Willem Frederik Rochussen, minister van Buitenlandse Zaken

Willem Frederik Rochussen, minister van Buitenlandse Zaken

Male 1832 - 1912  (79 years)    Has 33 ancestors and one descendant in this family tree.

Personal Information    |    Notes    |    Event Map    |    All

 • Name Willem Frederik Rochussen 
  Suffix minister van Buitenlandse Zaken 
  Relationshipwith Francis Fox
  Born 18 Dec 1832  Amsterdam, NH, NL Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Died 17 Jul 1912  's-Gravenhage, ZH, NL Find all individuals with events at this location 
  Person ID I411450  Geneagraphie
  Last Modified 21 Feb 2007 

  Father Jan Jacob Rochussen,   b. 23 Oct 1797, Etten Find all individuals with events at this location,   d. 21 Jan 1871, 's-Gravenhage, ZH, NL Find all individuals with events at this location  (Age 73 years) 
  Mother Anna Sara Velsberg,   b. 1 Jul 1807, Rotterdam, ZH, NL Find all individuals with events at this location,   d. 18 Jun 1841, 's-Gravenhage, ZH, NL Find all individuals with events at this location  (Age 33 years) 
  Married 14 Dec 1831  Amsterdam, NH, NL Find all individuals with events at this location 
  Siblings 4 siblings 
  Family ID F163763  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Freiin Gregersine Mathilde Wedell-Wedellsborg,   b. 10 Oct 1835, Odensee Find all individuals with events at this location,   d. Yes, date unknown 
  Married 14 Dec 1867  Himmelev, Denemarken Find all individuals with events at this location 
  Children 
   1. Jhr. Mr. Jan Jacob Rochussen,   b. 5 Nov 1871, Berlijn Find all individuals with events at this location,   d. 1928  (Age 56 years)
  Last Modified 5 Jan 2003 
  Family ID F163774  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map Click to display
  Link to Google MapsBorn - 18 Dec 1832 - Amsterdam, NH, NL Link to Google Earth
  Link to Google MapsDied - 17 Jul 1912 - 's-Gravenhage, ZH, NL Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Notes 
  • attaché ministerie van Buitenlandse Zaken, van 4 april 1855 tot 1856
   gezantschapssecretaris te Berlijn, van 9 maart 1856 tot 1858
   gezantschapssecretaris te Parijs, van 1858 tot juli 1860
   gezantschapssecretaris te Kopenhagen, van 6 juli 1860 tot april 1861
   zaakgelastigde te Kopenhagen, van 1 mei 1861 tot 1863
   minister-resident van de verenigde Nederlandse missies te Zweden, Noorwegen en Denemarken, van 1863 tot augustus 1870
   buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Brussel, van 14 augustus 1870 tot april 1871
   buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Berlijn, tevens geaccrediteerd bij de hoven van het koninklijk en groothertoglijk Saksen, van 8 april 1871 tot september 1881
   minister van Buitenlandse Zaken, van 15 september 1881 tot 23 april 1883
   ambteloos, van 1883 tot 30 april 1886
   lid Raad van State, van 30 april 1886 tot 31 mei 1907
   lid afdeling Buitenlandse Zaken (Raad van State)
   lid afdeling Financiën (Raad van State)
   lid afdeling Marine (Raad van State)
   opleiding(en)
   rechten Atheneum Illustre te Amsterdam, van 1848 tot 1853
   Romeins en hedendaags recht Hogeschool te Utrecht, van 1848 tot 1853
   Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op 60 stellingen) Hogeschool te Leiden, van 27 juni 1853 tot 9 januari 1855
   wetenswaardigheden
   Zijn regelmatige contacten als gezant te Berlijn met Von Bismarck en Von Bülow, rijkskanselier en staatssecretaris, vestigden in hem doorlopend wantrouwen in de bedoelingen van het Duitse rijk met Nederland, culminerend bij het staatsbezoek van het Belgisch koningspaar aan Berlijn in 1878, waarbij geruchten gingen, dat Nederland tussen het Duitse keizerrijk en België zou worden opgedeeld
   Hij was de eerst gezant, die uitvoerig, merkwaardig rapport schreef over het socialisme
   In januari 1882 verwierp de Tweede Kamer voor de tweede maal een door hem verdedigde Goedkeuringswet van het Handelstractaat met Frankrijk
   niet-aanvaarde politieke functies
   Weigerde portefeuille in 1873 aan formateur Van Lynden o.a. vanwege politiek kleurverschil

   adressen
   Amsterdam tot 1840
   's-Gravenhage, Bierkade, vanaf 1840
   's-Gravenhage, Lange Houtstraat, omstreeks 1848 tot 1855
   's-Gravenhage, Riouwstraat 7, vanaf 1881
   's-Gravenhage, Parkstraat 36 tot 18 december 1912

   onderscheidingen
   Officier in de Orde van de Eikenkroon, 1859
   Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 24 augustus 1874
   Grootkruis Orde van Oranje-Nassau, 1901
   15 buitenlandse onderscheidingen
   jonkheer, 5 januari 1876

   publicaties
   studie over kulturkampf (1881), publicaties over Kieswet, boek over nijverheid en overheid (1887) vele brochures, o.a. over het natuurlijke kind en het vaderschap, en bundels sociale vertellingen

   (verheven in de Ned. adel bij KB van 5-1-1876 nr. 17)
   Willem Frederik was, hoewel de vierde zoon die zijn ouders kregen, hun eerste wettige nakomeling; na jarenlang te hebben samengewoond, waren zij namelijk pas een jaar vóór zijn geboorte in het huwelijk getreden. De carrière van de vader - van belastingcontroleur tot minister van Financiën - deed het gezin in 1840 van Amsterdam naar Den Haag verhuizen. Hier overleed een jaar later Willem Frederiks moeder 'aan eene zenuwberoerte', waarna hij op een kostschool werd geplaatst, waarschijnlijk te Montfoort. Wegens het buitenlands verblijf van zijn vader werd hij verder opgevangen in het gezin van zijn oom vice-admiraal jhr. H.A. van Karnebeek. In 1849 liet de jonge Rochussen zich inschrijven aan het Amsterdamse Athenaeum Illustre en aan de Utrechtse universiteit. In september 1853 stapte hij als vijfdejaars rechtenstudent over naar Leiden om er op 9 januari 1855 op stellingen te promoveren.
   Onmiddellijk na voltooiing van zijn studie werd Rochussen benoemd tot attaché bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als zodanig werd hij in 1856 door minister F.A. van Hall, een vriend van zijn vader, als gezantschapssecretaris naar Berlijn gezonden. Twee jaar later werd hij overgeplaatst naar Parijs en in juli 1860 naar Kopenhagen. Door minister J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt, zijn zwager, werd hij daar in juli 1861 gepromoveerd tot zaakgelastigde. Vervolgens was Rochussen van december 1862 tot de zomer van 1870 minister-resident aan de hoven van Denemarken en Zweden-Noorwegen. In deze functie maakte hij de Duits-Deense oorlog van 1864 mee en volgde hij twee jaar later de Brüderkrieg tussen Pruisen en Oostenrijk. Rochussen raakte gefascineerd door het Duitse eenwordingsproces. De schuld voor de eerste oorlog legde hij bij Denemarken en voor de tweede bij Oostenrijk. In deze jaren voltrok zich in Rochussens persoonlijke leven een grote verandering door zijn huwelijk, in 1867, met een Deense generaalsdochter en de daaropvolgende bekering uit 'dwaling' tot een ethisch, maar allerminst irenisch godsgeloof. Zijn bekeringsverhaal liet hij in 1871 uitgeven door de Haagse dominee J.H. Gunning jr. onder de titel Het Christelijk wondergeloof .
   Bij het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog in juli 1870 zocht de Nederlandse regering toenadering tot België. Rochussen werd daarom als buitengewoon gezant naar Brussel gezonden om vervolgens, na het uitroepen van het Duitse keizerrijk, in april 1871 als gezant in Berlijn te worden benoemd. Zijn diplomatieke werkzaamheden aldaar, onder meer tot uiting komend in doorwrochte en geannoteerde verslagen, gebaseerd op grondige studie en persoonlijke contacten, ontmoetten in Den Haag veel waardering. In september 1873 werd Rochussen daarom gepolst voor de ministerspost van Buitenlandse Zaken. Politiek achtte hij zich echter te conservatief, zelfs voor een mogelijk kabinet onder leiding van de behoudende C.Th. baron van Lynden van Sandenburg, een vertrouweling van koning Willem III. Ook de Rochussens stonden goed aangeschreven bij Willem III. Hoewel zijn vader, tot verwondering van de Koning, nog in december 1860 verheffing in de adelstand had geweigerd, nam Willem Frederik zestien jaar later het predikaat jonkheer gretig aan.
   In Berlijn, waar indertijd zijn diplomatieke carrière was begonnen, voelde Rochussen zich volkomen thuis. Na een tienjarig verblijf in de Duitse hoofdstad bood Van Lynden van Sandenburg hem in 1881 ten tweeden male de portefeuille van Buitenlandse Zaken aan. Ditmaal accepteerde Rochussen deze, en op 15 september trad hij in Den Haag als minister aan. Ironisch genoeg werd zijn politieke struikelblok de herziening van het handelsverdrag met Frankrijk dat in 1840 door zijn vader tot stand was gebracht en deze toen diens eerste ministerspost had opgeleverd. Tot twee keer toe, in januari en in mei 1882, zag Rochussen, wiens verdediging allesbehalve sterk was, het tractaat door de Tweede Kamer verworpen. Toen het gehele kabinet-Van Lynden van Sandenburg naar aanleiding hiervan op 9 mei 1882 zijn ontslag aanbood, weigerde de Koning echter voorlopig dit te aanvaarden, waarop Rochussen voor de derde maal met Frankrijk in onderhandeling trad; zonder veel succes overigens. Uiteindelijk kwam het zwakke kabinet, dat een slechte verhouding had met het parlement, begin 1883 ten val over een ontwerp-kieswet; op 23 april van dat jaar droeg Rochussen zijn portefeuille over aan zijn opvolger.
   Pas drie jaar later, op 30 april 1886, aanvaardde Rochussen weer een overheidsfunctie, en wel het lidmaatschap van de Raad van State. Hij ging hier deel uitmaken van de afdelingen Financiën - waarvan hij tevens voorzitter was - en Buitenlandse Zaken. Zijn benoeming was een duidelijke politieke keuze van het conservatieve ministerie-Heemskerk Azn. (1883-1888). Meer dan twintig jaar lang zou Rochussen luid en duidelijk de conservatieve stem in de Raad doen horen, wat minister van Financiën N.G. Pierson in 1892 aanleiding gaf geërgerd te spreken van 'Rochussen en zijne kliek' (Taal, 227). Maar ook buiten dit college gaf de ex-bewindsman zijn mening over elk onderwerp dat hem belangrijk toescheen, bij voorkeur in polemische pamfletten en boekwerken van honderden pagina's.
   Rochussen zocht zoveel mogelijk de publiciteit. Zo produceerde hij vanaf 1888 jaar in jaar uit boeken en artikelen - ook in het Frans en in het Duits - over het 'bimetallisme'. Naast de gouden standaard wilde hij de zilveren standaard gehandhaafd zien als grondslag voor het monetaire systeem. Toen de meeste landen in 1897 dit laatste muntstelsel hadden verlaten, stuurde Rochussen in 1898 elk van zijn relaties vertrouwelijk een genummerde en op naam van de adressant gestelde brochure, Een gesloten tijdperk van het geld- en muntwezen , toe, waarin hij zijn nederlaag toegaf. Of Rochussen in deze langdurige campagne uit eigenbelang of namens een belangengroep in het krijt trad, blijft onduidelijk. Wel is bekend dat Rochussen als gezant in Berlijn er al in 1872 - mede op verzoek van W.C. Mees, de president van de Nederlandsche Bank - bij de Duitse regering op had aangedrongen voor de dubbele standaard te kiezen.
   Een andere bron van zorg voor Rochussen was de opkomst van het socialisme. In april 1886, vlak voor zijn benoeming tot staatsraad, verdedigde hij in het conservatieve Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage fel het besluit van minister van Binnenlandse Zaken J. Heemskerk Azn. een ambtenaar te ontslaan vanwege diens lidmaatschap van de Sociaal-Democratische Bond. In 1889 herhaalde Rochussen in een brochure zijn reeds in 1884 geformuleerde waarschuwing tegen elke vorm van inkomstenbelasting als een socialistische instelling en dus een aansporing tot bederf van de volksgeest. Ook uitbreiding van het kiesrecht vond hij verwerpelijk. Het zou maar leiden tot dwingelandij van 'eene onkundige en onbeschaafde meerderheid' en ontaarden in 'eene blinde en ruwe volksheerschappij.' (Geciteerd in: Taal, 417). In april 1890 werd Rochussen voorzitter van de grote staatscommissie ter voorbereiding van sociale wetgeving. Gezien het feit dat deze twee jaar later, zonder enig resultaat te hebben bereikt, werd opgeheven, lijkt de vraag gewettigd of hij het werk niet heeft gesaboteerd.
   Onder de titel Tafereelen uit de sociaal-democratische toekomst vertaalde en bewerkte Rochussen in 1892 het satirisch geschrift Sozialdemokratische Zukunftsbilder (Berlijn, 1891) van de Duitse liberale parlementariër Eugen Richter. Hierin wordt - met welhaast profetische blik - een socialistische heilstaat in Duitsland beschreven, die leidt tot een massale vlucht uit het land, tot overbureaucratisering, tot verlamming van het economisch leven en uiteindelijk tot de totale ineenstorting. Evenals het oorspronkelijke werk in Duitsland, werd Rochussens bewerking een bestseller in Nederland, met maar liefst zes herdrukken in één jaar. Het succes van dit boek trachtte hij te herhalen door in 1898 drie moraliserende verhalen van eigen hand te bundelen in Sociale vertellingen met de boodschap: zorg voor een goed en godvruchtig gezin als de beste remedie tegen ontucht, oplichters, speculanten, socialisten en liberalen.
   Als ouderling van de hervormde gemeente in Den Haag schreef Rochussen enkele brochures tegen de vrijzinnigen. Ook ten aanzien van zedelijke kwesties liet hij van zich horen. Naast zijn ageren tegen de acceptatie van de homoseksualiteit of 'urnische [sic] passies', leek hij de laatste jaren van zijn leven geobsedeerd door de kwestie van het vaderschap van buitenechtelijke kinderen. Sinds 1898 verzette hij zich in een tiental boeken - waaronder drie van meer dan tweehonderd pagina's -, brochures en artikelen heftig tegen een wettelijke regeling dienaangaande. De paterniteitsactie, zoals dat heette, was volgens hem in bewijsrechtelijk opzicht onzinnig en nutteloos. Iedere eerzame man kon door een dergelijke juridische actie uit geldzucht financieel, moreel en sociaal ten gronde worden gericht. Rochussens schrikbeeld was de al of niet ongehuwde vader als slachtoffer van vrouwelijke verleidingskunsten en geldzucht. Zijn betrokkenheid bij deze problematiek had mogelijk mede te maken met enige familie-ervaringen. Zijn moeder zou geen onbesproken verleden hebben gehad - Thorbeckes pen kwam zelfs met de woorden 'p[ublieke] vrouw' (Briefwisseling Thorbecke III, 420) -, en zijn vader erkende drie van haar vier voorechtelijke kinderen als de zijne. Ook zijn broer Jan Gustaaf, rijksadvocaat, nam bij zijn huwelijk met een actrice haar vijftienjarige zoon als de zijne aan.
   De wetgever deelde Rochussens angst echter niet, want op 28 juni 1907 werd de mogelijkheid tot het instellen van een vaderschapsactie door de Tweede Kamer aangenomen. Met ingang van 1 juni van dat jaar had de 74-jarige staatsraad, kort voor het begin van de parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel, ontslag genomen; zijn strijd bleek vergeefs te zijn geweest. Overigens verkreeg Rochussen als blijk van waardering voor zijn verdiensten op advies van de vice-president van de Raad van State het grootkruis in de orde van de Nederlandse Leeuw als een uitzonderlijker onderscheiding dan het alternatief, het ministerschap van Staat. Nog in 1909 probeerde de militante grijsaard zonder succes de Eerste-Kamerleden er door middel van een exclusief voor hen gedrukte brochure van zijn hand toe te bewegen het wetsontwerp alsnog te verwerpen.
   Rochussen, een bekwaam diplomaat en een middelmatig minister, was zijn leven lang een in alle opzichten conservatieve en, zeker op later leeftijd, in vele opzichten tegendraadse figuur. Zodra de publieke opinie geporteerd leek voor enige verandering - bijvoorbeeld inzake kiesrecht, monetair beleid, acceptatie van homoseksualiteit, sociale wetgeving - wist hij feilloos aan te tonen dat alle problematiek voortkwam uit de voorgenomen veranderingen en niet uit de bestaande orde. Toch was hij geen reactionair. Zo toonde hij zich een voorstander van meer en beter huishoudkundig onderwijs voor vrouwen, en van de intellectuele en zedelijke verheffing van de arbeiders. Naarmate zijn politieke invloed als staatsraad afnam, koos Rochussen meer de publiciteit om zijn conservatieve waarden te propageren. Hoewel zijn geschriften veel tegenspraak opriepen, leverde hij hiermee in feite niet meer dan achterhoedegevechten.

   meer informatie
   M.W. Jurriaanse, "De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken 1813-1900"
   Biografisch Woordenboek van Nederland, dl.IV, 430


Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources