twikler en
Johanna van der Zwaag.

[071]
Bid voor de ziel van zaliger / GUBBINA ADRIANA UITERS / geb. 5 juni 1868 / voorzien van de
H.H. Sacr. overl. 26 jan. 1944 / en / MATTHAEUS JOHANNES ADULPHUS UITERS / geb. 23
april 1860 / voorzien van de H.H. Sacr. overl. 30 jan. 1950 / Fam. D.A. Kuilman Mzn
Gubbina Adriana Uiters, geb. te Oude Pekela op 6 juni 1868, aldaar overl. op 26 jan. 1944,
dochter van Giesbertus Uiters en Helena Sillius.

Matthaeus Joannes Adulphus Uiters, geb. te Oude Pekela op 23 apr. 1860, aldaar overl. op
30 jan. 1950, zoon van Giesbertus Uiters en Helena Sillius.

[072]
Bid voor de ziel van zaliger / JOHANNES GERARDUS / KOHL / geb. 11 dec. 1921 te Nw-Pekela
/ voorzien van de / H.H. Sacramenten der Stervende / overl. 28 dec. 1941 te Groningen / Fam. H.J.
Kohl
Johannes Gerardus Kohl, geb. te Nieuwe Pekela op 11 dec. 1921, overl. te Groningen op 28
dec. 1941, zoon van Hinderikus Johannes Kohl en Anna Geertruida Hempen. Ongehuwd.

[073]
Bid voor de ziel / van zaliger / MARIA WUBBINA / SCHRöR / geboren / 25 febr. 1894 /
overleden / 25 mei 1928 / echtgenoote van / HENDERIKUS JOH. / KOHL / R.I.P.
Maria Wubbina Schrör, geb. te Horsten (gem. Onstwedde) op 10 febr. 1894, overl. te
Nieuwe Pekela op 25 mei 1928, dochter van Jan Geerts Schrör en Anna Rolfes. Zij was
gehuwd met Hinderikus Johannes Kohl.

[074]
Hier rusten / HENRICUS HARMANUS VROOM / geb. te Veendam 4 nov. 1879 / overl. te
Winschoten / 30 juni 1945 / en / HERMINA GEZIENA DIJKHUIS / geb. te Bellingwolde / 17 aug.
1880 / overl. te N.Pekela 13 aug. 1924 / Zij rusten in vrede
Henricus Hermanus Vroom, geb. te Veendam (Korte Akkers) op 4 nov. 1879, landbouwer,
zoon van Bernardus Vroom en Johanna Bartelds. Hij trouwde te Groningen op 17 okt. 1912
met Harmina Geziena Dijkhuis, geb. te Oude Schans op 17 aug. 1880, overl. te Nieuwe
Pekela op 13 aug. 1924, dochter van Jan Dijkhuis en Martje Brink.

[075]
Hier rust / JOSEPH DAVID SCHULTE / geb. 9 juni 1865 te Heisfelde Duitsl. / na voorzien van de
H.H. Sacr. / overl. te O.Pekela 14 maart 1943 / echtgenoot van / WUBBINA DE RUITER
Joseph David Schulte, geb. te Heisfelde (Dld) op 9 juni 1865, overl. te Oude Pekela op 14
maart 1943, fabrieksarbeider, zoon van Johann Heinric h Schulte en Hilke Neekus. Hij

22


trouwde te Oude Pekela op 5 mei 1883 met Wubbina de Ruiter, geb. te Winschoten op 30
maart 1865, dochter van Albert de Ruiter en Stijntje Wubbes Wubbena.

[076]
Hier rusten onze lieve ouders / PETRUS JACOBUS / BEEKMAN / geb. te Muntendam / 22 juli
1865 / overl. te Apeldoorn / 11 maart 1948 / na voorzien te zijn van de / H.H. Sacr. der Stervenden
/ gel. echtgenoot van / C.S. VEENKER
CATHARINA SUSANNA VEENKER / geb. te Bedum / 25 dec. 1867 / overl. te Oude Pekela / 19
sept. 1922 / na voorzien te zijn van de / H.H. Sacr. der Stervenden / gel. echtgenote van / P.J.
BEEKMAN / Zij rusten in vrede
Petrus Jacobus Beekman, geb. te Loeg (Muntendam) op 22 juli 1865, zoon van Hendrik
Beekman en Johanna van Montfoort. Hij was gehuwd met Catharina Susanna Veenker, geb.
te Bedum op 24 dec. 1867, overl. te Oude Pekela op 19 sept. 1922, dochter van Johannes
Veenker en Alida Smit.

[077]
Gedenk in uwe / godsvruchtige gebeden / de ziel van zaliger / GERARDUS LUKKEN / geb. te
Wildervank / 12 oct. 1856 / overl. te O.Pekela / 14 mei 1928 / en zijn echtgenote / MARGARETHA
GIBCUS / geb. te Kiel / 23 juli 1860 / overl. te O.Pekela / 22 juni 1943 / R.I.P.
Gerhardus Lukken, geb. te Wildervank op 12 okt. 1856 overl. te Oude Pekela op 14 mei
1928, papiermaker, landbouwer, zoon van Adolf Lukken en Aaltje Steenhuis. Hij trouwde (1)
met Berendina Kruize, overl. te Oude Pekela op 1 mrt. 1891. Hij trouwde (2) te Groningen
op 5 juni 1892 met Margaretha Gibkus, geb. te Kiel (gem. Hoogezand) op 23 juli 1860, overl.
te Oude Pekela op 22 juni 1943, dochter van Joannes Gibkus en Anna Goeken.

[078]
Bid voor de ziel / van zaliger / WIGBERTUS H. / HOMVELD / geb. 16 april 1848 / overl. 3 april
1933 / te O.Pekela / voorzien van de / H.H. Sacramenten / echtgenoot van / GEZINA H. ARENDS
/ eerder van / TECLA C. WORTELBOER
Wigbertus Hindrikus Homveld, geb. te Oude Pekela op 16 apr. 1848, overl. aldaar op 3 apr.
1933, zoon van Engelbertus Hindrikus Homveld en Geertruida Drenth. Hij trouwde (1) te
Oude Pekela op 28 nov. 1882 met Tecla Catharina Wortelboer, geb. te Oude Pekela op 25
okt. 1852, overl. aldaar op 20 juni 1888, dochter van Gerardus Wortelboer en Tobina
Drenth. Hij trouwde (2) te Oude Pekela op 4 juni 1890 met Gezina Henrica Arends, geb. te
Veendam op 26 juni 1859, dochter van Johannes Arends en Christina Heikens.

[079]
R.I.P. / Bid voor de ziel van zaliger / KRISTIAAN GROL / geb. 30 juni 1852 / voorzien van de
H.H. Sacr. / der Stervenden / overl. 29 nov. 1937 / en zijn echtgenote / KRISTINA M.
KLAASENS / geb. 19 juli 1852 / voorzien van de H.H. Sacr. / der Stervenden / overl. 29 mei 1922
Kristiaan Grol, geb. te Wedde op 30 juni 1852, overl. aldaar op 29 nov. 1937, landbouwer
aldaar, zoon van Kornelius Hindriks Grol en Johanna Harms Smit (Wedde). Hij trouwde te
Oude Pekela op 12 mei 1877 met Cristina Maria Klasen, geb. te Oude Pekela op 19 juli 1852,
overl. te Wedde op 29 mei 1922, dochter van Hubert Klasen en Helena Boolman.

[080]
Rustplaats / van / ALIDA GABINA / FEIJEN / geb. te N.Pekela / den 20 sept. 1834 / overl. alhier,
den / 15 dec. 1874 / echtgenoot van / HERMANNUS JOHANNES BOEKHOUT
Hermanus Joannes Henricus Boekhout, geb. te Oude Pekela op 13 nov. 1829, koopman,

23


zoon van Eisse Gerhardus Boekhout en Anna Jans Nagel. Hij trouwde te Nieuwe Pekela op
26 sept. 1869 met Alida Gubbina Feijen, geb. te Nieuwe Pekela op 20 sept. 1834, dochter
van Gerhardus Hinderikus Feijen en Nikola Gesina Sinnige.

[081]
Rustplaats / van / CHRISTIAAN E. DE NIJS / * 7.1.1898 [ ] ^ 29.9.1951 / en / MARIA T.B. DE
NIJS / - VAN DEN HENDE / * 18.9.1899 [ ] ^ 12.2.1992 / R.I.P.
Christiaan Everardus de Nijs, geb. te Winschoten op 7 jan. 1898, overl. te Winschoten
(ziekenhuis) op 29 sept. 1951, zoon van Augustinus Joannes de Nijs en Harmanna Engelina
Breurkens. Hij trowde op16 aug. 1933 met Maria Tallina Berendina van den Hende, geb. te
Oude Pekela op 18 sept. 1899, overl. te Winschoten op 12 febr. 1992, dochter van
Rudolphus Henderikus van den Hende en Aafina Dekker.

[082]
Bid voor de ziel / van zaliger / MARIA RICHARDA / LOTTMANN / geb. te Blijham / 5 maart
1877 / na voorzien te zijn van de / H.H. Sacr. der Stervenden / overl. te O.Pekela / 12 nov. 1949 /
gel. echtgenote van / HARMANNES J. DEKKER
Bid voor de ziel / van zaliger / HARMANNES J. / DEKKER / geb. te O.Pekela / 16 mei 1875 / na
voorzien te zijn van de / H.H. Sacr. der Stervenden / overl. te Groningen / 2 febr. 1957 / gel.
echtgenoot van / MARIA R. LOTTMANN

Hermannus Dekker, geb. te Oude Pekela op 16 mei 1875, overl. te Groningen op 2 febr.
1957,zoon van Wilke Hendrik Dekker en Maria Breuring. Hij trouwde te Oude Pekela op 16
juni 1906 met Maria Riggarda Lottman, geb. te Blijham (gem. Wedde) op 5 maart 1877,
overl. te Oude Pekela op 12 nov. 1949, dochter van Antonius Lottman en Helena Lange.

[083]
Hier rust / JANTINA ANNA / * 2 febr. 1923 / ^ 17 aug. 1923 / gel. dochtertje van / H.K.A.
KLASEN / en / M.H. MEIJER
Jantina Anna Klasen, geb. te Oude Pekela, overl. aldaar op 17 aug. 1923, 6 maanden, dochter
van Hubertus Klaas Adam Klasen en Maria Helena Meijer.

[084]
[Hendrikus J. Claaszens]
N.B. niet aanwezig.
[085]
Bidt voor onze lieve moeder / MARGARETHA GEBINA GROL / wed. van / ADOLFUS
HENDRIKUS LUKKEN / geb. 8 juli 1895 / overl. 4 jan. 1953 / R.I.P.
Adolf Henderikus Lukken, geb. te Oude Pekela op 30 nov. 1894, overl. in een
concentratiekamp te Roekenberg (Dld), zoon van Gerhardus Lukken en Margaretha Gibcus.
Hij trouwde te Oude Pekela op 29 mei 1923 met Margretha Gebbina Grol, geb. te Oude
Pekela op 8 juli 1895, overl. aldaar op 4 jan. 1953, dochter van Arnoldus Ferdinandus
Henderikus Grol en Wilhelmina Winkels.

[086]
Bid voor de ziel / van zaliger / ARNOLDUS / FERDINANDUS H. GROL / wedn. van / MARIA
WINTER / eerder van / WILHELMINA WINKELS / geb. te O.Pekela 25 aug. 1867 / voorzien van
de H.H. Sacramenten / der Stervenden, in den Heere / overl. te O.Pekela 16 sept. 1943 / en 20 sept.
d.a.v. begraven / op het R.K. kerkhof aldaar / R.I.P.
Arnoldus Ferdinandus Henderikus Grol, geb. te Oude Pekela op 25 aug. 1867, overl. aldaar

24


op 16 sept. 1943, fabrieksarbeider, zoon van Hendrik Grol en Margaretha Dikkeboom, geb.
te Nieuwe Pekela, overl. te Oude Pekela op 31 maart 1902, dochter van Harm Roelfs
Dikkeboom en Maria Jans Vossen. Hij trouwde (1) te Wedde op 31 okt. 1894 met
Wilhelmina Winkels, geb. te Morige (gem. Wedde) op 29 april 1865, overl. te Oude Pekela
op 4 nov. 1900, dochter van Johannes Gerhardus Winkels en Gebbina Sligter. Hij trouwde

(2) te Nieuwe Pekela op 21 juni 1902 met Maria Tebina Winter, geb. te Sappemeer op 6 apr.
1863, dochter van Johannes Winter en Johanna Jacoba Tibina Wortelboer.
[087]
Bid voor de ziel van zaliger / JOHANNA MARGARETH SANDERS / geb. te Oude Pekela den 11
jan. 1899 / naar meermalen gesterkt te zijn, / van de H.H. Sacramenten der / Stervenden den 23 jan.
1946 in het / R.K. Ziekenhuis te Winschoten overl. / begraven den 28 jan. 1946 / te Oude Pekela /
geliefde echtgenoote van / NICOLAAS JOSEPHUS EERENS / Rust zacht lieve vrouw en moeder /
R.I.P.
Nicolaas Josephus Eerens, geb. te Oude Pekela op 27 juni 1900, overl. aldaar op 7 sept.
1984, landarbeider, zoon van Grieto Eerens en Alida Brigitta Vroom. Hij trouwde te Oude
Pekela op 9 april 1921 met Johanna Margaretha Sanders, geb. te Oude Pekela op 11 jan.
1899, overl. te Winschoten (ziekenhuis) op 23 jan. 1946, dochter van Harmannus Basilidus
Cyrenus Sanders en Helena Wilhelmina Cornelia Sinot.

[088]
Rustplaats / van / ADAM CHRISTOFORUS / KLASEN / voorzien van de / H. Sacramenten / geb.
23 jan. 1861 te O.Pekela / en aldaar / overl. 9 sept. 1915 / echtgenoot van / JANTIENA POT /
R.I.P.
Adam Christoforus Klasen, geb. te Oude Pekela op 23 jan. 1861, aldaar overl. op 9 sept.
1915, molenmaker, zoon van Hubertus Klasen en Helena Boolman. Hij trouwde te Oude
Pekela op 9 jan. 1889 met Jantina Pot, geb. te Oude Pekela op 6 maart 1869, overl. aldaar op
3 maart 1963, dochter van Klaas Vlas Pot en Hillechien Strating.

N.B. Jantina Pot is begraven op de algemene begraafplaats te Oude Pekela.
[089]
Bid voor de ziel van zaliger / HENDERIKUS FRANCISCUS / LUBBERMAN / geb. te Veendam,
Zuidwending / 25 april 1854 / overl. te Veendam, in Huize St. Franciscus, / 8 oct. 1934 / en van zijn
echtgenoote / EUPHEMIA JOANNA / MULDER / geb. te Sappemeer, 18 oct. 1859 / overl. te
Winschoten, 3 febr. 1910 / R.I.P.
achterzijde: O kruis, onze een'ge hoop, / gij zijt gegroet.

Hendrik Lubberman, geb. te Veendam (Zuidwending) op 25 apr. 1854, overl. te Veendam
(St. Franciscushuize) op 8 oct. 1934, landbouwer, zoon van Frans Hendrik Lubberman en
Elina Gesina Berends Drenth. Hij trouwde te Sappemeer op 17 mei 1886 met Fennechina
Johanna Mulder, geb. te Sappemeer op 18 okt. 1859, overl. te Winschoten op 3 febr. 1910,
dochter van Harmannus Mulder en Anna de Wit.

[101a]
JOHANNES H.H.F. / KLOPPENBORG / * 11 juni 1833 / ^ 13 juli 1882 / CATHARINA J. /
KLOPPENBORG-KUIPER / * 17 maart 1842 / ^ 19 maart 1888

Johannes Hendrikus Harmannus Ferdinandus Kloppenborg, geb. te Oude Pekela op 12 juni
1833, overl. aldaar op 13 juli 1882, landbouwer, zoon van Jan Kloppenborg en Helena
Hindriks Vroom. Hij trouwde (1) met Elisabeth de Jong. Hij trouwde (2) te Nieuwe Pekela op
11 mei 1861 met Catharina Johanna Kuiper, geb. te Oude Pekela op 17 maart 1842, overl.
aldaar op 19 maart 1888, dochter van Bernardus Kuiper en Tijtje Wortelboer.

25


[101b] Hier rusten / BERNARDUS KLOPPENBORG / overl. te O.Pekela 5 / mei 1894, in den ouder- /
dom van bijna 31 jaren / en / GERHARDUS KLOPPENBORG / overl. te O.Pekela 20 / febr. 1897,
in den ouder- / dom van bijna 26 jaren / R.I.P.
Bernardus Henricus Kloppenborg, geb. te Oude Pekela, op 25 dec. 1863, overl. aldaar op 5
mei 1894, 30 jaar, landbouwer, zoon van Johannes Hendrikus Harmannus Ferdinandus
Kloppenborg en Catharina Johanna Kuiper. Ongehuwd.
Gerhardus Dominicus Gregorius Kloppenborg, geb. te Oude Pekela, overl. aldaar op 20 febr.
1897, 25 jaar, zoon van Johannes Hendrikus Harmannus Ferdinandus Kloppenborg en
Catharina Johanna Kuiper. Ongehuwd.
[101c] Hier rust / MARIA JOHANNA HENRICA / KLOPPENBORG / geb. te Oude Pekela / 12 januari
1879 / overl. in het St. Jozefs / ziekenhuis te Potsdam / 25 aug. 1907 / R.I.P.
Maria Joanna Henderika Margaretha Gerharda Kloppenburg, geb. te Oude Pekela op 13 jan.
1879, dochter van Ferdinandus Kloppenburg en Catharina Johanna Kuiper.
[102] Rustplaats van / J.H.B. FELDBRUGGE / geb. 31 aug. 1819 / ^ overl. 12 sept. 1906 / en van zijne
echtgenoote / M.T.A.B.H. VROOM, geb. 22 maart 1827 / ^ overl. 23 april 1912
Johannes Harmannus Bernardus Felbrugge, geb. te Meeden op 31 aug. 1819, overl. te Oude
Pekela op 12 sept. 1906, negotiant, lid van de Vereeniging van den H. Vincentius à Paulo en
het R.K. Armbestuur, zoon van Bernhard Theodor Felbrugge en Grietje [Jans] Wakkers. Hij
trouwde (1) met Antje Muller, overl. te Oude Pekela op 5 dec. 1864. Hij trouwde (2) te
Nieuwe Pekela op 25 jan. 1866 met Maria Theresia Augusta Basilia Helena Vroom, geb. te
Nieuwe Pekela op 22 maart 1827, overl. te Oude Pekela op 23 apr. 1912, dochter van
Bernard Vroom en Anna Maria Carolina Agnes.
[103a] Bid voor / de ziel / van / zaliger / HELENA ANNA / DRENTH / echtgenoote van / HENDRIK
CAREL TEN HORN / geb. te Oude Pekela / 16 nov. 1853, / overl. te Hees (Nijmegen) / 17 dec.
1929 / R.I.P.
[103b] Bid voor / de ziel / van / zaliger / HENDRIK CAREL / TEN HORN / echtgenoot van / HELENA
ANNA DRENTH / geb. te Veendam / 25 juli 1853 / overl. te Oude Pekela / 19 april 1895 / R.I.P.
Hendrik Carel ten Horn, geb. te Veendam op 25 juli 1853, overl. te Oude Pekela op 19 april
1895, koopman, fabrikant (H.C. ten Horn & Co., later 'Orania' te Oude Pekela), zoon van
Carel Hendrik ten Horn en Anna Eva Lutteken. Hij trouwde te Oude Pekela op 8 mei 1879
met Helena Anna Thecla Drenth, geb. te Oude Pekela op 16 nov. 1853, overl. te Nijmegen op
17 dec. 1929, dochter van Freerk Liefkes Drenth en Tettje Drenth.
[104a] Bid voor / de ziel / van / zaliger / JOHANNES JUDOCUS / FELDBRUGGE / geliefde / echtgenoot
van / ANNA MARIA TEN HORN / geb. te Oude Pekela / 20 sept. 1835 / overl. aldaar / 6 dec.
1902 / R.I.P.
[104b] Bid voor / de ziel / van / zaliger / ANNA MARIA / TEN HORN / sedert 1902 wed. van /
JOHANNES JUDOCUS / FELDBRUGGE / geb. te Veendam / 24 april 1836 / overl. te Groningen /
22 mei 1925 / R.I.P.

26


Johannes Judogus Feldbrugge, geb. te Oude Pekela op 20 sept. 1835, overl. aldaar op 6 dec.
1902, koopman, zoon van Jodokus Antonius Feldbrugge en Hillena Berends Bondrager. Hij
trouwde te Veendam op 24 sept. 1858 met Anna Maria Catharina ten Horn, geb. te Veendam
op 24 april 1836, overl. te Groningen op 22 mei 1925, dochter van Hendrik Carel ten Horn
en Henderika Catharina Swart.
[105a]
[105b]
Bid / voor de zielen / van zaliger / CATHARINA M.E. / FLINKER / geb. te N-Pekela / 23 mei
1866 / overl. te O-Pekela / 4 maart 1895 / en / GODELEVUS B. DRENTH / geb. te O-Pekela / 11
juni 1861 / overl. te Nijmegen / 19 mei 1923 / R.I.P.
FREDERICUS / LEO / GERHARDUS [DRENTH] / geb. 8 juni 1891 / overl. 11 juni 1891
[105c] FREDERICUS / LEO / GERHARDUS [DRENTH] / geb. 26 april 1888 / overl. 5 aug. 1888
Godolevus Bernardus Drenth, geb. te Oude Pekela op 11 juni 1861, overl. te Nijmegen op 19
mei 1923, fabrikant, zoon van Freerk Drenth en Tetje Drenth. Hij trouwde te Nieuwe Pekela
op 2 aug. 1887 met Catharina Maria Elizabeth Flinker, geb. te Nieuwe Pekela op 23 mei
1866, overl. te Oude Pekela op 4 maart 1895, dochter van Gerhardus Dominicus Gregorius
Flinker en Gesina Adeleida Nicolai Kloppenburg.
Fredericus Leo Gerhardus Drenth, geb. te Oude Pekela op 26 april 1888, zoon van
Godelevus Bernardus Drenth en Catharina Maria Elizabeth Flinker.
Fredericus Leo Gerhardus Drenth, geb. te Oude Pekela op 8 juni 1891en aldaar overl. op 11
juni 1891, zoon van Godelevus Bernardus Drenth en Catharina Maria Elizabeth Flinker.
[106a] Bid / voor de ziel van / zaliger / HARMANNUS LUBBERMAN / geb. te Sellingen / 1 mei 1838 /
overl. te O.Pekela / 7 mei 1907 / echtgenoot van / GESIENA GELING
[106b] Bid / voor de ziel van / zaliger / GEZIENA GELING / geb. te Tripscompagnie / 14 april 1849 /
overl. te Veendam / in Huize "St. Franciscus" / 10 oct. 1936 / echtgenoote van / HARMANNUS
LUBBERMAN
Harm Hinderks Lubberman, geb. te Sellingen op 1 mei 1838, overl. te Oude Pekela op 7 mei
1907, vervener, landbouwer, zoon van Hinderk Fransens Lubberman en Elisabeth
Woestman. Hij trouwde (1) met Cornelia Boelens. Hij trouwde (2) te Muntendam op 27 mei
1873 met Gezina Geling, geb. te Tripscompagnie op 14 april 1849, overl. te Veendam op 10
okt. 1936, dochter van Harmannus Geling en Maria Elisabeth Bulle.
[106c] Bid voor de ziel van / zaliger / JOHANNES FRANCISCUS / LUBBERMAN / geb. te N.Pekela / 15
aug. 1886 / overl. te O.Pekela / 2 feb. 1905 / geliefde zoon van / H. LUBBERMAN / en G.
GELING
Johannes Franciscus Lubberman, geb. te Nieuwe Pekela op 15 aug. 1886, overl. te Oude
Pekela op 2 febr. 1905, zoon van Harmannus Lubberman en Geziena Geling. Ongehuwd.
[107] Hier rusten onze lieve ouders / JOHANNES FRANCISCUS / LUBBERMAN / geb. te Sellingen /
25 maart 1827 / overl. te O.Pekela / 2 februari 1911 / en zijne echtgenoote / HELENA GESINA
DRENTH / geb. te O.Pekela / 20 october 1834 / overl. aldaar / 13 mei 1904 / R.I.P.
Frans Lubberman, geb. te Sellingen op 31 mrt. 1827, landbouwer, zoon van Hinderk
Franssens Lubberman en Elisabet Huisman. Hij trouwde te Oude Pekela op 14 mei 1853 met

27


Elina Gesina Drenth, geb. te Oude Pekela op 20 okt. 1831, aldaar overl. Oop 13 mei 1904,
dochter van Berend Berends Drenth en Tecla Harms Geling.
[108] Rustplaats van / GERHARDUS DOMINICUS / GREGORIUS FLINKER / geb. te N-Pekela 9 mei
1832 / overl. 8 mei 1905 / en zijn echtgenoote / GESINA ADELEIDA / NICOLAI
KLOPPENBORG / geb. te O-Pekela 29 maart 1846, / overl. te N-Pekela 21 aug. 1888 / R.I.P.
Gerhardus Dominicus Gregorius Flinker, geb. te Oude Pekela op 9 mei 1832, overl. te
Nieuwe Pekela op 8 mei 1905, landbouwer, koopman, zoon van Jan Flinker en Catharina
Feijen. Hij trouwde te Oude Pekela op 9 sept. 1858 met Gesina Adeleida Nicolai
Kloppenborg, geb. te Oude Pekela op 30 mrt. 1840, overl. te Nieuwe Pekela op 21 aug.
1888, dochter van Jan Kloppenborg en Helena Vroom.
[109] Bid voor de ziel van zaliger / TECLA HARMANNA / FEIJEN / geb. te O-Pekela 13 maart 1856 /
na voorzien te zijn van de / H.H. Sacr. der Stervenden / overl. 28 febr. 1929 / in het Maria Gesticht
/ te Groningen
achterzijde: Met een volkomen / vertrouwen op den / Heer en den dood / ziende naderen is zij /
in vrede en kalmte / van hier gescheiden / Tob. XIV:4
Tecla Harmanna Feijen, geb. te Oude Pekela op 13 mrt. 1856, overl. te Groningen op 28
febr. 1929, dochter van Henricus Hermannes Feijen en Gezina Helena Drenth.
[110a] Bid voor de ziel van / zaliger / GEZINA HELENA DRENTH / weduwe van / HENRICUS
HERMANNES / FEIJEN / geb. te O.Pekela 4 sept. / 1833, overl. aldaar na / voorzien der H.H.
Sacramenten / 9 juni 1910 / R.I.P.
[110b] N.B. maakt deel uit van 110a, geen opschrift aanwezig, in verval.
Hinderikus Harmannus Feijen, geb. te Nieuwe Pekela op 8 juni 1830, zoon van Gerhardus
Henricus Feijen en Nicola Gesina Sinnige. Hij trouwde te Oude Pekela op 17 febr. 1855 met
Gezina Helena Drenth, geb. te Oude Pekela op 4 sept. 1833, overl. aldaar op 9 juni 1910,
dochter van Berend Berends Drenth en Thecla Harms Geling.
[111] WILHELMUS JOHANNES / * 28-5-1906 [ ] ^ 22-8-1907 /
WILHELMUS HENDERIKUS / * 7-7-1913 [ ] ^ 18-11-1913 /
WILHELMUS REGNERUS / * 18-4-1918 [ ] ^ 19-2-1919 /
J.H. LUBBERMAN /
A.W. LUBBERMAN-BOS
Wilhelmus Johannes Henderikus Lubberman, geb. te Oude Pekela en aldaar overl. op 22 aug.
1907, één jaar, zoon van Johannes Henderikus Lubberman en Anna Wilmina Bos.
Wilhelmus Henderikus Regnerus Lubberman, geb. te Oude Pekela en aldaar overl. op 18 nov.
1913, vier mnd., zoon van Johannes Henderikus Lubberman en Anna Wilmina B os.
Wilhelmus Johannes Regnerus Lubberman, geb. te Oude Pekela en aldaar overleden op 19
febr. 1919, tien mnd., zoon van Johannes Henderikus Lubberman en Anna Wilmina Bos.
[112] [HENRICUS JOANNES WREESMAN]
Henricus Joannes Wreesman, geb. te Groningen en aldaar ged. (statie Ebbingestraat) op 24

28


febr. 1807, overl. te Oude Pekela op 3 febr. 1843, zoon van Antonius Wernerus Wreesman
en Maria Johanna de Charro. Ongehuwd.
N.B. begr. 7 febr. 1843, overgebracht 3 mrt. 1851;
Dit graf, voorzien van een zerk, mag nooit en nimmer geledigd of geopent worden, sijn
ligchaam blijve daar tot den jongsten dag rusten.
N.B. zerk aanwezig, liggend, gebroken, zonder tekst.
[113a] Rustplaats van / ANNA MULLER / echtgenoote van / JOANNES FELDBRUGGE / geb. te
Onstwedde / den 24 Sept. 1824 / overl. te Oude Pekela / den 5 Dec. 1864 / R.I.P.
[113b] De moeder / waardig / om in de gedachtenis / der goeden te leven / is gestorven / 2 Mach 2041
Johannes Harmannus Bernardus Felbrugge, geb. te Meeden op 31 aug. 1819, koopman, zoon
van Bernhard Theodorus Felbrugge en Grietje Wakkers. Hij trouwde te Onstwedde op 8 juni
1850 met Antje Muller, geb. aldaar op 24 sept. 1824, overl. te Oude Pekela op 5 dec. 1864,
dochter van Johannes Muller en Tjakien Hindriks Gelling.
[113c] Rustplaats van / MARGARETA MARIA / JOHANNA FELDBRUGGE geb. te Oude Pekela / den
14 januari 1856 / overleden aldaar / den 8 juli 1877 / en begraven den 12den / daaraanvolgende
[113d] God / vreezende / ontweek zij met / zorg het kwaad / en is kalm en in / vrede gestorven / Joh.
XIV:4
Margaretha Maria Johanna Feldbrugge, geb. te Oude Pekela op 14 jan. 1856, aldaar overl. op
8 juli 1877, ongehuwd, dochter van Johannes Feldbrugge en Jantje Muller.
[114] Bid voor de ziel van zaliger / BERENDINA HENDERIKA / ALIDA FEIJEN / weduwe van /
JOANNES CORNELIS DE LANGE / geb. te O-Pekela 9 april 1862 / aldaar overl. voorzien van de
/ H.H. Sacram. der Stervenden 13 juni 1933 / R.I.P.
N.B. monument in verval
Johannes Cornelis de Lange, geb. te Veendam op 27 nov. 1852, landbouwer, zoon van
Simon Johannes de Lange en Geertruida Jans Drenth. Hij trouwde te Oude Pekela op 7 mei
1889 met Bernardina Hendrika Alida Feijen, geb. te Oude Pekela op 9 apr. 1862, aldaar overl.
op 13 juni 1933, dochter van Hinderikus Harmannus Feijen en Gezina Helena Drenth.
[115] Rustplaats van / den WelEd. Zeer Gel. Heer / H.L.A.B. VROOM / med. et. art. opst. doctor / te
N.Pekela / geb. te N.Pekela 17 juli / 1824, overl. aldaar / 28 jan. 1890 / en deszelfs echtgenoote /
mevrouw CATH. F. AMSING / geb. te Uithuizen / 3 maart 1828, overl. te / N.Pekela 18 jan. 1867
/ R.I.P.
achterzijde: Zij openden den / hulpbehoevende / hunne hand en / toonden zich bereid, / den arme
zijne / lasten te verlichten / Spreuk. XXXI:20
Henricus Laurentius Alexius Bernardus Vroom, geb. te Nieuwe Pekela op 17 juli 1824, overl.
te Oude Pekela op 28 jan. 1890, medicine doctor, zoon van Bernardus Vroom en Anna Maria
Carolina Agnes. Hij trouwde te Uithuizen op 14 mei 1851 met Catharina Amsing, geb. te

29


Uithuizen op 3 maart 1828, overl. te Nieuwe Pekela op 18 jan. 1867, dochter van Fredericus
Tjaarts Amsing en Reijna Catharina Jacoba Maria Jans Bos
[116] HERMAN J.F. / KLOPPENBORG / * 13 juli 1862 / ^ 7 juli 1927 /
KLOPPENBORG / * 3 aug. 1869 / ^ 16 maart 1952
THECLA G.M. /
Herman Jan Frederik Kloppenborg, geb. te Oude Pekela op 13 juli 1862, overl. te Nijmegen
op 7 juli 1927, zoon van Johannes Henderikus Harmannus Ferdinandus Kloppenborg en
Catharina Johanna Kuiper.
Thecla Gezina Maria Kloppenburg, geb. te Oude Pekela op 3 aug. 1869, overl. te Raalte
(Huize 'Angeli Custodes') op 16 mrt. 1952, dochter van Johannes Henderikus Harmannus
Ferdinandus Kloppenburg en Catharina Johanna Kuiper.
[117] Hier rust onze moeder / GEZIENA H. WORTELBOER-SUTMAN / geb. 7 april 1869 te N.Buinen -
overl. 15 aug. 1945 te Oude Pekela / en onze vader / RUDOLFUS BERNARDUS WORTELBOER
/ geb. 15 nov. 1865 te Oude Pekela - overl. 10 april 1948 te Emmercompascum
Rudolphus Bernardus Wortelboer, geb. te Oude Pekela op 15 nov. 1865, overl. te
Emmercompascuum op 10 april 1948, landeigenaar te Oude Pekela, zoon van Gerhardus
Rudolphus Wortelboer en Geessien Nieuwenweg. Hij trouwde te Borger op 21 juli 1890 met
Geziena Henderika Sutman, geb. te Nieuw Buinen op 7 april 1869, overl. te Oude Pekela op
15 aug. 1945, dochter van Bernardus Gerhardus Sutman en Joanna Ruiter.
[118] JOANNES DOMINICUS FLINKER / [...]
Joan Dominicus Flinker, ged. te Thuine (graafschap Lingen in het koninkrijk Hannover) op 1 mei
1787, overl. Te Nieuwe Pekela op 12 juni 1858, koopman, zoon van Gerard Flinker en Maria
Haarman. Hij trouwde te Nieuwe Pekela op 25 nov. 1818 met Catharina Feijen, ged. te Oude Pekela
op 9 mei 1797, overl. te Nieuwe Pekela op 19 maart 1860, dochter van Harm Hinderks Faien en
Elisabeth Strootman [zie 119].
[119] [CATHARINA H. FEIJEN]
N.B. opschrift op zerk onleesbaar
[zie bij 118].
120a] ANTONIUS / JOANNES / SCHRöDER / geb. 26 dec. 1820 / overl. 31 aug. 1881 / en zijne
echtgenoote / MARGARETHA / CATHARINA / FLINKER / geb. 10 dec. 1829 / overl. 9 maart
1858
Antonius Johannes Schröder, geb. te Oude Pekela op 27 dec. 1820, overl. te Duiven (Gld)
op 31 aug. 1881, koopman, zoon van Hinderikus Stephanus Schröder en Maria Catharina
Taabe.
Hij trouwde te Nieuwe Pekela op 27 okt. 1848 met Magrita Catrina Flinker, geb. te Oude
Pekela op 10 dec. 1829 en aldaar overl. op 9 maart 1858, dochter van Jan Flinker en Catrina
Hindriks Feijen.
[120b] CATHARINA / MARIA / SCHRöDER / geb. 3 maart 1858 / overl. 16 mei 1864
Catrina Maria Schröder, geb. te Oude Pekela op 3 maart 1858 en aldaar overl. op 16 mei

30


1864, dochter van Antonius Johannes Schröder en Margaretha Catharina Flinker.
[120c] HENRICUS / STEPHANUS / SCHRöDER / geb. 29 april 1850 / overl. 19 maart 1905
Henricus Stephanus Schröder, geb. te Oude Pekela, overl. te Groningen op 19 mrt. 1905, 54
jr., zoon van Antonius Johannes Schröder en Magrita Catrina Flinker. Ongehuwd.
[120d] THEODORA / BERNARDINA / SCHRöDER / geb. 31 mei 1829 / overl. 13 maart 1899
Theodora Bernardina Schröder, geb. te Oude Pekela, overl. aldaar op 13 mrt. 1899, 69 jr.,
dochter van Hinderikus Schröder en Maria Catrina Taabe. Ongehuwd.
[121] H.J. SCHOLTENS / geb. te Oude Pekela 23 juni 1865 / overl. aldaar 19 jan. 1951 / en / W.A.C.
SCHOLTENS-/ -HANEKAMP / geb. te Veendam 25 oct. 1863 / overl. te Winschoten 23 nov.
1951 / R.I.P.
Harmannus Johannes Scholtens, geb. te Oude Pekela op 23 juni 1865 en aldaar overl. op 19
jan. 1951, kleermaker, zoon van Willem Bartus Scholtens en Helena Smit. Hij trouwde te
Veendam op 22 juni 1891 met Wilhelmina Alida Catharina Hanekamp, geb. te Veendam op 25
okt. 1863, overl. te Winschoten op 23 nov. 1951, dochter van Harm Harms Hanekamp en
Alida Everts Stagge.
[122] Hier rust / TECLA MARGARETHA / GESIENA / overleden 8 mei / 1891 in den / ouderdom van
bijna / 25 jaren / geliefde dochter / van / B.J. DRENTH / en / H.B. DRENTH / R.I.P.
Thecla Margaretha Gesina Drenth, geb. te Veendam, overl. te Zuidwending (gem. Veendam)
op 8 mei 1891, ongehuwde dochter van de landbouwer Bernardus Drenth en Harmanna
Drenth.
N.B. monument in verval
[123a] Hier rusten / HELENA JOZEFA / geb. 14 nov. 1859 / overl. d. 21 Nov. 1863 / en / HELENA
JOZEFA / geb. 6 oct. 1864 / overl. 2 juni 1865 / geliefde kinderen van / J. FELDBRUGGE Jz. / en
A. TEN HORN
Helena Josepha Feldbrugge, geb. te Oude Pekela op 14 nov. 1859 en aldaar overl. op 21 nov.
1863, dochter van Johannes Feldbrugge en Anna Maria ten Horn.
Helena Josepha Feldbrugge, geb. te Oude Pekela op 6 okt. 1864 en aldaar overl. op 2 juni
1865, dochter van Johannes Feldbrugge en Anna Maria ten Horn.
[123b] Hier rusten / JOZEFA HELENA / geb. d. 3 jan. 1868 / overl. d. 7 jan. 1876 / en / JOZEFA
GEZIENA / geb. 28 april 1871 / overl. d. 16 juni 1881 / geliefde kinderen van / J. FELDBRUGGE
Jz. / en / A. TEN HORN
Josepha Helna Feldbrugge, geb. te Oude Pekela op 3 jan 1868, dochter van Johannes
Feldbrugge en Anna Maria ten Horn.
Josepha Gesina Feldbrugge, geb. te Oude Pekela op 28 april 1871 en aldaar overl. op 16 juni
1881, dochter van Johannes Feldbrugge en Anna Maria ten Horn.

31


[124a]
Hier rust / het stoffelijk / overschot van / GERHARDUS WILCO'S / WORTELBOER /

echtgenoot van / TOBINA JAN'S / DRENTH / geb. te O.Pekela / 2 aug. 1808 / overl. 28 sept. /

1880 /

achterzijde: Zalig degene die / in den Heere / sterven / R.I.P.

[124b]
Hier rust / het stoffelijk / overschot van / TOBINA JAN'S / DRENTH / echtgenoote van /

GERARDUS WILCO'S / WORTELBOER / geb. te O.Pekela / 12 maart 1817 / overl. te

Bremerhaven / 27 juni 1890 /

achterzijde: Waakt dan, want gij / weet noch dag noch / uur. Math. XV:13

Gerardus Wortelboer, geb. te Oude Pekela op 2 aug. 1808, aldaar overl. op 28 sept. 1880,
scheepskapitein, zoon van Wilke Jans Wortelboer en Catharina Niklaas Heeres. Hij trouwde
te Oude Pekela op 26 juni 1838 met Tobina Drenth, geb. te Oude Pekela op 12 maart 1817,
overl. te Bremerhaven op 27 juni 1890, dochter van Joannes Henricus Drenth en Tecla
Wilminck.

[125]
[GERARDUS BERNARDUS SAVENIJE]
Gerardus Bernardus Savenije, geb. te Oude Pekela op 18 apr. 1842, overl. aldaar op 7 apr.
1937, zakenman, kerkmeester van de St. Willibrordusparochie van 1886 tot 1911, zoon van
Joannes Josephus Savenije en Agata Gerrits Wortelboer. Hij was gehuwd met Wilhelmina
Johanna Schildkamp, overl. te Oude Pekela op 11 jan. 1882.

N.B. graf, voorzien van smeedijzeren kruis, zonder opschrift.
[126]
Bidt voor / ANTONIE NIJMAN / * 26-2-1885 te Goor / ^ 11-10-1948 te O.Pekela / in leven hoofd
der R.K. school / en / HELENA A.T.G. LUBBERMAN / * 28-3-1895 te O.Pekela / ^ 6-12-1984 te
O.Pekela
Anthonie Nijman, geb. te Goor op 26 febr. 1885, over. te Oude Pekela op 11 okt. 1948,
hoofd der R.K. lagere school, zoon van Johannes Nijman en Susanna Jogems. Hij trouwde te
Oude Pekela op 23 nov. 1922 met Helena Anna Tecla Gezina Lubberman, geb. te Oude
Pekela op 28 mrt. 1895 en aldaar overl. op 6 dec. 1984, dochter van Hendrik Lubberman en
Fennechina Johanna Mulder.

[127]
Rustplaats / van / NICOLA / GEZINA / SOPHIA / dochtertje van / J.H. SCHRöDER / en G.A.
LUTTEKEN / geb. den 23 apr. en / overl. den 7 aug. 1852
Nicola Gesiena Sophia Schröder, geb. te Oude Pekela en aldaar overl. op 7 aug. 1852,
dochter van Johannes Hinderikus Schröder en Gubbina Lutteken.

[128]
Rustplaats / van / MARIA CATHARINA TAABE / [...] SCHRODER / [...]
Anna Maria Catharina Taabe, geb. te Schapen in het graafschap Lingen op 16 sept. 1791,
overl. te Oude Pekela op 12 febr. 1870, dochter van Gerard Anton Taabe en Anna Maria
Gesina Brandlich. Zij trouwde te Oude Pekela op 22 nov. 1816 met Stephan Heinrich
Schrader, geb. te Ibbenburen (Dld.) op 16 okt. 1771, koopman, zoon van Hermann Heinrich
Schrader (ook: Johan Herman Schröder) en Catharina Margaretha Schans.

32


[129] Bid voor de / ziel van zaliger / GODOLEVUS G. / WORTELBOER / echtgenoot van / ANNA C.
BAKKERS / voorzien van de H. Sacramenten / overl. 15 jan. 1872 / in den ouderdom / van 53
jaren / en den 20 jan. / begraven /
Het kruis van mijn troost / mijn hoop, mijn leven / R.I.P.
achterzijde: De wereld / gaat met hare / begeerlijkheid / voorbij, zij ech, / ter die den wil / van
God doen blij / ven in eeuwig / heid.
[130] Bid voor de / ziel van zaliger / ANNA CATHARINA / BAKKERS / weduwe van / GODOLEVUS
G. / WORTELBOER / voorzien van de / H. Sacramenten / overl. 7 nov. 1898 / in den ouderdom /
van 79 jaren / en den 10 nov. / begraven /
Wie goed heeft geleefd / sterft het slechts / R.I.P.
achterzijde: Zij was eene / moeder waardig / in de gedachtenis / der goeden te leven / haar
aandenken / blijve in zegening.
Liefke Wortelboer, geb. te Oude Pekela op 22 febr. 1818, overl. aldaar op 15 jan. 1872,
grofsmid, armenmeester van de R.K. kerk te Oude Pekela, zoon van Gerardus Wortelboer en
Joanna Drenth. Hij trouwde te Nieuwe Pekela op 2 dec. 1845 met Anna Catharina Bakkers,
geb. te Nieuwe Pekela op 22 sept. 1819, overl. te Oude Pekela op 7 nov. 1898, dochter van
Geert Harms Bakkers en Jabke Jans Klaver.
[131a] Hier rust / BERNARDUS BERENDS / DRENTH / geb. 1 jan. 1842 / overl. 25 febr. 1927 / R.I.P.
[131b] Hier rust / ANNA CATHARINA / NIEHUIS / geb. 1 dec. 1846 / overl. 26 maart 1930 / R.I.P.
Bernardus Drenth, geb. te Oude Pekela op 1 jan. 1842, overl. aldaar op 25 febr. 1927,
scheepsbouwer, zoon van Berend Berends Drenth en Tekla Harms Geling. Hij trouwde te
Muntendam op 5 okt. 1869 met Anna Catharina Niehuis, geb. te Muntendam
(Tripscompagnie) op 1 dec. 1845, overl. te Oude Pekela op 26 mrt. 1930, dochter van Jan
Roelfs Niehuis en Hillechien Huges Feeburg.
[131c] Hier rust / THERESIA HARMANNA / TECLA BERENDINA / DRENTH / geb. 31 maart 1888 /
overl. 12 juni 1910 / R.I.P.
Theresia Harmanna Tekela Berendina Drenth, geb. te Oude Pekela op 31 maart 1888 en
aldaar overl. op 12 juni 1910, dochter van Bernardus Drenth en Anna Catharina Niehuis.
[132a] Gedenk in uwe gebeden / de ziel van zaliger / BERNARDUS JOHANNES / DRENTH / geb. te
Zuidwending / 3 juni 1836 / overl. na voorzien te zijn / van de H.H. Sacramenten / 8 maart 1913 /
weduwnaar van / HARMANNA DRENTH / Mijn Jezus barmh. 100 dagen afl.
[132b] Wees altijd / bereid van de Zoon / der menschen zal komen / meen uur dat gij niet kent / H. Lucas /
En zoo de rechtvaardige / voor den dood / wordt weggerukt / zal hij in vrede zijn / WiiSii: IV:17
[132c] Gedenk in uwe gebeden / de ziel van zaliger / HARMANNA / DRENTH / geb. te Oude Pekela / 21
maart 1838 / overl. na voorzien te zijn / van de H.H.
Sacramenten / 19 juni 1906 / echtgenoote van /
BERNARDUS JOHANNES DRENTH / Zoet hart van

33


Maria wees mijn heil / 300 dagen afl.
[132d] O Maria / hoe gelukkig zijn zij / die U als moeder beminnen / zij zullen niet vreezen / in het uur des
doods / H:Bonaventura
Bernardus Drenth, geb. te Veendam op 4 juni 1836, overl. te Oude Pekela op 8 mrt. 1913,
landbouwer, zoon van Jan Pieters Drenth en Grietje Kornelis Grol. Hij trouwde te Oude
Pekela op 18 mei 1863 met Harmanna Drenth, geb. te Oude Pekela op 21 mrt. 1838, overl.
aldaar op 19 juni 1906, dochter van Berend Berends Drenth en Tekla Harms Geling.
[133a] Hier rusten / HARMANNUS B. / DRENTH / weduwnaar van JOHANNA T. / WORTELBOER /
eerder van CATHARINA F. / FEDDEMA / geb. te O.Pekela 18 nov. 1844 / overl. 1 febr. 1920 /
R.I.P.
[133b] CATHARINA F. / FEDDEMA / echtgenoote van / HARMANNUS B. / DRENTH / geb. te Eenrum
11 dec. 1842 / overl. 9 dec. 1878
[133c] JOHANNA T. / WORTELBOER / echtgenoote van / HARMANNUS B. / DRENTH / geb. te
O.Pekela 4 juli 1847 / overl. 18 maart 1912
Harmannus Drenth, geb. te Oude Pekela op 18 nov. 1844, overl. aldaar op 1 febr. 1920,
scheepsbouwer, zoon van Berend Berends Drenth en Tecla Harms Geling. Hij trouwde (1) te
Kloosterburen op 19 nov. 1873 met Catharina Feddema, geb. te Eenrum op 11 dec. 1842,
overl. te Oude Pekela op 9 dec. 1878, dochter van Freerk Eisses Feddema en Aaffien Jans
Lammerts. Hij trouwde (2) te Oude Pekela op 14 febr. 1882 met Johanna Tobina
Wortelboer, geb. te Oude Pekela op 4 juli 1847, overl. aldaar op 18 maart 1912, dochter van
Liefke Wortelboer en Anna Catharina Bakkers.
[134a] Bid voor de ziel van / zaliger / BERNARDUS / H. DRENTH / geb. 17 december / 1776 / overl. 26
februari / 1858
[134b] Bid voor de ziel van / zaliger / ANNA E. / WORTELBOER / weduwe van / L.H. DRENTH / geb. 7
april / 1791 / overl. 7 april / 1851
[134c] Bid voor de ziel van / zaliger / HELENA / BONDRAGER / weduwe van / B.H. DRENTH / geb. 8
augustus / 1783 / overl. 10 februari / 1869
[134d] Bid voor de ziel van / zaliger / FREDERICUS L. DRENTH / geb. 31 juli 1823 / overl. 27 juni 1916
/ en van zijne / echtgenoote / THECLA B. DRENTH / geb. 22 maart 1826 / overl. 4 jan. 1903
Bernardus Drenth, geb. te Pekela, ged. te Kleinemeer op 17 dec. 1776, overl. te Oude Pekela
op 26 febr. 1858, scheepstimmerman, zoon van Hindrik Berends Drenth en Tibechien Jans
Dirsens (Diersche). Hij trouwde te Oude Pekela op 19 jan. 1803 met Leentie Helena
Bontdrager, geb. te Pekela, ged. te Oude Pekela op 8 aug. 1784, overl. aldaar op 10 febr.
1869, dochter van Berend Jacobs Bontdrager en Anna Jans Vlas.
Liefke alias Godelevus Hindriks Drenth, geb. 28 aug. en gedoopt te Kleinemeer op 2 sept.
1782, overl. te Oude Pekela op 23 dec. 1845, scheepstimmerman, zoon van Hindrik Berends
Drenth en Tibechien Jans Dirsens (Diersche). Hij trouwde te Nieuwe Pekela op 13 juli 1813
met Anna Eintje Wortelboer, gedoopt te Oude Pekela op 15 april 1791, overl. aldaar op 8
april 1851, dochter van Freerk Jans Wortelboer en Geertje Nicolaas' Heeres.
34


Freerk Drenth, geb. te Oude Pekela op 31 juli 1823 en aldaar overl. op 27 juni 1916,
scheepstimmerman, zoon van Liefke Hindriks Drenth en Antje Freerks Wortelboer. Hij
trouwde te Oude Pekela op 7 mei 1851 met Tettje Drenth, geb. te Oude Pekela op 22 mrt.
1826, overl. aldaar op 4 jan. 1903, dochter van Berend Hindriks Drenth en Helena Berends
Bontdrager.
[135a] Hier rust / THECLA H. GELING / echtgenoote van / BERNARDUS B. DRENTH / overl. te Oude
Pekela / 26 feb. 1879, in den / ouderdom van ruim / 67 jaren
achterzijde: Geliefde echtgenoot / en kinderen waakt / want gij weet noch / dag, noch uur, de /
deugd is alleen de / ware schat zoo voor / dit als het andere/ leven.
[135b] Hier rust / BERNARDUS B. DRENTH / weduwnaar van / THECLA H. GELING / overl. te Oude
Pekela / 29 juni 1893, in den / ouderdom van ruim / 85 jaren
achterzijde: Gelukkig degene / die het uur zijne doods / gedanig overwogen / heeft en zich alle /
dagen bereidt om / te sterven / Thom. a Kemp.
Bernardus Drenth (bijgenaamd Berend Bonkje), geb. te Oude Pekela op 12 jan. en aldaar
gedoopt op 16 jan. 1808, overl. aldaar op 29 juni 1893, scheepstimmerman en reder van een
aantal schepen, zoon van Bernardus Drenth en Leentie Helena Bontdrager. Hij trouwde te
Muntendam op 16 nov. 1830 met Thecla Geling, geb. te Tripscompagnie in het laatst van
1811, overl. te Oude Pekela op 26 febr. 1879, dochter van Harmannus Jans Geling en
Geessien Jans ter Veer.
[151] Bid voor de ziel / van zaliger / LUDWIG / SIEVERS. / geb. te Londen / 30 sept. 1899 / overl. 17
mei 1922 / te Oude Pekela / geliefde echtgenoot van / CATHARINA JOHANNA / VAN DEN
HENDE / R.I.P.
Ludwig Sievers, geb. te Londen, overleden te Sellingen op 17 mei 1922, chauffeur, zoon van
Wilhelmina Sievers. Hij was gehuwd met Katharina Johanna van den Hende. (zie voor haar
nr. 343b.).
[152] Rustplaats van / onze geliefde vrouw en moeder / C.G. SUURMEIJER / geb. te Wildervank 11
aug. 1865 / overl. te O.Pekela 20 april 1923 / echtg. van / J.H. WINTER / R.I.P.
Catharina Gesina Suurmeijer, geb. te Wildervank op 11 aug. 1865, overl te Oude Pekela op
20 april 1923, dochter van Harmannus Johannes Suurmeijer en Elizabeth van Lintel. Zij was
gehuwd met met Johannes Hermannus Winter (zie 160).
[153] Hier rust / CATHARINA MARIA / LEMAIN/ geb. Noorddijk 25 juni 1904 / overl. voorzien v.d.
H.H. Sacr. / 3 oct. 1952 / echtgenote van CHRISTIANUS JOZ. HOLMAN / Rust zacht lieve
moeder
Catharina Maria Lemain, geb. te Noorddijk op 25 juni 1904, overl. te Winschoten op 3 okt.
1952, dochter van Petrus Franciscus Lemain [Lemoin] en Alida Anna Tebben. Zij trouwde te
Nieuwe Pekela op 22 april 1933 met Christianus Jozephus Holman, geb. te Oude Pekela op
14 nov. 1905, aldaar overl. op 24 maart 1941, zoon van Christianus Jozefus Holman en
Gerharda Maria Benus (zie ook 165).
[154] Hier rusten / mijn lieve ouders / HERMANNUS JOHANNES / MEIJER / * 20-7-1895 [ ] ^ 15-6

35


1970 / en / GERRITDINA ERENTS / * 25-10-1891 [ ] ^ 23-7-1943 / R.I.P.

Hermannus Johannus Meijer, geb. te Nieuwe Pekela op 20 juli 1895, aldaar overl. op 15 juni
1970, zoon van Gerhardus Johannes Meijer en Helena Harmanna Bleeker. Hij trouwde te
Oude Pekela op 16 juni 1923 met Gerritdina Erents, geb. te Onstwedde op 25 okt. 1891,
overl. te Winschoten op 23 juli 1943, dochter van Theodorus Erents en Jantje Overberg.
[155] Hier rusten / tot de wederopstanding / MARGARITHA GERDUS / * 9-8-1867 te Wedde / ^ 8-11942
te Oude Pekela / echtgenote van / JOANNUS G.W. SCHOLTENS / * 28-12-1863 te Oude
Pekela / ^ 7-12-1951 te Deventer
Joannes Gerardus Willibrordus Scholtens, geb. te Oude Pekela op 28 dec. 1863, overl. te
Deventer op 7 dec. 1951, zoon van de scheepsbouwer Harmannus Scholtens en Aleijda
Hencke.
Hij trouwde te Wedde op 6 mei 1696 met Margaritha Gerdes, geb. te Lutjeloo (gem. Wedde)
op 9 aug. 1867, overl. te Oude Pekela op 8 jan. 1942, dochter van de kleermaker Martinus
Gerdes en Fenna Margaritha Kool.
[156] Rustplaats van / MARGARETHA / DIKKEBOOM / echtgenoote van HENDRIK GROL / na
voorzien te zijn / van de / H.H. Sacramenten / overl. te O.Pekela / 31 maart 1902 in den / ouderdom
van 61 / jaaren 6 maanden / Ik heb den Heere ge / zocht en Hij heeft mij / verhoord. Uit al mijn /
benauwdheden heeft / Hij mij verlost / R.I.P.
Hendrik Grol, geb. op 22 sept. 1836, overl. te Oude Pekela op 1 dec. 1882, landbouwer te
Oude Pekela, zoon van Cornelis Hendriks Grol en Joanna Harms Smit (Wedde). Hij trouwde
te Oude Pekela op 27 juni 1865 met Margaretha Dikboom, geb. te Nieuwe Pekela op 22 sept.
1840, overl. te Oude Pekela op 31 maart 1902, dochter van Harm Roelfs Dikboom en Maria
Jans Vos.
[157] Hier rusten onze / lieve ouders / J. KLOET / * 24 aug. 1860 [ ] ^ 10 apr. 1903 / M.C.
OVERBERG / * 6 sept. 1850 [ ] ^ 1 mei 1942 / R.I.P.
Jan Kloet, geb. te Mussel op 24 aug. 1860, overl. te Oude Pekela, arbeider, zoon van Jan
Kloet en Wupke ter Borg. Hij trouwde te Oude Pekela op 18 nov. 1893 met Maria Overberg,
geb. te Horsten op 6 sept. 1850, overl. te Oude Pekela op 1 mei 1942, dochter van
Hermannus Jurriens Overberg en Gerritdina Lambertus Zomer.
[158a] Bid voor de ziel van zaliger / GEERTRUIDA WILHELMINA / JOH. OVERBERG / geb. te
Onstwedde 2 april 1868 / na voorzien van de H.H. Sacr. der stervenden / overl. te O.Pekela 6 aug.
1944 / echtgenoote van CHRISTIANUS ERENTS / R.I.P.
[158b] Bid voor de ziel van zaliger / CHRISTIANUS ERENTS / geb. te Muntendam 19 dec. 1869 / na
voorzien van de H.H. Sacr. der stervenden / overl. te N.Pekela 13 mrt. 1943 / echtgenoot van /
GEERTRUIDA WILHELMINA / JOHANNA OVERBERG / R.I.P.
Christianus Erents, geb. te Muntendam op 19 dec. 1869, overl. te Nieuwe Pekela op 13
maart 1943, boerenknecht, fabrieksarbeider, zoon van Nicolaas Erents en Pieterdiena
Velthuis. Hij trouwde te Oude Pekela op 6 juni 1891 met Geertruida Wilhelmina Johanna
Overberg, geb. te Onstwedde op 2 apr. 1868, overl. te Oude Pekela op 6 aug. 1944, dochter
van Gerardus Overberg en Gerridiena Zomer.

36


[159] ANGELA M. EERENS / * 1-3-1930 [ ] ^ 16-1-1945 / Oude Pekela
Angela Margaretha Eerens, geb. te Oude Pekela op 1 mrt. 1930 en aldaar overl. op 16 jan.
1945, dochter van Hermannus Cornelis Eerens en Johanna Nicola Helena Drent.
[160] Rustplaats / van onzen lieven vader / behuwd- en grootvader / J.H. WINTER / geb. te Anloo 29
maart 1863 / overl. te O.Pekela 5 febr. 1930 / sedert 1923 wedn. van / C.G. SUURMEIJER /
R.I.P.
Johannes Hermannus Winter, geb. te Anloo op 29 maart 1863, overl. te Oude Pekela op 5
febr. 1930, zoon van Harm Winter en Gebbina Deuling. Hij was gehuwd met Catharina
Gesina Suurmeijer (zie 152).
[161a] Bid voor de ziel van zaliger / THEKLA MARIA BROUWER / geb. te O.Pekela 18 maart 1853 /
overl. 15 oct. 1934 na voorzien te / zijn van de H.H. Sacr. der stervenden / echtgenoote van /
THEODORUS ERENTS / R.I.P.
[161b] Bid voor de ziel van zaliger / THEODORUS ERENTS / geb. te Muntendam 15 sept. 1865 / overl. te
O-Pekela 30 aug. 1935 na / voorzien van de H.H. Sacr. der stervenden / echtgen. van JANTJE
OVERBERG / laatst van THEKLA MARIA BROUWER / R.I.P.
Theodorus Erents, geb. te Muntendam op 15 sept. 1865, overl. te Oude Pekela op 30 aug.
1935, arbeider, zoon van Nicolaas Jozephus Eerens en Pieterdina Velthuis. Hij trouwde (1)
met Jantje Overberg, overl. te Oude Pekela op 14 juli 1898. Hij trouwde (2) te Oude Pekela
op 29 okt. 1898 met Thekela Maria Brouwer, geb. te Oude Pekela op 18 mrt. 1853, aldaar
overl. op 15 okt. 1934, naaister, dochter van Hendrik Brouwer en Thekela Lemoin.
[162] Bid voor de ziel van zaliger / FRANCISCUS H.D. SINOT / geb. 19 oct. 1869 / overl. 24 dec. 1934
/ en zijn echtgenote / MARIA H. BORGHUIS / geb. 21 jan. 1871 / overl. 27 maart 1942
Franciskus Hendrikus Dominicus Sinot, geb. te Nieuwe Pekela op 19 okt. 1869, overl. te
Oude Pekela op 24 dec. 1934, landbouwer, zoon van Petrus Sinot en Johanna Eij. Hij
trouwde te Oude Pekela op 30 mei 1891 met Maria Helena Dekker, geb. te Veendam op 21
jan. 1871, erkende dochter van Johanna Dekker.
[163] Gedenk in uwe gebeden / PIETERDINA JANTINA ERENTS / * 9 mei 1888 te Muntendam / ^ 10
juli 1953 te Oude Pekela / en / JOHANNES ANTONIUS HUISMAN / * 30 mei 1890 te Oude
Pekela / ^ 12 maart 1968 aldaar
Johannes Antonius Huisman, geb. te Oude Pekela op 30 mei 1890, aldaar overl. op 12 maart
1968, zoon van Kornelis Huisman en Catharina Gezina Bakker. Hij trouwde met Pieterdina
Jantina Erents, geb. te Muntendam (Polder) op 9 mei 1888, overl. te Oude Pekela op 10 juli
1953, dochter van Nicolaas Jozephus Eerens en Pieterdina Velthuis.
[164] Hier rust / GERHARDA MARIA BENUS / geb. te Musselkanaal 3 sept. 1876 / overl. alhier voorz.
v/d H.H. Sacr. 14 juni 1906 / echtgenoote van / CHRISTIANUS JOZEFUS HOLMAN / geb. te
Wildervank 8 dec. 1878 / overl. alhier voorz. v/d H.H. Sacr. 28 mrt. 1941 / laatst echtgenoot van /
MARIA CATHARINA DEKKER.
Christianus Jozefus Holman, geb. te Wildervank op 8 dec. 1878, overl. te Oude Pekela op 24

37


maart 1941, dagloner, zoon van Nicolaas Holman en Anna Maria Schiester. Hij trouwde (1)
te Oude Pekela op 8 juni 1901 met Gerharda Maria Benus, geb. te Musselkanaal op 3 sept.
1876, overl. te Oude Pekela op 12 juni 1906, dochter van Geert Benus en Anna Greta Albers.
Hij trouwde (2) te Oude Pekela op 22 juni 1907 met Maria Catharina Dekker, geb. te Nieuwe
Pekela op 23 nov. 1877.
[165] Hier rust / CHRISTIANUS JOZEFUS HOLMAN / geb. te O-Pekela 14 nov. 1905 / aldaar overl.
voorzien v/d H.H. Sacr. / 24 maart 1941 / echtgenoot van / CATHARINA MARIA LEMAIN
Christianus Jozefus Holman, geb. te Oude Pekela op 14 nov. 1905 en aldaar overl. op 24
maart 1941, zoon van Christianus Jozefus Holman en Gerharda Maria Benus. Hij trouwde te
Nieuwe Pekela op 22 april 1933 met Catharina Maria Lemain, geb. te Noorddijk op 25 juni
1904, overl. te Winschoten op 3 okt. 1952, dochter van Petrus Franciscus Lemain en Alida
Anna Tebben (zie ook 153).
[166] Rustplaats / van / ANNA NIPPER / geb. te Vlagtwedde / 24 april 1845 / overl. te Vlagtwedde / 26
jan. 1908 / echtgenoote van / JACOB HULS / Rust zacht / lieve moeder
Anna Nipper, geboren te Vlagtwedde op 24 april 1844, aldaar overl. op 29 jan. 1908, dochter
van Johann Bernard Nipper en Anna Margaretha Klasen. Zij trouwde te Vlagtwedde op 21 juli
1876 met Jacob Huls, geb. te Vlagtwedde op 31 aug. 1836, aldaar overl. op 17 april 1896,
arbeider, zoon van Hinderk Jarkes Huls en Grietje Derks Wensing.
[167] Rustplaats / van / HINDERIKUS HOLTMAN / * 12-7-1865 [ ] ^ 2-5-1939 / en / HELENA H.J.S.
GROL / * 28-3-1878 [ ] ^ 27-1-1975 / Rust zacht lieve ouders
Hinderikus Holtman, geb. te Oude Pekela op 12 juli 1865, aldaar overl. op 2 mei 1939,
landbouwer te Oude Pekela, zoon van Gerhardus Holtman en Maria Rabens. Hij trouwde te
Oude Pekela op 25 apr. 1896 met Helena Huberta Johanna Susanna Grol, geb. te Wedde op
28 maart 1878, overl. te Winschoten (Molenhorn) op 27 jan. 1975, dochter van Kristiaan
Grol en Christina Maria Klasen (Wedde).
[168] JOHANNES H. BONDRAGER / * 9-2-1893 [ ] ^ 28-3-1942 / en / JOHANNA M. TWICKLER /
* 23-8-1896 [ ] ^ 2-3-1988
Johannes Harmannus Bondrager, geb. te Stadskanaal (gem. Onstwedde) op 9 febr. 1893,
overl. te Oude Pekela op 28 maart 1942, zoon van Hyacintus Henricus Franciscus Bondrager
en Maria Lubbers. Hij was getrouwd met Johanna Margaretha Twickler, geb. te Onstwedde
op 23 aug. 1896, overl. te Oude Pekela op 2 maart 1988, dochter van Gerardus Johannes
Franciscus Albertus Twickler en Maria Judith Ei.
[169] CATHARIENA / * [en] ^ 17-3-1958 / dochtertje van / P.H. BOSCHMA / B.G. BOSCHMA-/
VAN KLAVEREN
[170a] Hier rust / MARGARETHA EERENTS / geb. te Muntendam 8 jan. 1875 / voorzien van de H.H.
Sacr. der stervenden / overl. te O-Pekela 27 jan. 1952 / weduwe van / JOHANNES C. MULDER
[170b] Hier rust / JOHANNES CORNELIUS MULDER / geb. te O-Pekela 1 jan. 1869 / voorzien van de
H.H. Sacr. der stervenden / overl. te O-Pekela 13 jan. 1943 / echtgenoot van / MARGARETHA
ERENTS

38


Johannes Cornelius Mulder, geb. te Oude Pekela op 1 jan. 1869 en aldaar overl. op 13 jan
1943, zoon van Willem Mulder en Anna Grol. Hij trouwde te Oude Pekela op 23 mei 1908
met Margaretha Elizabeth Erents, geb. te Middenweg (gem. Muntendam) op 8 jan. 1875,
overl. te Oude Pekela op 27 jan. 1952, dochter van Nicolaas Erents en Pieterdiena Veldhuis.
[171] Gedenkt in uwe gebeden / de ziel van zaliger / WILHELMINA MIDDEL / echtgenote van /
NICOLAAS MULDER / geb. 14 juli 1906 te Stadskanaal / voorzien van de H.H. Sacramenten / der
stervenden overleden in het / R.K. Ziekenhuis te Winschoten / den 16 maart 1946 / Rust zacht lieve
vrouw / en moeder
Wilhelmina Middel, geb. te Stadskanaal (gem. Onstwedde) op 14 juli 1906, overl. te
Winschoten op 16 maart 1946, dochter van Harko Middel en Antje Wijma. Zij trouwde te
Onstwedde op 4 nov. 1944 met Nicolaas Josephus Mulder, geb. te Oude Pekela op 11 april
1911.
[172] Hier rusten / onze lieve ouders / voorzien van de H.H. Sacramenten / der stervenden. /
GERHARDUS J. VAN DEN HENDE / geb. 26 sept. 1879 / overl. 28 aug. 1951 / ELIZABETH
W.A. STEEMAN / geb. 30 dec. 1879 / overl. 31 jan. 1947 / R.I.P.
Gerhardus Johannes van den Hende, geb. te Oude Pekela op 26 sept. 1879, overl. te Nieuwe
Pekela op 28 aug. 1951, zoon van Johannes van den Hende en Johanna Gerdes. Hij trouwde
te Winschoten op 20 juni 1907 met Elizabeth Wilhelmina Anna Steeman, geb. te Winschoten
op 30 dec. 1879, overl. te Oude Pekela op 31 jan. 1947, dochter van Egbertus Johannes
Everhardus Steeman en Willemina van der Groef.
[173] Ter gedachtenis / aan onze lieveling / GEERTRUIDA / geb. te N.Pekela 24 april 1929 / overl. 12
mei 1932 / dochtertje van / GERH. ERENTS en JOH. SINOT / R.I.P.
Geertruida Wilhelmina Johanna Erents, geb. te Nieuwe Pekela, overl. te Winschoten op 12
mei 1932, 3 jaar, dochter van Gerhard Erents en Johanna Harmanna Catharina Sinot.
[174] In afwachting van de verrijzenis / onze lieve man, vader en opa / WILHELMUS JOHANNES
MULDER / * 11-7-1909 [ ] ^ 5-2-1964 / R.I.P.
Willem Jans Mulder, geb. te Oude Pekela op 11 juli 1909, overl. te Winschoten op 5 febr.
1964, zoon van Johannes Cornelius Mulder en Margaretha Elizabeth Erents. Hij trouwde op
16 febr. 1935 met Geessiena Susanna Helena Schortinghuis, geb. te Oude Pekela op 18 dec.
1910 en aldaar overl. op 16 juni 1952, dochter van Harm Schortinghuis en Susanna Helena
Sinot. (177)
[175a] Bid voor de ziel van zaliger / HELENA HARMANNA BLEEKER / geb. te N-Pekela 17 juni 1863 /
na voorzien te zijn van de H.H. Sacr. / overl. 28 dec. 1937 / echtgenoote van / GERHARDUS
JOHANNES MEIJER
[175b] Bid voor de ziel van zaliger / GERHARDUS JOHANNES MEIJER / geb. te O-Pekela 30 maart
1867 / na voorzien te zijn van het H. Oliesel / overl. 25 juli 1942 / echtgenoot van HELENA
HARMANNA BLEEKER
Gerhardus Johannes Meijer, geb. te Nieuwe Pekela op 30 maart 1867, overl. te Oude Pekela
op 25 juli 1942, dienstknecht, zoon van Harmannus Meijer en Anna Gerdes. Hij trouwde te

39


Nieuwe Pekela op 13 mei 1893 met Helena Harmanna Bleeker, geb. te Nieuwe Pekela op 17
juni 1863, overl. te Oude Pekela op 28 dec. 1937, dienstmeid, dochter van Harmannus
Bleeker en Engeltje Huizing.

[176]
Rustplaats van / JOHANNES B. ERENTS / * te O.Pekela 9.7.1911 / ^ te O.Pekela 22.1.1938 /
echtgenoot van / GEZINA VONK
Johannes B. Erents, overl. te Oude Pekela op 22 jan. 1938.

N.B. opschrift op tegel in stukken aanwezig.
[177]
Bid voor de ziel van zaliger / GEESSIENA SUSANNA / HELENA SCHORTINGHUIS / geb. 18
dec. 1910 -- overl. 16 juni 1952 / voorzien van de H.H. Sacramenten / geliefde echtgenote van /
W.J. MULDER / R.I.P.
Willem Jans Mulder, geb. te Oude Pekela op 11 juli 1909, zoon van Johannes Cornelius
Mulder en Margaretha Elizabeth Erents (174). Hij trouwde te Oude Pekela op 16 febr. 1935
met Geessiena Susanna Helena Schortinghuis, geb. te Oude Pekela op 18 dec. 1910 en aldaar
overl. op 16 juni 1952, dochter van Harm Schortinghuis en Susanna Helena Sinot.

[178]
N.B. graf aanwezig, zonder opschrift.
[179]
Hier wachten de verrijzenis / JOHANNES HINDERIKUS DEKKER / geb. te Veendam 14 oct.
1833 / voorzien v.d. H.H. Sacr. d. stervenden / overl. te O.Pekela 9 aug. 1902 / en zijn echtgenote /
JOHANNA DRENTH / geb. te O.Pekela 28 mei 1824 / voorzien v.d. H.H. Sacr. d. stervenden /
aldaar overl. 2 nov. 1882 / en / MARGARETHA MARIA DEKKER / geb. te O-Pekela 14 juni
1864 / voorzien v.d. H.H. Sacr. d. stervenden / aldaar overl. 10 oct. 1938
Johannes Hinderikus Dekker, geb. te Veendam op 14 okt. 1833, overl. te Oude Pekela,
zeeman, zoon van Abel Johannes Dekker en Maria Berends Scholtens. Hij trouwde te Oude
Pekela op 25 jan. 1862 met Johanna Drent, geb. te Oude Pekela en aldaar overl. op 2 nov.
1882, dochter van Pieter Kaspers Drent en Margritha Jans Beekman.

Margaretha Maria Dekker, geb. te Oude Pekela op 14 juni 1864, aldaar overl. op 10 okt.
1938, dochter van Johannes Hinderikus Dekker en Johanna Drent.

[180]
Bid voor de ziel van zaliger / GERHARDUS / HINDERIKUS WINTER / geb. 27 nov. 1871 -overl.
26 april 1940 / wedn. van / ALIDA CATHARINA WESTEN / geliefde echtg. van /
MARGARE-THA LUBE / geb. 6 mei 1879 - na voorzien van de H.H. Sacr. / der stervenden overl.
25 juni 1942
Gerhardus Hinderikus Winter, geb. te Nieuwe Pekela op 27 nov. 1871, overl. te Oude Pekela
op 26 april 1940, smid, zoon van Johannes Winter en Johanna Tebina Jakoba Wortelboer. Hij
trouwde (1) met Alida Catharina Wester, overl. te Odoorn in april 1903. Hij trouwde (2) te
Vlagtwedde op 19 dec. 1903 met Margaretha Lube, geb. te Vlagtwedde op 6 mei 1879,
overl. te Oude Pekela op 25 juni 1942.

[181]
Bid voor de ziel van zaliger / TECLA A.M. KRAL / geb. 8 maart 1879 / na voorz. te zijn / v.d.
H.H. Sacr. der stervenden / overl. 11 febr. 1948 / gel. echtg. van / ALBERT FREERKS / geb. 13
maart 1880 / overl. 12 oct. 1961
40


Albert Freerks, geb. te Onstwedde op 13 maart 1880, overl. te Amsterdam op 12 oct. 1961,
zoon van Johannes Freerks en Jantje Luttjeboer. Hij trouwde te Oude Pekela op 7 maart
1903 met Tecla Anna Maria Kral, geb. te Oude Pekela op 8 maart 1879, overl. te Groningen
op 11 febr. 1948, dochter van Joannes Eduard Kral en Magaretha Lammers.

[182]
Bid voor de ziel van zaliger / ALIDA BRIGITHA VROOM / echtgenoote van G. EERENS / geb.
te Veendam 13 febr. 1878 / na voorzien te zijn van de H.H. Sacr. / overl. te O.Pekela 8 febr. 1918
Alida Brigitha Vroom, geb. te Veendam op 13 febr. 1878, overl. te Oude Pekela op 8 febr.
1918, dochter van Harm Vroom en Elisabeth Mulder. Zij trouwde te Veendam met Grieto
Eerens (zie 36a).

[183]
Rustplaats / van / CHRISTIAAN H. SPIJK / * 21-1-1918 / ^ 9-1-1948 / gel. echtgenoot van /
ALIDA B. EERENTS / R.I.P.
Christiaan Hendrik Spijk, geb. te Onstwedde op 21 jan. 1918, overl. te Bilthoven (gem. De
Bilt) op 9 jan 1948, wagenmaker, zoon van Jan Spijk en Petronella Versteeg. Hij trouwde te
Oude Pekela op 16 aug. 1941 met Alida Brigitha Eerens, geb. te Oude Pekela op 14 oct.1921,
dochter van Nicolaas Jozephus Eerens en Johanna Margaretha Sanders (zie ook 312).

[184]
Hier rusten / onze lieve ouders / CORNELIS HUISMAN / 6 febr. 1858 --7 sept. 1925 / en /
CATHARINA GEZIENA / BAKKER / 10 aug. 1860 -- 14 juni 1916 / R.I.P.
Kornelis Huisman, geb. te Oude Pekela op 6 febr. 1858 en aldaar overl. op 7 sept. 1925,
zoon van Kornelis Huisman en Jantje Gernaat. Hij was gehuwd met Catharina Gezina Bakker,
geb. te Nieuwe Pekela, overl. te Oude Pekela op 14 juni 1916, dochter van Derk Bakker en
Thekla Zijlvaart.

[185]
Bid voor de ziel van zaliger / ANNA C.M. KRUISMAN / * 23 dec. 1885 / ^ 23 nov. 1961 / geliefde
echtgenote van / HINDERIKUS ERENTS / * 1 sept. 1894 / ^ 26 aug. 1963 / R.I.P.
Henderikus Erents, geb. te Oude Pekela op 1 sept. 1894, overl. te Winschoten op 26 aug.
1963, zoon van Theodorus Erents en Jantje Overberg. Hij was gehuwd met Anna Catharina
Margaretha Kruisman, geb. te Oude Pekela op 23 dec. 1885, aldaar overl. op 22 nov. 1961,
dochter van Joannes Baptista Kruisman en Catharina Otten.

[186]
Rustplaats / van / SUSANNA H. SINOT / * 21-2-1886 [ ] ^ 7-12-1967 / geliefde echtgenote van /
HARMANNUS G. SCHORTINGHUIS / * 2-5-1886 [ ] ^ 9-10-1972 / Rust zacht lieve ouders
Harm Schortinghuis, geb. te Groningen op 2 mei 1886, overl. te Oude Pekela op 9 okt. 1972,
werkzaam op een kartonfabriek te Oude Pekela, zoon van Menno Schortinghuis en Geeszien
Steenhuis. Hij trouwde te Oude Pekela op 23 mei 1908 met Susanna Helena Sinot, geb. te
Oude Pekela op 21 febr. 1886, aldaar overl. op 7 dec. 1967, dochter van Willem Wilhelmus
Sinot en Helena Sanders.

[187]
Hier rust / AALTJE DENNEKAMP / * 9 nov. 1877 / ^ 22 febr. 1949 / voorzien van de / H.H. Sacr.
der stervenden / echtgenote van / GIJSBERTUS G.H. DE VEER / * 2 febr. 1875 / ^ 7 maart 1956
Gijsbertus Gerardus Hindrikus de Veer, geb. te Sappemeer op 2 febr. 1879, overl. te Oude
Pekela op 7 maart 1956, zoon van Hindrikus Gijsbertus de Veer en Margaretha van der Ven.

41


Hij trouwde te Oude Pekela op 21 mei 1904 met Aaltje Dennekamp, geb. te Oude Pekela op 9
nov. 1877, aldaar overl. op 22 febr. 1949, dochter van Harm Dennekamp en Dina van
Bergen.

[188]
Gedenk in uwe gebeden de zielen van / ALBERTUS HARMANNUS / DEKKER / geb. 28.9.1887 -overl.
19.8.1967 / echtgenoot van / PIETERDINA ERENTS / geb. 26.3.1883 -- overl. 23.8.1970 /
R.I.P.
Albertus Harmannus Dekker, geb. te Nieuwe Pekela op 28 sept. 1887 en aldaar overl. op 19
aug. 1967, los arbeider, zoon van Jacobus Bernardus Dekker en Grietje Brinkman. Hij
trouwde te Oude Pekela op 5 nov. 1938 met Pieterdina Erents, geb. te Onstwedde op 26
maart 1883, overl. te Nieuwe Pekela op 23 aug. 1970, dochter van Theodorus Erents en
Johanna Overberg.

[201]
Gedenk in uwe gebeden / RUDOLPHUS STEPAHNUS / NAGENGAST/ geb. 1 jan. 1905 - overl.
30 april 1959 / geliefde echtgenoot van / ANNA AMALIA / HARMS
Rudolphus Stephanus Nagengast, geb. te Wildervank op 1 jan. 1905, overl. te Groningen op
30 april 1959, organist in de St. Willibrorduskerk te Oude Pekela, zoon van Johannes
Nagengast en Anna van der Vlag. Hij trouwde op 19 april 1939 met Anna Amalia Harms.

[202]
Gedenk in uwe gebeden / NICOLAAS J. ERENTS / * 18.1.1893 te Oude Pekela / ^ 10.4.1960 te
Oude Pekela / en / BERENDINA / MARTHA VAN DEN HENDE / * 17.5.1883 te Oude Pekela / ^
17.2.1975 te Oude Pekela
Nicolaas Jozephus Erents, geb. te Oude Pekela op 18 jan. 1893, aldaar overl. op 10 apr.
1960, zoon van Jacob Erents en Catharina Johanna Holman. Hij was gehuwd met Berendina
Martha van den Hende, geb. te Oude Pekela op 17 mei 1883 en aldaar overl. (Molenhof) op
12 febr. 1975.

[203]
Hier rust in vrede van Christus / JOHANNES PETRUS SANDERS / geb. 23 mei 1949 / overl. 30
juli 1969 / ten gevolge van een noodlottig ongeval / geliefde zoon van / A. SANDERS / M.
SANDERS-KOERS / Rust zacht lieve zoon en broer
Johannes Petrus Sanders, geb. op 23 mei 1949, overl. te Oude Pekela op 30 juli 1969, zoon
van Abel Petrus Bernardus Sanders en Harmina Koers.

[204]
Bid voor de ziel / van / JACOBUS G. SCHOLTE / * 4.2.1882 [ ] ^ 30.4.1960 / echtgenoot van /
HERMANNA B. TEUBEN / * 6.2.1885 [ ] ^ 21.4.1965 / R.I.P.
Jakobus Gerardus Scholte, geb. te Westerbroek op 4 febr. 1882, overl. te Groningen op 30
april 1960, zoon van Gerardus Scholte en Henderika Bos. Hij trouwde te Hoogezand op 22
mei 1909 met Harmanna Berendina Teuben, geb. te Hoogezand op 6 febr. 1885, overl. te
Oude Pekela op 21 april 1965, dochter van Berend Teuben en Thecla Joanna Oosterwijk.

[205]
Hier rusten / KORNELIUS WILHELM GROL / * 12.6.1878 te Wedde / ^ 3.7.1964 te Oude
Pekela / ADAUCTA ELIZABETH KOHL / * 30.1.1887 te Stadskanaal ^ 4.1.1990 te Musselkanaal
Cornelis Wilhelm Grol, geb. te Oude Pekela op 12 juni 1878, overl. te Oude Pekela op 3 juli
1964, geschoold arbeider, zoon van Willem Grol en Joanna Jans Rakers (Wedde). Hij
trouwde te Oude Pekela op 16 juni 1910 met Adaucta Elizabeth Kohl, geb. te Stadskanaal

42


(gem. Onstwedde) op 30 jan.1887, overl. te Musselkanaal op 4.1.1990, dochter van
Johannes Antonius Kohl en Adaucta Elizabeth Hokke.

[206]
Uw gebed / wordt gevraagd voor / GERARDUS ERENTS / * 2.5.1893 / ^ 14.7.1965 / gel.
echtgenoot van / ALLERTJE VISSCHER / * 16.2.1891 / ^ 7.3.1969
Gerardus Erents, geb. te Nieuwe Pekela op 2 mei 1893, overl. te Musselkanaal op 14 juli
1965, touwslager, zoon van Christianus Erents en Wilhelmina Johanna Overberg. Hij
trouwde te Winschoten op 3 juni 1920 met Allertje Visscher, geb. te Kalkwijk (gem.
Hoogezand) op 16 febr. 1891, overl. te Musselkanaal op 7 maart 1969, dochter van
Harmannus Visscher en Klaaske van der Meer.

[207]
Hier wachten / de verrijzenis af in Christus / EUPHEMIA MARGARETHA / WINTER-VAN DAM
/ * 18.7.1900 [ ] ^ 5.8.1965 / en / BERNARDUS LAMBERTUS / JOSEPHUS WINTER /
12.12.1899 [ ] ^ 25.4.1979
Bernardus Lambertus Josephus Winter, geb. te Nieuwe Pekela op 12 dec. 1899, overl. te
Stadskanaal op 25 april 1979, zoon van Johannes Hermannus Winter en Catharina Gesina
Suurmeijer. Hij trouwde te Oude Pekela op 12 mei 1923 met Euphemia Margaretha van Dam,
geb. te Emmen op 18 juli 1900, overl. te Winschoten op 5 aug. 1965, dochter van Willem
Hendrikus Albertus van Dam en Johanna Meijer.

[208]
Gedenk in uw gebeden / JOHANNES PETRUS SANDERS / geb. 17 nov. 1897 -- overl. 28 mei
1974 / geliefde echtgenoot van / JOHANNA ABELINA DRENT / geb. 5 febr. 1897 -- overl. 12
mei 1991 / R.I.P.
Johannes Petrus Sanders, geb. te Oude Pekela op 17 nov. 1897 en aldaar overl. op 28 mei
1974, zoon van Harmannus Basilidus Cyrinus Sanders en Helena Wilhelmina Cornelia Sinot.
Hij trouwde te Nieuwe Pekela op 9 aug. 1919 met Johanna Abelina Drent, geb. te Veendam
op 5 febr. 1897, overl. te Oude Pekela op 12 mei 1991, dochter van Abel Pieter Bernardus
Drent en Willemina Lammerts.

[209]
Ter gedachtenis / aan mijn lieve vrouw / onze moeder en oma / HELENA WILHELMINA
CORNELIA / SANDERS / * 25.8.1920 [ ] ^ 8.1.1988 / KONRAD BEIKES / R.I.P.
K. Beikes trouwde op 19 jan. 1949 met Helena Wilhelmina Cornelia Sanders, geb. te Oude
Pekela op 25 aug. 1920, overl. te Oude Pekela op 8 jan. 1988, dochter van Johannes Petrus
Sanders en Johanna Abelina Drent.
[210]
Rustplaats van / FREDERIKA DEEN / * 20.12.1895 [ ] ^ 2.6.1970 / geliefde echtgenote van /
BERNARDUS H. AHLERS / * 9.10.1896 [ ] ^ 10.6.1987 / Rust zacht lieve ouders
Bernardus Henderikus Ahlers, geb. te Oude Pekela op 9 okt. 1896, overl. te Nieuwe Pekela
op 10 juni 1987, zoon van Johannes Hinricus Ahlers en Helena Elizabeth Vroom. Hij trouwde
te Winschoten op 23 juli 1925 met Frederika Deen, geb. te Sappemeer op 20 dec. 1895,
overl. te Winschoten op 2 juni 1970, dochter van Remke Deen en Berendina Hofman.

[211]
In dankbare herinnering aan / JOHANNA NICOLA HELENA DRENT / * 17.8.1903 [ ] ^ 3.9.1987
/ echtgenote van / HERMANNUS CORNELIS EERENS / * 25.12.1901 [ ] ^ 17.11.1993 / R.I.P.
Hermannus Cornelis Eerens, geb. te Oude Pekela op 25 dec. 1901, overl. te Winschoten op

43


17 nov. 1993, zoon van Grieto Eerens en Alida Brigitta Vroom. Hij trouwde te Nieuwe Pekela
op 12 juli 1924 met Johanna Nicola Helena Drent, geb. te Nieuwe Pekela op 17 aug. 1903,
overl. te Winschoten (de Molenhorn) op 3 sept. 1987, dochter van Abel Pieter Bernardus
Drent en Willemina Lammerts.

[212]
In dankbare herinnering aan / ABEL PETRUS BERNARDUS / EERENS / * 21.7.1927 [ ] ^
10.8.1989 / echtgenoot van / SIEGLINDE JOHANNE SüSENS
Abel Petrus Bernardus Eerens, geb. te Oude Pekela op 21 juli 1927 en aldaar overl. op 10
aug. 1989, zoon van Hermannus Cornelis Eerens en Johanna Nicola Helena Drent. Hij
trouwde te Zetel (Dld) op 20 okt. 1962 met Sieglinde Johanne Süsens, geb. te Oldenburg
(Dld) op 7 sept. 1940.

[216]
Hier rust / HERMAN LUKKEN / geb. 26 april 1867 / overl. 29 sept. 1905 / echtgenoot van /
CATHARINA ROOZE / Rust zacht lieve man en vader
Herman Lukken, geb. te Windeweer (gem. Hoogezand), op 26 april 1867, overl. te Oude
Pekela op 29 sept. 1905, arbeider, zoon van Adolf Lukken en Aaltje Steenhuis. Hij trouwde te
Wildervank op 28 mei 1892 met Catharina Rooze, geb. te Wildervank op 4 mei 1866,
dochter van Antoon Rooze en Elisabeth Degenaar.

[217]
Hier rust / ons geliefd zoontje en broertje / JOHNNY / * 18.12.1962 [ ] ^ 15.9.1970 / zoontje van /
H.J. MEIJER / C.R. MEIJER-DRENTH / FREDDY / Rust zacht lieve Johnny
Johannes R. Meijer, overl. (verdronken) te Oude Pekela op 15 sept. 1970.

[218]
Hier rusten / in de vrede van Christus / HINDERTJE HULS / * 21 sept. 1883 te Vlagtwedde / ^ 17
april 1959 te Groningen / en / MARGARETHA CATHARINA / HULS / * 20 april 1877 te
Vlagtwedde / ^ 6 juni 1960 te Groningen
Margaretha Catharina Huls, geb. te Vlagtwedde op 20 april 1877, overl. te Groningen op 6
juni 1960, dochter van Jabob Huls en Anna Nipper.

Hindertje Huls, geb. te Vlagtwedde op 21 sept. 1883, overl. te Groningen op 17 april 1959,
dochter van Jacob Huls en Anna Nipper.

[219]
Hier rusten / in de vrede van Christus / onze lieve ouders / JOHANNES VAN KLAVEREN / *
13.3.1880 [ ] ^ 25.1.1957 / en / HENDERIKA C. VAN DEN HENDE / * 3.4.1876 [ ] ^ 12.11.1966
/ R.I.P.
Johannes van Klaveren, geb. te Leeuwarderadeel op 13 maart 1880, overl. te Oude Pekela op
25 jan. 1957, slager, zoon van Sipke van Klaveren en Catharina Dumoré. Hij trouwde te
Oude Pekela op 8 mei 1909 met Henderika Christina van den Hende, geb. te Oude Pekela op
3 april 1876, overl. te Winschoten op 12 nov. 1966, dochter van de spekslager Roelof van
den Hende en Anna Geerdes.

[220]
In de vrede van Christus / onze lieve man, vader en opa / PETRUS HARMANNUS BOSCHMA / *
16.2.1919 [ ] ^ 7.1.1966
Petrus Harmannus Boschma, geb. te Oude Pekela op 16 febr. 1919 en aldaar overl. op 7 jan
1966, touwslager, smidsbankwerker, zoon van Berend Boschma en Helena Wilhelmina
Cornelia Sanders. Hij trouwde te Oude Pekela op 19 april 1941 met Berendina Gezina van

44


Klaveren, geb. te Oude Pekela op 28 sept. 1918, dochter van Johannes van Klaveren en
Henderika Christina van den Hende.

[221]
ROBERTUS E.F. SANDERS / geb. 19.9.1901 / overl. 17.3.1967
Robertus Everhardus Frederikus Sanders, geb. te Oude Pekela op 19 sept. 1901, overl. te
Groningen op 17 maart 1967, zoon van Johannes Sanders en Margaretha Roberta Thecla
Brian.
Hij trouwde op 4 nov. 1933 met Aaltje Snakenborg, geb. op 12 jan. 1913.

[222]
Hier rust / onze lieve man, vader en opa / JOHANNES S. KLOET / * 9.6.1917 [ ] ^ 30.12.1967 /
geliefde echtgenoot van / BARBERA W. VAN KAMPEN
Johannes Sietze Kloet, geb. te Oude Pekela op 9 juni 1917, aldaar overl. op 30 dec. 1967,
zoon van Johannes Gerardus Kloet en Meike Huisman. Hij trouwde te Voorhout (ZH) op 30
april 1941 met Barbera Wilhelmina van Kampen, geb. te Voorhout op 2 aug. 1918..

[223]
Rustplaats / van / ANNA ALIDA DONTJE / * 27.6.1885 [ ] ^ 16.4.1969 / echtgenote van /
HENDERIKUS JOHANNES / KRAL / * 10.1.1881 [ ] ^ 27.1.1977
Henderikus Johannes Kral, geb. te Oude Pekela op 10 jan. 1881, overleden te Musselkanaal
(Heggerank) op 27 jan. 1977, zoon van Johannes Eduard Kral en Margaretha Lammers. Hij
trouwde te Winschoten op 12 juli 1906 met Anna Alida Dontje, geb. te Winschoten op 27
juni 1885, overl. te Musselkanaal op 16 april 1969, dochter van Carel Hinderikus Dontje en
Elsie Goes.

[224]
[DOLFJE LUKKEN]
Adolf H.G. Lukken, overl. te Oude Pekela op 6 april 1959, oud vijf weken.

N.B. opschrift op graf ontbreekt, in verval.
[225]
Hier rust / ons lief dochtertje / ANNEKE / geb. 6 sept. 1956 / overl. 14 juni 1959 / J.T. BULLE /
A.A. BULLE-ARLING / R.I.P.
Anna M. Bulle, overl. te Groningen op 14 juni 1959.

[226]
God geeft en neemt / geb. [en] overl. 19.3.1960 / dochtertje van / L.J. VAN BAAL / L. VAN
BAAL / -BONDRAGER
[227]
N.B. graf aanwezig, zonder opschrift.
[228]
God geeft en neemt / geb. [en] overl. 16.6.1962 / zoontje van L.J. VAN BAAL / L. VAN BAAL /
-BONDRAGER
[229]
Hier rust / ons lief zoontje / en broertje / PAUL / * 5.3.1978 [ ] ^ 26.4.1978 / J.P. FREERKS /
C.E.M. FREERKS-BEEKMAN
[231]
Hier rust / onze lieve vrouw en moeder / ALIDA ELISABETHA / MULDER / * 6.6.1908 [ ] ^
11.7.1956 / echtgen. van / H.A. SINOT
Alida E. Mulder, geb. te Winschoten op 6 juni 1908, overl. te Groningen (Acad. ziekenhuis)

45


op 11 juli 1956 (zie ook 232).

[232]
Hier rust / onze lieve man, vader en opa / HARMANNUS ALBERTUS / SINOT / * 9.8.1900 [ ] ^
19.7.1976 / echtgen. van / GEERTRUIDA MIDDEL / eerder van A.E. MULDER
Harmannus Albertus Sinot, geb. te Oude Pekela op 9 aug. 1900, overl. aldaar op 19 juli 1976,
zoon van Johannes Petrus Sinot en Johanna Geertruida Borghuis. Hij trouwde (1) met Alida
Elisabetha Mulder, geb. te Winschoten op 6 juni 1908, overl. te Groningen (Acad.
Ziekenhuis) op 11 juli 1956 (zie231). Hij trouwde (2) met Geertruida Middel.

[233]
Gedenk in uwe gebeden / GERHARDUS VROOM / * 8.5.1883 [ ] ^ 23.6.1960 / en /
HARMANNA E.J. AHLERS / * 25.6.1901 [ ] ^ 8.10.1975
Gerhardus Vroom, geb. te Veendam op 8 mei 1883, overl. te Oude Pekela op 23 juni 1960.
Hij trouwde te Nieuwe Pekela op 3 febr. 1921 met Harmanna Elizabeth Johanna Ahlers, geb.
te Nieuwe Pekela op 25 juni 1901, overl. te Winschoten (ziekenhuis) op 8 okt. 1975, dochter
van Johannes Hinricus Ahlers en Helena Elizabeth Vroom.

[234]
Laat de kleinen tot mij komen / * JAN 23 Januari 41 / ^ [JAN] 30 [Januari] [41] / * LEO 1 October
47 / ^ [LEO] 21 December 49 / J. HECK / M. HECK-SAVENIJE
Johannes J. Heck, overl. te Oude Pekela op 30 jan. 1941.
Godelevius B.M. Heck, overl. te Groningen op 21 dec. 1949.

[235]
Hier rust onze / kleine lieveling / BENNIE / * 2 juli 1949 / ^ 26 oct. 1949 / C.J. AHLERS / en / J.
WINTER
[236]
In dankbare herinnering aan / GREETJE KRAL-BEKKERING / * 23.8.1925 [ ] ^ 13.6.1966 / en /
HENNY KRAL / * 10.2.1921 [ ] ^ 2.7.1989 / In Pace Christi
Henderikus Johannes Kral, geb. te Nieuwe Pekela op 10 febr. 1921, overl. te Winschoten op
2 juli 1989, kleermaker, zoon van Henderikus Johannes Kral en Anna Alida Dontje. Hij
trouwde (1) te Veendam op 2 juni 1947 met Margarita Jantje Bekkering, geb. te Veendam op
23 aug. 1925, overl. te Nieuwe Pekela op 13 juni 1966. Hij trouwde (2) te Heerlen op 18 juli
1967 met Emma Maria Agnes Ursula Leufkens, geb. te Voerendaal op 18 juli 1925.

[237]
Rustplaats / van / GERHARDUS JOHANNES JOSEPHUS / SUTMAN / * 18 maart 1876 [ ] ^ 1
aug. 1954 / gel. echtgenoot van / MARGARETHA G.M. FEDDEMA / eerder van A.H. EIKENS /
R.I.P.
Gerhardus Johannes Josephus Sutman, geb. te Nieuwe Pekela op 18 maart 1876, overl. te
Oude Pekela op 1 aug. 1954. Hij trouwde te Eenrum op 8 jan. 1912 met Margaretha
Geertruida Feddema, geb. te Eenrum op 15 juli 1882, overl. te Winschoten op 19 dec. 1960,
dochter van Harmannus Feddema en Siena Geerts (zie 238).

[238]
Rustplaats / van / MARGARETHA GEERTRUIDA / FEDDEMA / * 16 juli 1882 [ ] ^ 19 dec.
1960 / wed. van / GERHARDUS JOHANNES / JOSEPHUS SUTMAN / R.I.P.
Margaretha Geertruida Feddema, overl. te Winschoten op 19 dec. 1960.

46


[239]
Rustplaats / van / GESINA CATHARINA / MARIA SUTMAN / * 3 jan. 1913 [ ] ^ 22 mei 1977 /
R.I.P.
Gesina Catharina Maria Sutman, geb. te Oude Pekela op 3 jan. 1913, overl. te Assen,
ongehuwd, dochter van Gerhardus Johannes Josephus Sutman en Margaretha Geertruida
Feddema.

[241]
Hier rust / onze lieve zoon en broer / RUDOLPHUS S.G. NAGENGAST / * 6.4.1946 [ ] ^
26.6.1971 / R.S. NAGENGAST / A.A. NAGENGAST-HARMS / R.I.P.
Rudolphus Stephanus Gerardus Nagengast, overl. te Oldenburg (Dld) (ziekenhuis) op 26 juni
1971.

[242]
Rustplaats van / ELISABETH C. GEERTS / * 19.1.1900 [ ] ^ 3.12.1971 / geliefde echtgenote van /
HENDERIKUS J. MEIJER / * 7.9.1899 [ ] ^ 11.2.1977 / R.I.P.
Henderikus Josephus Meijer, geb. te Oude Pekela op 7 sept. 1899, overl. te Emmen
(bejaardenhuis Bargeres) op 11 febr. 1977, zoon van Josephus Joannes Meijer en Maria
Joanna Uters.
Hij trouwde te Onstwedde op 1 mei 1928 met Elisabeth Catharina Geerts, geb. te Wildervank
(gem. Stadskanaal) op 19 jan 1900, overl. te Winschoten op 3 dec. 1971, dochter van
Gerhardus Geerts en Martha Ebelina Schoenmaker.

[243]
Hier rust / onze lieve broer zwager en oom / ADRIANUS HENDERIKUS / SCHOLTE / *
10.11.1917 [ ] ^ 27.10.1972 / Rust zacht
Adrianus Henderikus Scholte, overl. te Winschoten op 27 okt. 1972, postbesteller te Oude
Pekela, zoon van Jacobus Gerardus Scholte en Hermanna Berendina Teuben. Ongehuwd.

[244]
Gedenk in uw gebeden / NICOLAAS JOSEPHUS ERENTS / * 18.5.1892 [ ] ^ 18.12.1972 /
geliefde echtgenoot van / ELISABETH JOHANNA DRENT / * 17.11.1892 [ ] ^ 20.4.1974
Nicolaas Josephus Erents, geb. te Nieuwe Pekela op 18 mei 1892, overl. te Oude Pekela op
18 dec. 1972, zoon van Christianus Erents en Geertruida Wilhelmina Johanna Overberg. Hij
trouwde te Nieuwe Pekela op 13 mei 1916 met Elizabeth Johanna Drent, geb. te Veendam op
17 nov. 1892, overl. te Winschoten op 20 april 1974, dochter van Abel Pieter Bernardus
Drent en Willemina Lammerts.

[245]
Hij is geen God van doden / maar van levenden / GERHARDUS JACOBUS SCHOLTE / *
4.7.1914 [ ] ^ 3.11.1974
Gerhardus Jakobus Scholte, geb. te Oude Pekela op 4 juli 1914, overl. te Winschoten op 3
nov. 1974, slager, zoon van Jakobus Gerardus Scholte en Harmanna Berendina Teuben. Hij
trouwde te Oude Pekela op 30 april 1943 met Anna van Klaveren, geb. te Oude Pekela op 27
sept. 1914, dochter van de slager Johannes van Klaveren en Henderika Christina van den
Hende.

[246]
Rustplaats / van / HELENA JANTINA KLASEN / * 14.5.1896 [ ] ^ 27.4.1977 / geliefde
echtgenote van / JOHANNES RUDOLPHUS MEIJER / * 28.9.1896 [ ] ^ 12.8.1978
47


Johannes Rudolphus Meijer, geb. te Oude Pekela op 28 sept. 1896 en aldaar overl. op 12
aug. 1978, zoon van Jozephus Joannes Meijer en Maria Johanna Uters. Hij was gehuwd met
Helena Jantina Klasen, geb. te Oude Pekela en aldaar overl. op 27 april 1977, dochter van
Adam Christoforus Klasen en Jantina Pot.

[247]
Ter gedachtenis aan / mijn lieve man / en onze lieve vader / ARNOLDUS FERDINANDUS /
HENDRIKUS LUKKEN / * 1.12.1927 [ ] ^ 20.2.1981
Arnoldus Ferdinandus Hendrikus Lukken, overl. te Oude Pekela op 20 febr. 1981, 53 jaar,
zoon van Adolfus Henderikus Lukken en Margaretha Gebina Grol. Hij was gehuwd met
Johanna A. Scholte.

[248]
Rustplaats van / mijn lieve vrouw, / onze lieve moeder en oma / ELIZABETH HELENA / EERENS
/ * 31.10.1905 [ ] ^ 29.1.1979 / en onze lieve vader en opa / JOHANNES HARMANNUS /
JOZEPHUS WINTER / * 14.12.1905 [ ] ^ 1.3.1985 / R.I.P.
Johannes Harmannus Jozephus Winter, geb. op 14 dec. 1905, overl. te Oude Pekela op 1
maart 1985, [verm. zoon van Johannes Hermannus Winter en Catharina Gesina Suurmeijer].
Hij was gehuwd met Elizabeth Helena Eerens, geb. te Oude Pekela op 31 okt. 1905, overl. te
Winschoten (ziekenhuis) op 29 jan. 1979, dochter van Grieto Eerens en Alida Brigitha
Vroom.

[249]
Hier rusten / onze lieve ouders / PETRUS JOHANNES / SINOT / * 24.6.1899 [ ] ^ 18.2.1976 / en
/ GEBINA ELISABETH / MARIA WINTER / * 13.12.1902 [ ] ^ 10.1.1982 / R.I.P.
Petrus Johannes Sinot, geb. te Oude Pekela op 24 juni 1899, overl. aldaar op 18 febr. 1976,
zoon van Johannes Petrus Sinot en Johanna Geertruida Borghuis. Hij was gehuwd met
Gebina Elisabeth Maria Winter, geb. te Nieuwe Pekela op 13 dec. 1902, dochter van
Johannes Hermannus Winter en Catharina Gesina Suurmeijer.

[250]
Gedenk in uw gebeden / JOHANNA MARIA / CATHARINA VISKER / * 19.11.1892 [ ] ^
22.12.1974 / echtgenote van / JOHANNES DOROTHEUS / BRINKHUIZEN / * 5.12.1895 [ ] ^
8.5.1984 / R.I.P.
Johannes Dorotheus Brinkhuizen, geb. te Garmerwolde (gem. Ten Boer) op 5 dec. 1895,
overl. te Winschoten op 8 mei 1984, kwekerskecht, zoon van Christiaan Willem Brinkhuizen
en Klaassina Hofman. Hij trouwde te Hoogezand op 20 april 1938 met Johanna Maria
Catharina Visker, geb. te Hoogezand op 19 nov. 1892, overl. te Oude Pekela op 22 dec.
1974.

[251]
GEERTRUIDA H.M. / BRINKHUIZEN / 1893 - 1990
Geertruida H.M. Brinkhuizen, overl. te Veendam op 8 april 1990, dochter van Christiaan
Willem Brinkhuizen en Klaassina Hofman.

[252]
MARGARETHA / H. BRINKHUIZEN / * 13.9.1899 / ^ 20.10.1971
Margaretha Hendrina Brinkhuizen, geb. te Waterhuizen (Noorddijk) op 13 sept. 1899, overl.
te Oude Pekela op 19 okt. 1971, huishoudster, ongehuwd, dochter van Christiaan Willem
Brinkhuizen en Klaassina Hofman.

48


[301]
In dankbare herinnering aan / mijn lieve man en onze zorgzame vader / HYACINTHUS H.F.
BONDRAGER / * 5.2.1921 [ ] ^ 28.12.1988 / MARIA A.J. GROL
Hyacinthus Hinricus Franciscus Bondrager, geb. te Oude Pekela op 5 febr. 1921 en aldaar
overl. op 28 dec. 1988, metaalbewerker metaaldoekweverij, zoon van Johannes Harmannus
Bondrager en Johanna Margaretha Twickler. Hij trouwde te Oude Pekela op 20 febr. 1943
met Maria Adaucta Johanna Grol, geb. te Oude Pekela op 26 aug. 1914.

[302]
Rustplaats / van / mijn lieve man / onze lieve vader en opa / SIPKE VAN KLAVEREN / *
20.8.1916 [ ] ^ 17.12.1993 / R.I.P.
Sipke van Klaveren, geb. te Oude Pekela op 20 aug. 1916, aldaar overl. op 17 dec. 1993,
zoon van Johannes van Klaveren en Henderika Christina van den Hende. Hij trouwde op 20
aug. 1951 met H.C. Scholte, dochter van Jakobus Gerardus Scholte en Harmanna Berendina
Teuben.

[303]
Hier rust / mijn man en onze vader / JACOB N. ERENTS / * 25.4.1920 [ ] ^ 6.10.1994
Jacob Nicolaas Erents, geb. te Oude Pekela op 25 april 1920, aldaar overl. op 6 okt. 1994,
zoon van Nicolaas Jozephus Erents en Berendina Martha van den Hende. Hij was gehuwd
met Martha H.C. Fickert, geb op 19 jan. 1923 te Nieuwe Pekela.

[304]
In dankbare herinnering / aan mijn lieve man / onze zorgzame vader en opa / GERHARDUS
BERNARDUS KRAL / * 25.5.1926 [ ] ^ 2.4.1984 / echtgenoot van / MARGARETHA SPRIK
Gerhardus Bernardus Kral, overl. te Nieuwe Pekela op 2 april 1984, adjudant van de
Koninklijke Landmacht, zoon van Henderikus Johannes Kral en Anna Alida Dontje.

[305]
Rustplaats van mijn lieve man / onze zorgzame vader en opa / HARMANNUS B.C. EERENS / *
25.6.1923 [ ] ^ 4.11.1984 / HELENA M.T. BONDRAGER / R.I.P.
Harmannus Basilidus Cyrenus Eerens, geb. te Oude Pekela op 25 juni 1923, overl. op 4 nov.
1984, zoon van Nicolaas Josephus Eerens en Johanna Margaretha Sanders. Hij trouwde op
11 okt. 1947 met Helena M.T. Bondrager, dochter van Johannes Hermannus Bondrager en
Johanna Margaretha Twickler.

[306]
Hier rust / onze lieve pleegmoeder / en oma / HENDERIKA ANNA / CHRISTINA CATHARINA /
LEMOIN / * 17.4.1903 [ ] ^ 3.12.1987 / weduwe van / FREDERIK R.J. SANDERS
Henrica Anna Christina Catharina Lemoin, geb. te Nieuwe Pekela op 17 april 1903, overl. te
Winschoten (de Molenhorn) op 3 dec. 1987, dochter van Georgius Petrus Franciscus
Lemoin en Alida Anna Tebben. Zij trouwde te Nieuwe Pekela op 30 mei 1928 met Fredericus
Robertus Johannes Sanders, geb. te Oude Pekela op 17 jan. 1899, overl. te Groningen op 4
juni 1934, zoon van Johannes Sanders en Margaretha Roberta Tekla Brian (zie ook 040).

[307]
Hier rust / mijn lieve man / onze vader en opa / RUDOLPHUS VAN KLAVEREN / * 1.8.1912 [ ] ^
3.4.1992 / R.I.P.
Rudolphus van Klaveren, geb. te Oude Pekela op 1 aug. 1912, overl. te Winschoten op 3
april 1992, zoon van Johannes van Klaveren en Henderika Christina van den Hende. Hij

49


trouwde op 3 (8) juni 1942 met A.G.C. Sinot.

[308]
Rustplaats / van / mijn lieve man / en onze lieve pappa / CORNELIUS JOHANNES /
HARMANNUS SINOT / * 19.8.1942 [ ] ^ 30.6.1988 / H.C. SINOT-LOWES / MARCEL / EDDY
/ CORINA
Cornelius Johannes Harmannus Sinot, overl. te Alteveer op 30 juni 1988, zoon van
Harmannus Albertus Sinot en Alida Elisabetha Mulder.

[309]
Hier rusten / onze lieve man, vader en opa / JOHANNES PETRUS SINOT / * 24.8.1901 [ ] ^
16.4.1977 / en onze lieve moeder en oma / MARGARETHA ELIZABETH / ERENTS / * 22.2.1904
[ ] ^ 6.9.1992 / R.I.P.
Johannes Petrus Sinot, geb. te Oude Pekela op 24 aug. 1901, overl. te Winschoten op 16
april 1977, zoon van Johannes Petrus Sinot en Johanna Geertruida Borghuis. Hij trouwde te
Nieuwe Pekela op 28 mei 1932 met Margaretha Elizabeth Erents, geb. te Nieuwe Pekela op
22 febr. 1904, overl. te Oude Pekela op 6 sept. 1992, dochter van Christianus Erents en
Geertruida Wilhelmina Johanna Overberg.

[310]
Rustplaats / van / mijn lieve vrouw / onze moeder en oma / HELENA HARMANNA BLEEKER / *
24.1.1906 [ ] ^ 2.3.1984 / HENDERIKUS JOHANNES / HOLTMAN / R.I.P.
Henderikus Johannes Holtman, geb. te Oude Pekela op 5 sept. 1909, overl. in Spanje op 22
mei 1996, zoon van Henderikus Holtman en Helena Huberta Johanna Susanna Grol. Hij
trouwde te Oude Pekela op 6 juni 1936 met Helena Harmanna Bleeker, geb. te Onstwedde op
24 jan. 1906, overl. te Winschoten op 2 maart 1984, dochter van Johannes Christoffel
Bleeker en Christina Helena Langes.

[311]
Rustplaats / van / mijn lieve vrouw / onze moeder en oma / ELSA TEEKENS / -ECHTELER / *
30.1.1920 [ ] ^ 20.7.1988 / en onze lieve vader en opa / HARM TEEKENS / * 7.1.1923 [ ] ^
17.10.1988 / Rust zacht lieve ouders
Harm Teekens, geb. te Winschoten op 7 jan. 1923, overl. te Oude Pekela op 17 okt. 1988.
Hij trouwde te Wangen im Allgäu (Dld) op 8 maart 1946 met Elsa Echteler, geb. in Wangen
im Allgäu op 30 jan. 1920, overl. te Oude Pekela op 20 juli 1988, dochter van Franz Echteler
en Karoline Riesz.

[312]
Rustplaats / van / ABEL P.H. SINOT / * 4.3.1911 / ^ 5.4.1973 / gel. echtgenoot van / ALIDA B.
EERENTS / R.I.P.
Abel P.H. Sinot, zoon van Johannes Petrus Sinot en Johanna Geertruida Borghuis. Hij was
gehuwd met Alida Brigitha Eerens, wed. van Christiaan Hendrik Spijk (zie 183), geb. te Oude
Pekela op 14 oct. 1921, dochter van Nicolaas Josephus Eerens en Johanna Margaretha
Sanders.

[313]
Hier rust / HARMANNUS GERHARDUS / MEIJER / * 24.11.1901 [ ] ^ 6.6.1972 / geliefde
echtgenoot van / MARIA HELENA SINOT / * 20.2.1908 [ ] ^ 11.9.1985
Harmannus Gerhardus Meijer, geb. te Nieuwe Pekela op 24 nov. 1901, overl. te Winschoten
op 6 juni 1972, zoon van Gerhardus Johannes Meijer en Helena Harmanna Bleeker. Hij
trouwde te Oude Pekela op 8 juni 1929 met Maria Helena Sinot, geb. te Oude Pekela op 20

50


febr. 1908, overl. te Winschoten op 11 sept. 1985, dochter van Johannes Petrus Sinot en
Johanna Geertruida Borghuis.
[314a] N.B. grafplaat aanwezig, behoort bij 314b.
[314b] Ter gedachtenis / aan / mijn lieve man, onze vader en opa / JOHANNES ENGELBERTUS /
FREERKS / * 13.1.1910 [ ] ^ 10.10.1985 / echtgenoot van / HELENA W.C. SINOT / R.I.P.
Johannes Engelbertus Freerks, geb. te Oude Pekela op 13 jan. 1910, overl. te Winschoten op
10 okt. 1985, expeditiechef, zoon van Albert Freerks en Tecla Anna Maria Kral. Hij trouwde
te Oude Pekela op 20 mei 1933 met Helena Wilhelmina Cornelia Sinot, geb. te Oude Pekela
op 25 jan. 1910, dochter van Johannes Petrus Sinot en Johanna Geertruida Borghuis.
[315] Hier rust / onze lieve man en vader / JACOB KUIL / * 29 okt. 1921 [ ] ^ 20 jan. 1974 / echtgenoot
van / GEERTRUIDA JOHANNA / MEIJER
Jacob Kuil, geb. te Oude Pekela op 29 okt. 1921, overl. te Oude Pekela op 20 jan. 1974,
monteur trailerbouw Zwalve te Oude Pekela, zoon van Derk Kuil en Geertje Schaap. Hij
trouwde te Oude Pekela op 14 juli 1947 met Geertruida Johanna Meijer, geb. te Oude Pekela
op 20 jan. 1924, dochter van Harmannus Johannes Meijer en Margaretha Alida Catharina
Hegeman.
[321] Ter gedachtenis / aan / mijn lieve man / onze zorgzame vader / en opa / SIMON PETRUS / DE
LANGE / * 26.4.1903 [ ] ^ 11.5.1986 / echtgenoot van / JOHANNA MARIA / JANSEN
N.B. urnenkelder
Simon Petrus de Lange, geb. te Veendam op 26 apr. 1903, overl. te Oude Pekela op 11 mei
1986, landbouwer, zoon van Kornelis Bernardus de Lange en Agatha Joosten.
Hij trouwde te Kloosterburen op 30 maart 1937 met Johanna Maria de Lange (322).
[322] Ter gedachtenis / aan / onze zorgzame moeder / en oma / JOHANNA MARIA / DE LANGEJANSEN
/ * 15.12.1904 [ ] ^ 22.3.1994 / echtgenote van / SIMON PETRUS / DE LANGE
N.B. urnenkelder.
Johanna Maria Jansen, geb. te Kloosterburen op 15 dec. 1904, overl. te Winschoten
(ziekenhuis) op 22 maart 1994. Zij was gehuwd met Simon Petrus de Lange (321).
[323] HENDRIK / DAANJE / * 14.2.1936 / ^ 30.9.1989
N.B. urnenkelder
Hendrik Daanje, geb. te Winschoten op 14 febr. 1936, overl. te Oude Pekela op 30 sept.
1989, kartonnagebewerker, zoon van Fielippus Daanje en Anna Achterhof. Hij trouwde te
Oude Pekela op 19 febr. 1955 met Jantje Anna Freuling.
[324] JOHANNES / WILHELMUS / GERHARDUS / LUBBERMAN / * 4.6.1908 [ ] ^ 8.4.1994
N.B. urnenkelder

51


Johannes Wilhelmus Gerhardus Lubberman, overl. te Oude Pekela op 8 april 1994,
landbouwer aldaar, zoon van Johannes Henderikus Lubberman en Anna Wilhelmina Bos.

[325]
Ter gedachtenis / aan / onze lieve man, / vader en opa / GERHARDUS ARNOLDUS /
HARMANNUS LUKKEN / * 24.9.1926 [ ] ^ 9.12.1995
N.B. urnenkelder; aangelegd in 1996.
Gerhardus Arnoldus Harmannus Lukken, geb. te Oude Pekela op 24 sept. 1926, overl. te
Groningen [acad. ziekenhuis] op 9 dec. 1995, zoon van Adolf Henderikus Lukken en
Margretha Gebina Grol. Hij was gehuwd met Lies Klein.

[331]
RUDOLPHUS BERNARDUS JOSEPHUS UITERS / * 12.4.1895 [ ] ^ 17.2.1974 /
BERNARDUS GERHARDUS UITERS / * 29.12.1899 [ ] ^ 22.11.1979 / R.I.P.
Rudolphus Bernardus Josephus Uters, geb. te Oude Pekela op 12 april 1895, aldaar overl. op
17 febr. 1974, zoon van Ludolphus Joannes Uters en Lena Kool.

Bernardus Gerhardus Uters, geb. te Oude Pekela op 29 dec. 1899, aldaar overl. op 22 nov.
1979; zoon van Ludolphus Joannes Uters en Lena Kool.

[332]
HENRICUS HERMANNUS / BOERLAND / * 17 juni 1896 / ^ 27 oct. 1961 / MARIA
WILHELMINA / FRANCISCA BLUEMERS / * 8 sept. 1907 / ^ 31 aug. 1992 / R.I.P.
Henricus Hermannus Boerland, geb. te Nieuwe Pekela op 17 juni 1896, overl. te Oude Pekela
op 27 okt. 1961, zoon van Pieter Boerland en Margaretha Afina Staal. Hij trouwde te Nieuwe
Pekela op 2 mei 1944 met Maria Wilhelmina Francisca Bluemers, geb. te Groenlo op 8 sept.
1907, overl. te Veendam op 30 aug. 1992, onderwijzeres, dochter van Hermanus Bernardus
Bluemers en Johanna Gerharda Brincke.

[333]
N.B. grafplaat aanwezig, behoort bij 334.
[334]
GERHARDUS D.G. DRENTH / * 2.1.1906 [ ] ^ 25.1.1983 / echtgenoot van / M.H. DRENTH
Gerhardus Domincus Gregorius Drenth, geb. te Oude Pekela op 2 jan. 1906, overl. te
Stadskanaal op 25 jan. 1983, oud-directeur van Metaaldoekweverij Gebr. Drenth B.V. te
Oude Pekela, kerkmeester van de St. Willibrordusparochie, zoon van Bernardus Frederikus
Drenth en Margaretha Catharina Maria Flinker. Hij trouwde te Veendam op 30 aug. 1932 met
Maria Helena Drenth, geb. te Veendam op 6 mei 1910.

[335]
JOHANNA A.T.M. DRENTH / * 15.7.1916 [ ] ^ 19.10.1989 / In Pace Christi
Johanna Afina Thecla Maria Drenth, geb. te Oude Pekela op 15 juli 1916, overl. te
Winterswijk op 19 okt. 1989, lerares, ongehuwd, dochter van Bernardus Frederikus Drenth
en Margaretha Catharina Maria Flinker.

[336]
In Pace Christi / BERNARDUS FREDERIKUS DRENTH / * 21.9.1874 [ ] 12.11.1951 /
MARGARETHA CATHARINA MARIA FLINKER / * 13.11.1876 [ ] 14.6.1952
Bernardus Frederikus Drenth, geb. te Oude Pekela op 21 sept. 1874, aldaar overl. op 12 nov.
1951, fabrikant, mede-oprichter en directeur van de strokartonfabriek 'De Kroon' te Oude
Pekela. Hij trouwde te Nieuwe Pekela op 8 juni 1903 met Margaretha Catharina Maria

52


Flinker, geb. te Nieuwe Pekela op 13 nov. 1876, overl. te Winschoten (ziekenhuis) op 14 juni
1952, dochter van Gerhardus Dominicus Gregorius Flinker en Gesina Adeleida Nicola
Kloppenborg.
[337] MARIA H.G. DRENTH-DRENTH / * 22.5.1925 [ ] ^ 1.8.1974 / In Pace Christi
Maria Hermana Gebiena Drenth, geb. te Bellingwolde op 22 mei 1925, overl. te Winschoten
op 1 aug. 1974, dochter van Johannes Bernardus Drenth en Grietje Ydema. Zij trouwde te
Bakel op 11 okt. 1949 met Bernardus Frederikus Drenth, geb. te Oude Pekela op 31 mei
1920.
[338] Hier rusten / THEO LINDEMANN / * 10.4.1904 [ ] ^ 31.12.1964 / en / RIE VERMEULEN / *
21.2.1909 [ ] ^ 28.7.1992
Theodoor Jacobus Lindemann, geb. te Groningen op 10 apr. 1904, overl. te Winschoten op
31 dec. 1964, bureauchef strokartonfabriek, zoon van Wilhelm Lindemann en Catharina
Maria Dopheide. Hij trouwde te Slochteren op 26 jan. 1933 met Maria Johanna Vermeulen,
geb. te Velp (gem. Rheden) op 21 febr. 1909, overl. te Enschede op 28.7.1992.
[339] HUBERTUS KLAAS ADAM / KLASEN / * 26.2.1889 / ^ 17.4.1965 / MARIA HELENA
KLASEN-/ MEIJER / * 15.1.1891 / ^ 5.6.1969
Hubertus Klaas Adam Klasen, geb. te Oude Pekela op 26 febr. 1889, overl. te Winschoten
(ziekenhuis) op 17 april 1965, oprichter en exploitant van de radiocentrale te Oude Pekela,
scheepsbevrachter, zoon van Adam Christoforus Klasen en Jantina Pot. Hij was gehuwd met
Maria Helena Meijer, geb. te Oude Pekela op 15 jan. 1891, overl. te Veendam (St.
Franciscus) op 5 juni 1969, dochter van Josephus Johannes Meijer en Maria Joanna Uters.
[340] Gedenk in uw gebeden / ANNA M. ARLING-/ SUTMAN / * 13.1.1901 [ ] ^ 30.8.1966 / JOHAN
H. ARLING / * 5.8.1898 [ ] ^ 21.1.1974 / R.I.P.
Johan Heinrich Arling, geb. te Emmen op 5 aug. 1898 en aldaar overl. op 21 jan. 1974,
landbouwer, zoon van Johann Heinrich Arling en Anna Adelheid Dulle. Hij trouwde (1) te
Nieuwe Pekela op 15 juli 1930 met Anna Margaretha Sutman, geb. te Nieuwe Pekela op 13
jan. 1901, overl. te Emmen op 31 aug. 1966, dochter van Gerhardus Johannes Wijnandus
Bernardus Sutman en Catharina Maria Sinnige. Hij trouwde (2) op 16 mei 1967 met Johanna
Maria Geukers, geb. op 3 april 1907.
[341a] ANNA HELENA / EIKENS / * 16.1.1896 [ ] ^ 14.11.1990 / R.I.P.
[341b] JOHANNES / LUDOLPHUS UITERS / * 14.1.1892 [ ] ^ 17.11.1975 / R.I.P.
Johannes Ludolphus Uiters, geb. te Oude Pekela op 14 jan. 1892, overl. te Winschoten op 17
nov. 1975, zoon van Ludolf Uiters en Lena Kool. Hij trouwde te Odoorn op 17 febr. 1925
met Anna Helena Eikens, geb. te Onstwedde op 16 jan. 1896, overl. te Winschoten op 14
nov. 1990, dochter van Hindrik Eikens en Maria Catharina Hoezen.
[342a] MARIA ELISABETH / GELING / geb. Sappemeer 14 juni 1898 / overleden 12 juni 1977 /
echtgenote van / G.R.B. WORTELBOER / Rust in vrede
[342b] GERHARDUS RUDOLPHUS / BERNARDUS WORTELBOER / geb. Oude Pekela 15 nov. 1897

53


/ overl. Ter Apel 13 maart 1987 / weduwnaar van / M.E. GELING / Rust in vrede
Gerhardus Rudolphus Bernardus Wortelboer, geb. te Oude Pekela op 15 nov. 1897, overl. te
Ter Apel (prof. Tuntlerhuis) op 13 maart 1987, landbouwer te Oude Pekela, zoon van
Rudolphus Bernardus Wortelboer en Geziena Henderika Sutman. Hij trouwde te Sappemeer
op 29 april 1924 met Maria Elisabeth Geling, geb. te Sappemeer op 14 juni 1898, overl. Te
Winschoten (Molenhorn) op 12 juni 1977, dochter van Henderikus Wolbertus Geling en
Johanna Keizer.
[343a] Hier rust / onze lieve man en vader / THEODORUS H. EERENS / * 28.11.1903 [ ] ^ 2.3.1970
[343b] Hier rust / onze lieve moeder en oma / KATHARINA JOHANNA / VAN DEN HENDE / *
28.10.1901 [ ] ^ 12.12.1977
Theodorus Hinderikus Eerens, geb. te Oude Pekela op 28 nov. 1903, overl. te Tiel op 2
maart 1970, zoon van Grieto Eerens en Alida Brigitta Vroom. Hij was gehuwd met Katharina
Johanna van den Hende, geb. te Oude Pekela op 28 okt. 1901, overl. te Tiel op 12 dec. 1977,
dochter van Bernardus Johannes van den Hende en Maria Elizabeth Groen. Katharina
Johanna van den Hende was eerder gehuwd met Ludwig Sievers (zie 151).
[344] JOHANNES HENDERIKUS / LUBBERMAN / * 24.6.1873 [ ] ^ 24.1.1966 /
WILHELMINA / LUBBERMAN-BOS / * 29.1.1880 [ ] ^ 18.3.1968
ANNA
Johannes Henderikus Lubberman, geb. te Veendam (Zuidwending) op 24 juni 1873, overl. te
Veendam (Huize St. Franciscus) op 24 jan. 1966, landbouwer, zoon van Frans Lubberman
en Elina Gesina Drenth. Hij trouwde te Bedum op 27 mei 1903 met Anna Wilmina Bos, geb.
te Noordwolde (Bedum) op 29 jan. 1880, overl. te Veendam op 18 maart 1968, dochter van
Wilhelmus Bos en Katriena Gerardus Leber.
[345] Leid mij, heer, naar de poort / van uw hemels paradijs / HENDERIKUS / JOHANNES KOHL / *
1.9.1884 [ ] ^ 1.8.1972 / en / ANNA GEERTRUIDA HEMPEN / * 21.2.1890 [ ] ^ 10.10.1982
Hinderikus Johannes Kohl, geb. te Stadskanaal (gem. Onstwedde) op 2 sept. 1884, overl. te
Musselkanaal op 1 aug. 1972, zoon van Jan Anthonie Clemens Kohl en Adaucta Elisabeth
Hokke. Hij trouwde te Onstwedde op 2 mei 1931 met Anna Geertruida Hempen, geb. te
Onstwedde op 21 febr. 1890, overl. te Musselkanaal (bejaardentehuis >Rulea=) op 10 okt.
1982, dochter van Wilhelm Hempen en Maria Gesina Zomer.
[346] Ter gedachtenis aan / onze lieve man, vader en opa / GERARDUS ALBERTUS KOENEMAN / *
14.4.1903 [ ] ^ 11.2.1970 / en onze lieve moeder en oma / ELIZABETH ALIDA ANNA
BODEWES / * 7.3.1904 [ ] ^ 4.4.1975 / R.I.P.
Gerardus Albertus Koeneman, geb. te Slochteren op 14 april 1903, overl. te Oude Pekela op
11 febr. 1970, caféhouder en kruidenier te Oude Pekela. Hij trouwde te Slochteren op 13 mei
1924 Elizabeth Alida Anna Bodewes, geb. te Slochteren op 7 maart 1904, overl. te
Stadskanaal op 4 apr. 1975, dochter van Johannes Matheus Bodewes en Margaretha Johanna
Nagengast.
[347] Rustplaats / van / JOHANNA MARGARETHA / C. HOLMAN / * 24.3.1896 [ ] 16.8.1990 /
R.I.P.

54


Johanna Margaretha Cecilia Holman, geb. te Oude Pekela op 24 maart 1896, aldaar overl. op
16 aug. 1990, naaister, ongehuwd, dochter van Benedictus Johannes Petrus Holman en Anna
Meijer.
[348] Ter gedachtenis aan / onze lieve dochter, / zuster en tante / ELIZABETH ANNA MARIA /
KOENEMAN / * 1.11.1936 [ ] ^ 1.4.1970 / R.I.P.
Elizabeth Anna Maria Koeneman, overl. te Groningen op 1 april 1970, ongehuwd, dochter
van Gerardus Albertus Koeneman en Elizabeth Alida Anna Bodewes.
[349a] HELENA ELISABETH / WILHELMINA DRENT / * 27.3.1891 [ ] ^ 4.5.1975
[349b] WILHELMUS HARMANNUS / SANDERS / * 13.11.1892 [ ] ^ 12.9.1977
Wilhelmus Harmannus Sanders, geb. te Oude Pekela op 13 nov. 1892 en aldaar overleden op
12 sept. 1977, zoon van Harmannus Basilidus Cyrenus Sanders en Helena Wilhelmina
Cornelia Sinot. Hij trouwde te Nieuwe Pekela op 5 april 1913 met Helena Elisabeth
Wilhelmina Drenth, geb. te Veendam op 27 maart 1891, overl. te Winschoten op 4 mei 1975,
dochter van Abel Pieters Bernardus Drent en Willemina Lammerts.
[350] Geloof, Liefde, Hoop / ALBERT JOHANN SCHULTE / * 5.2.1920 [ ] ^ 30.3.1995
Albert Johann Schulte, geb. te Oude Pekela op 5 febr. 1920, aldaar overl. op 30 maart 1995.
Hij was gehuwd met Coba Beentjes.
[351] Hier rust / onze lieve schoonzuster / en tante / MARGARETHA CATHARINA / HERMINA
KOENEMAN / * 27.7.1930 [ ] ^ 7.7.1995 / RIP
Margaretha Catharina Hermina Koeneman, geb. te Oude Pekela op 26 juli 1930, aldaar overl.
op 7 juli 1995, ongehuwd, dochter van Gerardus Albertus Koeneman en Elizabeth Ailida
Anna Bodewes.
[352] ELISABETH MARGARETHA / MARIA GERARDA / STAAL / * 9.9.1911 [ ] ^ 8.6.1995
Elisabeth Margaretha Maria Gerarda Staal, geb. te Oude Pekela op 9 sept. 1911, overl. te
Winschoten op 8 juni 1995, ongehuwd, dochter van Albertus Maria Staal en Cornelia
Honkoop.
[353] [HENDERIKUS JOHANNES FREERKS]
Henderikus Johannes Freerks, geb. te Oude Pekela op 10 dec. 1937, aldaar overl. op 5 nov.
1995, zoon van Johannes Engelbertus Freerks en Helena Wilhelmina Cornelia Sinot. Hij was
gehuwd met Siny Tieben.
[401] Hier rust / GERARDUS A.H. / OUDE HENDRIKMAN / * 5.10.1907 [ ] ^ 4.10.1986 / Emeritus
pastoor van Oude Pekela / ereburger van deze gemeente / Gij zijt priester in eeuwigheid
Gerardus Antonius Henricus Oude Hendrikman, geb. te Zwolle op 5 okt. 1907, overl. te
Groningen (acad. ziekenhuis) op 4 okt. 1986. Priester gewijd in de kathedrale kerk te Utrecht
door Mgr. Jansen op 22 juli 1934. Kapelaan achtereenvolgens te Achterveld (Utr.), Groessen
en Elst. Rector te Borculo. Pastoor te Oude Pekela van 30 sept. 1955 tot 6 okt. 1974 (emeri

55


taat). Ridder in de Orde van Oranje Nassau en ereburger van Oude Pekela.

[402]
Credo / CAREL H. KRAL / * 18.5.1917 [ ] ^ 8.1.1995 / Geliefde echtgenoot van / Annechiena M.
Többen / Et exspecto resurrectionem / mortuorum / Et vitam venturi saeculi
Carel Hinderikus Kral, geb. te Nieuwe Pekela op 18 mei 1917, overl. te Oude Pekela op 8 jan.
1995, oprichter/directeur fotobedrijf Kral, zoon van Henderikus Johannes Kral en Anna Alida
Dontje. Hij was gehuwd met Annechiena M. Többen.

56


 

 


Calendar

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2022.