Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman

Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman

Male 1911 - 1997  (85 years)    Has 11 ancestors and one descendant in this family tree.

Personal Information    |    Media    |    Notes    |    Event Map    |    All

 • Name Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman 
  Relationshipwith Francis Fox
  Born 8 May 1911  Amsterdam, NH, NL Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Died 29 Mar 1997  's-Gravenhage, ZH, NL Find all individuals with events at this location 
  Person ID I482579  Geneagraphie
  Last Modified 21 Feb 2007 

  Father Mr. Bastiaan de Gaay Fortman,   b. 17 Sep 1884, Amsterdam, NH, NL Find all individuals with events at this location,   d. 16 Jul 1961, Amsterdam, NH, NL Find all individuals with events at this location  (Age 76 years) 
  Mother Elisabeth Nolte,   b. 13 Dec 1884, Amsterdam, NH, NL Find all individuals with events at this location,   d. 3 Mar 1945, Amsterdam, NH, NL Find all individuals with events at this location  (Age 60 years) 
  Married 25 Nov 1909  Amsterdam, NH, NL Find all individuals with events at this location 
  Family ID F192947  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Margaretha Titia Hillegonda Woltjer,   d. Yes, date unknown 
  Married 5 Sep 1936  Amsterdam, NH, NL Find all individuals with events at this location 
  Children 
   1. Living
  Last Modified 21 Aug 2004 
  Family ID F192949  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map Click to display
  Link to Google MapsBorn - 8 May 1911 - Amsterdam, NH, NL Link to Google Earth
  Link to Google MapsMarried - 5 Sep 1936 - Amsterdam, NH, NL Link to Google Earth
  Link to Google MapsDied - 29 Mar 1997 - 's-Gravenhage, ZH, NL Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Photos
  482579.jpg
  482579.jpg

 • Notes 
  • - ambtenaar Landbouwcrisisbureau, ministerie van Economische Zaken, van 1934 tot 1 februari 1938
   - hoofdcommies afdeling Arbeidsverzekering, ministerie van Sociale Zaken, van 1 februari 1938 tot 1 januari 1942
   - referendaris ministerie van Sociale Zaken, vanaf 1 januari 1942
   - hoofd afdeling arbeidsverhoudingen (rang: administrateur), ministerie van Sociale Zaken tot 1947
   - hoogleraar privaatrecht en arbeidsrecht Vrije Universiteit te Amsterdam, van 30 mei 1947 tot 11 mei 1973; afscheidscollege in 1977
   - lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1960 tot 11 mei 1973; voor Groep IV
   - rector magnificus Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1962 tot 1963
   - rector magnificus Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1965 tot 1972
   - minister van Binnenlandse Zaken, van 11 mei 1973 tot 19 december 1977
   - minister belast met coördinatie van aangelegenheden Suriname en de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan Suriname en de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand, van 11 mei 1973 tot 25 november 1975
   - minister belast met coördinatie van aangelegenheden de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand, van 25 november 1975 tot 19 december 1977
   - minister van Justitie en vice-minister-president, van 8 september 1977 tot 19 december 1977
   - lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1977 tot 10 juni 1981; voor Groep IV
   - lid Europees Parlement, van 13 maart 1978 tot 15 juli 1979; aangewezen door de Staten-Generaal
   - hoogleraar privaatrecht en arbeidsrecht Vrije Universiteit te Amsterdam, van 19 december 1977 tot 10 februari 1979
   - voorzitter College van Advies A.R.P., van 7 oktober 1958 tot juni 1963
   - adviserend lid Centraal Comité A.R.P., vanaf 23 maart 1963
   - fractievoorzitter A.R.P. Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 11 mei 1973
   - adjunct-secretaris College van Rijksbemiddelaars, van 1938 tot 1942
   - secretaris College van Rijksbemiddelaars, van 1945 tot 1947
   - lid commissie inzake P.B.O. (commissie-Van de Ven), van 24 januari 1947 tot 1 maart 1948
   - lid Staatscommissie inzake herziening van de Nederlandse Burgerlijke Wetgeving, van 3 december 1947 tot mei 1973
   - secretaris Algemene Armencommissie
   - rector kaderschool C.N.V. (Christelijk Nationaal Vakverbond), van 1948 tot 1972
   - kroonlid S.E.R. (Sociaal-Economische Raad), van 1950 tot 1960
   - gedelegeerde bij de Verenigde Naties, van 1953 tot 1956
   - lid Raad van Commissarissen bij diverse bedrijven
   - secretaris redactie sociaal maandblad "Arbeid", omstreeks 1953
   - lid N.R.W.M. (Nationale Raad Welzijn Militairen), omstreeks 1953
   - kamerheer in buitengewone dienst van H.M. de Koningin, vanaf 1955
   - kabinetsformateur, van 22 augustus 1956 tot 14 september 1956
   - lid commissie van onderzoek wijziging rechtsvorm van de onderneming (commissie-Verdam), van april 1960 tot 1965
   - informateur, van 27 december 1960 tot 2 januari 1961
   - lid Raad van Bestuur Z.W.O. (Raad voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek), van 1960 tot 1973
   - lid Adviesraad Burgerlijke Samenwerking, vanaf 1961
   - voorzitter Prins Bernhardfonds, vanaf juni 1961
   - lid redactie "De Strijdende Kerk", veertiendaags orgaan van de stichting Gemeente-toerusting, van 7 juli 1962 tot 20 maart 1965
   - lid Raad van Beroep voor het Personeel der Koninklijke Hofhouding, vanaf 1 juli 1963
   - lid Raad voor Ontwikkelingshulp, 1964
   - lid Europese Commissie voor de rechten van de mens, van 1965 tot 1972
   - voorzitter Van Coeverden Adriani Stichting, van 1966 tot 1994
   - lid bestuur Sticusa (Stichting Culturele Samenwerking Nederland-Suriname), omstreeks 1967
   - voorzitter Koninkrijkscommissie inzake de staatkundige verhoudingen tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, van 12 januari 1972 tot juni 1973
   - voorzitter Raad voor het Z.W.O. (Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek), van 1978 tot 1 december 1984
   - informateur, van 20 augustus 1981 tot 2 september 1981
   - tweede ondervoorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van december 1967 tot 11 mei 1973
   - voorzitter commissie van rapporteurs Hoge Colleges van Staat en Algemene Zaken (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van november 1966 tot december 1967
   - voorzitter vaste commissie voor Algemene Zaken en het Huis der Koningin (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van december 1967 tot 11 mei 1973
   - voorzitter vaste commissie voor Justitie (Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1977 tot 10 juni 1981
   - voorzitter vaste commissie voor Algemene Zaken en het Huis der Koningin (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 16 september 1980 tot 6 juni 1981

   opleiding(en)
   - gymnasium-a Openbaar Gymnasium te Dordrecht, van 1923 tot 1925
   - gymnasium-a Gereformeerd Gymnasium te Amsterdam, van 1925 tot 1929
   rechten Vrije Universiteit te Amsterdam tot 1932

   promotie
   rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit te Amsterdam, 1936

   - Was woordvoerder binnenlandse zaken, Koninkrijksaangelegenheden en sociale zaken van de A.R.P.-Eerste-Kamerfractie; hield zich ook bezig met (hoger) onderwijs
   - In 1962 stemden hij en Elfferich als enigen van hun fractie tegen de ontwerp-Algemene Kinderbijslagwet
   - Stemde in 1963 vóór de 'Mammoetwet'
   - In 1967 stemden hij en Albeda als enigen van hun fractie tegen de ontwerp-Omroepwet
   - In 1968 stemden hij en Van Eeten als enigen van hun fractie tegen de ontwerp-Woonwagenwet
   - Was woordvoerder justitie en binnenlandse zaken van de C.D.A.-Eerste-Kamerfractie
   - Behoorde in 1978 tot de minderheid van zijn fractie die vóór het (door hem als minister ingediende) wetsvoorstel inzake gemeentelijke herindeling van oostelijk West-Friesland stemde
   - Bracht in 1974 een wet tot gemeentelijke herindeling in de Zaanstreek tot stand. Hierdoor worden de gemeenten Zaandam, Assendelft, Koog aan de Zaan, Westzaan, Wormerveer en Zaandijk samengevoegd tot Zaanstad.
   - Bracht in 1974 een wet tot stand waarbij het grondgebied van Amersfoort wordt uitgebreid met dat van de (op te heffen) gemeente Hoogland
   - Bracht in 1974 een wet tot stand waarbij de gemeenten Doornspijk en Elburg werden verenigd tot een nieuwe gemeente Elburg
   - Bracht in 1975 samen met minister Van Agt de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen tot stand, waardoor bij de Raad van State een afdeling rechtspraak werd ingesteld. Burgers krijgen de mogelijkheid om zowel tegen besluiten van de centrale overheid als tegen besluiten van lagere overheden in beroep te gaan. Niet de Kroon, maar de afdeling rechtspraak van de Raad van State doet daarover uitspraak. De wet verving de Wet beroep administratieve beschikkingen. De gelijktijdige wijziging van de Wet op de Raad van State bepaalt dat haar adviezen openbaar worden en dat het aantal leden wordt uitgebreid.
   - Bracht in 1974 de Nota civiele verdediging uit
   - Bracht in 1974 de Nota inzake het Grondwetsherzieningsbeleid uit. Belangrijkste voorstellen daarin waren: rechtstreekse verkiezing van de formateur, invoering van een beperkt disctrictenstelsel (18 kieskringen), rechtstreekse verkiezing van de Eerste Kamer waarvan de zittingsduur vier jaar moest worden, en opneming van sociale grondrechten in de Grondwet.
   - Bracht in 1975 een wijziging van de Gemeentewet tot stand, waardoor gemeenteraadsleden voortaan een vaste vergoeding krijgen voor het raadswerk en een tegemoetkoming voor kosten als reizen, vakbladen telefoon. Vergoeding en tegemoetkoming komen in de plaats van het presentiegeld.
   - Bracht in 1975 de Nota hulpverlening bij ongevallen en rampen uit
   - Tijdens zijn ministerschap werd op 25 november 1975 Suriname onafhankelijk
   - Bracht in 1976 de Wet agglomeratieraad Eindhoven tot stand. Hierdoor komt er voor Eindhoven en tien omliggende gemeenten een aparte rechtstreeks (uit de gemeenteraadsleden) gekozen volksvertegenwoordiging met een eigen bestuur. Tot de taken van de agglomeratieraad behoren volkshuisvesting, bedrijfsvestiging en werkgelegenheid, verkeer en vervoer, recreatie, volksgezondheid en milieuhygiëne.
   - Bracht in 1976 een wijziging van de Kieswet tot stand. Hierdoor wordt het aanvragen van een kiezerslegitimatiepas vereenvoudigd. Ook stemmen bij volmacht wordt gemakkelijker gemaakt doordat bij de oproepingskaart een machtigingsformulier wordt meegezonden. Het verlenen van een volmacht is niet langer beperkt tot bloed- en aanverwanten.
   - Bracht in 1977 een wijziging van de Kieswet tot stand, waardoor aan Nederlanders in het buitenland het actief kiesrecht wordt verleend.
   - In 1976 verwierp de Tweede Kamer met 75 tegen 66 stemmen het door hem en minister Van Kemenade verdedigde voorstel in eerste lezing tot wijziging van de grondwettelijke onderwijsbepalingen
   - Diende in 1976 wetsvoorstellen in over de verdeling van Nederland in 24 provincies en over verschuiving van rijkstaken naar provincies (Wet Reorganisatie Binnenlands Bestuur); deze voorstellen werden later ingetrokken
   - Bracht in 1977 een wet tot stand, waarbij de zomertijd weer wordt ingevoerd
   - Bracht in 1977 een gemeentelijke herindeling tot stand in het westelijk deel van de Betuwe. Hierdoor wordt onder meer het
   grondgebied van de gemeenten Buren, Culemborg en Tiel uitgebreid en wordt Neerijnen als nieuwe gemeente gevormd.
   - Nam in 1977 met Van Agt het besluit tot gewapende actie tegen Molukse treinkapers
   - Belangrijke benoemingen tijdens zijn ministerschap: Geertsema (VVD, Commissaris van de Koningin in Gelderland), Van der Harten (KVP, Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant), Schilthuis (PvdA, Commissaris van de Koningin in Drenthe), Boertien (ARP, Commissaris van de Koningin in Zeeland), Kremers (KVP, Commissaris van de Koningin in Limburg), De Wit (PvdA, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland); Van der Lee (PvdA, burgemeester van Eindhoven), Vonhoff (VVD, burgemeester van Utrecht), Van der Louw (PvdA, burgemeester van Rotterdam), Schols (CDA, burgemeester van 's-Gravenhage), Polak (PvdA, burgemeester van Amsterdam), Wierenga (PvdA, burgemeester van Enschede); Ruppert (ARP, vice-president van de Raad van State)

   - Was in 1959 één van de ondertekenaars van een brief waarin een aantal Anti-revolutionairen hun verontrusting uitspraken over het te weinig sociaal-christelijke karakter van het kabinet-De Quay
   - Was tijdens de informatie-Burger in 1973 na Boersma de tweede christen-democraat die zich bereid verklaarde toe te treden tot het kabinet-Den Uyl
   - Verving met zekere regelmatig Van Agt als minister van Justitie, als deze wegens ziekte of verblijf andere bezigheden afwezig was
   - Werd in september 1977 minister van Justitie, nadat minister Van Agt op grond van de Grondwettelijke bepalingen over de onverenigbaarheid van ambten voor het Kamerlidmaatschap had gekozen.
   - Was in 1977 tijdens de formatie-Den Uyl de beoogde minister van Justitie

   - Hij bracht zijn prille jeugd door op Curaçao
   - Vanaf 1943 betrokken bij het illegale blad "Vrij Nederland"
   - Mederedacteur bij "Vrij Nederland" was Joop den Uyl

   niet-aanvaarde politieke functies
   - ministersfuncties in 1951, 1952 en 1956; onder meer Verkeer en Waterstaat en Justitie
   - Commissaris van de Koningin in Utrecht, december 1969
   - informateur, december 1972; opdracht geweigerd
   - minister van Justitie, december 1977; tijdens formatie kabinet-Van Agt; geweigerd

   woonplaats(en)/adres(sen)
   - Amsterdam
   - Curaçao, omstreeks 1914
   - Dordrecht tot 1925
   - Amsterdam, Joh. Verhulststraat, vanaf 1925
   - 's-Gravenhage, Koninginnegracht, omstreeks 1935
   - 's-Gravenhage, Stalpertstraat
   - 's-Gravenhage, Zuidwerfplein 7, omstreeks 1953 tot maart 1997

   - Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 mei 1959
   - Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 29 augustus 1972
   - Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau, 11 april 1978

   eremedaille voor voortvarendheid en vernuft Huisorde van Oranje, 19 september 1974

   - lid oratorische vereniging I.U.M.B.O.
   - lid N.C.S.V. (Nederlandse Christen-Studenten Vereniging)
   - lid Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België

   publicaties/bronnen
   - "De onderneming in het arbeidsrecht" (dissertatie, 1936)
   - "Handleiding voor de toepassing der kinderbijslagwet" (1941/1944); met Mr. A.C.M. van de Ven
   - "Herziening van het echtscheidingsrecht" (1947); inaugurele oratie
   - "De arbeider in de nieuwe samenleving" (1947, 1952, tweede druk)
   - "Christelijke vakbeweging en sociale gerechtigheid" (1950)
   - "Samenwerking in de onderneming" (1951); met D.W. Ormel
   - "De doelstelling der Christelijke vakbeweging" (1951)
   - "De vakbeweging" (1954)
   - "De Wet op de bedrijfsorganisatie en de wet op de ondernemingsraden" (1957); met W.R. van der Sluis
   - "Het geheim van het recht" (1962)
   - "Het spreken van de kerk in de samenleving" (1972); met T.P. van der Kooy en H.N. Ridderbos
   - "Rechtsstaat en terrorisme" (afscheidsrede, 1979)
   - "Problemen van wetgeving" (1982)
   - E. Korevaar e.a. (red.), "Recht doen. Geschriften van Mr. W.F. de Gaay Fortman" (Alphen aan den Rijn 1972)
   - W. Breedveld en J. Jansen van Galen, "Gaius, de onverstoorbare gang van W.F. de Gaay Fortman" (Utrecht 1996)
   - H.A. van Wijnen, "A man for all seasons: De kabinetsformaties van mr. W.F. de Gaay Fortman" (Amsterdam 1986)
   - P. Bak, "W.F. de Gaay Fortman, christelijk-sociaal denker op het snijvlak van politieke partij en vakbond", in: "Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging", 4 (http://www.bakschrijft.nl/cahier.html)
   - P. Bak, "'Pientere knaap'. Jeugdjaren van W.F. de Gaay Fortman" (2003)


Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources