Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

Bookmark
BEGINREEKS 215 (VAN DALE)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 213 bij:

11/213. Clementia van Poitou, tr. Gerard 'de Lange' van Gelre.

Men zie ook de toelichting bij Beginreeks 217.

Lit.:

(generatie 13-17)

J.W. Racer, Overijsselse/ie Gedenkstukken, I-VIII, 1. Campen(J.A. deChalmot) 1781-93 [met
name deel IV, 7e stuk];

Westfalisches Urkundenbuch, Bd. III(Die Urkunden Westfalens vom J. 1201-1300), hrsg. von
Roger Wilmans. Munster 1859;

idem, Bd. VIII (Die Urkunden desBistumsMunster von 1301-1325), bearb. von R. Krumbholtz.
Munster 1913;

F. Philippi en W.A.F. Bannier, Das Güterverzeichniss Graf Heinrichs von Dale (1188), in:
Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht 25 (1904),
pag. 365-443 [inleiding pag. 365-386; index pag. 436-443];

W. de Vries, De opkomst van Zutphen. Arnhem (Gouda Quint en Brouwer) 1960 [= Werken
uitgegeven door 'Gelre', nr. 31; tevens diss. Leiden];

G. J. ter Kuile, Oorkondenboek van Overijssel; regesten 797-1350, Bd. I. Zwolle (Tjeenk Wil­
link) 1963;

Europaische Stammtafeln, Neue Folge hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. VIII. Marburg (J. A.
Stargardt) 1980, Tafel 45a (Die Grafen von Dale des Stammes der Grafen von Flandern).

 

(generatie 17)

- A. P. van Schilfgaarde, De heren en graven van Bronckhorst, in: De Nederlandsche Leeuw 74
(1957), kol. 67-88, kol. 68 ald..

(generatie 18-20)

- Europaische Stammtafeln, Neue Folge hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. VIII. Marburg (J. A.
Stargardt) 1980, Tafel 44 [met bibliografie].

(generatie 20-22)

- idem, Tafel 85 [eveneens met bibliografie].

12/215. Jolante van Gelre\

tr.

Boudewijn III van Henegouwen, overl. 1120.

13/215. Gerard van Henegouwen; is leenman van de bisschop van Utrecht 1146;

overl. 1166,

tr.

Hedwig van Dale, erfgename van Dahl (Dale); overl. na 1166; dr. van Hermann

II graaf van Calvelage (Ravensberg) 2 en Ethelinde van Northeim.

Voor meer gedetailleerde beschrijving van Jolante van Gelre en Boudewijn III van Henegouwen
zie Beginreeks 100, generatie 12 (pag. 9).

Zie Europaische Stammtafeln, NF VIII (zie lit. opg.), Tafel 99 (Die Grafen von Ravensberg aus
dem Hause des Pfalzgrafen Wigerich); de bibliografie bij die tabel vermeldt slechts één publi-
katie. Aanzienlijk méér biedt dan Gerhard Kohier, Historisches Lexikon derdeutschen Ldnder;
Die deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart. München (C. H. Beek) 1988, pag.

 

593

 

14/215. Hendrik graaf van Dale, vermeld 1166; als bouwer van het (in later eeuwen herhaaldelijk verbouwde) kasteel te Diepenheim 1188 en als getuige in het stadsrecht van Zutphen 1190 (?) en in 1212; overl. Maria Magdalena avond (21-7) vóór 1217, begr. Markelo, tr. vóór 1188

Reginwiza van Diepenheim, vermeld 1188; als weduwe kosteres van Vreden; overl. na 1217 1; erfdr. van Wolbertus (Albertuszn.) van Diepenheim en Gisela van Goor, erfgename van Markelo.

15/215. Otto graaf van Dale, heer van Diepenheim, vermeld vanaf 1207; gaat een goederenruil aan met het klooster Cappenberg 1217; bewerkt, samen met zijn gemalin, dat Diepenheim als zelfstandige parochie wordt afgescheiden van Markelo dec. 1224; schenkt (met toestemming van zijn gemalin Richardis en hun zoon Hendrik) een goed te Renenlo aan het Sint-Aegidiusklooster te Munster 1228 en (vóór 21-3) 1219, begr. Markelo 15-9-1255, tr. vóór 1217

 


Calendar

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.