Histories

» Show All     «Prev «1 ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... 566» Next»

Stamboom van der Heyden1. Arend van der Heyden.
Hier start het voor- en nageslacht van de schilder en uitvinder Jan van der Heyden.
Op 5 maart 1937 werd in het Amsterdamsch Historisch museum de Sint Anthonieswaag een tentoonstelling geopend, gewijd aan de schilder en uitvinder Jan van der Heyden.
Ernstige onderzoekers, onder welke Dr. Breen, hebben in 1912, driehonderd jaren na Van der Heydens overlijden, gegevens omtrent zijn familie verzameld en getracht de vraag te beantwoorden of hij tot de familie van de Vlaamse Van der Heydens behoorde, welke in de 16e eeuw, o.a. in Antwerpen een belangrijke rol hebben gespeeld.
De herdenking van schilders geboorte, op 5 maart 1637, moge een aanleiding zijn om te resumeren wat we op het ogenblik van zijn voorouders en nakomelingen weten. Mr. A.C. van Eck.
Voor- en nageslacht van den schilder en uitvinder Jan van der Heyden Door A.C. van Eck. De Nederlandsche Leeuw, jaargang 55 (1937), kolommen 113-116.

1.1 Klaas Aardze. Geboortedatum: 1 oktober 1545. Overleden: 8 juli 1599.
Echtgenote: Marijke Klaas. Geboortedatum: 1530/1532. Overleden: 2 november 1623.
Huwelijks datum: 1 oktober 1569.

1.1.1 Goris Klaasze (van der Heyden?). Geboortedatum: 11 november 1571. Overleden: 8 september 1610. Overlijdensplaats: Bommel? Aantekeningen: Goris Claessoon, burger te Bommel, werd 14.12.1609 te Ophemert beleend met een bouwinge van 58 mergen, genaamd de Mastmeulen: zijn zoon Claes Goriss, erve sijnes vaders, draagt dit leen 24.9.1613 over *. Research: Vermeld in het Loofsignaat Zaltbommel fol. 5v. 11.1.1605, bij een belofte aan Joest Ghijsberts, Goris Claesz en Marcelis Gielisz. Idem fol. 15v., 16.7.1605: Neelken Jan Sanders maakt de twee eerstgenoemden universeele erfgenamen. Id. fol. 43, 26.9.1606. hij koopt land aan den Boemelschen weg. Id. fol. 40, 16.8.1606, hij koopt van Anthonis Melisz een huis te Bommel aan de Waterstraat, volgens fol. 66 met het achterhuis staande aan het merckvelt. Id. fol. 37v., 7.9.1610, hij lijft, zijn vrouw Ghijsberthers Joosten, de kinderen zijn nog onmondig.
* Navorscher XXVII, p. 513.
Echtgenote: Gijsbertje Joosten van Beerendoncq. Geboortedatum: 1568. Overleden: 18 oktober 1643. Echtgenote Vader: Joost Gijsberts van B(a)erendoncq (-1632).
Huwelijksdatum: 26 december 1592. Kinderen: Johan Goris, Claess, Aard, Janneke, Marieke, Joost, Heyltje, Aart, Eelke.

1.1.1.1a Johan Goris Claess* Geboortedatum: 29 mei 1607. Geboorteplaats: Bommel. Overleden: 13 november 1651 te Amsterdam. Aantekeningen: Woonde in 1631 te Utrecht. Hij deed op 8.2.1637 de poortereed te Gorcum, terwijl hij in een acte van 5 mei 1636 (Reg. v. Transporten enz. Utrecht) nog burger van Utrecht was. Hij kwam toen overeen met de executeurs van de boedel van de grootvader van zijn vrouw, met de superintendent van de Armennoodhulp en met de gemachtigde van de "Gemeente der Mennonisten" dat hij het saldo van de nalatenschap f. 2050,-, onder berusting van de superintendent zou laten. In 1643 droeg hij een huis aan de Z. z. v.d. Hooge Jacobijnestraat te Utrecht over. Hij was toen houtkoper te Gorcum, waar hij in 1641 een huis en oliemolen had gekocht *. Toen hij op 29.8.1649 te Utrecht 1/4 deel van een plecht van f 2000,- aan Ds. H. de Goy overdroeg, woonde hij te Amsterdam, waar hij twee jaar later als makelaar stierf, zijn vrouw met zeven onmondige kinderen en één op komst achterlatende.
Research: * Jaarboek XI Amstelodamum 1913, p. 30.
Echtgenote: Neeltje Jan Corneliss van Munstersdr. Geboortedatum: 1612. Overleden: maart 1667 te Amersfoort. Echtgenote Vader: Jan Cornelisz Munster (1580-1652). Echtgenote Moeder: Magdalena Cornelis Rijckendr . Echtgenote Aantekeningen: Woonde in maart 1626 bij haar grootvader Cornelis Rijcxz, van Eede, schoenmaker in de Springwech te Utrecht. Bij haar overlijden in februari 1667 woonde zij in bij haar zoon Gijsbert in Amersfoort.
Huwelijksdatum: 3 september 1631. Huwelijk Plaats: Utrecht.

Kinderen: Jan, Kornelis, Goris Jansen, Magdalena, Nicolaas, Gijsbert, Joost Jansen, Janneke Jansdr.

1.1.1.1a.1 Jan van der Heyden. Geboortedatum: 1637. Geboorteplaats: Gorinchem. Overleden: 28 maart 1712 te Amsterdam. Aantekeningen: Zie mijn brief aan de directiesecretarsse van de Baak, d.d. 23 oktober 2001.
Nog niet verwerkte aangetroffen genealogische informatie in het Centraal Bureau voor de Genealogie te 's-Gravenhage:
Gorissen van der Heijden van Verschuer;
1670 11 Decemb. is gebooren Sara van der Heijden.
1705 29 Augustus is gebooren Jacoba van der Heijden.
1710 22 Augustus is gebooren Sara van der Heijden.
1729 den 6 April is getrouwt Jacoba van der Heijden met Joannes Decknatel.
1730 den 6 Februarij is gebooren Jan Decknatel de Jonge.
1731 den 15 December is gebooren Jacobus Decknatel 's morgens tussen 7 en 8 úúren den 28 do. is gestorven Jacoba van der Heijden oud 26 Jaaren en 4 maanden.
1733 den 20 Januarij is getrouwt Sara van der Heijden met Jan Brants (de oude geb. 1703). den 30 Augustus zijn gebooren Jan & Hester Brants. den 24 November is overleeden Jan brants de Jonge oud 12 Weecken & 2 daagen
1734 den 19 October is gestorven Hester Brants out 1 Jaar 1 Maand en 19 dage.
1735 den 23 Maart is geboore Jan Brants dog aanstonts overleede.
1736 den 21 Maart is Geboore Cristina Brants.
1737 den 28 Maij is overleede Christina Brants out zijnde 1 Jaar 2 Maande en 7 dage. buijte op Swaan Wijk.
1738 den 18 September is geboore Jan Brants.
1741 den 2 Maart is Geboore Jacob Brants nu schrijvende Jan Jacob Brants.
1758 den 18 February is overleeden Jan Brants (de Jonge).
1775 den 1 Januarij is overleeden Sara van der Heijden.
1782 den 12 december is overleeden Jan Brants (den oude).
1764 den 28 October is Jacob Brants (getroud met Anna Maria de Neufville, welke laatste den 27 December 1782 is overleeden.
1768 2 Febr. Geb. Jan Isaac de Neufville Brants getrouwd met Louise Hartsen in tweede Huwlijk. Van dezen bestaat in de zijlinie niet dan eene broeders dochter Anna Maria gehuwd met B.A. Baron van Verschuer.
1805 12 Febr. Geboren Antoni Brants, jongste zoon van den voorgaanden in derde Huwelijk getrouwd met Elisabeth Mechteld Jordens uit Deventer, hij zelve woonachtig op den huize Joppe in Gelderland en Lid van Gedeputeerde Staten van dat gewest. Van dezen bestaat in de zijlinie een Broeders zoon genaamd Jan Isaac gehuwd met M. van Löben Sels uit welk huwelijk verscheiden kinderen.
1836 24 Juni Geboren Mattheus Pieter Brants oudste zoon van den voorgaanden en E.M. Jordens.- Voor woordelijk eensluidend afschrift, Arnhem, den 11 April 1892.
* Voor- en nageslacht van den schilder en uitvinder Jan van der Heyden, door Mr. A.C. van Eck. (1) Jaarboek XI Amstelodamum 1913, p. 40 e.v. (2) Hofstede de Groot, Verzeichnis etc. D1. VIII, Nrs. 333, 339, Smith Nr. 390. (3) Zie het alliantie-wapen van 1662.
Echtgenote: Sara ter Hiel. Geboortedatum: 1631. Geboorteplaats: Utrecht? Overleden: 16 april 1712 te Amsterdam. Echtgenote Vader: Henrick de Hill. Echtgenote Moeder: Baetgen Mullerts (-1642). Huwelijksdatum: 26 juni 1661 te Amsterdam.
Kinderen: Jan, Samuel.

1.1.1.1a.1.1 Jan van der Heyden, de Jonge. Geboortedatum: 21 maart 1662. Overleden: 5 januari 1726. Echtgenote: Christina Leeuw. Geboortedatum: 20 maart 1668. Overleden: 15 december 1731. Echtgenote Vader: Jacob Leeuw. Echtgenote Moeder: Christina de Flines. Echtgenote Aantekeningen: "Overleden 's nagts omtrend half 12 uuren". Huwelijksdatum: 29 januari 1702.

1.1.1.1a.1.2 Samuel van der Heyden. Geboortedatum: 23 maart 1665. Overleden: 6 januari 1729.

1.1.1.1a.2 Kornelis van der Heyden. Geboortedatum: 19 september 1634. Geboorteplaats: Utrecht. Aantekeningen: Huwt Utrecht 1660, o.t. 11.2. Echtgenote: Heyltgen ter Hiel. Geboortedatum: 1630. Geboorteplaats: Utrecht. Echtgenote Vader: Henrick de Hill. Echtgenote Moeder: Baetgen Mullerts (-1642). Huwelijksdatum: 1660 te Utrecht.

1.1.1.1a.3 Goris Jansen van der Heyden. Geboortedatum: 8 oktober 1632 te Utrecht. Aantekeningen: Geboren Utrecht 8.10.1632, zich noemende volgens een bijbel-aantekening van der Heyden, "sijnde bevonden dat dien van al van outs onder 't geslagt is benoemt geweest".

1.1.1.1a.4 Magdalena van der Heyden. Geboortedatum: 1 december 1638. Geboorteplaats: Gorcum.

1.1.1.1a.5 Nicolaas van der Heyden. Geboortedatum: 18 juni 1640. Geboorteplaats: Gorcum. Echtgenote: Hendrickie ter Hiel. Geboortedatum: 1639. Geboorteplaats: Utrecht. Echtgenote Vader: Henrick de Hill. Echtgenote Moeder: Baetgen Mullerts (-1642). Huwelijksdatum: 14 december 1664 te Amsterdam.

1.1.1.1a.6 Gijsbert van der Heyden. Geboorte Datum: 23 juni 1642. Geboorteplaats: Gorcum. Overleden: voor 1678. Aantekeningen: Woont 1667 te Amersfoort. O.t. Amsterdam 30.4.1667. Echtgenote: Neeltje Jans van Giethoorn. Huwelijksdatum: 30 april 1667 te Amsterdam.

1.1.1.1a.7 Joost Jansen van der Heyden. Geboortedatum: 26 januari 1646 te Gorcum.

1.1.1.1a.8 Janneke Jansdr van der Heyden. Geboortedatum: 29 maart 1652 te Amsterdam.

1.1.1.1b Johan Goris Claess* (Zie boven). Andere echtgenote: Neeltje Jan Corneliss van Munstersdr.

1.1.1.2 Claess Goriss. Geboortedatum: 29 juli 1597. Overleden: 19 augustus 1672. Aantekeningen: Beleend met 58 morgen "de Mastmeulen", in het Loofsignaat Zuylichem 2.3.1670 als verkopende 2 1/2 morgen te Gameren. Echtgenote: Janneke de Smet. Geboortedatum: 1602. Overleden: 30 juli 1661. Huwelijksdatum: 10 mei 1626. Kinderen: Maria Claes.

1.1.1.2.1 Maria Claes van der Heyden. Aantekeningen: Nicht van Cornelis van moederszijde. Echtgenoot: Cornelis Jansse van Munster. Geboortedatum: 1631 te Amsterdam. Beroep: Spijkerverkoper in de Warmoesstraat te Amsterdam. Echtgenote Vader: Jan Cornelisz Munster (1580-1652). Echtgenote Moeder: Janneke Goris (1595-1646). Huwelijksdatum: 1656.

1.1.1.3 Aard Gorisz. Geboortedatum: 3 mei 1594. Overleden: 24 augustus 1594.

1.1.1.4 Janneke Goris. Geboortedatum: 9 juli 1595. Overleden: 30 december 1646. Research: Aantekening huwelijk: Utrecht 29-9-1621. Echtgenoot: Jan Cornelisz Munster. Geboortedatum: 1580. Geboorteplaats: Emmenes. Overleden: mei 1652 te Amsterdam. Echtgenoot Aantekeningen: Hij was weduwnaar van Magdalena Cornelis Rijckendr., met wie hij 1.10.1603 te Utrecht voor schepenen gehuwd was. Woonde in 1636 te Amsterdam en stelde tot onderpand een huis aan de Westzijde van de Oudegracht tussen Geerte- en Smeebruggen te Utrecht. Huwelijksdatum: 7 oktober 1621 te Bommel? Kinderen: Geertruyt, Cornelis Jansse.

1.1.1.4.1 Geertruyt van Munster. Geboortedatum: 1624. Geboorte Plaats: Utrecht. Echtgenoot: Cornelis Albertsz Corver. Beroep: Lakenkoper. Echtgenoot Aantekeningen: Van Loenen. Huwelijksdatum: 1656.

1.1.1.4.2 Cornelis Jansse van Munster. (Zie dubbele tak boven).

1.1.1.5a Marieke Goris*. Geboorte Datum: 24 september 1599. Overleden: 30 maart 1639. Echtgenoot: N. N. Andere echtgenoten: Balthus Jacobs van der Veen.

1.1.1.5b Marieke Goris* (Zie boven). Echtgenoot: Balthus Jacobs van der Veen. Overleden: 8 december 1649. Huwelijksdatum: 21 juni 1626. Kinderen: Maria. Andere echtgenoot: N. N.

1.1.1.5b.1 Maria van der Veen. Echtgenoot: Jan Gerrits Reessen. Echtgenoot Aantekeningen: Van Wesel. Een kleinzoon, Balthus Reesen, wordt in 1674 te Wesel onder curatele van een Goris van der Heyden gesteld. Echtgenoot Research: Jaarboek XI Amstelodamum, 1913, p. 31. Huwelijksdatum: 1649. Kinderen: Agnete, Goris.

1.1.1.5b.1.1 Agnete Reessen.

1.1.1.5b.1.2 Goris Reessen.

1.1.1.6 Joost Gorisz. Geboortedatum: 2 november 1601. Overleden: 23 december 1646.

1.1.1.7 Heyltje Goris. Geboortedatum: 9 februari 1604. Overleden: 18 juli 1662. Echtgenoot: Jan Hamer. Geboortedatum: 1594. Overleden: 1 april 1653. Huwelijksdatum: 14 maart 1630.

1.1.1.8 Aart Gorisze. Geboortedatum: 23 juli 1609. Overleden: 6 mei 1614. Aantekeningen: Jong overleden.

1.1.1.9 Eelke Goris. Geboortedatum: 4 april 1611. Overleden:23 oktober 1612. Aantekeningen: Jong overleden.

Linked toArend van der Heyden; Goris Klaasze van der Heyden; Jan van der Heyden; Johan Goris van der Heyden; Klaas Aardze. van der Heyden

» Show All     «Prev «1 ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... 566» Next»
Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources