Admiraal Cornelis Cornelisz. Matelieff, 'de Jonge'

Admiraal Cornelis Cornelisz. Matelieff, 'de Jonge'

Male 1569 - 1632  (63 years)    Has 4 ancestors but no descendants in this family tree.

Personal Information    |    Media    |    Notes    |    All

 • Name Cornelis Cornelisz. Matelieff 
  Prefix Admiraal 
  Suffix 'de Jonge' 
  Relationshipwith Francis Fox
  Born 1569 
  Gender Male 
  Died 17 Oct 1632 
  Person ID I646793  Geneagraphie
  Last Modified 30 Jun 2009 

  Father Cornelis Claesz. Matelieff,   d. Yes, date unknown 
  Mother Aefje Claesdr. van der Horst,   d. Yes, date unknown 
  Siblings 3 siblings 
  Family ID F283587  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Anna van Juchteren,   d. Yes, date unknown 
  Last Modified 11 Jun 2009 
  Family ID F283552  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Heyltje Adriaensdr. Cam,   d. Yes, date unknown 
  Last Modified 11 Jun 2009 
  Family ID F283644  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  646793.jpg
  646793.jpg

  Documents
  Herbenoeming vroedschappen 1618
  Herbenoeming vroedschappen 1618
  Op 30 October 1618 ontsloeg Prins Maurits de zitting hebbende Vroedschappen ten getale van 22 - er…

 • Notes 
  • Vroedschap 1618
   koopman.
   Admiraal in dienst der O.-I. Compagnie 1605-1608

   Eén van de oprichters van de VOC; vele van de door hem gelanceerde ideeën vormden een blauwdruk voor de verdere ontwikkeling van de Compagnie, zoals:
   concentratie op de specerijeilanden (de Molukken)
   centrale organisatie in Indië, en dat werd Batavia, omdat de voedselvoorziening op de Molukken niet voldoende was.
   leiding in handen van een gouverneur-generaal
   instellen van een verzamelplaats
   een economisch systeem dat gebaseerd was op de inter-Aziatische handel, dat zich zelf zou moeten bedruipen.
   Als admiraal van de vloot (1605-1608) deed hij een vergeefse poging om Malakka te veroveren (1605), en bouwde hij op Ternate het fort Oranje (1607).
   Van 1608-1609 was hij hoofd van Banten.

   ingegaan als de man die o.m. :
   * vergeefs probeerde als eerste Nederlander in Mei 1606 de stad Malakka op de Portugezen te veroveren. Dat lukte de VOC pas op 14 Januari 1641 na een maandenlange belegering gecoordineerd vanuit Batavia.
   Valentijn schrijft over de honger in de stad Malakka tijdens dit voor de VOC succesvolle beleg Maar hetgeen nog verder ging, een moeder haalde haar eigen kind uit het graf en at het, nadat zij het nog twee dagen bewaard had, door razende honger op
   * het VOC gezag vestigde in de Molukken, o.m. op het eiland Ternate, waar het hem lukte om verschillende zonen van evenzo vele plaatselijke vorsten mee te krijgen naar Nederland om hen aan den Prins Maurits te vertoonen met het idee kwam om ergens op Java een centrale stapelplaats te vestigen, wat eindelijk door Coen werd uitgevoerd. Coen liet de stad Jacatra tot de grond toe afbreken, verjoeg en vermoordde de inwoners en stichtte er een Kasteel wat hij graag Nieuw-Hoorn had willen noemen, De Heren Zeventien beslisten anders, het kreeg de naam Batavia.

   Biografie:
   Cornelis Matelieff de Jonge,
   Die Malacca heeft besprongen
   's Konings vloot gebracht te schant
   9 galioenen genomen en verbrant
   De Ternatanen waren verdreven
   Wederom haer lant in gegeven.
   Wasaldaer admirael en hier Staten Generael
   Oock Burgemeester deser stede
   Raet en vroetschap mede
   is den 17 October 1632 overleden alhier begraven in vreden

   Dit opschrift van een grafzerk buiten de St.Laurenskerk herinnert nog aan Cornelis Matelieff de Jonge, evenals Johan van der Veeken, één van de eerste Rotterdamse bewindhebbers van de VOC.
   Zijn vader was een welvarende Rotterdamse schipper en zijn moeder, Aefje Claesdr. van der Horst, behoorde, met twee broers die in de Rotterdamse Vroedschap zitting hadden, tot een aanzienlijke familie.
   Cornelis zelf was koopman en later lid van de Vroedschap, maar kreeg vooral grote bekendheid als admiraal van een vloot van elf schepen met 1400 koppen, die in 1605 naar Indië vertrok om de Portugezen te bestrijden. Het was de tweede vloot die onder VOC-bestuur werd uitgezonden.
   Na terugkeer in 1608 zette hij zijn bevindingen op papier en gaf hij beleidsadviezen in vier omvangrijke memories of 'discoursen' aan de Heren XVII en aan Johan van Oldenbarnevelt, ook een ex-Rotterdammer.
   Uit de memories komt Matelieff naar voren als een man met visie. Hij had vastomlijnde ideeën over de maatregelen die genomen moesten worden om op lange termijn winst in Oost-Indië te behalen. In de denkbeelden van Matelieff staan drie zaken centraal: ten eerste moest er in Azië een hoofdstad, een stapelplaats voor de Nederlandse schepen komen om vandaar de Aziatische handel met kleinere en dus goedkopere schepen te bedrijven en om als wachtstation te dienen voor de retourvloten. Ten tweede achtte hij een permanent hoofd in Azië noodzakelijk en ten slotte moest de hoofdstad bevolkt worden door Europese burgers en ex-militairen die door particuliere handel de stad zelfstandig konden maken. Het was dus volgens Matelieff belangrijk dat er in Indië door effectief bestuur een zelfstandig economisch stelsel ontstond, dat zichzelf financieel grotendeels kon bedruipen.
   De Heren XVII achtten de ideeën van Matelieff waardevol en waarschijnlijk zijn deze denkbeelden van invloed geweest op de instelling van het ambt van Gouverneur-Generaal in 1609 en op de veranderingen in de bestuursstruktuur van de VOC in Indië, zoals die tot uiting kwam in de instruktie, meegegeven aan de eerste Gouverneur-Generaal Pieter Both die op 30 Januari 1610 naar Java vertrok.


Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources