Adriaan Duyck

Adriaan Duyck

Male - 1623    Has no ancestors but 19 descendants in this family tree.

Personal Information    |    Notes    |    All

 • Name Adriaan Duyck 
  Relationshipwith Francis Fox
  Gender Male 
  Died 06 Jan 1623 
  Person ID I680246  Geneagraphie
  Last Modified 11 Aug 2010 

  Children 
   1. Gijsbert Duyck,   d. 12 Feb 1625
   2. Johan Duyck,   d. 06 Oct 1645
  Last Modified 11 Aug 2010 
  Family ID F680179  Group Sheet  |  Family Chart

 • Notes 
  • secretaris van Oudkarspel

   De heerlijkheid van Oudkarspel werd door Jacoba v. Beieren geschonken aan Jan met de Bellen. Hij verkreeg daar de hoge en lage jurisdictie, de tienden groot en smal, vis- en vogelrechten, het pluimgraafschap en alle andere inkomsten te water zowel als te land, welke de graaf van Holland daar bezat en bovendien nog acht blokken buitenlands tienden en eigendom van de Schaapskuilmeer en alle andere leenroerige goederen aldaar tot een onversterflijk erfleen. Het is aan het huis van Egmond gebleven tot de likwidatie van zijn bezit. ?Bij het aftrekken des zegels van wasche, ende brieve van decrete" werd mr. Adriaen Duyck, secretaris van de Staten van Holland, in 1607 koper van deze rechten. Aangezien het oorspronkelijk leen echter was gesmaldeeld en in partijen verkocht, zoals dat de crediteuren van heer Lamoraal goeddacht, waren dit afzonderlijke lenen geworden, hetgeen mr. Adriaen niet aanbevelenswaardig vond. Met een beroep op precedenten en het boek De feudi juris scripti Hollandici Westfrisique successione van de hand van Cornelis van Nyenstadt, in leven raad in de Hoge Raad, verzocht hij, deze lenen, die allen van nature onversterflijk waren, tot een onversterflijk erfleen te willen samenvoegen, nu zij weer in één hand waren verenigd. De Staten gingen hiermede akkoord. Samengevoegd werden: De heerlijkheid van Oudkarspel, acht blokken buitenlands tienden, de visserij en de eigendommen van de Schaapskuilmeer met alle tochten, wateringen, af- en aangangen vandien en alle andere leenroerige goederen, die hij ?In ende onder de heerlijkheid van Harinckarspel possideert oft noch comen te possideren zal". 13 augustus 1619 werd hij hiermede verlijd. 1 juni 1623 werd hij opgevolgd door zijn zoon Ghysbert, 12 februari 1625 door diens broer Jan en 6 oktober 1645 door diens zoon Adriaen. Kort daarop doet zijn moeder afstand van het leen ten behoeve van Johan v. Overrijn Schoterbosch, die 16 december 1646 wordt opgevolgd door zijn vrouw Maria v. Walenburgh. 2 februari 1680 wordt met het leen verlijd haar neef Adriaan Paets, die nog wordt opgevolgd door zijn zoon mr. Adriaan Paets, ontvanger-generaal van het college ter admiraliteit op de Mase. Hij verkocht zijn rechten echter op 1 maart 1687 voor ? 23000.- aan Julius v. d. Moere, heer van Harenkarspel, en droeg daartoe in persoon met halm, hant ende monde, voor het leenhof zijn rechten op aan de Staten zonder enig ?recht daer aen te behouden, als onse leenmannen wijsden dat recht was". De leenvolgers zijn sindsdien tot 6 januari 1783 dezelfde als die van Harenkarspel. Dan komt dit met uitzondering van de acht blokken buitenlands tienden, de visserij en andere eigendommen in de Schaapskuilmeer, die aan Paul Christiaan Fuchs, heer van Harenkarspel, komen, aan mr. Jacob Binkhorst, raad van Hoorn, echtgenoot van Maria v. Forees


Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources