Jacob van Uterwijck tot Oldhagensdorp

Jacob van Uterwijck tot Oldhagensdorp

Male - 1709    Has 16 ancestors and more than 100 descendants in this family tree.

Personal Information    |    Notes    |    All

 • Name Jacob van Uterwijck tot Oldhagensdorp 
  Relationshipwith Francis Fox
  Gender Male 
  Died 1709 
  Person ID I511859  Geneagraphie
  Last Modified 11 Mar 2007 

  Father Egbert van Uterwijck,   d. 1673 
  Mother Lucia Geertruid Kockman,   d. 1696 
  Married 1660 
  Siblings 3 siblings 
  Family ID F208613  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Allegonde Grammaye,   d. 1737 
  Married 1705 
  Children 
   1. Ave Maria Antoinetta van Uterwyck tot Oldhagensdorp,   d. 22 Sep 1755
  Last Modified 11 Mar 2007 
  Family ID F208615  Group Sheet  |  Family Chart

 • Notes 
  • Na de Uterwijcken kwam de havezate door erf aan de van Dorth's, een oude adellijke familie (1422) en vervolgens aan de van Middachtens. Het huis werd toen Middachten genoemd

   Aan het huis was een leenkamer verbonden. De goederen daarin bestonden uit landerijen en tienden, die de bewoners van Oldhagensdorp in leen hielden van de provincie Overijssel en van de huizen Dorth en Wilp. Aanvankelijk werd de leenkamer beheerd door de bezitters van het huis zelf, maar sedert 1673 door hun plaatsvervanger in de leenzaken, de stadhouder, of verwalter - leenheer. In de Franse tijd werden de lenen opgeheven en verviel dus ook de functie van leenkamer.
   Het Leenkamerarchief van Hagensdorp 1360-1669 wordt bewaard bij het Rijksarchief (ROA) te Zwolle. De Vereniging Overijssels Regt en Geschiedenis bezit een leenregister 1699 - 1788. De inventaris van het archief van het huis Oldhagensdorp te Vollenhove 1262 - 1862 is gemaakt door A.J. Mensema in 1977. Zie ook de lijst archiefstukken over grond etc. in en rond de stad Vollenhove.

   Dat de opeenvolgende bewoners van het huis rooms-katholiek waren gebleven veroorzaakte enerzijds, zoals wij reeds zagen, dat het huis zijn karakter van havezate verloor, door de verlegging van dat recht in 1667, anderzijds kreeg het er een nieuw aspect bij, doordat het huis het centrum van het ondergronds rooms-katholieke leven in Vollenhove werd. De bewoners stelden namelijk hun huis ter beschikking voor het houden van godsdienstige bijeenkomsten, terwijl in de 17e eeuw ook de rooms-katholieke geestelijken er periodiek onderdak vonden. Het archief van Oldhagensdorp heeft er veel stukken over

   Bij akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Egbert van Uterwijck in 1697 verkreeg Jacob van Uterwijck het huis Oldhagensdorp en de daaronder ressorterende goederen.
   In 1710 woont diens weduwe Allegonda Grammaye in Oldhagensdorp. Samen met haar schoonzuster Maria Lucia van Uterwijck, de weduwe van de kolonel Herman Reinholt von Dellwig, en haar dochter Ave van Uterwijck, sedert 1727 weduwe van Gijsbert van Dorth, woonden zij vele jaren met zijn drieën op Oldhagensdorp. Deze dames, alle drie vroeg weduwe geworden, zochten vertroosting in de godsdienst en bedachten pastoor en parochie van Vollenhove met vele giften. In hun huis werd toen een zogenaamde schuilkerk gevestigd (de RK godsdienst was verboden, de staatsgodsdienst was Nederlands Hervormd).


Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources