Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

Bookmark
Nijmegen, Gelderland

Nijmegen, Gelderland Tree: Veenkoloniale voorouders
Notes: Nijmegen (in het Nijmeegs: Nimwèège) is een stad in de Nederlandse provincie Gelderland. De gelijknamige gemeente heeft circa 160.000 inwoners en is daarmee de grootste in de provincie en de achtste van Nederland.
De stad Nijmegen ligt grotendeels op de linkeroever van de Waal, aan de voet van een stuwwal. Een deel van de gemeente ligt sinds kort aan de overzijde van de rivier. Het betreft hier de zogenaamde Waalsprong, een recent geannexeerd gebied, waarin zich de dorpen Lent en Oosterhout bevinden.
De gemeente Nijmegen maakt deel uit van de Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) en grenst aan de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Beuningen, Wijchen, Heumen, Groesbeek en Ubbergen.
Geschiedenis
Oudste sporen
Nijmegen is een van de steden die de titel oudste stad van Nederland claimen. In het jaar 2005 werd het 2000-jarig bestaan van de stad en het 1900-jarig bezit van stadsrechten gevierd. Sporen van bewoning zijn al bekend uit het Neolithicum, de midden en late bronstijd en (ten noorden van de Waal) uit de midden en late ijzertijd.
Romeinen
Nijmegen is ontstaan als Romeins administratief en economisch centrum ten behoeve van de Bataven. De oudste Romeinse resten zijn die van een grote castra op de Hunnerberg uit 15 v.C. Deze is slechts enkele jaren in gebruik geweest, waarna ze werd vervangen door een commando-centrale op de Kopse Hof. De resten van het, voor zover bekend, oudste stenen gebouw in Nederland werden in 2005 gevonden op enkele kilometers ten westen van de Hunnerberg.
Tussen 10 n.C. en 69 n.C. ontwikkelde Oppidum Batavorum zich tot een nederzetting van Gallo-Romeinse handwerkslieden, handelaren, ambtenaren en magistraten. De Bataafse nederzettingen bevonden zich ten noorden van de Waal bij Lent en Oosterhout, waar vele vondsten uit uit de Romeinse tijd zijn gedaan. Belangrijk is in dit verband de zogenoemde godenpijler, die door de Maastrichtse stadsarcheoloog Titus Panhuysen op 17 na Christus wordt gedateerd, wat overeenkomt met het beëindigen van de campagnes van Germanicus tegen de Cherusken. Uit deze zuil en de vondsten op de Kopse Hof kan worden geconcludeerd dat zich in Romeins Nijmegen een belangrijke Romeinse commandocentrale heeft bevonden. Tijdens de Bataafse opstand onder Julius Civilis werd de nederzetting samen met de praetorium op de Kopse Hof vernietigd.
Na de Opstand van de Bataven werd op de Hunnerberg Legio X Gemina pia fidelis gevestigd, dat uit vele vondsten bekend is. Langs de Waal ontstond een nieuwe nederzetting die van de Romeinse keizer Trajanus tussen 98 en 102 onder de naam Ulpia Noviomagus Batavorum stadsrechten kreeg.
In de 2e eeuw na Christus maakte Ulpia Noviomagus, zoals Nijmegen toen heette, een bloeiperiode mee. Ze was met een bevolking van 5000 tot 6000 de grootste stad op het grondgebied van het huidige Nederland. Het zou duizend jaar duren voordat in Nederland een andere stad (Utrecht) dat inwonertal haalde.
Middeleeuwen
Nijmegen was ook voor de Franken aanvankelijk een grensnederzetting, en ditmaal waren de Saksen en de Friezen de buren. Het fort kwam, zoals alle Romeinse legerplaatsen, later in handen van de Frankische koningen, en Karel de Grote nam in 770 de gelegenheid te baat op het Valkhof een palts (paleis) te bouwen. Het werd daarmee een aanzienlijk centrum van het Frankische Rijk. In 830 vond er bijvoorbeeld het overleg tussen Lodewijk de Vrome en de tegen hem rebellerende zoons plaats. De Noormannen namen echter de palts rond 880 in. Dit leidde tot de vernietiging ervan. De stad staat inmiddels bekend onder de naam Numaga. Keizer Frederik Barbarossa van het Heilige Roomse Rijk verving de palts omstreeks 1150 door een grote burcht. Hiervan resteren tegenwoordig nog twee kapellen, het overige deel van het complex werd in 1796 gesloopt.
Onder de Roomse koning Hendrik VII werd Nijmegen in 1230 Rijksstad, door de verlening van stadsrechten op basis van de rechten van de stad Aken. Dit betekende dat de stad een eigen stadsbestuur en eigen rechtspraak kreeg. Kort daarop, op 8 oktober 1247, kwam de Rijksstad met het Rijk van Nijmegen echter in Gelderse handen. Graaf Otto II van Gelre en Zutphen, kreeg de stad als onderpand van de armlastige Roomse koning Willem II (die tevens graaf van Holland was), en aangezien de lening nooit werd afbetaald, bleef Nijmegen voortaan Gelders.
Het werd een van de Gelderse hoofdsteden, de voornaamste van de vier. Kort na 1250 werd onder graaf Otto II de 7e-eeuwse Grote of Sint-Stevenskerk op het Kelfkensbos afgebroken en begon de bouw van de nieuwe Stevenskerk op de huidige locatie. Op 7 september 1274 werd het nieuwe godshuis door Albertus Magnus gewijd. In 1402 werd Nijmegen een hanzestad.
Nieuwe tijd
In 1543 was Nijmegen, evenals overig Gelre via het Tractaat van Venlo aan de Habsburgers gekomen en kreeg de Reformatie veel aanhang. In 1585 viel de stad in Spaanse handen, maar in 1595 heroverde prins Maurits de plaats. Tijdens het Twaalfjarig Bestand gaf Nijmegen blijk van een sterke remonstrantse inslag, zodat Maurits in 1618 de wet verzette. Van 1672 tot 1674 kreeg Nijmegen te maken met een Franse bezetting. Te Nijmegen werd in 1678 de Vrede van Nijmegen tussen Frankrijk en de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën gesloten.
Recente geschiedenis
De groei van Nijmegen als stad werd ernstig beperkt, omdat Nijmegen voor de Vestingwet van 1874 de status van vestingstad had. Daarvoor mochten er namelijk rondom de vesting geen woningen gebouwd worden binnen het bereik van het geschut op de vesting, waardoor de stad binnen de vestingwallen enorm overbevolkt raakte (in 1875 woonden er ongeveer 23.000 mensen in de stad, terwijl er 2.400 panden waren). Na de afbraak van de vestingwallen in 1876 kon Nijmegen pas echt gaan groeien en verbeterde het leefklimaat in de stad.
In het kader van de katholieke emancipatiebeweging kreeg Nijmegen in 1923 een universiteit met rooms-katholieke signatuur, de huidige Radboud Universiteit Nijmegen (voorheen Katholieke Universiteit Nijmegen).
Nadat in 1879 al een spoorbrug over de Waal was gerealiseerd, kreeg Nijmegen in 1936 eindelijk een verkeersbrug, de Waalbrug. Deze brug werd tijdens de Duitse invasie in 1940 opgeblazen en in 1943 herbouwd. Voor 1936 was de enige verbinding met de overkant een veerpont naar Lent.
Zie ook Bombardement op Nijmegen
In de Tweede Wereldoorlog, op 22 februari 1944, leed Nijmegen zware schade bij een geallieerd bombardement, (uitgevoerd door 16 Amerikaanse bommenwerpers), dat eigenlijk bedoeld was voor een Duitse stad. Het vermoeden is dat Nijmegen vanuit de lucht werd aangezien voor het Duitse stadje Kleef (Kleve), beide zijn gelegen aan een rivier en voorzien van een markante toren. Bij dit bombardement vonden meer dan 800 mensen de dood en werd nagenoeg de gehele historische bovenstad verwoest of zwaar beschadigd.
In september 1944 werd in en rond Nijmegen hevig gevochten toen in het kader van Operatie Market Garden; de Waalbrug werd veroverd. Een belangrijke rol in de verovering van de brug was voor de Nijmeegse student Jan van Hoof, die als lid van de Geheime Dienst Nederland informatie had verzameld over de brug. Op 18 september 1944 maakte Van Hoof de explosieven die aan en onder de brug waren aangebracht onklaar, waarna de brug twee dagen later nagenoeg ongeschonden door geallieerde troepen kon worden veroverd. Maandenlang lag de stad toen pal aan het oorlogsfront, hetgeen nog een extra aanslag op de zwaar beschadigde stad tot gevolg had.
Voor hun aandeel in de Slag om Nijmegen (Battle of Nijmegen) en de verovering van de Waalbrug in september 1944 werden de 1st and 2nd Battalions Grenadier Guards onderscheiden met een Honorary Distinction. Dit is één van 78 Battle Honours die het regiment sinds 1656 heeft ontvangen. Nijmegen is één van de 46 namen die op het vaandel van de Grenadier Guards staan vermeld. In 1994 kreeg de opvolger van het 2nd Battalion de naam Nijmegen Company. Deze treedt aan bij talloze ceremoniële plechtigheden.
Op 18 september 1994 onthulde Lord Carrington bij de Waalbrug een gedenkplaat ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Slag om Nijmegen en kreeg het zuidelijke viaduct de naam Grenadier Guardsviaduct.. Het noordelijk viaduct heet sinds 2005 Sergeant Robinsonviaduct. Sergeant Peter Robinson van de Grenadier Guards stak op 20 september 1944 als eerste met zijn Sherman-tank de Waalbrug over.
Na de oorlog
Door verwaarlozing en armoede was de Benedenstad (het deel van het centrum dat in het lage deel, aan de Waal, is gelegen -- wat de Duitsers de Altstadt noemen) na de Tweede Wereldoorlog in verval geraakt. De situatie was al in de 19e eeuw zorgwekkend, na de bouw van de Waalbrug en het verdwijnen van het veer in 1936, verdween ook de bedrijvigheid. Hoewel de Benedenstad min of meer gespaard bleef door de oorlogshandelingen, was de toestand van dit stadsdeel door de vele reeds gesloopte panden en slechte woonomstandigheden (verkrotte, onbewoonbaar verklaarde panden, huizen zonder sanitair e.d.) zodanig, dat in 1972 besloten werd tot grootschalige sloop en herbouw. Doel van de herbouw was het behoud van de volkshuisvesting (sociale huurwoningen), de bedrijvigheid is vrijwel verdwenen. Van 1978 tot 1983 worden zo'n 650 woningen gebouwd, waarbij het stratenpatroon van voor de sloop grotendeels gehandhaafd blijft. In 1975 is de Benedenstad uitgeroepen tot "beschermd stadsgezicht", maar toen waren de meeste middeleeuwse panden al gesloopt. Alleen de Lage Markt, de Lange Hezelstraat, een deel van de Priemstraat en de Begijnenstraat zijn nog oorspronkelijk gebleven, de rest is nieuwbouw.
Nijmegen staat sinds de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw bekend als rode stad. Er waren in die jaren veel Marxisten te vinden die door de relatief grote populatie aan studenten erg opvielen. Bijnaam van Nijmegen was dan ook een tijdje 'Havana aan de Waal'. Een gewelddadige confrontatie tussen de linkse krakers en het Nijmeegse bestuur vond plaats in februari 1981, de Pierson-rellen. Frits Bolkestein sprak in de jaren 1990 nog van 'Marxograd aan de Waal'. Thans is het 'rode aspect' in sterk afgezwakte vorm herkenbaar aan een links stadsbestuur. Het zeskoppige college van B&W bestaat sinds 2002 uit GroenLinks, PvdA en SP.
Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de stad zich flink uitgebreid, maar dat gebeurde eenzijdig in westelijke en vooral zuidwestelijke richting. De dorpen Hatert, Hees en Neerbosch werden opgeslokt door stadswijken met dezelfde naam. De belangrijkste uitbreiding was de bouw van de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt vanaf 1966, ten westen van het Maas-Waalkanaal. De structuur van de stad werd zo zeer onevenwichtig: het centrum ligt geheel in het noorden, maar de stadsuitbreiding vond kilometers daarvandaan in zuidwestelijke richting plaats. Tot voor kort was de Waal een onneembare barrière die de noordgrens van de bebouwing bepaalde. Sinds eind jaren '90 echter wordt er gebouwd aan de VINEX-locatie Waalsprong, ten noorden van de Waal.
Voor de periode 2010-2020 staat de bouw Waalfront gepland. Deze nieuwe buurt zal komen te liggen op het huidige oude havengebied in de Biezen, langs de Waal.

OpenStreetMap

City/Town : Latitude: 51.84309593359412, Longitude: 5.85871696472168


Media

Documents
Een oude kaart van De gemeente Nijmegen
Een oude kaart van De gemeente Nijmegen
Een oude kaart van De stad Nijmegen
Een oude kaart van De stad Nijmegen
Het wapen van Nijmegen
Het wapen van Nijmegen


Birth

Matches 1 to 50 of 1684

1 2 3 4 5 ... 34» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID   Tree 
1 Aalders, Theodora  23 Sep 1780Nijmegen, Gelderland I341626 Veenkoloniale voorouders 
2 Aerdts, Pierre August L.  03 May 1935Nijmegen, Gelderland I264355 Veenkoloniale voorouders 
3 van Aernsbergen, Anna Maria Petronella Huberta  22 Sep 1867Nijmegen, Gelderland I367733 Veenkoloniale voorouders 
4 van Aernsbergen, Maria Gerarda Huberta  03 Nov 1881Nijmegen, Gelderland I252027 Veenkoloniale voorouders 
5 van den Akker, Adriana Sophia  06 Oct 1870Nijmegen, Gelderland I387255 Veenkoloniale voorouders 
6 van den Akker, Anna Petronella  04 Apr 1866Nijmegen, Gelderland I387250 Veenkoloniale voorouders 
7 van den Akker, Catharina Petronella  03 Sep 1862Nijmegen, Gelderland I387252 Veenkoloniale voorouders 
8 van den Akker, Everardus Hubertus  18 Nov 1875Nijmegen, Gelderland I387257 Veenkoloniale voorouders 
9 van den Akker, Gerardus Wilhelmus  19 Feb 1877Nijmegen, Gelderland I387258 Veenkoloniale voorouders 
10 van den Akker, Hendrikus Petrus  14 May 1834Nijmegen, Gelderland I387243 Veenkoloniale voorouders 
11 van den Akker, Hendrikus Petrus Gerlacus  29 Jun 1864Nijmegen, Gelderland I387253 Veenkoloniale voorouders 
12 van den Akker, Johannes Dominicus Hubertus  11 Dec 1871Nijmegen, Gelderland I387256 Veenkoloniale voorouders 
13 van den Akker, Johannes Dominicus Hubertus  30 Oct 1874Nijmegen, Gelderland I475840 Veenkoloniale voorouders 
14 van den Akker, Johannes Petrus Hubertus  05 Sep 1879Nijmegen, Gelderland I475841 Veenkoloniale voorouders 
15 van den Akker, Maria Petronella  22 Sep 1868Nijmegen, Gelderland I387254 Veenkoloniale voorouders 
16 Albers, Cornelius  22 Feb 1801Nijmegen, Gelderland I469785 Veenkoloniale voorouders 
17 Albers, Maria Johanna  16 Sep 1901Nijmegen, Gelderland I716360 Veenkoloniale voorouders 
18 Anderegg, Johannes Theodorus  12 Oct 1831Nijmegen, Gelderland I630112 Veenkoloniale voorouders 
19 Angevaare, Gerardus Johannes  19 Dec 1902Nijmegen, Gelderland I782209 Veenkoloniale voorouders 
20 Angevaare, Petrus Johannes Antonius  Abt 1860Nijmegen, Gelderland I783574 Veenkoloniale voorouders 
21 Ariens, Grada  03 Dec 1817Nijmegen, Gelderland I360121 Veenkoloniale voorouders 
22 Arntz, Aloysia Vincentia Maria  08 Sep 1892Nijmegen, Gelderland I205809 Veenkoloniale voorouders 
23 Arntz, Antonius Gerardus Wilhelmus  24 Jul 1890Nijmegen, Gelderland I205808 Veenkoloniale voorouders 
24 Arntz, Dorothea Godefrida Maria  20 Aug 1914Nijmegen, Gelderland I286865 Veenkoloniale voorouders 
25 Arntz, Elisabeth  02 Mar 1825Nijmegen, Gelderland I363418 Veenkoloniale voorouders 
26 Arntz, Henricus Nicolaas Joseph  25 Jun 1886Nijmegen, Gelderland I3784 Veenkoloniale voorouders 
27 Arntz, Johanna  03 Mar 1814Nijmegen, Gelderland I363415 Veenkoloniale voorouders 
28 Arntz, Johanna Josepha Maria  09 Mar 1926Nijmegen, Gelderland I327358 Veenkoloniale voorouders 
29 Arntz, Johannes  1809Nijmegen, Gelderland I633434 Veenkoloniale voorouders 
30 Arntz, Joseph Theodorus Clemens  20 May 1919Nijmegen, Gelderland I363329 Veenkoloniale voorouders 
31 Arntz, Maria  1809Nijmegen, Gelderland I633435 Veenkoloniale voorouders 
32 Arntz, Maria Andrea Wilhelmina  09 Aug 1896Nijmegen, Gelderland I205813 Veenkoloniale voorouders 
33 Arntz, Maria Elisabeth Euphrasia  12 Mar 1844Nijmegen, Gelderland I204716 Veenkoloniale voorouders 
34 Arntz, Mattheus  20 Feb 1807Nijmegen, Gelderland I633433 Veenkoloniale voorouders 
35 Arntz, Nicolaas  1810Nijmegen, Gelderland I633436 Veenkoloniale voorouders 
36 Arntz, Nicolaas  03 Aug 1811Nijmegen, Gelderland I633437 Veenkoloniale voorouders 
37 Arntz, NN  12 Jan 1885Nijmegen, Gelderland I55662 Veenkoloniale voorouders 
38 Arntz, Stephan Willem Joseph  22 Nov 1919Nijmegen, Gelderland I327263 Veenkoloniale voorouders 
39 Arntz, Stephanie Josepha Willy Maria  27 Jul 1922Nijmegen, Gelderland I327357 Veenkoloniale voorouders 
40 Arntz, Theodora  09 Mar 1823Nijmegen, Gelderland I631969 Veenkoloniale voorouders 
41 Arntz, Theodorus  20 Oct 1816Nijmegen, Gelderland I471651 Veenkoloniale voorouders 
42 Arntz, Theodorus Marie Wilhelmus Jacobus  22 Nov 1865Nijmegen, Gelderland I417375 Veenkoloniale voorouders 
43 Arntz, Wilhelmina  31 Dec 1817Nijmegen, Gelderland I3769 Veenkoloniale voorouders 
44 Arntz, Wilhelmina Lucia Maria Hendrik  16 Apr 1888Nijmegen, Gelderland I55663 Veenkoloniale voorouders 
45 Audenaerd, Maria Rosalia  27 May 1926Nijmegen, Gelderland I410717 Veenkoloniale voorouders 
46 Baijer, Margaretha Cecilia  1870Nijmegen, Gelderland I311092 Veenkoloniale voorouders 
47 Bakker, Albertus Gerardus Antonius  Cal 1892Nijmegen, Gelderland I47809 Veenkoloniale voorouders 
48 Bakker, Reinier Wilhelmus  04 Sep 1826Nijmegen, Gelderland I755499 Veenkoloniale voorouders 
49 Bakker, Theodora Maria  01 Dec 1845Nijmegen, Gelderland I755506 Veenkoloniale voorouders 
50 Bakkers, Maria Anna  27 Feb 1878Nijmegen, Gelderland I321567 Veenkoloniale voorouders 

1 2 3 4 5 ... 34» Next»Christened

Matches 1 to 50 of 58

1 2 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Christened    Person ID   Tree 
1 Arntz, Johannes  31 Aug 1809Nijmegen, Gelderland I633434 Veenkoloniale voorouders 
2 Arntz, Maria  31 Aug 1809Nijmegen, Gelderland I633435 Veenkoloniale voorouders 
3 Arntz, Mattheus  20 Feb 1807Nijmegen, Gelderland I633433 Veenkoloniale voorouders 
4 Arntz, Nicolaas  31 Jul 1810Nijmegen, Gelderland I633436 Veenkoloniale voorouders 
5 Arntz, Nicolaas  03 Aug 1811Nijmegen, Gelderland I633437 Veenkoloniale voorouders 
6 de Beijer, Adrianus  14 May 1773Nijmegen, Gelderland I126917 Veenkoloniale voorouders 
7 de Beijer, Maria Elisabeth Geertruida  04 Mar 1778Nijmegen, Gelderland I126900 Veenkoloniale voorouders 
8 Bekkering, Johanna  02 Feb 1787Nijmegen, Gelderland I50474 Veenkoloniale voorouders 
9 van Bijlandt, Alexander  29 Dec 1743Nijmegen, Gelderland I191728 Veenkoloniale voorouders 
10 van Bijlandt, Roeleman Frederik Neomagus  03 Jan 1669Nijmegen, Gelderland I191720 Veenkoloniale voorouders 
11 van der Brugghen, Carel Frederik August  14 Mar 1776Nijmegen, Gelderland I126817 Veenkoloniale voorouders 
12 van der Brugghen, Justinus Jacob Leonard Mr.  06 Aug 1804Nijmegen, Gelderland I126901 Veenkoloniale voorouders 
13 Busser, Johanna  Nijmegen, Gelderland I537694 Veenkoloniale voorouders 
14 van der Capellen, Margaretha Isabella  28 Mar 1714Nijmegen, Gelderland I98614 Veenkoloniale voorouders 
15 Courbois, Henricus Johannes  13 Mar 1773Nijmegen, Gelderland I196130 Veenkoloniale voorouders 
16 Courbois, Otto Antonius Hubertus  10 Dec 1809Nijmegen, Gelderland I196133 Veenkoloniale voorouders 
17 Cramer, Gerharda Sibilla  11 Mar 1789Nijmegen, Gelderland I188065 Veenkoloniale voorouders 
18 Diepen, Arnoldus  29 Jan 1740Nijmegen, Gelderland I465651 Veenkoloniale voorouders 
19 van Dockum, Geertrijt  10 Aug 1662Nijmegen, Gelderland I543940 Veenkoloniale voorouders 
20 van Dockum, Hermannus  27 Feb 1656Nijmegen, Gelderland I172844 Veenkoloniale voorouders 
21 van Haaren, Gerardus  29 Jul 1807Nijmegen, Gelderland I708714 Veenkoloniale voorouders 
22 van Haaren, Henricus  27 Sep 1774Nijmegen, Gelderland I708735 Veenkoloniale voorouders 
23 van Haaren, Joanna  29 Aug 1763Nijmegen, Gelderland I708731 Veenkoloniale voorouders 
24 van Haaren, Petrus Hubertus  04 Oct 1810Nijmegen, Gelderland I708700 Veenkoloniale voorouders 
25 Hendromsee, Anna Maria  01 Sep 1810Nijmegen, Gelderland I74574 Veenkoloniale voorouders 
26 Hermse, Joanna  16 Mar 1810Nijmegen, Gelderland I708701 Veenkoloniale voorouders 
27 Jansen, Joanna  05 Aug 1804Nijmegen, Gelderland I82842 Veenkoloniale voorouders 
28 Kersten, Maria Petronella  27 Oct 1789Nijmegen, Gelderland I185353 Veenkoloniale voorouders 
29 Kik, Leendert  21 Apr 1918Nijmegen, Gelderland I82395 Veenkoloniale voorouders 
30 Labee, Jacobus  27 Nov 1733Nijmegen, Gelderland I193395 Veenkoloniale voorouders 
31 Lindeman, Arnoldi  14 Jul 1759Nijmegen, Gelderland I13797 Veenkoloniale voorouders 
32 van der Lisse, Alijda Clara  30 Jul 1802Nijmegen, Gelderland I10725 Veenkoloniale voorouders 
33 Moeck, Adriaen Fransen  Aft 1656Nijmegen, Gelderland I51826 Veenkoloniale voorouders 
34 Moeck, Philip Fransen  Jan 1654Nijmegen, Gelderland I51816 Veenkoloniale voorouders 
35 van der Poel, Joannes Jacobus  02 Aug 1763Nijmegen, Gelderland I91684 Veenkoloniale voorouders 
36 Pragt, Adam  14 Oct 1723Nijmegen, Gelderland I44039 Veenkoloniale voorouders 
37 Presburg, Henriette  28 Sep 1788Nijmegen, Gelderland I66715 Veenkoloniale voorouders 
38 Presburg, Sophia  15 Nov 1792Nijmegen, Gelderland I66712 Veenkoloniale voorouders 
39 Rijnen, Gertrudis  17 Dec 1770Nijmegen, Gelderland I173000 Veenkoloniale voorouders 
40 Scheers, Carel  24 Feb 1775Nijmegen, Gelderland I395836 Veenkoloniale voorouders 
41 Scheers, Gerard Johan  09 Jan 1765Nijmegen, Gelderland I395823 Veenkoloniale voorouders 
42 Scheers, Gesina Catharina  22 Apr 1757Nijmegen, Gelderland I395818 Veenkoloniale voorouders 
43 Scheers, Hendrik  01 Apr 1761Nijmegen, Gelderland I395821 Veenkoloniale voorouders 
44 Scheers, Johannes Hermanus  31 Aug 1768Nijmegen, Gelderland I395825 Veenkoloniale voorouders 
45 Scheers, Maria  21 Oct 1759Nijmegen, Gelderland I395820 Veenkoloniale voorouders 
46 Scheers, Maurits  03 Jul 1734Nijmegen, Gelderland I395816 Veenkoloniale voorouders 
47 Scheers, Meijnard Christian  09 Mar 1763Nijmegen, Gelderland I395822 Veenkoloniale voorouders 
48 Scheers, Roeland  03 Mar 1773Nijmegen, Gelderland I395835 Veenkoloniale voorouders 
49 Schwartz, Theodora Hermina  24 Dec 1763Nijmegen, Gelderland I188071 Veenkoloniale voorouders 
50 Sneltjes, Anna Catrina  18 Nov 1804Nijmegen, Gelderland I190946 Veenkoloniale voorouders 

1 2 Next»Died

Matches 1 to 50 of 2058

1 2 3 4 5 ... 42» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID   Tree 
1 Aalders, Johanna  13 Jun 1867Nijmegen, Gelderland I565280 Veenkoloniale voorouders 
2 Achterbergh, Christianus Cornelis Maria  15 Jul 1940Nijmegen, Gelderland I508928 Veenkoloniale voorouders 
3 Achterbergh, Wilhelmus Maria Jacob  17 Jan 1934Nijmegen, Gelderland I508948 Veenkoloniale voorouders 
4 van den Akker, Anna Petronella  29 May 1931Nijmegen, Gelderland I387250 Veenkoloniale voorouders 
5 van den Akker, Hendrikus Petrus  04 Oct 1898Nijmegen, Gelderland I387243 Veenkoloniale voorouders 
6 van den Akker, Johannes Dominicus Hubertus  04 Jul 1878Nijmegen, Gelderland I475840 Veenkoloniale voorouders 
7 Albers, Annet  30 Apr 1939Nijmegen, Gelderland I407019 Veenkoloniale voorouders 
8 Albers Pistorius, Alphonse Emile  17 Feb 1944Nijmegen, Gelderland I693530 Veenkoloniale voorouders 
9 Albrecht, Paulus  08 May 1980Nijmegen, Gelderland I558955 Veenkoloniale voorouders 
10 Alferink, Johanna Catharina Maria  31 Oct 1948Nijmegen, Gelderland I489244 Veenkoloniale voorouders 
11 van Amstel, Anthonius Franciscus Jozephus  18 Jul 1958Nijmegen, Gelderland I517828 Veenkoloniale voorouders 
12 van Amstel, Gerardina Anna Maria Clara  10 Jan 1975Nijmegen, Gelderland I474319 Veenkoloniale voorouders 
13 van Andel, Johannes  12 Apr 1925Nijmegen, Gelderland I442223 Veenkoloniale voorouders 
14 Anderson, Jan Jacob  11 Apr 1916Nijmegen, Gelderland I386595 Veenkoloniale voorouders 
15 André de la Porte, Adelaïde Louise  15 May 1934Nijmegen, Gelderland I762322 Veenkoloniale voorouders 
16 Anneveldt, Gerret  18 Apr 1914Nijmegen, Gelderland I167491 Veenkoloniale voorouders 
17 Arends, Theodora  14 Nov 1814Nijmegen, Gelderland I363419 Veenkoloniale voorouders 
18 van Arensbergen, Henricus Petrus Michiel  26 Sep 1918Nijmegen, Gelderland I83274 Veenkoloniale voorouders 
19 van Arensbergen, Piet  13 Aug 1982Nijmegen, Gelderland I83277 Veenkoloniale voorouders 
20 Ariens, Grada  22 Mar 1892Nijmegen, Gelderland I360121 Veenkoloniale voorouders 
21 Arnolds, Leonie Judith Anna  21 Apr 1990Nijmegen, Gelderland I129730 Veenkoloniale voorouders 
22 Arnts, Maria Wilhelmina  03 Mar 1940Nijmegen, Gelderland I461697 Veenkoloniale voorouders 
23 Arnts, Wilhelmina Maria  19 Aug 1932Nijmegen, Gelderland I461710 Veenkoloniale voorouders 
24 Arntz, Antonius Gerardus Wilhelmus  13 Aug 1890Nijmegen, Gelderland I205808 Veenkoloniale voorouders 
25 Arntz, Clementine Maria Adelheid  12 Nov 1954Nijmegen, Gelderland I630752 Veenkoloniale voorouders 
26 Arntz, Francisca Johanna Henriette  29 May 1964Nijmegen, Gelderland I254432 Veenkoloniale voorouders 
27 Arntz, Gerardus  27 Dec 1823Nijmegen, Gelderland I256893 Veenkoloniale voorouders 
28 Arntz, Gerardus Johannes Wilhelmus  10 Dec 1826Nijmegen, Gelderland I482539 Veenkoloniale voorouders 
29 Arntz, Gerardus Wilhelmus Vincentius  26 Aug 1889Nijmegen, Gelderland I3767 Veenkoloniale voorouders 
30 Arntz, Hendrikus  23 Jun 1965Nijmegen, Gelderland I630841 Veenkoloniale voorouders 
31 Arntz, Hendrikus  17 Feb 1970Nijmegen, Gelderland I633222 Veenkoloniale voorouders 
32 Arntz, Johanna Josepha Maria  27 Jul 2006Nijmegen, Gelderland I327358 Veenkoloniale voorouders 
33 Arntz, Johanna Maria Josephina  23 Aug 1939Nijmegen, Gelderland I327288 Veenkoloniale voorouders 
34 Arntz, Johannes  01 Sep 1809Nijmegen, Gelderland I633434 Veenkoloniale voorouders 
35 Arntz, Johannes Franciscus Clemens  30 Jul 1936Nijmegen, Gelderland I254449 Veenkoloniale voorouders 
36 Arntz, Josephus Gerardus Theodorus  11 Nov 1918Nijmegen, Gelderland I205805 Veenkoloniale voorouders 
37 Arntz, Julius Maria Bonifacius  16 Jul 1920Nijmegen, Gelderland I254428 Veenkoloniale voorouders 
38 Arntz, Maria  01 Sep 1908Nijmegen, Gelderland I633435 Veenkoloniale voorouders 
39 Arntz, Maria Dorothea  19 Nov 1958Nijmegen, Gelderland I186616 Veenkoloniale voorouders 
40 Arntz, Maria Dorothea Johanna  16 Jul 1924Nijmegen, Gelderland I254427 Veenkoloniale voorouders 
41 Arntz, Mattheus  11 Nov 1836Nijmegen, Gelderland I633433 Veenkoloniale voorouders 
42 Arntz, Nicolaas  13 Aug 1810Nijmegen, Gelderland I633436 Veenkoloniale voorouders 
43 Arntz, Nicolaas Christiaan Johannes  20 Nov 1914Nijmegen, Gelderland I205806 Veenkoloniale voorouders 
44 Arntz, NN  12 Jan 1885Nijmegen, Gelderland I55662 Veenkoloniale voorouders 
45 Arntz, Regina Francisca Johanna  26 Apr 1945Nijmegen, Gelderland I254447 Veenkoloniale voorouders 
46 Arntz, Stephan Willem Joseph  24 Feb 1922Nijmegen, Gelderland I327263 Veenkoloniale voorouders 
47 Arntz, Stephanie Josepha Willy Maria  02 May 2008Nijmegen, Gelderland I327357 Veenkoloniale voorouders 
48 Arntz, Stephanus Johannes Cornelis  19 Jul 1885Nijmegen, Gelderland I186046 Veenkoloniale voorouders 
49 Arntz, Stephanus Wilhelmus Nicolaas  28 Feb 1964Nijmegen, Gelderland I254423 Veenkoloniale voorouders 
50 Arntz, Theodorus  05 Nov 1816Nijmegen, Gelderland I471651 Veenkoloniale voorouders 

1 2 3 4 5 ... 42» Next»Buried

Matches 1 to 50 of 447

1 2 3 4 5 ... Next»

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID   Tree 
1 Ackermans, Elisabeth Maria  Nijmegen, Gelderland I469733 Veenkoloniale voorouders 
2 Albers, Annet  Nijmegen, Gelderland I407019 Veenkoloniale voorouders 
3 van Amstel, Gerardina Anna Maria Clara  15 Jan 1975Nijmegen, Gelderland I474319 Veenkoloniale voorouders 
4 Arisen, Maria  Nijmegen, Gelderland I604053 Veenkoloniale voorouders 
5 Arntz, Elisabeth Richarda Maria  Nijmegen, Gelderland I327355 Veenkoloniale voorouders 
6 Arntz, Francisca Augusta Maria  Nijmegen, Gelderland I327356 Veenkoloniale voorouders 
7 Arntz, Francisca Johanna Henriette  02 Jun 1964Nijmegen, Gelderland I254432 Veenkoloniale voorouders 
8 Arntz, Gerardus Wilhelmus Vincentius  Nijmegen, Gelderland I3767 Veenkoloniale voorouders 
9 Arntz, Johanna Josepha Maria  01 Aug 2006Nijmegen, Gelderland I327358 Veenkoloniale voorouders 
10 Arntz, Johanna Maria Josephina  26 Aug 1939Nijmegen, Gelderland I327288 Veenkoloniale voorouders 
11 Arntz, Johannes Franciscus Clemens  03 Aug 1936Nijmegen, Gelderland I254449 Veenkoloniale voorouders 
12 Arntz, Joseph Theodorus Clemens  01 Aug 1981Nijmegen, Gelderland I363329 Veenkoloniale voorouders 
13 Arntz, Josephus Gerardus Theodorus  14 Nov 1918Nijmegen, Gelderland I205805 Veenkoloniale voorouders 
14 Arntz, Julius Maria Bonifacius  19 Jul 1920Nijmegen, Gelderland I254428 Veenkoloniale voorouders 
15 Arntz, Maria Dorothea Johanna  19 Jul 1924Nijmegen, Gelderland I254427 Veenkoloniale voorouders 
16 Arntz, Regina Francisca Johanna  30 Apr 1945Nijmegen, Gelderland I254447 Veenkoloniale voorouders 
17 Arntz, Stephan Willem Joseph  Nijmegen, Gelderland I327263 Veenkoloniale voorouders 
18 Arntz, Wilhelmina Mathilde Caroline  10 Sep 1908Nijmegen, Gelderland I254429 Veenkoloniale voorouders 
19 Arntz, Wilhelmus Nicolaas Stephanus  Nijmegen, Gelderland I205802 Veenkoloniale voorouders 
20 Asselbergs, Gustave  Nijmegen, Gelderland I665050 Veenkoloniale voorouders 
21 Athmer, Hermann Bernard August  Nijmegen, Gelderland I580037 Veenkoloniale voorouders 
22 Backer, Jannigje Maria  05 Mar 1985Nijmegen, Gelderland I439203 Veenkoloniale voorouders 
23 Bakkers, Adriana Hendrika  Nijmegen, Gelderland I406482 Veenkoloniale voorouders 
24 Bakkers, Maria Anna  11 May 1962Nijmegen, Gelderland I321567 Veenkoloniale voorouders 
25 Bazelmans, Henriette Josephina Maria  31 Oct 1966Nijmegen, Gelderland I492272 Veenkoloniale voorouders 
26 van Beek, Maria Anna Christina  14 Dec 1948Nijmegen, Gelderland I219923 Veenkoloniale voorouders 
27 van Berckel, Lodewijk Theodoor  23 Jan 1940Nijmegen, Gelderland I327293 Veenkoloniale voorouders 
28 van den Berg, Anna Maria  Nijmegen, Gelderland I408533 Veenkoloniale voorouders 
29 Bergstein, Hubert Jerome Marcel Pierre  Nijmegen, Gelderland I248561 Veenkoloniale voorouders 
30 Bergstein, Pieter Hubertus Godefridus  Nijmegen, Gelderland I248564 Veenkoloniale voorouders 
31 van Beusekom, Adriana Gijsberta  Nijmegen, Gelderland I538095 Veenkoloniale voorouders 
32 Biezenaar, Cornelia Stefania  Nijmegen, Gelderland I477592 Veenkoloniale voorouders 
33 Bless, Rudolph Wilhelmus  08 Nov 1952Nijmegen, Gelderland I483073 Veenkoloniale voorouders 
34 Blijdenstein, Theodora  Nijmegen, Gelderland I364958 Veenkoloniale voorouders 
35 Bodson, Marie Agnes Felicie Jeanne  Nijmegen, Gelderland I302716 Veenkoloniale voorouders 
36 Boekhoorn, Johanna Judith  31 Jul 2012Nijmegen, Gelderland I576724 Veenkoloniale voorouders 
37 Boes, Aloijsius Celestinus  Nijmegen, Gelderland I540954 Veenkoloniale voorouders 
38 Bogaers, Julianus Egidius Alphonsus Theresia  16 Sep 1996Nijmegen, Gelderland I483892 Veenkoloniale voorouders 
39 van Boldrik, Gerardus Joseph  Nijmegen, Gelderland I398480 Veenkoloniale voorouders 
40 Bolsius, Anna M.A.H.  Nijmegen, Gelderland I412105 Veenkoloniale voorouders 
41 Bolsius, Augustinus Aloijsius Johannes Hubertus  Nijmegen, Gelderland I412101 Veenkoloniale voorouders 
42 Bolsius, Johanna Medarda Carolina Maria  Nijmegen, Gelderland I712757 Veenkoloniale voorouders 
43 Bolsius, Maria Ardina Theresia H.  Nijmegen, Gelderland I412102 Veenkoloniale voorouders 
44 Bongers, Gerharda Theodora Johanna  22 Nov 2007Nijmegen, Gelderland I483894 Veenkoloniale voorouders 
45 Bongers, Jacobus  Nijmegen, Gelderland I491628 Veenkoloniale voorouders 
46 Bongers, Maria Hendrina  28 Mar 1987Nijmegen, Gelderland I635267 Veenkoloniale voorouders 
47 Bonke, Petrus Eduard  Nijmegen, Gelderland I541574 Veenkoloniale voorouders 
48 van den Boogaart, Johannes Wilhelmus  Nijmegen, Gelderland I511031 Veenkoloniale voorouders 
49 Boreel, Jhr Paulus Jacob  Nijmegen, Gelderland I476538 Veenkoloniale voorouders 
50 Boreel, Jvr Wendela  Nijmegen, Gelderland I476540 Veenkoloniale voorouders 

1 2 3 4 5 ... Next»Occupation

Matches 1 to 7 of 7

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID   Tree 
1 Arntz, Gerardus Wilhelmus Vincentius  Nijmegen, Gelderland I3767 Veenkoloniale voorouders 
2 Cals, Jozef Maria Laurens Theo Mr.  Between 1941 and 1950Nijmegen, Gelderland I141488 Veenkoloniale voorouders 
3 Grol, Johannes  Nijmegen, Gelderland I4671 Veenkoloniale voorouders 
4 Leistikow, Cornelis Martinus  Nijmegen, Gelderland I437645 Veenkoloniale voorouders 
5 van Oppenraaij, Elisabeth Everdiena Timothea  Nijmegen, Gelderland I3702 Veenkoloniale voorouders 
6 van Oppenraaij, Johannes Stephanus Petrus Paul  1893Nijmegen, Gelderland I4697 Veenkoloniale voorouders 
7 van Oppenraaij, Theodorus Johannes  Nijmegen, Gelderland I3962 Veenkoloniale voorouders 

Death registration

Matches 1 to 4 of 4

   Last Name, Given Name(s)    Death registration    Person ID   Tree 
1 Backer, Jannigje Maria  05 Mar 1985Nijmegen, Gelderland I439203 Veenkoloniale voorouders 
2 Daamen, Alberdina Helena  26 Jan 1993Nijmegen, Gelderland I151482 Veenkoloniale voorouders 
3 van Laak, Bartholomeus  14 Jan 1885Nijmegen, Gelderland I626173 Veenkoloniale voorouders 
4 Schneemann, Maria Josefine Louise  22 Apr 1969Nijmegen, Gelderland I254450 Veenkoloniale voorouders 

Fact

Matches 1 to 7 of 7

   Last Name, Given Name(s)    Fact    Person ID   Tree 
1 Bergstein, Pieter Hubertus Godefridus  Nijmegen, Gelderland I248564 Veenkoloniale voorouders 
2 van Haaren, Everdina Bernardina Geertruida Maria  Nijmegen, Gelderland I230180 Veenkoloniale voorouders 
3 van Haaren, Johannes Hendrikus Maria  17 Feb 1950Nijmegen, Gelderland I230156 Veenkoloniale voorouders 
4 van Haaren, Robertus Rutgerus  20 Aug 1957Nijmegen, Gelderland I241619 Veenkoloniale voorouders 
5 van Haaren, Rosa Liza Victoria  01 Aug 1977Nijmegen, Gelderland I241620 Veenkoloniale voorouders 
6 Houben, Catharina Jozephina Maria  15 Dec 1944Nijmegen, Gelderland I248562 Veenkoloniale voorouders 
7 Stoer, Aleida Christina Maria  22 May 1998Nijmegen, Gelderland I243222 Veenkoloniale voorouders 

Cremated

Matches 1 to 10 of 10

   Last Name, Given Name(s)    Cremated    Person ID   Tree 
1 Bongers, Maria Hendrina  28 Mar 1987Nijmegen, Gelderland I635267 Veenkoloniale voorouders 
2 de Bruin, Arnoldus Gijsbertus  29 Aug 2013Nijmegen, Gelderland I536747 Veenkoloniale voorouders 
3 Daamen, Maria Gerarda Theodora Eliza  01 Mar 1989Nijmegen, Gelderland I151448 Veenkoloniale voorouders 
4 de Groodt, Joseph  Nijmegen, Gelderland I402586 Veenkoloniale voorouders 
5 Halberstadt, Ella  26 May 2003Nijmegen, Gelderland I282044 Veenkoloniale voorouders 
6 Kohlmann, Justine Margaretha Martine  04 Dec 2001Nijmegen, Gelderland I3852 Veenkoloniale voorouders 
7 van Oppenraaij, Hendricus Theodorus Maria  Nijmegen, Gelderland I3968 Veenkoloniale voorouders 
8 van Oppenraaij, Theodorus Johannes  08 Nov 1997Nijmegen, Gelderland I3959 Veenkoloniale voorouders 
9 Spoorenberg, Johanna Maria  24 Jul 1993Nijmegen, Gelderland I3963 Veenkoloniale voorouders 
10 Trouw, Johannes  12 Feb 2000Nijmegen, Gelderland I394540 Veenkoloniale voorouders 

Mentioning

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Mentioning    Person ID   Tree 
1 van den Boogaart, Johannes Wilhelmus  Nijmegen, Gelderland I511031 Veenkoloniale voorouders 
2 Heijmerink, Gerhardus Alphonsus Maria  Nijmegen, Gelderland I432233 Veenkoloniale voorouders 

Residence

Matches 1 to 6 of 6

   Last Name, Given Name(s)    Residence    Person ID   Tree 
1 Beijnes, Jacobus Bernardus Joannes Mari  Nijmegen, Gelderland I59001 Veenkoloniale voorouders 
2 Daalderop, Nicolaas Hendrikus  Nijmegen, Gelderland I311118 Veenkoloniale voorouders 
3 Münninghoff, Gerardina Josephina Maria  Nijmegen, Gelderland I160692 Veenkoloniale voorouders 
4 van Oppenraaij, Adolph Gerardus  Nijmegen, Gelderland I3955 Veenkoloniale voorouders 
5 Riem, Evertje  Bef 02 Dec 1875Nijmegen, Gelderland I531358 Veenkoloniale voorouders 
6 Snijders, Pieter  05 Mar 2004Nijmegen, Gelderland I270304 Veenkoloniale voorouders 

Married

Matches 1 to 50 of 684

1 2 3 4 5 ... 14» Next»

   Family    Married    Family ID   Tree 
1 Aafjes / Minkels  13 Jun 1912Nijmegen, Gelderland F142919 Veenkoloniale voorouders 
2 Achterbergh / Terwindt  26 Apr 1892Nijmegen, Gelderland F197935 Veenkoloniale voorouders 
3 Akker / Haaren  31 May 1904Nijmegen, Gelderland F184700 Veenkoloniale voorouders 
4 Akker / Kraaijvanger  20 Feb 1862Nijmegen, Gelderland F151356 Veenkoloniale voorouders 
5 Albers / Swelm  30 Oct 1824Nijmegen, Gelderland F182429 Veenkoloniale voorouders 
6 Albrecht / Noij  15 Dec 1964Nijmegen, Gelderland F216330 Veenkoloniale voorouders 
7 Angevaare / Vledder  07 Nov 1901Nijmegen, Gelderland F294333 Veenkoloniale voorouders 
8 Arntz / Arends  13 May 1806Nijmegen, Gelderland F142778 Veenkoloniale voorouders 
9 Arntz / Arntz  06 Jan 1843Nijmegen, Gelderland F74062 Veenkoloniale voorouders 
10 Arntz / Grasveld  21 Nov 1910Nijmegen, Gelderland F113635 Veenkoloniale voorouders 
11 Arntz / Kersten  25 Aug 1815Nijmegen, Gelderland F74063 Veenkoloniale voorouders 
12 Arntz / Lengen  20 Feb 1914Nijmegen, Gelderland F241806 Veenkoloniale voorouders 
13 Arntz / Meulenberg  06 Aug 1918Nijmegen, Gelderland F140463 Veenkoloniale voorouders 
14 Arntz / Reijmer  25 Aug 1899Nijmegen, Gelderland F241622 Veenkoloniale voorouders 
15 Arts / Schönberger  05 Jan 1876Nijmegen, Gelderland F192235 Veenkoloniale voorouders 
16 Asselbergs / Melchers  08 Jan 1917Nijmegen, Gelderland F128016 Veenkoloniale voorouders 
17 Athmer / Strooij  09 Apr 1918Nijmegen, Gelderland F224076 Veenkoloniale voorouders 
18 Aubel / Terwindt  05 May 1928Nijmegen, Gelderland F169721 Veenkoloniale voorouders 
19 Baas / Liessem  07 Nov 1907Nijmegen, Gelderland F226554 Veenkoloniale voorouders 
20 Bakker / Swane  23 Sep 1930Nijmegen, Gelderland F273528 Veenkoloniale voorouders 
21 Balen / Ven  Nijmegen, Gelderland F23847 Veenkoloniale voorouders 
22 Baltussen / Malmberg  18 Oct 1920Nijmegen, Gelderland F155151 Veenkoloniale voorouders 
23 Banning / Broekhoven  09 May 1922Nijmegen, Gelderland F200774 Veenkoloniale voorouders 
24 Beek / Viezee  19 Nov 1908Nijmegen, Gelderland F278779 Veenkoloniale voorouders 
25 Beekwilder / Willigen  30 Jan 1906Nijmegen, Gelderland F168719 Veenkoloniale voorouders 
26 Beer / Lamkamp  21 Aug 1900Nijmegen, Gelderland F186719 Veenkoloniale voorouders 
27 Beer / Waarden  24 Jan 1916Nijmegen, Gelderland F158699 Veenkoloniale voorouders 
28 Belinfante / Beukers  25 Jan 1937Nijmegen, Gelderland F48725 Veenkoloniale voorouders 
29 Benda / Daalderop  02 May 1867Nijmegen, Gelderland F122323 Veenkoloniale voorouders 
30 Berckel / Swaaij  27 Apr 1920Nijmegen, Gelderland F181034 Veenkoloniale voorouders 
31 Berends / Swelm  01 Aug 1867Nijmegen, Gelderland F182442 Veenkoloniale voorouders 
32 Berger / Piels  02 Oct 1895Nijmegen, Gelderland F177172 Veenkoloniale voorouders 
33 Berger / Schönberger  24 Mar 1919Nijmegen, Gelderland F192258 Veenkoloniale voorouders 
34 Berkelmans / Rutten  21 May 1853Nijmegen, Gelderland F55106 Veenkoloniale voorouders 
35 Besters / Otten  08 May 1824Nijmegen, Gelderland F65643 Veenkoloniale voorouders 
36 Beukers / Gent  08 Sep 1903Nijmegen, Gelderland F99583 Veenkoloniale voorouders 
37 Beversluis / Hucht  06 Feb 1884Nijmegen, Gelderland F167176 Veenkoloniale voorouders 
38 Bielen / Rosendael  23 Feb 1876Nijmegen, Gelderland F240670 Veenkoloniale voorouders 
39 Biesen / Schretlen  11 Sep 1902Nijmegen, Gelderland F110987 Veenkoloniale voorouders 
40 Biesterbosch / Janssen  27 Sep 1901Nijmegen, Gelderland F266548 Veenkoloniale voorouders 
41 Bijlandt / Severijn Boesses  27 Apr 1801Nijmegen, Gelderland F76622 Veenkoloniale voorouders 
42 Bijlard / Stadhouder  19 Apr 1919Nijmegen, Gelderland F217052 Veenkoloniale voorouders 
43 Bless / Diemers  12 Feb 1901Nijmegen, Gelderland F187591 Veenkoloniale voorouders 
44 Bloem / Hulsteijn  17 Jun 1829Nijmegen, Gelderland F286547 Veenkoloniale voorouders 
45 Bluijssen / Gussenhoven  28 Apr 1925Nijmegen, Gelderland F282403 Veenkoloniale voorouders 
46 Boekwijt / Hoefnagels  29 Nov 1921Nijmegen, Gelderland F216256 Veenkoloniale voorouders 
47 Boelen / Suermondt  17 Nov 1897Nijmegen, Gelderland F246711 Veenkoloniale voorouders 
48 Boer / Kruizinga  21 Oct 1922Nijmegen, Gelderland F202019 Veenkoloniale voorouders 
49 Boldrik / Mousset  08 Jan 1924Nijmegen, Gelderland F126207 Veenkoloniale voorouders 
50 Bomans / Verscheure  14 Apr 1944Nijmegen, Gelderland F99983 Veenkoloniale voorouders 

1 2 3 4 5 ... 14» Next»Divorced

Matches 1 to 6 of 6

   Family    Divorced    Family ID   Tree 
1 Bosse / Noorduijn  18 Dec 1902Nijmegen, Gelderland F198539 Veenkoloniale voorouders 
2 Gerritzen / Lebret  07 Nov 1904Nijmegen, Gelderland F202427 Veenkoloniale voorouders 
3 Maatjes / Janssen  18 Mar 1926Nijmegen, Gelderland F177681 Veenkoloniale voorouders 
4 Mutsaerts / Beijnes  25 Jun 1963Nijmegen, Gelderland F1923 Veenkoloniale voorouders 
5 Piron / Meulenberg  12 Feb 1925Nijmegen, Gelderland F140480 Veenkoloniale voorouders 
6 Pool / Maass  20 Mar 1925Nijmegen, Gelderland F185122 Veenkoloniale voorouders 

Marriage Banns

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Marriage Banns    Family ID   Tree 
1 Halberstadt / Wijk  08 Jul 1888Nijmegen, Gelderland F184290 Veenkoloniale voorouders 

Marriage License

Matches 1 to 2 of 2

   Family    Marriage License    Family ID   Tree 
1 Reniers / Hermsen  30 Jan 1942Nijmegen, Gelderland F146674 Veenkoloniale voorouders 
2 Vaalman / Hermsen  07 May 1803Nijmegen, Gelderland F4123 Veenkoloniale voorouders 

Religious marriage

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Religious marriage    Family ID   Tree 
1 Daamen / Boldrik  Nijmegen, Gelderland F98395 Veenkoloniale voorouders 

Calendar

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.