Eduard Douwes Dekker

Eduard Douwes Dekker

Male 1820 - 1887  (66 years)    Has 2 ancestors and 4 descendants in this family tree.

Personal Information    |    Media    |    Notes    |    Event Map    |    All

 • Name Eduard Douwes Dekker 
  Relationshipwith Francis Fox
  Born 2 Mar 1820  Amsterdam, NH, NL Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Died 19 Feb 1887  Nieder-Ingelheim Find all individuals with events at this location 
  Person ID I479087  Geneagraphie
  Last Modified 21 Feb 2007 

  Father Engel Douwes Dekker,   d. Yes, date unknown 
  Mother Sietske Eeltjes Klein,   d. Yes, date unknown 
  Married 1808  Ballum Find all individuals with events at this location 
  Siblings 1 sibling 
  Family ID F199581  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Baronesse Everdina Huberta van Wijnbergen,   b. 27 Sep 1819, Antwerpen, B Find all individuals with events at this location,   d. 13 Sep 1874, Venice, Italia Find all individuals with events at this location  (Age 54 years) 
  Married 10 Apr 1846  Tjandjoer Find all individuals with events at this location 
  Children 
   1. Jan Pieter Constant Eduard Douwes Dekker,   b. 1 Jan 1854, Amsterdam, NH, NL Find all individuals with events at this location,   d. 4 Mar 1930, Nice Find all individuals with events at this location  (Age 76 years)
   2. Elisabeth Agnes Everdine Douwes Dekker,   b. 1 Jun 1857, Soerabaya, Java, Indonesia Find all individuals with events at this location,   d. 11 Jun 1933, Capri Find all individuals with events at this location  (Age 76 years)
  Last Modified 3 Dec 2004 
  Family ID F199584  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Maria Frederika Cornelia Hamminck Schepel,   d. Yes, date unknown 
  Married 1 Apr 1875  Rotterdam, ZH, NL Find all individuals with events at this location 
  Last Modified 3 Dec 2004 
  Family ID F199585  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map Click to display
  Link to Google MapsBorn - 2 Mar 1820 - Amsterdam, NH, NL Link to Google Earth
  Link to Google MapsMarried - 1 Apr 1875 - Rotterdam, ZH, NL Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Photos
  479087.jpg
  479087.jpg

 • Notes 
  • "Max Havelaar", "Ideeën".
   In 1856 werd hij aangesteld tot assistent-resident in Lebak; hij diende bij de resident van Bantam een aanklacht in tegen de regent van Lebak i.v.m machtsmisbruik en afpersing van de bevolking. Zijn ontactisch optreden leidde tot overplaatsing. Hij bood ontslag aan en keerde terug naar Europa. In Brussel schreef hij in 1857 de Max Havelaar, of de koffijveiling der Ned. Handelmij.

   Onder zijn pseudoniem Multatuli schreef Douwes Dekker veel en kritisch over de
   Nederlandse samenleving in de negentiende eeuw. Voor velen betekende het lezen
   van zijn opmerkingen een ontdekking en een bevrijding uit het harnas van
   maatschappelijke regels en gewoonten. Als schrijver stond hij op een internationaal
   niveau, als persoon was hij in het 'fatsoenlijke' Nederland van zijn eigen tijd
   omstreden. Hij zou veel invloed krijgen op mensen die actief waren in de
   Nederlandse arbeidersbeweging en op vrouwen die streefden naar emancipatie.
   Douwes Dekker was een van de zes kinderen van een vroom, orthodox
   doopsgezind echtpaar, waarvan de vader afkomstig was uit de Zaanstreek en de
   moeder van Ameland. Zij trouwden in 1808 te Ballum in de zeer eenvoudige
   'vermaning' van de Jan Jacobsgezinden, ingezegend door de lekeprediker Cornelis
   P. Sorgdrager. Deze groepering werd gerekend tot de orthodoxe doopsgezinde
   stroming van Oude Vlamingen. Tien jaar later keerden de ouders terug naar
   Amsterdam, waar hun drie jongste kinderen -onder wie Eduard - werden geboren.
   Zij gaven hun kinderen een goede opleiding. De oudste werd na het doorlopen van
   de Latijnse School en de doopsgezinde kweekschool predikant. De tweede zoon
   bezocht net als zijn vader de kweekschool voor de zeevaart. Douwes Dekker was
   weer bestemd voor het predikambt maar verliet na drie klassen de Latijnse School
   wegens gebrek aan roeping. Een opleiding op een handelskantoor was evenmin een
   succes. Meegaan naar Oost-Indië op een schip waarvan zijn vader kapitein en zijn
   broer stuurman was, leek een goede oplossing. In september 1838 zeilde de
   achttienjarige als lichtmatroos via Kaap de Goede Hoop naar de tropen. In januari
   1839 bereikte hij Batavia (= Djakarta), de residentie van de Gouverneur-Generaal
   en het centrum van het binnenlands bestuur over Nederlandsch Oost-Indië. Na een
   korte proefperiode kreeg hij vast werk bij de Rekenkamer. Hij vierde tamelijk
   uitbundig zijn pas verworven vrijheid en zijn vader gaf hem enige geldelijke steun. In
   Indië ging het contact met oude vrienden en de familie evenwel te loor. Zijn
   jeugdvriend P. Bleeker schreef aan een bekende in het vaderland dat Douwes
   Dekker in Batavia nog de oude was met 'hetzelfde vurige wilde onbuigzame
   onbedwingbare karakter ... niet geschikt voor Indië en nog minder voor de
   Europeanen in Indië'. Douwes Dekker werd in 1840 verliefd op Caroline
   Versteegh en liet zich, ook voor haar, in augustus 1841 te Batavia katholiek dopen.
   Hij solliciteerde naar een plaats als controleur in Natal op de Westkust van
   Sumatra, een onlangs 'gepacificeerd' gebied. Hij werd daar geplaatst (1843) maar
   zag zich opnieuw, en nu officieel, afgewezen als schoonzoon. Wegens onzorgvuldig
   financieel beheer schorste de militaire resident generaal A.V. Michiels Douwes
   Dekker en dwong hem bijna een jaar zonder inkomsten in Padang te blijven. In
   1844 werd Douwes Dekker teruggeroepen naar Batavia. Hij kreeg enkele
   tijdelijke functies op Java en leerde daar zijn latere vrouw Everdina van Wijnbergen
   kennen, met wie hij in 1846 trouwde. In 1848 verleende het gouvernement hem
   met 150 anderen het 'radicaal', een examenbul die voor ambtenaren van het
   binnenlands bestuur verplicht was geworden nadat in 1843 voor hen een opleiding
   in Delft was ingesteld. Achtereenvolgens was Douwes Dekker commies te Bagelen
   (Java), secretaris te Menado (Noord Celebes) en assistent-resident te Amboïna.
   Hoewel hij nog geen vijftien jaar in gouvernementsdienst was, en dus nog geen
   recht op Europees verlof had, vroeg hij dit toch aan in verband met de slechte
   gezondheidstoestand van zijn vrouw en hemzelf. Begin 1853 kwam het gezin terug
   in Nederland, bezocht alle familieleden en bezorgde opdrachten van vrienden.
   Douwes Dekker tracteerde Leidse studenten, Amsterdamse weeskinderen en oude
   vrouwtjes. Zonder succes bracht hij zelfbedachte goksystemen in praktijk in Bad
   Homburg en Spa. In Gorkum werd hij meestervrijmetselaar en in 1854 Prins van
   het Rozenkruis, een vrijmetselaarsgraad. Het geld dat hij voor het verlof had
   uitgetrokken, was vroegtijdig op. Beladen met een indrukwekkende last van
   schulden, onder meer bij het ministerie van Koloniën, keerde hij met vrouw en
   zoontje naar Indië terug. Zij kwamen daar in september 1855 aan.
   Gouverneur-Generaal A.J. Duymaer van Twist plaatste Douwes Dekker als
   assistent-resident op West-Java, te Bantam in het district Lebak met als hoofdstad
   Rangkas-Bitoeng. Zijn verhouding daar - officieel naast, maar eigenlijk boven de
   oude, eerbiedwaardige arme regent die veel familieleden te onderhouden had, was
   niet gemakkelijk. Douwes Dekker ontdekte dat er sprake was van corruptie,
   knevelarij en misbruik van de zijde van de inlandse hoofden ten koste van een
   verarmde bevolking die zijn woonplaats in Lebak zoveel mogelijk ontvluchtte,
   meestal wegens hongersnood. Vanaf januari 1856 bestudeerde hij de interne
   dienstrapporten dat van de latere Gouverneur-Generaal J.J. Hasselman met gelijke
   kritiek kreeg hij niet onder ogen en stelde ten slotte schorsing van de regent door
   de resident voor. Toen in plaats daarvan de Gouverneur-Generaal hemzelf berispte
   en overplaatste, vroeg hij ontslag. Dit werd hem op 4 april 1856 verleend.

   Douwes Dekker probeerde eerst in Indië aan de slag te komen maar dit liep tegen.
   Hierna keerde hij in april 1857 alleen naar Europa terug. Hij trok via de weg van
   de landmail en bereisde vanuit Egypte Frankrijk en Duitsland. Toen de nood hoog
   was - zijn vrouw en twee kinderen hadden zich in België bij hem gevoegd - schreef
   hij najaar 1859 in zeer korte tijd in Brussel zijn Max Havelaar of de
   Koffieveilingen van de Nederlandsche Handelmaatschappij. Dankzij
   bemiddeling van zijn broer Jan en de literator Jacob van Lennep verscheen het
   boek in mei 1860. Het deed, zoals dominee W.R. van Hoëvell - zelf een criticus
   van het cultuurstelsel in Indië - in de Tweede Kamer opmerkte, een 'zekere rilling'
   door het land gaan, al gold dat slechts voor een culturele elite. Het boek was een
   sleutelroman met binnen een raamvertelling een roman en verschillende verhalen,
   zoals over Saidjah en Adinda. Van Lennep had het boek onherkenbaar gemaakt
   door het schrappen van aardrijkskundige namen en jaartallen met de bedoeling dit
   het karakter van een fictieve roman te geven. Het boek bleef echter een aanklacht
   wegens de mishandeling van de Javanen. Het slotwoord noemde Nederland een
   'roof-staat aan de zee tusschen Oost-Friesland en de Schelde'. Mocht zijn protest
   niet helpen, dan zou Douwes Dekker het boek vertalen in de in Indië gangbare
   talen en zijn 'klewangwettende krijgszangen slingeren in de gemoederen van de
   arme martelaren wien ik hulp heb toegezegd'. 'Redding en hulp, op wettelyken weg,
   waar het kan ... op wettigen weg van geweld, waar het moet', hetgeen zeer
   nadelig voor de koffieveilingen van de Nederlandsche Handelmaatschappij zou zijn.
   Aan het slot deed hij een beroep op koning Willem III, 'Keizer van het prachtig ryk
   van Insulinde dat zich daar slingert om den evenaar, als een gordel van smaragd',
   maar waar de 'Havelaars worden bespat door den modder van Slymeringen en
   Droogstoppels' en waar 'meer dan dertig millioenen onderdanen worden
   mishandeld en uitgezogen in Uwen naam'. Behalve een kritiek op het cultuurstelsel
   was de Max Havelaar een aanklacht tegen de handeldrijvende Hollanders, in
   Dekkers ogen vooral een duf en bekrompen, zelfgenoegzaam en op winst belust
   volkje dat hij verpersoonlijkte in de makelaar in koffie Batavus Droogstoppel. Net
   als andere door Douwes Dekker bedachte termen en namen zou Droogstoppel een
   scheldwoord voor bepaalde Nederlanders worden. Het boek maakte diepe indruk
   maar meer in literair opzicht dan als politiek pamflet. Door manipulatie van de
   uitgever verloor Douwes Dekker het auteursrecht. Pas toen zijn latere uitgever G.L.
   Funke in 1874 het auteursrecht had weten te kopen, kon Douwes Dekker in de
   vierde druk (1875) veranderingen aanbrengen. Zijn visie op de gebeurtenissen zette
   hij in 1858 ook uiteen in een brief aan Duymaer van Twist. Deze antwoordde
   echter niet. De brief werd gepubliceerd als Brief aan den gouverneur-generaal in
   ruste (eerst in 1860 afgedrukt in De Tijdspiegel, daarna apart uitgegeven: Arnhem
   1860). Verdere gegevens verwerkte Douwes Dekker in de Minnebrieven
   (Amsterdam 1861). In de jaren na 1860 hoopte hij op eerherstel door toekenning
   van zijn pensioenrechten en verlening van een hoge positie bij het binnenlands
   bestuur. Dit gebeurde niet (zijn contact met koningin Sophie betrof haar interesse in
   zijn schrijverschap). Wel verhoogde de Nederlandse regering de betaling van de
   inheemse hoofden. Om zijn visie op Indië te kunnen uiten probeerde Multatuli,
   zoals Van Hoëvell, in de Tweede Kamer te komen. Hij schreef daartoe een
   pamflet, maar noch de kiezers van Tiel noch van Amsterdam of Leeuwarden
   stemden in 1860 en 1862 op hem. Anders dan 'jonge' liberalen als I.D. Fransen
   van de Putte wees hij 'vrije arbeid' als oplossing van de problemen in Indië af. In
   twee brochures over vrije arbeid (Over vrije arbeid in Nederlandsch-Indië en de
   tegenwoordige koloniale agitatie, Amsterdam 1862, en Nog eens: vrije arbeid
   in Nederlandsch-Indië, Delft 1870) betoogde hij dat een betere toepassing van
   het cultuurstelsel de gedwongen aanplant van koffie, suiker, peper, indigo en andere
   produkten voor het gouvernement te verkiezen was boven de openstelling van Java
   voor Vrije arbeid, dat wil zeggen voor de geldzuchtige liberale ondernemers met als
   gevolg een nog grovere uitbuiting. Na 1870 kwamen de 'jonge' liberalen op
   leidinggevende posten en bouwden het cultuurstelsel af. Douwes Dekker was
   somber gestemd over deze toekomst. Hij voorzag volksopstanden die de
   Nederlanders uit Indië zouden verjagen en vreesde voor chaos en Amerikaanse
   flibustiers (zeeschuimers). Als enige uitweg zag hij een gedisciplineerd leger met
   ijzeren tucht onder een dictator. Op deze oproep reageerden alleen enkele meisjes,
   zodat Douwes Dekker meende dat het een legioen vrouwen moest worden. Tot dit
   leger van goedwillenden rekende hij ook de Française Eugénie en de Duitse Ottilie
   Coss. Met zijn nichtje Sietske Abrahamsz, dochter van zijn overleden oudere
   zuster, had Douwes Dekker in 1861 een hartstochtelijke relatie. Zij zou, naar
   Sumatraans opvolgingsrecht, als zusterskind hertogin van Sumatra worden en een
   van de eerste vrouwelijke leden van de Amsterdamse vrijdenkersvereniging De
   Dageraad zijn. Andere vrouwen die onder zijn betovering kwamen, waren de
   domineesdochter uit Bloemendaal Charlotta de Graaff en Mimi Hamminck
   Schepel, met wie hij later zou samenwonen en trouwen. De Graaff leende hem geld
   van haar moederlijk erfdeel en logeerde een tijdlang in Brussel bij Dekkers vrouw.
   Ook Marie Anderson, die tot zijn vertrouwde vriendinnen behoorde en af en toe
   onder het pseudoniem dr Alex. Dondorp in De Dageraad schreef, hoorde bij het
   legioen. Waarschijnlijk beheerste deze droom Douwes Dekker in het begin van de
   jaren zestig, maar was zij ook later nog steeds aanwezig. Dergelijke nauwe
   persoonlijke betrekkingen droegen bij tot de emancipatie van deze meisjes, een
   loskomen van thuis en het werken voor een examen, bij voorbeeld van
   onderwijzeres. Thugatèr (= dochter) in de achtste geschiedenis van gezag in de
   Minnebrieven uit 1861 was een waarschuwend voorbeeld hoe een vrouw zonder
   ontwikkeling er door vaders en broers onder werd gehouden. Hier propageerde
   Dekker de emancipatie van vrouwen, te bereiken door ontwikkeling. In het
   algemeen had hij bijzonder veel charme voor vrouwen. De omgang was des te
   aantrekkelijker omdat het ontmoeten vaak in het geheim moest gaan en vaders
   bezwaar tegen de omgang maakten. Zelden echter werden de persoonlijke banden
   lang aangehouden. Voor velen was de invloed van Dekker te dwingend en
   overheersend. Latere trouwe vriendinnen waren Titia van der Tuuk, de manke
   onderwijzeres uit Lochem die openlijk zou schrijven dat zij vrijdenker was
   geworden, en de musicienne Marie Berdenis van Berlekom. Als een meteoor
   kwam ook Mina Krüseman in zijn leven. Zij rustte niet voordat zij (in 1875) zijn
   toneelstuk Vorstenschool met zichzelf als koningin Louise in de hoofdrol had
   gespeeld.

   Een andere kring waar Douwes Dekker veel aanhang kreeg, bestond uit
   vrijdenkers. Hij leerde de leden van de vereniging De Dageraad in Amsterdam
   kennen door bemiddeling van de voorzitter, de boekhandelaar en uitgever R.C.
   d'Ablaing van Giessenburg. Deze gaf later van hem de Ideën I en II (1862 - 1863)
   op fraaie wijze uit. Bij de boekhandelaar F.C. Günst kon Douwes Dekker naar
   interessante boeken snuffelen. Waarschijnlijk lichtte deze hem als redacteur van het
   blad De Dageraad in over wie er achter alle pseudoniemen schuil gingen (door
   Dekker met lof in de Ideën 126 en 482 genoemd). Günst publiceerde de
   Minnebrieven toen Douwes Dekker hiervoor geen uitgever kon vinden. In 1859
   was van Dekker in De Dageraad zijn 'Geloofsbelijdenis' verschenen, ook wel
   'Lijstermannetje' genoemd. In 1861 verscheen in hetzelfde blad zijn beroemde
   'Gebed van den Onwetende', dat eindigde met de woorden 'O God, er is geen
   God!'. De ontwikkeling van Douwes Dekker van gelovige jongen tot atheïst was
   zeer geleidelijk verlopen. Uit een brief van zijn jeugdvriend Abraham des Amorie
   van der Hoeven uit 1846 blijkt dat Dekker gelovig was, ook al was hij dat niet
   volgens doperse lijnen. Een brief van 24 februari 1851 aan A.C. Krüseman, een
   andere jeugdvriend, toont dat hij moeite had met het probleem van de volmaakte
   God en Christus. In 1851 ontkende Dekker christen te zijn en in 1855 schreef hij
   zijn vrouw aan de goede God te twijfelen. In zijn 'Geloofsbelijdenis' noemde hij het
   goed-doen-aan-anderen het belangrijkste en in zijn Ideën, zoals in het verhaal over
   de wezen in Elberfeld en over de godsdiensttwisten in de vijftigste eeuw, bestreed
   hij de 'goddienerij' geestig en dodelijk. Volgens O. Noordenbos was Douwes
   Dekker meer gevoelsmatig dan rationeel tot atheïst geworden. Met enkele
   vrijdenkers maakte Douwes Dekker persoonlijk kennis, zoals met dr. J. van Vloten
   en zijn gezin en met F. Feringa (Muricatus), die Democratie en Wetenschap
   publiceerde. Als personen vielen zij hem ten slotte tegen. Hij vond hen grof.
   Douwes Dekker werd erelid van De Dageraad, kreeg geschenken en zijn buste
   sierde vergaderingen van de vereniging op. Voor de leden hield hij in 1864 een
   reeks lezingen, gratis omdat zij niet rijk waren. In deze kring had hij de
   houtzaagmolenaarsknecht Klaas Ris leren kennen, even oud, doopsgezind en
   afkomstig uit Westzaan. In Idee 306 uit 1862 had hij al gedoeld op het conflict dat
   Ris had met de stad Amsterdam over een bluspremie. In Idee 451 verwerkte
   Douwes Dekker het gezinsbudget van Ris als illustratie van de nood onder de
   arbeiders. Hij deed dit in een vergelijkende beschouwing van de door P.G.F. le
   Play verzamelde buitenlandse budgetten. Aanknopend bij een brief uit januari 1864
   aan Jacques Hotz, directeur van de ijzerfabriek De Prins van Oranje in Den Haag,
   constateerde hij dat de toestand van de Nederlandse arbeiders in zedelijk,
   verstandelijk en stoffelijk opzicht slecht was. In Idee 452 ontwikkelde hij het
   denkbeeld van een 'vlees-partij' voor waarheid en recht. Zelf zou hij optreden als
   spreekbuis voor het volk. De slechte toestand van het volk schreef hij toe aan de
   staatsinstellingen en in het bijzonder aan het liberalisme van J.R. Thorbecke en zijn
   kieswet. Waarschijnlijk doelend op onethisch handelen en omkoperij sprak hij over
   'verrotting' in de staat. Na de kritiek op Thorbecke volgde die op de orthodoxe
   dominee Carl Schwartz en op moderne dominees als W. Muurling en J.C.
   Zaalberg. Douwes Dekker vergeleek hun preken met pasteigebakjes met
   slaapstroop of opium. Vooral de goddienerij leidde volgens hem tot berusting in de
   ellendige situatie van het volk. In Idee 482 noemde hij de vrijdenkers, internationaal
   en nationaal, de wegbereiders voor een betere tijd. De vriendschap met d'Ablaing
   van Giessenburg liep in 1866 ten einde, toen deze hem vroeg om een bijdrage aan
   zijn blad Omnibus, terwijl d'Ablaing weigerde Dekker te steunen in de uitgave van
   een eigen blad. Dat d'Ablaings vriendschap voor de familie Douwes Dekker
   bekoelde, hield ook verband met het feit dat deze lange tijd op diens kosten bij
   d'Ablaing op zolder woonde en dat zijn vrouw en een van de kinderen (het andere
   kind verbleef elders) er bleven wonen terwijl hij zelf in Duitsland was. Na een klap
   aan enkele bezoekers in een varietétheatertje in de Nes gegeven en de daarop
   gevolgde rechtszaak met als resultaat een boete en veertien dagen gevangenis, zag
   Dekker zich genoodzaakt buiten Nederland te verblijven (1866-1868). In een brief
   aan Ris van 13 februari 1867, waarvan onzeker is of Ris deze heeft ontvangen,
   reageerde Douwes Dekker op enkele brochures van Ris in verband met diens
   opvattingen over arbeidersverenigingen, de toenmalige benaming voor
   arbeiders-coöperaties. Hierin kwam de 'vlees-partij' niet meer voor. De werklieden
   moesten nu om hoger loon te krijgen, zichzelf ontwikkelen en zich meer
   kundigheden eigen maken. In dezelfde geest als eerder Dekkers raad voor
   Thugatèr zou Ris bij voorbeeld goed moeten leren spellen. Van coöperaties voor
   de gezamenlijke inkoop van waren verwachtte Douwes Dekker weinig of geen heil.
   De werkgevers moesten concurrerend werken en waren daardoor niet vrij in het
   geven van loonsverhoging. Bovendien zou verhoging van loon maar tijdelijk helpen
   door de depreciatie van het geld. Douwes Dekker lijkt hier de 'ijzeren loonwet' van
   F. Lassalle aan te hangen. Ondanks deze afstandelijkheid ten opzichte van het
   arbeidersbelang koos hij wel partij wanneer hij meende dat er grof onrecht plaats
   had. Dit was het geval bij de onderwijzer Jacob de Vletter, die zich het lot van de
   armen aantrok en na een oproer in Rotterdam in 1868 tien jaar gevangenstraf had
   gekregen. Hoewel Dekkers sympathie in de binnenlandse politiek eerder lag bij
   conservatieven als J.J. Rochussen dan bij de liberalen, was hij toch wel zo bekend
   en gewaardeerd bij de arbeidersklasse dat, toen hij in Mainz honger leed, de
   bladen De Werkman (Amsterdam) namens het Internationaal Werklieden Verbond
   (de Eerste Internationale) en De Werker (Antwerpen) voor hem een
   inzamelingsactie begonnen. In Amsterdam ging dit uit van mensen als W. Ansing,
   H.G. Kalshoven, J.W. Wertwijn en J.E. Keller. De giften uit België overtroffen het
   Nederlandse bedrag in geld. Ook De Dageraad probeerde te helpen. Sinds 1865
   was H.H. Huisman voorzitter, een gewezen catechiseermeester die ook onder het
   pseudoniem Sentot publiceerde. Hij was voor Douwes Dekker een band met
   Nederland en hield hem op de hoogte van uitgekomen boeken en recensies.

   In verband met een heruitgave van zijn Ideën stelde Douwes Dekker bij de
   correctie van Idee nummer 451 in 1871 vast dat de inhoud ervan eigenlijk
   achterhaald was. Hoewel de toestand van de werklieden nog even ellendig was als
   destijds, drongen deze nu op verbetering aan. Hij hoopte nog eens 'loisir' te hebben
   om de sociale kwestie apart te behandelen, maar vreesde dat, anders dan in 1864,
   de tijd voor een 'onbloedige oplossing' voorbij was. In een brief aan zijn vriend
   S.E.W. Roorda van Eysinga van 28 januari 1872 over Idee 451 betreurde hij zelfs
   de arbeiderskwestie te hebben aangeroerd, 'daar ik nu inzie haar niet magtig te zijn.
   Ik weet niet'. Misschien las hij in deze tijd Das Kapital van Karl Marx, waarin hij
   echter naar eigen zeggen bleef steken. In 1873 probeerde de vrijdenker en Eerste
   Internationaleman E.Ph.H. van der Ven, bekend onder zijn pseudoniem Jac.
   Rademacher, Douwes Dekker opnieuw bij de beweging te betrekken. In 1872
   was het blad De Toekomst, Orgaan der democratie in Nederland ten onder
   gegaan. Als opvolger stichtte Van der Ven in augustus van dat jaar Het Vrije Volk,
   dat hij tot het enige arbeidersorgaan wilde maken met als ondertitel 'orgaan der
   democratie in Noord- en Zuid-Nederland'. Om dit en andere problemen te
   bespreken organiseerde Van der Ven, naar een idee van Cycloop (= Ansing), het
   Derde Nederlandsche Werklieden-Congres te Amsterdam op 1 en 2 juni 1873.
   Naar Douwes Dekker stuurde hij het nummer met de oproep voor het congres en
   nodigde hem ook persoonlijk uit dit bij te wonen. Het negatieve antwoord in een
   brief van 29 mei 1873 was niet mals. Douwes Dekker verweet de democraten dat
   zij hem in de kou hadden laten staan en niet tegen de 'behouders' gesteund hadden.
   Uit de brief sprak teleurstelling over het gebrek aan weerklank en het doodzwijgen
   van de 'verrotting' in de Nederlandse staat. Bovendien had hij een afkeer van
   vergaderingen, debatten en 'parlementarij'. Het volk was door frazen bedorven en
   zou door frazen niet genezen worden. 'Ik kan nog beter met 'n redevoerende
   minister overweg, dan met 'n werkman die aan 't raisonneeren slaat, zegge:
   déraisonneeren gewoonlijk.' Ook de opvattingen over vrijheid onder democraten
   en republikeinen deelde hij niet. Ervan uitgaande dat het stichten van een republiek
   een programmapunt van de democraten was, maande hij tot discipline en tucht en
   raadde de minderbegaafden en arbeiders aan, tijdelijk afstand te doen van alle
   vrijheid en onvoorwaardelijk te buigen voor dictatuur. Anderen moesten de macht
   uitoefenen. Mocht men hem in die strijd nodig hebben, dan kon hij geen andere
   betrekking dan die van dictator aannemen. Na de uitvoering zou hij zich weer
   terugtrekken, want 'eerzucht in gewonen zin, heb ik niet. Daartoe ben ik te misselijk
   van de wereld, van de zoogenaamde democratische niet minder dan van de eerste'.
   Voor deze vergaande opvattingen verwees hij naar zijn Millioenen-Studiën
   (1873), Vorstenschool en zijn brochure Een en ander over Pruisen en
   Nederland (Amsterdam 1867). De laatste had hij geschreven na de overwinningen
   van Pruisen als reactie op een brochure van professor J. Bosscha. Deze probeerde
   de Nederlanders die angst voor verovering door Pruisen hadden gekregen, gerust
   te stellen. Dekker toonde aan dat dit niet anders dan frazen waren. Hij verwachtte
   binnen afzienbare tijd de verovering van Nederland door Pruisen. Niet alleen
   deugde de defensie niet, ook de geestkracht ontbrak, zeker bij het volk dat er
   slecht aan toe was. Douwes Dekker wees dus de oppositie uit vroeger jaren, de
   'volksmannen' of 'democraten' af, zoals in 1873 onder anderen jonkheer Mozes
   Salvador. Verrassender misschien nog was dat Dekker ook doelde op de laatste
   bladzijden van de Max Havelaar met de oproep tot het bevrijden van het schone
   Insulinde, een plan dat hij nog vóór het einde van de eeuw wilde uitvoeren. Dat zou
   inhouden dat hij terug wilde naar Indië, waar de al door hem voorspelde
   Atjehoorlog zich zou uitbreiden. Al hield Douwes Dekker afstand tot de
   arbeidersbeweging, enkele naaste vrienden of bewonderaars kwamen in aanraking
   met het socialisme of werden lid van de Sociaal-Democratische Bond, zoals H.C.
   Muller, D.R. Mansholt en F. Domela Nieuwenhuis. Tot de vele socialisten die
   Dekker zou beïnvloeden, horen onder anderen V. Bruinsma, J.A. Nieuwenhuis,
   J.H.A. Schaper, Tj. Luitjes, B. Bymholt, P.J. Troelstra, K. ter Laan, J.P. Hommes
   en A.H. Gerhard. Ondanks zijn sympathie voor hun streven naar verbetering was
   Douwes Dekker geen socialist. Domela Nieuwenhuis, die hem in november 1884
   en zomer 1886 in Nieder-Ingelheim bezocht, noemde hij 'braaf' en 'een zeer
   beminnelijk mensch'. Maar hij vreesde dat Domela bekneld zou raken tussen
   bezitters en geestverwanten die allerlei wensen hadden: 'en wie zal dat betalen?' De
   middelen tot herstel die Domela voorsloeg, zo schreef hij aan C. Vosmaer, waren
   'gekkenwerk'. Zelf stond hij inkrimping van de bemoeiingen van staat en regering
   voor. Blijkbaar was hij toch bang voor inlijving door de socialisten na zijn dood of
   kreeg hij teveel vragen over zijn standpunt. In elk geval liet hij, na eerder in dezelfde
   geest aan de Groninger werklieden geschreven te hebben, een advertentie plaatsen
   in het Rotterdamsch Nieuwsblad en blijkens het facsimile bij Joan Nieuwenhuis
   ook in het Groninger Weekblad (20.11.1886, 2), geschreven te Nieder-Ingelheim
   en gedateerd 12 november 1886. Hierin verklaarde hij 'dat de meeningen der
   Sociaal-demokraten over de middelen ter verbetering van den treurigen toestand
   waarin 'n zeer groot gedeelte der bevolking van Europa verkeert, my voorkomen in
   hoofdzaak onjuist te zijn. Multatuli'.

   Om in het levensonderhoud van zijn gezin en zichzelf te voorzien schreef Douwes
   Dekker feuilletons en columns voor verschillende bladen. Hiertoe horen zijn
   'Japansche gesprekken' voor het Nieuw Amsterdamsch Handels- en
   Effectenblad in 1862, de rubriek 'Van den Rijn' in de Opregte Haarlemsche
   Courant (1866 1869) verkregen dank zij voorspraak van C. Busken Huet, waarin
   Dekker zijn eigen commentaar gaf met behulp van aanhalingen uit de (niet
   bestaande) 'Mainzer Beobachter' of 'een Mainzer blad' 'Causeriën' in De
   Locomotief uit Semarang (1869), 'Millioenen-Studiën' in het liberale dagblad Het
   Noorden (1870) - die hij moest afbreken omdat de lezers die volgens de redactie
   niet begrepen en ten slotte 'Divagatiën' in het blad Nederland (1870) over een
   zeker soort van liberalisme. Nadat zijn gevangenisstraf hem was kwijtgescholden,
   ging hij in 1868 op tournee in het land om met spreekbeurten wat te verdienen. Zijn
   persoonlijk leven verliep vrij chaotisch. Na 1866 woonde hij grotendeels
   gescheiden van vrouw en kinderen in de Rijnstreek, meestal samen met Mimi
   Hamminck Schepel. Zij leden honger en armoede, nadat hij haar erfenis had
   verspeeld. Een mariage á trois in Den Haag mislukte (1869-1870). Voor en na
   1866 probeerde Douwes Dekker vrouw en kinderen te steunen in Brussel, Den
   Haag en na 1870 in Italië. Na 1870 ging Douwes Dekker met Hamminck Schepel
   in Wiesbaden wonen. Literair Nederland was in deze tijd eerder bereid zijn vrouw
   en kinderen in Italië te steunen dan hemzelf. Zijn werk was tamelijk uitzonderlijk en
   zijn uitgevers, eerst d'Ablaing van Giessenburg, later Chr. van Helden, die in 1871
   failliet ging, en J. Waltman jr. in Delft waren niet kapitaalkrachtig genoeg om hem
   enigszins geregeld voor geleverde kopy te betalen. Er kwam langzamerhand echter
   verbetering in zijn persoonlijke omstandigheden. De uitgever, boekverkoper en
   oprichter van het Nieuws van den Dag (1870 -1923) G.L. Funke kocht in 1869
   van d'Ablaing ondershands het copyright van de werken van Multatuli, met
   uitzondering van de Max Havelaar. Om zijn onkosten er uit te krijgen bracht hij al
   in 1870 een herdruk van de Ideën I en II. Daarna stelde hij zich met Douwes
   Dekker in verbinding, bracht nieuwe, van aantekeningen voorziene bundels Ideën
   op de markt en trof voor Dekker gunstige regelingen door hem te laten meewerken
   aan het correctiewerk van nieuwe uitgaven. Douwes Dekker noemde de Ideën 'de
   Times van mijn ziel' en publiceerde daarin, eigenlijk tegen de zin van Funke, ook
   werken als Vrije Studie (in III) en Vorstenschool (in IV). Bijzonder geliefd bij de
   lezers raakte het verhaal van Woutertje Pieterse, dat door alle delen heen is
   gevlochten. De analyse van Amsterdamse geledingen in Idee 381 geeft een knappe
   plaatsbepaling van de familie Pieterse in het sociale leven van die tijd. Ondanks
   gebruik van eigen ervaringen is dit zeker geen autobiografie. Zijn moeder leek
   allerminst op Juffrouw Pieterse. De laatste tien jaar van zijn leven hield Douwes
   Dekker zich vooral bezig met noten en verbeteringen in herdrukken van al
   gepubliceerd eigen werk. De kritiek van J. van Vloten in 1875 in Onze Tolk en als
   boek, die Douwes Dekker onder meer 'onwaarheid', 'zelfverheerlijking',
   'zelfvertroeteling', onzuiver Nederlands en te veel vreemde woorden verweet, lijkt
   een minder grote rol te spelen in het gebrek aan inspiratie dan wel gedacht is.
   Eerder zal teleurstelling over de geringe invloed van zijn werk hem verhinderd
   hebben te schrijven, overtuigd als hij was van het zinloze hiervan omdat het de stem
   van een roepende in de woestijn was. In zijn laatste jaren belemmerde bovendien
   een vermoeidheid hem bij het schrijven. Om zijn inkomsten aan te vullen maakte hij
   na de opvoering van Vorstenschool in 1875 en in de jaren 1877 1881 grote reizen
   door Nederland, waar hij soms elke avond optrad om te spreken. Hij sprak
   gemakkelijk, soms welsprekend een hele avond lang. Voor de organisatie zorgden
   de leden van de toneeldirectie van Legras, Haspels en W. van Zuylen. Om hem te
   steunen organiseerden vrienden of bewonderaars inzamelingsacties, zoals in 1866,
   1868-1872, 1878-1882 (Tandem, door Dekker zelf opgezet) en in 1882 het
   Huldeblijk, bedoeld om hem een jaarlijks pensioen te bezorgen. Eigenlijk viel de
   opbrengst hem altijd tegen. Soms ook wilden de gevers / commissieleden hem aan
   banden leggen omdat zijn faam in de eigentijdse roddel niet best was. In 1881
   stelde bewonderaar J. Zürcher hem in staat in Nieder-Ingelheim een eigen huis te
   kopen.

   Douwes Dekker was een slanke, beweeglijke man, niet groot (ongeveer een meter
   vijfenzestig) die zorgvuldig gekleed ging. Hij had asblond haar en een getekend
   gezicht met zeer lichte blauwe ogen. Hij was nogal wisselend van stemming en
   overgevoelig op het neurotische af. Zijn liefhebberijen waren vliegeren, timmeren,
   correspondentie-schaken en wiskundige vraagstukken oplossen. Hij schreef in een
   betoverende stijl met humor en sarcasme, met onverwachte sprongen en
   uitweidingen, al naar gelang van zijn gedachtenassociaties. Charmant en geestig was
   hij ook in de omgang met vertrouwden. Velen hielden hem voor excentriek en een
   beetje gek, waarschijnlijk door zijn spontane goedgeefsheid aan mensen die in
   moeilijkheden verkeerden. Hij ging sterk op zijn indrukken, gevoelens en intuïtie af.
   Nervositeit en lichtgeraaktheid maakten hem voor correspondenten die hem voor
   het eerst ontmoetten, soms moeilijk te begrijpen. Douwes Dekker leed in de latere
   jaren van zijn leven aan astma en is daaraan overleden. Hij was de eerste
   Nederlander die zich liet cremeren, in een tijd dat dit in Nederland nog onmogelijk
   was. Bij de crematie in Gotha waren uit Nederland aanwezig: Zürcher, Willem
   Paap, de broer van Mimi Hamminck Schepel, F.M. Wibaut met zijn vriend uit
   Middelburg C.M. Ghijsen en mevrouw G.C. de Haas-Hanau uit Rotterdam.
   Hamminck Schepel werd begeleid door N. Braunius Oeberius, een oude vriend
   van haar en haar man. De invloed van Douwes Dekker laat zich niet makkelijk
   meten. Jonge mensen in opleiding zoals studenten, onderwijzers en leraren, wellicht
   ook aankomende theologen verloren door hem hun 'geloof'. Velen ondergingen het
   horen en lezen van zijn werk als bevrijdend. Schrijvers vroegen hem om raad, zoals
   Frederik van Eeden en Willem Paap, die hij aanraadde goed te studeren. Franc van
   der Goes, die zijn invloed onderging, noemde hem in aanleg een Nederlandse
   Lassalle. Hij zou vrijwel alle Multatuli-herdenkingen bijwonen, ondanks het feit dat
   hij net als Henriette Roland Holst - die in navolging van Van der Goes Multatuli de
   geestelijke vader van de Nederlandse anarchisten noemde - uiteindelijk een adept
   van de sociaal-democratie werd, hetgeen naast waardering een scherpe afwijzing
   van Multatuli's ideeën meebracht. Domela Nieuwenhuis op zijn beurt vond het lezen
   van Multatuli eigenlijk ongeschikt voor de Nederlandse arbeiders die nog maar
   nauwelijks waren ontwaakt. De structuur van zijn werk en de vele vreemde
   woorden maakten dat hij voor arbeiders moeilijk te begrijpen was. Behalve bij
   onderwijzers was de invloed van Multatuli - meer dan bij de sociaal-democratische
   arbeiders merkbaar bij de anarchistische en syndicalistische arbeiders. Deze
   immers waren het die de herdenkingen van Douwes Dekker bijwoonden of
   organiseerden, of hun vergaderingen besloten met het citeren van passages uit de
   Vorstenschool. De sociaal-democratische bijeenkomsten werden besloten door
   het zingen van een toepasselijk lied of het declameren van dichtregels van Roland
   Holst. Douwes Dekker inspireerde telkens weer nieuwe generaties. Ed. du Perron
   die vanuit zijn Indische achtergrond in hem geïnteresseerd raakte, schreef enige
   boeken gebaseerd op archiefonderzoek in het toenmalige Batavia. In diens gevecht
   met de Kappelmannen en Droogstoppels herkende hij zijn eigen strijd tegen Jan
   Lubbes. Na de Tweede Wereldoorlog pakten de letterkundige Garmt Stuiveling en
   de uitgever Geert van Oorschot Du Perrons plan om te komen tot een volledige
   uitgave van de werken van Douwes Dekker op. Samen brachten zij deze uitgave
   een heel eind op streek maar beleefden niet meer de voltooiing ervan. De
   Nederlandse overheid zag hierbij van subsidie af, alleen de Belgische overheid en
   de stad Amsterdam waren hiertoe bereid. Van Oorschot was ook de drijvende
   kracht achter het plaatsen van een door H. Bayens gemaakt borstbeeld op de
   Torensluis in Amsterdam. Op de Noordermarkt staat bovendien sinds 1971 een
   beeldje van Woutertje Pieterse en Femke, gemaakt door Frits Sieger. De
   Multatulianen vormen een heterogeen gezelschap, één in bewondering voor deze
   uitzonderlijke schrijver. Zij zorgden en zorgen voor zijn nalatenschap, sinds 1910 in
   de Vereeniging 'Het Multatuli-Museum', sinds 1946 in het Multatuli-genootschap.
   Het Multatuli-Museum is gevestigd in het geboortehuis van Douwes Dekker in
   Amsterdam (Korsjespoortsteeg 20). Vanaf 1978 verschijnt bij uitgeverij Huis aan
   de Drie Grachten het tijdschrift Over Multatuli, dat twee keer per jaar verschijnt
   en in zekere zin de opvolger is van de Geschriften van het
   Multatuli-genootschap (1953 - 1977).


Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources