Jan Eduard de Quay

Jan Eduard de Quay

Male 1901 - 1985  (83 years)    Has 86 ancestors and 2 descendants in this family tree.

Personal Information    |    Media    |    Notes    |    Event Map    |    All

 • Name Jan Eduard de Quay 
  Relationshipwith Francis Fox
  Born 26 Aug 1901  's-Hertogenbosch, NBr, NL Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Died 4 Jul 1985  Beers, N.Br. Find all individuals with events at this location 
  Person ID I411725  Geneagraphie
  Last Modified 12 Jan 2019 

  Father Generaal Rudolph Balthazar Antonie Nicolas de Quay,   b. 6 Dec 1868, Maastricht, L, NL Find all individuals with events at this location,   d. 22 Nov 1933, 's-Gravenhage, ZH, NL Find all individuals with events at this location  (Age 64 years) 
  Mother Joanna Elisa Rosa van de Mortel,   b. 16 Jun 1874, 's-Hertogenbosch, NBr, NL Find all individuals with events at this location,   d. 21 Oct 1951, Tilburg, NBr, NL Find all individuals with events at this location  (Age 77 years) 
  Married 21 Jun 1897  's-Hertogenbosch, NBr, NL Find all individuals with events at this location 
  Siblings 1 sibling 
  Family ID F163921  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Maria Huberta Wilhelmina van der Lande,   d. Yes, date unknown 
  Married 9 Aug 1927  Beek Find all individuals with events at this location 
  Children 
   1. Living
  Last Modified 7 Jan 2003 
  Family ID F163919  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map Click to display
  Link to Google MapsBorn - 26 Aug 1901 - 's-Hertogenbosch, NBr, NL Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Photos
  411725.jpg
  411725.jpg

 • Notes 
  • assistent psychologisch laboratorium Rijksuniversiteit te Utrecht, van 1928 tot 1929; bij prof.dr. F. Roels
   lector psychotechniek Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, van maart 1928 tot 1933
   adviseur psychotechnisch laboratorium van de P.T.T., van 1928 tot 1929
   werkzaam bij het Bureau voor bedrijfsorganisaties Ir. Louwerse en Berenschot, vanaf 1930
   adviseur voor toegepaste psychologie, reclame, marktonderzoek en bedrijfsorganisatie bij confectiebedrijf C. en A., van 1931 tot 1933
   hoogleraar bedrijfsleer en psychotechniek Katholieke Hogeschool te Tilburg, van 1934 tot 1945; tevens technisch-directeur Economisch-Technologisch Instituut
   gemobiliseerd als reserve-luitenant, van 1939 tot 1940
   regeringscommissaris van de Arbeid, vanaf 15 mei 1940
   leider Nederlandse Unie, van 24 juli 1940 tot november 1941; samen met L. Einthoven en Dr. J. Linthorst Homan
   geïnterneerd gijzelaarskamp te Haaren, van juli 1942 tot december 1942
   geïnterneerd gijzelaarskamp te St. Michielsgestel, van december 1942 tot 18 juni 1943
   ondergedoken tot 1944
   voorzitter College van Algemene Commissarissen voor Landbouw, Handel en Nijverheid in de bevrijde Zuidelijke Provinciën, van oktober 1944 tot maart 1945
   minister van Oorlog, van 4 april 1945 tot 24 juni 1945
   Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, van 1 november 1946 tot 19 mei 1959
   minister-president en minister van Algemene Zaken, van 19 mei 1959 tot 24 juli 1963
   minister van Defensie ad interim, van 1 augustus 1959 tot 4 september 1959
   lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 25 juni 1963 tot 22 november 1966; voor Groep I
   minister van Verkeer en Waterstaat en vice-minister-president, van 22 november 1966 tot 5 april 1967
   lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 juni 1967 tot 16 september 1969; voor Groep I
   voorzitter adviescommissie Centrum voor Staatkundige Vorming over de wijze van optreden van katholieken in de politiek, van mei 1945 tot december 1945; gaf aanzet tot oprichting K.V.P.
   lid dagelijks bestuur en partijbestuur van de K.V.P., van 1945 tot 1946
   vice-voorzitter Centrum voor Staatkundige Vorming, van augustus 1945 tot oktober 1946
   redacteur maandschrift "Economie", vanaf 1935
   lid Padvindersraad tot 1940
   hoofdcomissaris Katholieke Verkennersbeweging
   voorzitter Vereniging voor Nationale Veiligheid, van 1936 tot 1940
   medewerker tijdschrift "Het Gemenebest"
   lid Raad van advies Ontwikkeling en Ontspanning in de krijgsmacht
   lid Raad van Commissarissen textielfabriek "De Wit" te Helmond, van 1939 tot december 1945
   voorzitter Staatscommissie bestuursvorm voor grote gemeenten, vanaf 16 oktober 1952
   lid Raad voor de Emigratie, vanaf 6 november 1952
   vice-voorzitter Nationale Raad Welzijn Militairen, omstreeks 1954
   voorzitter College van Curatoren Technische Hogeschool te Eindhoven, van 1956 tot maart 1959
   president-commissaris P.N.E.M. (Provinciale Noord-Brabantse Electriciteitsmaatschappij)
   lid Nationale Spaarraad
   formateur, van 28 maart 1959 tot 27 april 1959; mislukt omdat er geen overeenstemming kon worden bereikt over de zetelverdeling
   formateur, van 14 mei 1959 tot 16 mei 1959
   formateur, van 5 juli 1963 tot 15 juli 1963; trachtte een kabinet te vormen, waarvan hij zelf geen leider zou zijn en mislukte
   voorzitter College van Curatoren Technische Hogeschool te Eindhoven, van 1963 tot 1971
   voorzitter Carnegiestichting, van 15 september 1963 tot november 1966
   lid Raad van Commissarissen uitgeverij "Spaarnestad"
   president-commissaris "De Gruijter"
   president-commissaris K.L.M., vanaf 28 maart 1964
   lid Raad van Commissarissen De Nederlandsche Bank
   president-commissaris Verenigde Ned. Uitgeversmaatschappij
   lid Raad van Commissarissen Akzo
   lid Raad van Commissarissen Zwanenberg-Organon
   lid Raad van Commissarissen DAF
   lid Commissie van Advies van het Rijksinkoopbureau
   opleiding(en)
   gymnasium R.K. St. Willibrordus College te Katwijk aan de Rijn tot 1919
   letteren en wijsbegeerte Rijksuniversiteit te Utrecht, van 1919 tot 1926; hoofdvak psychologie
   promotie
   letteren en wijsbegeerte (psychologie) Rijksuniversiteit te Utrecht, 1 juli 1927
   post-academisch onderwijs
   aanvullende studie te Chicago
   studie te Harvard
   studie te Yale
   studie te Columbia
   wetenswaardigheden
   Richtte in juli 1940 met L. Einthoven en J. Linthorst Homan de Nederlandse Unie op
   De Unie wilde samenwerken met de Duitse bezetters, onder handhaving van de Nederlandse opvattingen en tradities
   Naar de rol van het driemanschap van de Nederlandse Unie werd in 1945 op voorstel van Schermerhorn een onderzoek ingesteld, hetgeen tot een positieve uitkomst voor De Quay leidde
   Benoemde in 1945 een nieuwe Generale Staf als voorbereiding van de uitzending van een expeditieleger naar Nederlands-Indië
   Trad als Commissaris van de Koningin op als een belangrijk lobbyïst voor zijn provincie en had een belangrijk aandeel in de economische opleving van Noord-Brabant
   Had in zijn kabinet staatssecretaris Schmelzer als zijn directe politieke adviseur, met name voor financieel-economische vraagstukken
   In december 1960 ontstond na het aannemen van een motie-Van Aartsen over het aantal te bouwen woningwetwoningen een kabinetscrisis. Dankzij de oudejaarsconference van Wim Kan met het lied "Lijmen Jan, lijmen Jan" werd zijn populariteit vergroot. De crisis was begin januari 1961 overigens al opgelost na een geslaagde bemiddelingspoging van W.F. de Gaay Fortman.
   Wist zich te ontwikkelen tot een goed teamleider van het kabinet, wat zijn politieke onervarenheid compenseerde
   Tijdens de periode van het kabinet-De Quay kwam het conflict tussen Nederland en Indonesië over Nieuw-Guinea tot volle uitbarsting; uiteindelijk werd ingestemd met overdracht van Nieuw-Guinea onder toezicht van de Verenigde Naties aan Indonesië
   Sprak zich op een coctailparty voor buitenlandse journalisten op 5 september 1960 uit voor internationalisatie van Nieuw-Guinea. Dit standpunt werd echter niet gedeeld door minister Luns.
   Tijdens zijn kabinetsperiode was er sprake van hoogconjunctuur. Het stelsel van de geleide loonpolitiek werd vervangen door een vrijer loonbeleid. De vakbeweging wist in diverse bedrijfstakken loonstijgingen af te dwingen. Daarnaast werden in 1960 de ambtenarensalarissen met 6% verhoogd. Tevens werd in vele sectoren besloten tot arbeidstijdverkorting via de invoering van een vrije zaterdag. De toegenomen groei leidde tot krapte op de arbeidsmarkt. In 1960 werd daarom vergunning vergeven voor de komst van Italiaanse gastarbeiders; later gevolgd door arbeiders uit Spanje. De economische vooruitzichten werden nog meer begunstigd door de vondst van aardgas bij Slochteren en in Drenthe in 1960 en 1961.
   Hield zich als Eerste-Kamerlid vooral bezig met buitenlandse zaken
   Behoorde in 1965 tot de minderheid van zijn fractie die vóór de ontwerp-Ontgrondingenwet stemde

   anekdotes
   Hoewel hij na de oorlog als oud-leider van de Nederlandse Unie en als minister-president door de linkerzijde hard werd aangepakt, was hij niet eenkennig. In 1979 trof het een bezoeker op zijn boerderij in Beers, dat er een portretfoto van de socialist Suurhoff op de schoorsteenmantel stond en op tafel lag "Omzien in verwondering" van Annie Romein-Verschoor.

   adressen
   Tilburg, Burg. Damstraat 50, omstreeks 1938
   's-Hertogenbosch, Ververstraat 41, omstreeks 1955
   Beers (N.Br.), 'De Hiersenhof', omstreeks 1963 tot 1985

   onderscheidingen
   Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
   Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 1959
   Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau, 27 juli 1963
   Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 17 april 1967
   diverse buitenlandse onderscheidingen

   relevante buitenlandse reizen
   Canada, Verenigde Staten en Brazilië, van oktober 1963 tot november 1963

   verenigingen, sociëteiten, genootschappen
   lid R.K. Utrechtse Studentenvereniging "Veritas"
   lid Nederlandse Unie, van 1940 tot 1942
   lid N.V.B. (Nederlandse Volksbeweging), van mei 1945 tot 1946

   rang reserve-officier
   reserve tweede luitenant der artillerie, vanaf 1923
   reserve-kapitein bij de economische verdedigingsvoorbereiding, van 1939 tot 1940
   reserve-majoor van algemene dienst, omstreeks 1959

   publicaties
   "Het aandeel der sensorische en motorische componenten in het leer- en arbeidsproces" (dissertatie, 1927)
   "Psychotechniek in het bedrijf" (1931)
   "Opleiding voor wevers"
   "De bescherming van het zelfstandig kleinbedrijf in den detailhandel" (1939)
   "De dwang der moderne onderneming naar economische ordening" (1939)
   verscheidene prae-adviezen
   diverse tijdschriftartikelen op psychologisch en economisch gebied

   meer informatie
   Biografisch Woordenboek van Nederland, dl.III, 471
   J. Rogier, "Een zondagskind in de politiek en andere christenen" (1980), 7-209
   G. Puchinger, "Nederlandse minister-presidenten van de twintigste eeuw" (1984)
   Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
   Ned. Patriciaat, 1962

   Biografisch Woordenboek van Nederland
   biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland


Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources