Prof. Mr. Dr. Nicolaas Gerard Pierson

Prof. Mr. Dr. Nicolaas Gerard Pierson

Male 1839 - 1909  (70 years)    Has 4 ancestors but no descendants in this family tree.

Personal Information    |    Media    |    Notes    |    Event Map    |    All

 • Name Nicolaas Gerard Pierson 
  Prefix Prof. Mr. Dr. 
  Relationshipwith Francis Fox
  Born 7 Feb 1839  Amsterdam, NH, NL Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Died 24 Dec 1909  Heemstede, NH, NL Find all individuals with events at this location 
  Person ID I469498  Geneagraphie
  Links To This person is also Nicolaas Pierson at Wikipedia 
  Last Modified 21 Feb 2007 

  Father Jan Lodewijk Gregory Pierson,   d. Yes, date unknown 
  Mother Ida Oijens,   d. Yes, date unknown 
  Siblings 2 siblings 
  Family ID F186695  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Catharina Rutgera Waller,   b. 27 May 1837, Amsterdam, NH, NL Find all individuals with events at this location,   d. 17 Nov 1917, Amsterdam, NH, NL Find all individuals with events at this location  (Age 80 years) 
  Married 30 Oct 1862  Amsterdam, NH, NL Find all individuals with events at this location 
  Last Modified 7 Mar 2004 
  Family ID F186694  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map Click to display
  Link to Google MapsBorn - 7 Feb 1839 - Amsterdam, NH, NL Link to Google Earth
  Link to Google MapsMarried - 30 Oct 1862 - Amsterdam, NH, NL Link to Google Earth
  Link to Google MapsDied - 24 Dec 1909 - Heemstede, NH, NL Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Histories
  De Stamboom van MeesPierson
  De Stamboom van MeesPierson

 • Notes 
  • Neef van J.Ch. de Marez Oyens, Eerste-Kamerlid en minister

   G.N.L.
   jur.dr.h.c. Leiden 1875 en dr. "in science" h.c. Cambridge 1904, hoogleraar staatshuishoudkunde en statistiek te Amsterdam 1877-1885, mede-directeur Surinaamsche Bank 1864-1868, directeur 1868-1886 en president 1885-1901 De Nederlandsche Bank, minister van Financiën 1891-1894, 1897-1901, lid Tweede Kamer der Staten Generaal 1905-overl.

   Nicolaas Gerard Pierson werd op 7 februari 1839 geboren te Amsterdam in een gezin dat zich verbonden voelde met het Réveil. In tegenstelling tot zijn beroemde broer Allard (1831-1896), die theologie studeerde en furore maakte als kunstcriticus, doorliep hij geen universiteit: het enige examen dat hij aflegde is dat voor de onderwijsakte staatshuishoudkunde (1864), waarop een docentschap volgde aan de Amsterdamse Handelsschool (1864-1868). Niettemin publiceerde Pierson al vanaf zijn twintigste jaar boeken en artikelen over economische onderwerpen, die hem eredoctoraten van Leiden (1875) en Cambridge (1904) opleverden. Hij introduceerde in Nederland de economische theorieën van de Oostenrijkse School. Van 1877 tot 1885 doceerde hij staatshuishoudkunde aan de Universiteit van Amsterdam, in 1883 werd hij lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Maar ook was Pierson zakenman. In 1864 werd hij directeur van de Surinaamse Bank, in 1868 kwam hij in dienst bij de Nederlandsche Bank, waarvan hij in 1885 president werd.
   Vanaf 1870 was Pierson regelmatig gevraagd als minister van Financiën, maar steeds had hij geweigerd. In 1891 zei hij ja en trad hij toe tot het ministerie-Tienhoven-Tak van Poortvliet (1891-1894). Hij ontpopte zich, ondanks zijn protestantse achtergrond en zijn vroegere correspondentie met de antirevolutionaire voorman Groen van Prinsterer, als een liberaal politicus. Met medewerking van de liberale voorman S. van Houten voerde Pierson de vermogensbelasting en de belasting op bedrijfsinkomsten in.
   In 1897 werd Pierson lid van de Tweede Kamer, waar hij tot de Liberale Unie behoorde. In juli van dat jaar werd hij eerste minister en minister van Financiën. Hij ontpopte zich als een bekwaam en, ook in het verkeer met de Staten-Generaal, buitengewoon tactvol regeringsleider. Voor de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898 schreef hij persoonlijk een door de menigte gezongen vers. Pierson gaf de aanzet tot de oprichting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (1899). Zijn ministerie voerde wetten tegen kinderarbeid, de Leerplichtwet, de Woningwet en de Wet op de ongevallenverzekering in; het wordt daarom wel 'het kabinet der sociale rechtvaardigheid' genoemd.
   Ondanks de brede waardering voor het kabinet in de Tweede Kamer leverden de verkiezingen van 1901 verlies op voor de liberalen, waarna Abraham Kuyper eerste minister werd. Van 1905 tot 1908, toen hij zich om gezondheidsredenen terugtrok, was Pierson nog lid van de Tweede Kamer. Hij overleed te Heemstede op 24 december 1909. De N.G. Pierson Stichting, op zijn zeventigste verjaardag opgericht, reikt om de vijf jaar een medaille uit voor een uitmuntend economisch geschrift.
   *******************************************
   -werkzaam in glaszaak van zijn vader, van 1860 tot 1861
   -hoofd firma Beckman en Pierson, handel in kantoen en koloniale waren, van 1861 tot 1864; samen met H.B. Wiardi Beckman
   - hoofddirecteur Surinaamse Bank, van 1864 tot 1868
   - leraar economie Handelsschool te Amsterdam, van 1864 tot 1868
   - directeur Nederlandsche Bank, van 19 mei 1868 tot 14 januari 1885
   - hoogleraar staathuishoudkunde en statistiek Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, van 1877 tot 15 januari 1885
   - president-directeur Nederlandsche Bank, van 15 januari 1885 tot 20 augustus 1891
   - minister van Financiën, van 21 augustus 1891 tot 9 mei 1894
   - ambteloos, van 9 mei 1894 tot 26 juli 1897
   - minister van Financiën, van 26 juli 1897 tot 31 juli 1901
   - (tijdelijk) voorzitter ministerraad, van 26 juli 1897 tot 31 juli 1901
   - lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Gorinchem, van 19 september 1905 tot 21 september 1909

   voorzitter liberale kiesvereniging "De Grondwet" te Amsterdam

   - medewerker beurszaken tijdschrift "De Economist"
   - voorzitter Vereniging voor Staathuishoudkunde en Statistiek, van 1896 tot 1897
   - lid en voorzitter redactie "De Economist"
   - kabinetsformateur, van 13 juli 1897 tot 22 juli 1897
   - lid College van Bijstand krachtens de Woningwet
   - lid bestuur Vereeniging voor de staathuishoudkunde en de statistiek, omstreeks 1901
   - lid Raad van Commissarissen De Nederlandsche Bank, van 1904 tot 1909
   - voorzitter Centrale Commissie voor de Statistiek, van 1905 tot 1907
   - president-lid curatorium Nederlandsch-Indische Bestuursacademie te 's-Gravenhage, van 1 april 1907 tot 24 december 1909
   - voorzitter Indisch Genootschap, omstreeks 1908 tot 1909
   - voorzitter Vereeniging voor de staathuishoudkunde en de statistiek, omstreeks 1908

   - lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1905 tot februari 1906; voorzitter vijfde afdeling
   - lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1906 tot november 1906; voorzitter eerste afdeling
   - lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van april 1907 tot september 1907; voorzitter vijfde afdeling

   Franse school te Amsterdam, van 1845 tot 1853
   - Engelse school te Brussel, vanaf 1853
   - opleiding Handelsschool te Amsterdam, vanaf 1854
   M.O.-staathuishoudkunde, 2 juni 1864
   - rechtsgeleerdheid Hogeschool Leiden, 9 februari 1875
   - eredoctor Universiteit van Cambridge, 1904

   - Schafte de zeepaccijns en de patentbelasting af, verlaagde de zoutaccijns en verhoogde de accijns op gedistilleerd
   - Had in 1892 een belangrijk aandeel in de instelling van de Centrale Commissie voor de Statistiek
   - Bracht in 1893 een belangrijke belastingherziening tot stand. Er wordt een gesplitste inkomstenbelasting ingevoerd in de vorm van een Bedrijfsbelasting en een Vermogensbelasting. Diverse accijnzen (zoals op zout) worden verlaagd, evenals de registratie- en hypotheekrechten en de grondbelasting. Hierdoor verschuift de belastingdruk van levensbehoeften naar kapitaal (grondbezit uitgezonderd). De Patentbelasting wordt afgeschaft. De accijns op gedistilleerd wordt verhoogd om het evenwicht op de begroting te handhaven. Het nieuwe belastingstelsel kent nog slechts een zeer beperkt progressief tarief. Er komt administratieve rechtspraak die bezwaarschriften over de belastingheffing behandelt.
   - Werd in mei 1897 in Delft gekozen als Tweede-Kamerlid, maar werd niet beëdigd omdat de Tweede Kamer niet meer vergaderde
   - Werd in 1897 in het kiesdistrict Amsterdam V na herstemming verslagen door Th.M. Ketelaar (rad.) en in het kiesdistrict Delft na herstemming door H.A. van de Velde (arp)
   - Zijn kabinet stond bekend als "Het kabinet der sociale rechtvaardigheid" en bracht belangrijke (sociale) wetgeving tot stand (o.a. de Woningwet, de Ongevallenwet en de Leerplichtwet)
   - Bracht in 1899 met Lely een wet tot stand inzake afschaffing van de rijkstollen op wegen en vaarwegen en bij bruggen en sluizen
   - Had in 1899 een belangrijk aandeel in de totstandkoming van het Centraal Bureau voor de Statistiek
   - Bracht in 1901 een nieuwe Muntwet tot stand. Deze draagt het opperbeheer van de minister van Financiën over muntzaken op aan de muntmeester van 's Rijks munt te Utrecht en het toezicht op naleving van de wettelijke bepalingen inzake het muntwezen aan een controleur-generaal. Er blijft een 'hinkende' gouden standaard: er zijn een gouden standaard munten van 10 en 5 gulden, en daarnaast zilveren (teken)munten.
   - Werd in 1904 bij tussentijdse verkiezingen in het kiesdistrict Assen na herstemming verslagen door M.W.F. Treub (vdb)
   - Versloeg in 1905 in het kiesdistrict Gorinchem L. van Andel (arp) met 100 stemmen verschil
   - Sprak voor het laatst in de Tweede Kamer 20 mei 1908
   - Moest zich daarna om gezondheidsredenen terugtrekken uit het openbare leven

   - Oprichter Staathuishoudkundige Vereniging, 1861
   - Oprichter Kasvereniging, 1865; met G.M. Boissevain
   - Oprichter "Het Vrije Ruilverkeer", 1896

   anekdotes
   -Zijn milde en eenvoudige karakter bleek toen hij op weg naar zijn ministerie eens een man aantrof die onwel was geworden, en deze direct zijn arm aanbood en naar het departementsgebouw begeleidde.
   - Na de aanneming van zijn belastingwetten verlieten anderen als hij binnenkwam soms de salon. Bij de Haagse sociëteit 'De Witte' werd voorgesteld hem te deballoteren.

   niet-aanvaarde politieke functies
   lid Tweede Kamer, juni 1897; gekozen in het kiesdistrict Enschede, maar niet aanvaard in verband met benoeming tot minister

   woonplaats(en)/adres(sen)
   's-Gravenhage, omstreeks 1908

   ridderorden
   Grootkruis Orde van de Nederlandse Leeuw, 1901
   (overige) onderscheidingen en prijzen
   Thorbecke-medaille, juni 1891

   verenigingen, sociëteiten, genootschappen
   - lid Koninklijke Academie van Wetenschappen, van 1883 tot 1909
   - lid Indisch Genootschap

   publicaties/bronnen
   - "De toekomst der Nederlandsche Bank" (1863)
   - "Het kultuurstelsel, zes voorlezingen" (1868)
   - "Grondbeginselen der Staatshuishoudkunde I en II" (1875-1876)
   - "Leerboek der Staatshuishoudkunde I" (1885)
   - "De sociale Questie" (1887)
   - "Leerboek der Staatshuishoudkunde II" (1890)
   - "Verspreide Economische Geschriften van Mr. N.G. Pierson, verzameld door C.A. Verrijn Stuart" (1910-1911)

   - D. van Blom, "Mr. Nicolaas Gerard Pierson", in: Mannen en vrouwen van betekenis XL (1910)
   - C.A. Verrijn Stuart "Levensbericht van Mr. N.G. Pierson", in: Levensberichten...Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1910/1911), 29
   - J. d'Aulnis de Bourouill, "N.G. Pierson", in: Jaarboek Koninklijke Academie van Wetenschappen" (1911)
   - J.G.S.J. van Maarseveen, "Nicolaas Gerard Pierson. Handelsman, econoom en banker. Eerste periode 1839-1877" (1981)
   - J.G.S.J. van Maarseveen, "Briefwisseling van Nicolaas Gerard Pierson 1839-1909. deel 1: 1851-1884" (1990)
   - M. Kuitenbrouwer, "N.G. Pierson en de koloniale politiek, 1860-1909", in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 94 (1981)
   - A. Heertje, "N.G. Pierson", in: "Van liberalisten tot instrumentalisten" (1987)
   - J.G.S.J. van Maarseveen, N.G. Pierson (1839-1909), in: G.A. van der List en P.G.C. van Schie, "Van Thorbecke tot Telders" (1993)
   - G. Puchinger, "Nederlandse minister-presidenten van de twintigste eeuw" (1984)
   - "Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918", uitgegeven door J.P. de Valk en M. van Faassen, p. 1033
   - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl.V, 506
   - Onze Afgevaardigden, 1905
   - Ned. Patriciaat, 1964


Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources