Samuel van Hoogstraten

Samuel van Hoogstraten

Male 1756 - 1830  (73 years)    Has 33 ancestors and 88 descendants in this family tree.

Personal Information    |    Media    |    Notes    |    Event Map    |    All

 • Name Samuel van Hoogstraten 
  Relationshipwith Francis Fox
  Born 31 May 1756  Utrecht, Ut, NL Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Died 2 May 1830 
  Person ID I411477  Geneagraphie
  Last Modified 7 Jun 2009 

  Father Mr. Jan Willem van Hoogstraten,   b. 19 Aug 1722, Schoonhoven Find all individuals with events at this location,   d. 11 Feb 1770, 's-Gravenhage, ZH, NL Find all individuals with events at this location  (Age 47 years) 
  Mother Maria Johanna Terwern,   c. 20 Jan 1727, Rotterdam, ZH, NL Find all individuals with events at this location,   d. 23 Apr 1780, Culemborg Find all individuals with events at this location  (Age ~ 53 years) 
  Married 30 Dec 1750  Rotterdam, ZH, NL Find all individuals with events at this location 
  Siblings 1 sibling 
  Family ID F163784  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Josina Catharina Meyners,   b. 11 Jan 1751,   d. 11 Nov 1793  (Age 42 years) 
  Married 5 Sep 1781  Voorburg, ZH, NL Find all individuals with events at this location 
  Children 
   1. Margaretha Gerardina van Hoogstraten,   d. Yes, date unknown
   2. Maria Johanna van Hoogstraten,   b. 2 Feb 1782, Rotterdam, ZH, NL Find all individuals with events at this location,   d. 7 Apr 1813, Arnhem, Gld, NL Find all individuals with events at this location  (Age 31 years)
  Last Modified 6 Jan 2003 
  Family ID F163785  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Anna Elisabeth Hoffmann,   b. 1750,   d. 27 Mar 1828  (Age 78 years) 
  Married 14 May 1797 
  Last Modified 6 Jan 2003 
  Family ID F163782  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map Click to display
  Link to Google MapsBorn - 31 May 1756 - Utrecht, Ut, NL Link to Google Earth
  Link to Google MapsMarried - 5 Sep 1781 - Voorburg, ZH, NL Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Photos
  Samuel van Hoogstraten
  Samuel van Hoogstraten

 • Notes 
  • raad en directeur Rotterdamse Maatschappij van Assurantie
   weesmeester te Rotterdam, van 1784 tot 1787
   gedeputeerde ter dagvaart, van 1784 tot 1787
   boonheer van Rotterdam, 1785
   sergeant-majoor der Schutterij te Rotterdam, 1785
   rekenmeester te Rotterdam, 1787
   commissaris Wisselbank te Rotterdam, 1787
   commissaris van de Wijken te Rotterdam, 1787
   lid patriottisch comité te Rotterdam tot 1787
   lid provisionele raad van Rotterdam, vanaf 1795
   rekenmeester te Rotterdam, 1795
   weesmeester te Rotterdam, 1795
   raad stadbestuur van Rotterdam, 1795
   wethouder van Rotterdam, 1795
   lid vergadering van provisionele representanten van Holland
   lid provinciaal bestuur van Holland
   lid eerste kamer Vertegenwoordigend Lichaam voor het district Schoonhoven, van 3 september 1798 tot 1799
   lid tweede kamer Vertegenwoordigend Lichaam voor het district Schoonhoven, van 1799 tot 28 juli 1801
   lid Staatsbewind der Bataafsche Republiek, van 16 oktober 1801 tot 29 april 1805
   president rechtbank van eerste aanleg te Rotterdam, van 1811 tot 1813
   lid algemene raad departement Monden van de Maas
   president kantonale raad kanton Rotterdam I
   lid provisioneel bestuur van Rotterdam, vanaf 1813
   burgemeester van Rotterdam, vanaf 1813
   lid Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden voor de provincie Holland, van 2 mei 1814 tot 1 september 1815
   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Holland, van 21 september 1815 tot 20 oktober 1816
   diaken Waals-Hervormde Kerk te Rotterdam, van 1775 tot 1776
   maecenas Bataafsch Genootschap van Proefondervindelijken Wijsbegeerte te Rotterdam, van 1784 tot 1787
   ouderling Waals-Hervormde Kerk te Rotterdam, van 1796 tot 1828
   voorzitter commissie van superintendentie over de rivieren
   niet-aanvaarde politieke functies
   lid Wetgevend Lichaam; geweigerd
   buitengewoon lid Staatsraad, 1806; geweigerd

   onderscheidingen
   Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
   heer van Heicop, Boeicop, Woubrugge, Sint Jakobswoude en Rodenburg

   meer informatie
   A.M. Elias en P.C.M. Schölvinck, "Volksrepresentanten en wetgevers" (1991)
   Ned. Patriciaat, 1965

   Hij werd in 1784 raad in de vroedschap van Rotterdam, en hoewel hij een gematigd man was, werd hij lid van het 15 Febr. 1787 in Holland opgerichte patriotsche comité. Dit comité had slechts ten doel, te bevorderen dat de volksinvloed op de regeering grooter zou worden. Lid van dat comité waren o.a. de heftige patriotten P. Paulus en B. Blok (dit dl., kol. 123). De werkzaamheden van het comité gingen te niet door de gebeurtenissen van Sept. d.a.v., maar van Hoogstraten werd niet zooals zoovele Patriotten lastig gevallen. Hij werd 16 Febr. 1796 in het kiesdistrict Rotterdam 2 gekozen tot lid van het intermediair bestuur der provincie Holland. Hij nam als zoodanig ontslag, toen hij in het district Schoonhoven 13 Aug. 1798 gekozen werd tot lid van het Vertegenwoordigend lichaam der Bataafsche republiek. Hij werd lid der Tweede, overeenkomende met onze Eerste Kamer.
   In dezen tak der volksvertegenwoordiging kwamen niet dikwijls belangrijke discussiën voor, doch eenmaal is het optreden van van Hoogstraten de moeite der vermelding waard.
   J. Eijkenbrock, dezelfde, die in Febr. 1798 naar Parijs gezonden was om met voorbijgaan van onze beide gezanten, den directeur Barras en de zijnen te beloonen voor hun hulp bij den staatsgreep van 22 Jan. te voren, en twee andere personen, C. van der Hoeven, die 5 Apr. 1798 in plaats van den naar Madrid verplaatsten Meijer tot chargé d'affaires te Parijs benoemd was, en P.J. de Visser, hadden na den staatsgreep van 12 Juni d.a.v. een samenzwering op touw gezet om te trachten, een derde omkeering, nu weder in radicalen zin, te bewerken en waren te Parijs gevangen genomen en naar den Haag overgebracht, waar zij op de Voorpoort gevangen gezet waren. Hun vonnis zou 23 Dec. 1799 uitgesproken worden, maar het werd den dag te voren geschorst; men was van meening, dat, waar het proces tegen veel schuldiger mannen als Vreede, van Langen en anderen op verzoek (eigenlijk bevel) van de fransche regeering vernietigd was, het niet aanging, deze beschuldigden, vooral nu zij reeds ruim een jaar gevangen waren, te veroordeelen. In de Eerste Kamer werd een voorstel om hen buiten staat van beschuldiging te stellen, aangenomen. In de Tweede Kamer bracht van Hoogstraten een uitvoerig advies in tegengestelden zin uit, maar nu stond het lid D. Hoitsma uit Amsterdam op, om de meening van van Hoogstraten te bestrijden. De Kamer ging met hem mede en de genoemden werden denzelfden dag uit de gevangenis ontslagen. Hetzelfde viel te beurt aan 7 anderen, die wegens aanslagen tegen de orde gevangen waren, onder wie het oud-lid der Nationale vergadering A. Voogd uit Rotterdam.
   Bij zijn periodieke aftreding tegen 1 Juli 1801 werd van Hoogstraten 28 Mei te voren niet herkozen.
   Na den staatsgreep van 19 Sept. 1801 werd hij gekozen in het uit 12 leden bestaand Staatsbewind, dat aan het hoofd der Bataafsche republiek kwam. Het is niet bekend, dat hij hieriets bijzonders gepresteerd heeft, zijn gematigdheid heeft hem behoed voor het lot van zijn ambtgenooten Bijleveld (dl. I, kol. 533), Besier en Gockinga (dit dl., kol. 610), die 17 Dec. 1804 gedwongen werden, de vergadering te verlaten.
   Toen de raadpensionaris Schimmelpenninck in April 1805 aan het roer kwam en het Staatsbewind dientengevolge defungeerde, bood hij van Hoogstraten een plaats aan in het Wetgevend lichaam, waarvoor deze evenwel bedankte. Evenmin nam hij de betrekking van staatsraad, hem in Juli 1806 door koning Lodewijk aangeboden, aan.
   Hij ging in 1805 te Rotterdam wonen en was, reeds 2 dagen nadat in Nov. 1813 het voorloopig bestuur voor het geheele land te 's Gravenhage onder G.K. van Hogendorp was ingesteld, een der beide hoofdpersonen van het voorloopig bestuur der stad zijner inwoning. Met J.F. van Hogendorp (dl. II, kol. 593) werd hij provisioneel burgemeester.
   De Souvereine Vorst benoemde hem 6 Apr. 1814 tot lid der Nationale vergadering. Na onze vereeniging met België werd hij bij koninklijk besluit van 1 Sept. 1815 benoemd tot lid der Tweede Kamer, maar reeds in Aug. 1816 verzocht en verkreeg hij ontslag als zoodanig.

   Rotterdam, ZH, NL


Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources