Histories

» Show All     «Prev «1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 574» Next»

Biografie1733: koop van Boerderij Broedersbouw Oostdijk 13 Beemster
In het verpondingsregister van 1733 staat Joan van der Poll als eigenaar vermeld.
Mr. Joan van der Poll (1668-1745) was een zeer machtige man in de Amsterdamse politiek tijdens het Tweede Stadhouderloze tijdperk.
Hij werd maar liefst zeventien maal tot burgemeester van de stad gekozen. Daarnaast bekleedde hij nog diverse andere bestuurlijke functies.
Hij woonde op de Herengracht bij het Koningsplein.
In 1700 kocht hij voor ƒ 37.000 het Huis te Spijk bij Velsen. Volgens de Personele Quotisatie van 1742, een belasting op welstand, had hij zes dienstboden, een koets met vier paarden en werd zijn inkomen geschat op 20.000 gulden per jaar.
Zijn jongste dochter uit zijn huwelijk met Margaretha Rendorp erfde de inmiddels herbouwde boerderij aan de Oostdijk.
Bregje van der Poll (1699-1772), volgens een contemporaine bron “sijnde geweest een extera klijn mens”, was in mei 1728 getrouwd met een achterneef mr. Jan van der Poll Jansz (1692-1728). Hij was vroedschap van Amsterdam geworden in 1728, maar overleed plotseling enkele maanden later. Zijn weduwe beviel in april 1729 van een dochter. Ze woonde op de Keizersgracht bij de Hartenstraat. In 1742 had ze vijf dienstboden, een koets met twee paarden en een jaarinkomen van ƒ 6000. Bij het huwelijk vanhaar dochter in 1751 schonk zij haar de 'bruikweer lands' genaamd Broedersbouw. Dit is de eerste maal dat de naam in de bronnen voorkomt.
Johanna Geertruid van der Poll (1729-1774) trouwde met Nicolaas Geelvinck (1732-1787), heer van Stabroek. Sedert 1748 was hij secretaris van Amsterdam en in 1765 trad hij toe tot de vroedschap. Hij was bewindhebber van de West-Indische Compagnie en directeur van de Sociëteit van Suriname. Ook was hij hoogheemraad van de Beemster. Hij woonde aan de Herengracht bij de Vijzelstraat en had ook een huis in Den Haag. Hij was eigenaar van de hofstede Scheybeek bij Velsen die hij in 1780 voor ƒ 31.000verkocht. Zijn nalatenschap bedroeg bijna 800.000 gulden. Een deel daarvan, bijna een kwart miljoen, had hij geërfd van Johanna Geertruid. Na haar dood hertrouwde Nicolaas met Magdalena gravin van Rechteren tot Gramsbergen. Ook dit huwelijk bleef kinderloos, zodat Magdalena in bezit kwam van Broedersbouw

Linked toMr. Jan van de Poll

» Show All     «Prev «1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 574» Next»
Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources