Uit Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Aardscheveld was buurtschap in het westelijk deel van de marke van Anreep. Nu is op deze plaats onder andere de buurt Vredeveld in de gemeente Assen. (oorspronkelijk lag Vredeveld meer noordelijk)

In de 19e eeuw ontstond op het Aardscheveld een plaggenhuttenkolonie. Dit soort zelfgemaakte huisvesting, aangevuld met een staat voor woonwagens, bleef in dit buurtschap lang bestaan. De school was hier zoals elders van steen, met meerdere lokalen. Er was geen kerk.

De periode van 1813 – 1850 werd gekenmerkt door een langdurige economische depressie. De bevolking nam toe, het aardappel aanbod nam af. (lange strenge winters en de aardappelziekte waardoor gehele oogsten mislukten). Ziekten als malaria en cholera eiste zijn tol. De drank was een vlucht voor de nietshebbers.

De buurt werd ingenomen door nieuwbouw. Eerst het witte, blauwe en rode dorp, nu de wijk de Dorpen in de gemeente Assen.. Later de wijk Vredeveld. De naam Aardscheveld is hier niet meer terug te vinden.