Mr. Johannes Benedictus Kan

Mr. Johannes Benedictus Kan

Male 1873 - 1947  (73 years)    Has 10 ancestors and 3 descendants in this family tree.

Personal Information    |    Media    |    Notes    |    Event Map    |    All

 • Name Johannes Benedictus Kan 
  Prefix Mr. 
  Relationshipwith Francis Fox
  Born 18 May 1873  Nijmegen, Gld, NL Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Died 8 May 1947  's-Gravenhage, ZH, NL Find all individuals with events at this location 
  Person ID I434073  Geneagraphie
  Last Modified 8 Apr 2007 

  Father Johannes Benedictus Kan,   b. 31 Aug 1831, Groningen, Gr, NL Find all individuals with events at this location,   d. 28 Jun 1902, Apeldoorn, Gld, NL Find all individuals with events at this location  (Age 70 years) 
  Mother Madelaine Anne Masman,   b. 23 Jan 1844, Oosterhout Find all individuals with events at this location,   d. Yes, date unknown 
  Siblings 1 sibling 
  Family ID F209396  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Helena Cornelia Schalkwijk,   b. 12 Feb 1882, Rotterdam, ZH, NL Find all individuals with events at this location,   d. Yes, date unknown 
  Married 12 Jun 1902 
  Children 
   1. Johannes Marinus Kan,   b. 12 Jan 1905, Scheveningen Find all individuals with events at this location,   d. 12 Jan 2002, Scheveningen Find all individuals with events at this location  (Age 97 years)
   2. Truus Kan,   d. Yes, date unknown
   3. Willem Cornelis Kan,   b. 15 Jan 1911, Scheveningen Find all individuals with events at this location,   d. 8 Sep 1983, Nijmegen, Gld, NL Find all individuals with events at this location  (Age 72 years)
  Last Modified 8 Apr 2007 
  Family ID F200474  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map Click to display
  Link to Google MapsBorn - 18 May 1873 - Nijmegen, Gld, NL Link to Google Earth
  Link to Google MapsDied - 8 May 1947 - 's-Gravenhage, ZH, NL Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Photos 2 Photos

  Recordings
  Steuncomite
  Steuncomite
  Wim Kan en zijn vader minister J.B. Kan

 • Notes 
  • Secretaris generaal in algemene dienst
   Minister
   Rechtsbuiten in het Nederlands voetbalelftal 1895 dat in zijn eerste wedstrijd tegen 'the English wanderers' speelde

   Kan doorliep in Rotterdam het Gymnasium Erasmianum, waarvan zijn vader rector was. Vervolgens liet hij zich in 1892 voor een rechtenstudie inschrijven aan de universiteit van Leiden. Vier jaar later, in 1896, promoveerde hij er cum laude bij J. Oppenheim op een dissertatie getiteld De comptabiliteit in het staatsbestuur. Met deze these markeerde de jongeman tevens de richting waarin zijn verdere loopbaan, die snel en voorspoedig verliep, zich zou ontwikkelen. Na een jaar als commis-redacteur op de Rotterdamse gemeentesecretarie werkzaam te zijn geweest, werd hij ambtenaar bij het departement van Financiën. In 1904 stapte hij op verzoek van minister Abraham Kuyper over naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar hij de leiding kreeg over de afdeling comptabiliteit. Vier jaar later werd hij, op 31-jarige leeftijd, benoemd tot secretaris-generaal van dit departement. In deze jaren publiceerde Kan enige staatsrechtelijke opstellen in het tijdschrift Vragen des Tijds. Hij verwierf naam als deskundige op het gebied van het staatsrecht en als kenner van de parlementaire geschiedenis. Deze kennis mocht hij tot tweemaal toe als secretaris van een staatscommisie tot wijziging van de grondwet ten algemene nutte maken. Kan genoot als topambtenaar de reputatie zich met souplesse te kunnen aanpassen aan de opvattingen van bewindslieden van diverse pluimage. In 1919 werd hij aangesteld als secretaris-generaal in algemene dienst. Bovendien kreeg hij de vertrouwenstaak toebedeeld als contactpersoon te fungeren voor de regering met de voormalige Duitse keizer, die van 1918 tot zijn dood in 1941 als balling in Nederland zou verblijven.
   Van 1926 tot 1929 trad Kan in het kabinet-De Geer op als minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw, terwijl hij op Onderwijs voor M.A.M. Waszink waarnam van 10-11-1927 tot 31-1-1928. Zelf had hij in 1926, evenals na hem de Haagse burgemeester J.A.N. Patijn, bedankt voor de opdracht een ambtenarenkabinet te vormen, daar dit naar zijn mening geen oplossing kon bieden om de tegenstellingen in het parlement te overwinnen. In het kabinet-De Geer, dat van gemengde rechts-linkse signatuur was, hadden geen vooraanstaande politici zitting. Van de bewindslieden werd minister Kan, die bij geen bepaalde partij was aangesloten, tot de linkerzijde gerekend. Als bewindsman van Binnenlandse Zaken wist hij de Staten-Generaal de Provinciale Wet te doen herzien. Die wetswijziging betekende een versterking van de invloed van de centrale overheid. In afwijking van Thorbeckes wet waren de gedeputeerden ten aanzien van hun toezicht op de gemeentebesturen voortaan geen verantwoording meer verschuldigd aan de Provinciale Staten. Aan deze wijziging lag de overweging ten grondslag dat bij dit toezicht de Gedeputeerde Staten het rijksgezag vertegenwoordigden. De minister was tevens vóór staatsrechtelijke emancipatie van de vrouw. Bij deze herziening werd bovendien, ondanks krachtig verzet van sommige parlementariërs, het ambt van griffier der Provinciale Staten voor vrouwen opengesteld. Voorts bereidde minister Kan een herziening van de Gemeentewet en een nieuwe Pachtwet voor.
   Na zijn aftreden als minister was Kan weer enige tijd, in 1929-1930, secretaris-generaal, een functie die hij ook als bewindsman, uiteraard onbezoldigd, had behouden. In 1930 volgde de benoeming tot lid van de Raad van State en verliet Kan het departement van Binnenlandse Zaken, waarop hij gedurende ongeveer 25 jaar zo nadrukkelijk zijn persoonlijk stempel had gezet. De werkzaamheden in de Raad van State zouden hem echter minder voldoening schenken dan de meer rechtstreekse contacten met het maatschappelijk leven die Binnenlandse Zaken hem had geboden. Met zekere nerveuze beweeglijkheid had Kan zich doen kennen als een slagvaardig en direct manager, die het vermogen bezat zich geestig maar weloverwogen en geserreerd uit te drukken. Zijn grote kennis van het ambtelijk apparaat en staatsrecht hadden hem daarbij in staat gesteld een 'bohémien' in het bestuurlijke te zijn. Vrijheid van denken en vrijheid van bewegen bepaalden zijn houding in de ambtelijke en bestuurlijke wereld. Verder verwierf Kan in ruime kring bekendheid door zijn getoonde belangstelling voor de sport - hockey, voetbal, tennis en schaatsen. Er ging geen winter voorbij of in de kranten stond Kan op een foto als een der eersten die zich op het ijs hadden gewaagd. Behalve sportiviteit hebben zijn sterk ontwikkeld gevoel voor publiciteit en zijn innemende gemeenzaamheid hem een van de populairste ministers van zijn tijd doen zijn.

   - commies-redacteur ter secretarie gemeente Rotterdam, van 1896 tot 1897
   - ambtenaar ministerie van Financiën, van 1897 tot 1899
   - commies administratie der generale thesaurie, ministerie van Financiën, van 1899 tot januari 1901
   - inspecteur in algemene dienst, ministerie van Financiën, van 17 januari 1901 tot juli 1905
   - hoofd afdeling Algemene zaken en comptabiliteit (rang: referendaris), ministerie van Binnenlandse Zaken, van 16 juli 1905 tot 1 april 1908
   - secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1 april 1908 tot 1 januari 1931 (onbezoldigd voortgezet tijdens ministerschap)
   - secretaris-generaal in algemene dienst, van 1919 tot 1 januari 1931 (onbezoldigd voortgezet tijdens ministerschap)
   - minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw, van 8 maart 1926 tot 10 augustus 1929
   - waarnemend minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 19 november 1927 tot 31 januari 1928 (in verband met ziekte van Waszink)
   - lid Raad van State, van 10 februari 1931 tot 8 mei 1947 (benoeming bij K.B. van 19 december 1930 No. 2)
   - secretaris Staatscommissie inzake de Grondwetsherziening (Staatscommissie-De Beaufort), van 2 mei 1910 tot 1912
   - commissaris Pensioenfonds voor gemeente-ambtenaren, vanaf 1 oktober 1913 (nog in 1919)
   - secretaris Staatscommissie inzake de Grondwetsherziening (Staatscommissie-Ruys de Beerenbrouck), van 20 december 1918 tot 27 december 1920
   - voorzitter Staatscommissie inzake het luchtverkeer, vanaf 26 november 1919
   - lid Raad van Commissarissen Koninklijke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en Koloniën, omstreeks 1931
   - lid Raad van Commissarissen N.V. Hollandsche IJzeren-Spoorweg Maatschappij en N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, omstreeks 1931 tot 1938
   - voorzitter Commissie medische studies, vanaf januari 1932
   - voorzitter commissie inzake eventuele uitbreiding luchtmacht, omstreeks 1933
   - lid Raad van Commissarissen N.V. Nederlandsche Spoorwegen, vanaf 1938
   - adviseur voor algemene zaken van de regeringscommissaris voor de wederopbouw, vanaf september 1940
   - secretaris ministerraad, van maart 1926 tot augustus 1929 - lid afdeling Algemene Zaken (Raad van State)
   - lid afdeling Binnenlandse Zaken (Raad van State)
   - lid afdeling Financiën (Raad van State)
   - lid afdeling Economische zaken (en arbeid) (Raad van State)
   - lid afdeling Handel, Nijverheid en Scheepvaart (Raad van State)
   - lid afdeling Justitie (Raad van State)
   - lid afdeling Onderwijs, kunsten en wetenschappen (Raad van State)
   - lid afdeling Landbouw, Visserij (en voedselvoorziening) (Raad van State)
   - lid afdeling Sociale Zaken (Raad van State)
   - lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)
   opleiding
   - Erasmiaansch Gymnasium te Rotterdam
   - rechtsgeleerdheid (gepromoveerd op dissertatie) Rijksuniversiteit Leiden, van 26 september 1892 tot 18 februari 1896 (cum laude)

   - Bracht in 1927 een wet tot stand waarbij de gemeenten Zijpe en Petten werden verenigd
   - Bracht in 1927 een herziening van de Provinciale Wet tot stand. Deze wijziging betreft onder meer de benoembaarheid van vrouwen tot griffier, de mogelijkheid van het totstandbrengen van provinciale bedrijven en invoering van politiedwang bij de uitvoering van provinciale verordeningen.
   - Bracht in 1927 een Wet tot uitbreiding van Haarlem tot stand, waarbij onder meer de gemeente Schoten werd opgeheven
   - Bracht in 1928 een wijziging van de Kieswet tot stand. Hierdoor wordt het ook bij de Statenverkiezingen mogelijk de stem uit te brengen buiten de woonplaats (mits binnen de eigen woonprovincie). Verder kunnen kiezers die vanwege beroep of werkzaamheden op de dag van de stemming afwezig zijn vóór 1 januari van het verkiezingsjaar een volmacht afgeven.
   - Belangrijkste benoemingen tijdens zijn ministerschap: F.A.C. van Lynden van Sandenburg (arp, vice-president Raad van State), A.B.G.M. van Rijckevorsel (rk, Commissaris der Koningin in Nood-Brabant), H.A. van Karnebeek (lib., Commissaris der Koningin in Zuid-Holland), P. Drooglever Fortuyn (lib., burgemeester van Rotterdam),
   - Ontwierp een herziening van de Gemeentewet en nieuwe Pachtwet

   - Onderhield na de Eerste Wereldoorlog in de hoedanigheid van secretaris-generaal in algemene dienst namens de regering de contacten met de ex-keizer van Duitsland die in Doorn verbleef
   - Speelde een belangrijke rol bij de formatie in 1926; werd zelf genoemd als formateur van een ambtenarenkabinet

   - De familie was oorspronkelijk Joods en ging in 1831 te Groningen over naar de Nederlandse Hervormde Kerk
   - Liefhebber van de voetbalsport. Was in zijn jeugdjaren actief en maakte deel uit van het eerste officieuze Nederlands Elftal.
   - Werd op dezelfde dag als H.J. Knottenbelt ingeschreven als student in Leiden en was tevens een jaargenoot van Ch. Ruijs de Beerenbrouck en J.A.N. Patijn

   - Als hij een zwembad moest openen, deed hij dat door een duik in het water te nemen; als er ijs lag, ging hij met prinses Juliana schaatsen. Was de eerste Nederlandse voetballer die voor zijn club een strafschop mocht nemen.

   niet-aanvaarde politieke functies
   - secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken, mei 1940 (gevraagd door generaal Winkelman)

   woonplaats(en)/adres(sen)
   Scheveningen, Cornelis Jolstraat 66, omstreeks 1928

   ridderorden
   - Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw - Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau, 29 augustus 1925
   buitenlandse onderscheidingen
   3 buitenlandse onderscheidingen

   verenigingen, sociëteiten, genootschappen
   - lid Football Club "Victoria" te Rotterdam - lid tennisclub "Leimonidas" te Scheveningenhobby's
   all-round sportman (m.n. hockey, voetbal tennis en schaatsen)

   publicaties/bronnenpublicaties
   - "De comptabiliteit in het staatsbestuur" (dissertatie, 1896)
   - Verscheidene opstellen in "Het Rechtsgeleerd Magazijn"
   - Verscheidene opstellen in "De Gids"literatuur/documentatie
   - H.P.H. Nusteling, "Kan (jr.), Johannes Benedictus (1873-1947)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 282
   - D. Hillenius, "Mr. J.B. Kan", in: VNG-Magazine, 14 en 28 april 2000
   - P.J. Oud, "Het Jongste Verleden", deel III, 84 e.v.
   - Ned. Patriciaat, 1978
  • Wikipedia


Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources