Mr. Willem Hendrik de Beaufort, Minister van buitenlandse zaken

Mr. Willem Hendrik de Beaufort, Minister van buitenlandse zaken

Male 1845 - 1918  (73 years)    Has more than 100 ancestors and 16 descendants in this family tree.

Personal Information    |    Notes    |    Event Map    |    All

 • Name Willem Hendrik de Beaufort 
  Prefix Mr. 
  Suffix Minister van buitenlandse zaken 
  Relationshipwith Francis Fox
  Born 19 Mar 1845  Leusden, Utr. Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Died 2 Apr 1918  's-Gravenhage, ZH, NL Find all individuals with events at this location 
  Person ID I356557  Geneagraphie
  Last Modified 21 Feb 2007 

  Father Mr. Arnoud Jan de Beaufort,   b. 23 Apr 1797, Utrecht, Ut, NL Find all individuals with events at this location,   d. 1 Jul 1866, Leusden Find all individuals with events at this location  (Age 69 years) 
  Mother Anna Aleida Stoop,   b. 16 Aug 1812, Amsterdam, NH, NL Find all individuals with events at this location,   d. 3 Jun 1885, Utrecht, Ut, NL Find all individuals with events at this location  (Age 72 years) 
  Married 6 May 1841  Amsterdam, NH, NL Find all individuals with events at this location 
  Siblings 7 siblings 
  Family ID F94366  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Adèle Maria van Eeghen,   b. 18 Mar 1852, Amsterdam, NH, NL Find all individuals with events at this location,   d. 1 Jun 1913, Leusden Find all individuals with events at this location  (Age 61 years) 
  Married 20 Mar 1873  Amsterdam, NH, NL Find all individuals with events at this location 
  Children 
   1. Mr. Jan Aernout Anne Hendrik de Beaufort,   b. 22 Aug 1876, Leusden Find all individuals with events at this location,   d. 8 Apr 1947, Amersfoort, Ut, NL Find all individuals with events at this location  (Age 70 years)
   2. Lieven Ferdinand de Beaufort,   b. 23 Mar 1879, H.den Treek, Leusden Find all individuals with events at this location,   d. 11 May 1968, Amersfoort, Ut, NL Find all individuals with events at this location  (Age 89 years)
   3. Aleida Anna de Beaufort,   b. 11 Aug 1884, H. den Treek, Leusden Find all individuals with events at this location,   d. 18 Jan 1933, Loosdrecht Find all individuals with events at this location  (Age 48 years)
  Last Modified 5 Mar 2004 
  Family ID F140926  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map Click to display
  Link to Google MapsMarried - 20 Mar 1873 - Amsterdam, NH, NL Link to Google Earth
  Link to Google MapsDied - 2 Apr 1918 - 's-Gravenhage, ZH, NL Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Notes 
  • - advocaat te Amsterdam, van 1871 tot 1873; wil nog geen vaste werkkring; ingeschreven als advocaat "pour eviter l'apparence de ne rien faire"
   - grondbezitter
   - schoolopziener arrondissement Rhenen, van 1875 tot 1886
   - lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Tiel, van 23 april 1877 tot 17 september 1883
   - lid Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Zuid-Holland, van 17 april 1884 tot 11 oktober 1884
   - lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Amsterdam, van 17 november 1884 tot 20 maart 1894
   - lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Amsterdam, van 16 mei 1894 tot 27 juli 1897
   - minister van Buitenlandse Zaken, van 27 juli 1897 tot 1 augustus 1901
   - lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Amsterdam VI, van 19 september 1905 tot 16 september 1913
   - lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Amersfoort, van 16 september 1913 tot 2 april 1918
   - president liberale kamerclub Tweede Kamer der Staten-Generaal, van maart 1886 tot 1890; club heropgericht in 1884
   - letterkundige, historisch essayist, vanaf 1873; zie publicaties
   - lid bestuur Nederlandsch-Zuid-Afrikaanse Vereniging, van 1882 tot 1918
   - redacteur "De Gids", van 1876 tot 1893
   - lid College van Curatoren Rijksuniversiteit Utrecht, van 25 mei 1894 tot 1918
   - lid bestuur Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid, van 1894 tot 1917
   - lid Staatscommissie werkliedenverzekering, van 1895 tot 1898
   - voorzitter Congres van diplomatieke geschiedenis te 's-Gravenhage, 1898
   - erevoorzitter Eerste Haagse Vredesconferentie, 1899
   - watergraaf Heemraadschap Rivier de Eem, van 1901 tot 1914
   - lid Commissie van Advies 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën, van 1902 tot 1918
   - lid Raad van Commissarissen De Nederlandsche Bank, van 1904 tot 1918
   - voorzitter Staatscommissie inzake Grondwetsherziening, van 23 oktober 1905 tot 20 december 1906
   - lid provinciaal college van toezicht op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde gemeenten in de provincie Utrecht, omstreeks 1907
   - vice-voorzitter Tweede Haagse Vredesconferentie, 1907
   - voorzitter Nederlandse delegatie bij de Tweede Haagse vredesconferentie, 1907
   - lid Bevredigingscommissie voor het Onderwijs (Staatscommissie-Bos), van 31 december 1913 tot 11 maart 1916
   - lid Anti-oorlograad, vanaf 3 oktober 1914
   - lid bestuur Carnegiestichting, omstreeks 1914
   - voorzitter commissie ter voorbereiding derde Vredesconferentie, omstreeks 1914
   - heemraad Heemraadschap De Eembeken
   - voorzitter Maatschappij van Weldadigheid
   - lid Raad van Commissarissen Hollandsche Hypotheekbank
   - lid Raad van Commissarissen Rotterdamsche Bankvereniging
   - lid Raad van Commissarissen Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika
   - lid Raad van Commissarissen Utrechtsche Brandwaarborg-maatschappij
   - lid Raad van Commissarissen N.V. "Eigen Haard"
   voorzitterschappen kamercommissies e.d.
   voorzitter Commissie van Voorbereiding voor het wetsvoorstel inzake de tijdelijke instelling van een gezantschap bij de Heilige Stoel (Tweede Kamer der Staten-Generaal), 1916
   opleiding(en)
   lager onderwijs (huis-onderwijs)
   latijnse school te Utrecht tot 28 juni 1861
   Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie) Hogeschool te Utrecht, van 16 september 1861 tot 12 juni 1868
   wetenswaardigheden
   - Begon zijn politieke carrière in 1877 als opvolger van zijn vriend D. baron Mackay, die aandacht voor De Beaufort in zijn kiesdistrict had gevraagd
   - Sprak in de Tweede Kamer vooral over hoger onderwijs en waterstaat; later ook over buitenlandse zaken
   - Werd in 1884 door loting verslagen bij de verkiezing voor de Eerste Kamer tegenover Van Aylva van Pallandt (a.r.)
   - Niet gekozen tot lid Provinciale Staten; tegen de verwachting in werd een katholiek gekozen
   - Werd in 1894 in de districten Amsterdam, Utrecht en Delft gekozen. Opteerde voor Amsterdam.
   - Werd in mei en september 1894 en in september 1895 als derde op de voordracht voor het Tweede-Kamervoorzitterschap gezet
   - Werd in september 1896 als tweede op de voordracht voor het Tweede-Kamervoorzitterschap gezet
   - Had in 1899 een groot aandeel in het organiseren van de eerste Haagse Vredesconferentie
   - Droeg verantwoordelijkheid voor het uitzenden van de "Gelderland" om Kruger op te halen uit Zuid-Afrika
   - Versloeg in 1905 in het district Amsterdam VI Jhr. C. Röell (chp)
   - Versloeg in 1909 mr. H. Verkouteren (chu) na herstemming
   - Sprak op 19 mei 1910 tijdens het debat over het voorstel-Troelstra om een enquête in te stellen naar de zgn. lintjes-affaire de woorden: 'Ik gevoel geen lust om in het slijk te blijven woelen'. Onttrok zich aan de stemming over het voorstel.
   - Werd in 1913 zowel in het district Amsterdam VI als het district Amersfoort gekozen. Opteerde voor het district Amersfoort.
   - Versloeg in Amsterdam VI mr. H. Verkouteren (chu) en in Amersfoort Jhr. H.W. van Asch van Wijck (arp) na herstemming. Van Asch van Wijck had hem de drie verkiezingen daarvoor verslagen.
   - Werd in november 1917 verslagen bij verkiezingen voor de Eerste Kamer in Noord-Holland door Vliegen (sdap)
   - Familie afkomstig uit Meaux (Frankrijk); stamvader Pierre trad in dienst van stadhouder Frederik Hendrik en werd burgemeester van Hulst (Zeeuws-Vlaanderen)
   - Wapenspreuk van de familie: "la vertu est un beau fort"
   - De familie stond in aanzien bij de Oranjes
   - Was op de Latijnse school een klasgenoot van J. Röell
   - Volgde colleges geschiedenis bij de hoogleraren Vreede, De Geer, Opzoomer, Van Rees en Fruin
   adressen
   - Leusden, Huize "Den Treek"; jeugdjaren
   - Amsterdam, van 1871 tot 1873
   - Leusden, Huize "Den Treek", vanaf 1873
   - 's-Gravenhage, Lange Houtstraat 5a, vanaf 1890; vanwege kamerlidmaatschap; familie blijft in Leusden
   - 's-Gravenhage, Javastraat 26; later gemeentehuis
   - 's-Gravenhage, Oranjestraat 5, later 11, vanaf 1905
   onderscheidingen
   - Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw
   - Grootkruis Huisorde van Oranje
   relevante buitenlandse reizen
   - Engeland, 1863; eerste buitenlandse reis
   - Duitsland, 1863
   - Zwitserland, 1868; na promotie
   - Rome, 1869
   - Egypte, van 1870 tot 1871; contact met De Lesseps
   - Palestina, van 1870 tot 1871; contact met Abd-el-Kader
   - Constantinopel, van 1870 tot 1871
   - Athene tot 1871
   verenigingen, sociëteiten, genootschappen
   - lid societé d'histoire diplomatique; corresponderend
   - rector Utrechts Studentencorps, 1863
   - lid Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
   - lid Historisch Genootschap te Utrecht
   - lid Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde
   - lid Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
   - lid Maatschappij "Felix Meritis" te Amsterdam
   publicaties
   - "De verhouding van den staat tot de verschillende kerkgenootschappen in de Republiek der Verenigde Nederlanden 1581-1795" (dissertatie)
   - "Oranje en de democratie"; eerste belangrijke historische opstel in "De Gids"
   - circa 150 boeken en artikelen, vnl. op juridisch of historisch gebied; zie zijn levensbericht voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1931/1932
   - "Aan de kiezers tot voorlichting" 2 dln. (1874)
   - "De ontbinding der Tweede Kamer van maart" (1894)
   - "Staatsrechtelijke beschouwingen" (1894)
   - "De liberale partij en de verkiezingen" (1897)
   meer informatie
   - M.W. Jurriaanse, "De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken 1813-1900"
   - W.W. van der Meulen, "Levensbericht van Mr. W.H. de Beaufort", in: Levensberichten Nederlandse Maatschappij der Letterkunde 1931/1 932, 33-58
   - Biografisch Woordenboek van Nederland, dl. I, 27
   biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

   eerste zoon, derde kind


Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources