Notes


Tree:  

Matches 168,351 to 168,400 of 174,611

      «Prev «1 ... 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 ... 3493» Next»

 #   Notes   Linked to 
168351 Volgens SAG 2 was hy saam met Landros Stockenström vermoor op Oujaarsdag van 1811 - vermoed dis deel van die Slagtersnekgeskiedenis ?? Greyling, Jan Christoffel (I1368478)
 
168352 Volgens SAG 2 was hy van Oberdorf, naby Bopfingen afkomstig en arriveer in 1752 vanaf
Bopfingen as soldaat op die "Bevalligheid". Hy word burger in 1762 en werk as kleremaker. 
Enslin, Johann Adam (I1371202)
 
168353 Volgens SAG 2 was hy van Oldenburg afkomstig en is ook soms na verwys as Jan van Oldenburg. Hy arriveer in 1662 in die Kaap as ?onderscheepskorporaal?. Word burger van Stellenbosch in 1688. van Eeden, Jan Janse (I1369865)
 
168354 Volgens SAG 2 was hy vanaf Linz in Sakse afkomstig. Arriveer in 1725 aan die Kaap. Greyling, Johann (I1368482)
 
168355 Volgens SAG 3 arriveer hy voor 1693, waarskynlik van Speyer in Duitsland afkomstig. Hy was die eienaar van Hadersleben en Spier naby Stellenbosch. Hatting, Hans Heinrich (I1370436)
 
168356 Volgens SAG 3 van Hamburg afomstig. Kom in 1734 as soldaat op die Nieuweland in die Kaap aan. Burger in 1741. Hoppe, Heinrich (I1368714)
 
168357 Volgens SAG 3 van Norden in Duitsland (Sien Personalia, p.135) Switters, Johanna Theunis (I1369593)
 
168358 Volgens SAG 3 was die familienaam wa aanvanklik Goszelke (kom ook voor as Gossel, Gorsel en Orselke (Sien Personalia, p.6). Hy was burger en boer te Paarl. Goszelke, Heinrich (I1371120)
 
168359 Volgens SAG 3 was hy van Hindelang, Beiere in Duitsland afkomstig en arriveer in 1743 in die Kaap as soldaat op die "Het Huijs Ten Duine". Word burger in 1746. Intrapniet, Walter (I1369387)
 
168360 Volgens SAG 3 was hy van Neustadt in Duitsland afkomstig. Robberts, Peter (I1371130)
 
168361 Volgens SAG 4 arriveer hy in 1899 uit Harderwyk, Nederland. van der Kaay, Felix Johannes (I1373549)
 
168362 Volgens SAG 4 is die stammoeder Hermina Karels van onbekende herkoms, en het geen verband met die Carelse-familie nie
(die stamvader van die Carelses het eers teen 1740 gearriveer). 
Karels, Hermina (I1369884)
 
168363 Volgens SAG 4 was Adriana Gerritsdogter onder verskeie name bekend (Hy verwys na Hoge: Bydraes tot die genealogie van
ou Afrikaanse families, p65). 
Gerritsdochter, Adriana (I1369885)
 
168364 Volgens SAG 4 was hy 'n onderwyser in Namakwaland, onder andere by Cornelis Kok. Kraay, Johannes Andries (I1371238)
 
168365 Volgens SAG 4 was hy van Zutphen, Gelderland afkomstig en word in die doop- en trouregister van Kaapstad aangegee as Pieter Christiaens. Pieter en Hermina se eerste kind Andries se doopinskrywing konnie opgespoor word nie - hy is moontlik 'n voorkind van die stamouers. de Jager, Pieter Christiaen (I1369883)
 
168366 Volgens SAG 5 (met erkenning aan dr. H. Herre van Stellenbosch) het Barend op 11 Sep 1784 die plaas "Zeekoegat", Agter-Bruintjeshoogte in lening geneem. de Lange, Barend Jacobus (I1369150)
 
168367 Volgens SAG 5 arriveer hy met die skip "Voorschoten" wat op 31 Desember 1687 uit Delfshaven vertrek en in April 1688 die Kaap bereik. Op 18 Oktober 1694 word die plaas Normandië, Groot-Drakenstein aan hom toegeken. Na 1700 verhuis hy na die Wagenmakersvallei. Malherbe, Gideon (I1368912)
 
168368 Volgens SAG 5 arriveer hy in 1710 aan die Kaap vanaf Enkhuizen in Nederland. Hy werk as onderwyser van 1711 tot 1717. Eers in 1717 reis sy vrou Anna Maria Bacot en drie kinders uit Leeuwaarden, Nederland om hulle by hom in die Kaap aan te sluit.

Hy werk as koster te Drakenstein in 1721, ook as bode. 
Labuschagne, Pieter (I1369164)
 
168369 Volgens SAG 5 arriveer hy in 1734 van Maagdeburg as adelbors op die skip Van Aken. Word burger in 1735, werk later as silwersmid.

(Sien Personalia of Germans at the Cape oor Lotters as silwersmede in Augsburg en aan die Kaap) 
Lotter, Matthias (I1368549)
 
168370 Volgens SAG 5 arriveer hy in 1756 uit Duitsland as soldaat op die skip "De Vroue Rebecca Jacoba". Hy werk as smid in 1757 en word vryburger in 1764. Meinhart, Johan Tobias (I1370308)
 
168371 Volgens SAG 5 is al sy kinders uit sy tweede huwelik. Landman, Adolph (I1370217)
 
168372 volgens SAG 5 is haar geboorte datum 2.11.1814

volgens SAG 5 is haar geboorte datum 2.11.1814 
Muller, Rachel Maria (I1368656)
 
168373 Volgens SAG 5 was Elizabeth was ook die moeder van Elizabeth Bruyns = Paarl 1.4.1731.

Volgens die Vorster webwerf:

Gedoop in Stellenbsch op 06 Aug.1702 . In die Tulbagh Doodsregister staan geskrywe : " Oorlede op 13 Maart 1770, Elisabeth Lubbe,Wed. Vorster " Dit word vermoed dat sy binne die Kerk op Tulbagh begrawe is. Daar is egter geen rekords nie. Juanita, werksaam by die museum se dat almal (behalwe mense wat op plase begrawe is) gedurende die periode 1743- 1773 binne in die kerk begrawe is.

Sy was ook die moeder van Elisabeth Bruins, gedoop in Tulbagh op 01 April 1731 ("de Vader onbekend") Elisabeth Bruins trou op 20 Maart 1748 met Matthias Taute van Oldenburg - soldaat,boukneg & onderwyser, burger van Stellenbosch 1747, oorlede op 23 November 1773. 
Lübbe, Elizabeth (I1370236)
 
168374 Volgens SAG 5 was hy van Amsterdam afkomstig en arriveer in 1735 as matroos op die "Paddenburg". Hy word vryburger in 1744. Landman, Willem (I1377268)
 
168375 Volgens SAG 5 was hy van Holtrop in Oos-Friesland afkomstig. Volgens Pama I arriveer hy in 1748 as soldaat, werk later as boukneg. Sy kinders het almal die van "De Lange" aangeteken.

Volgens SAG 5 (met erkenning aan dr. H. Herre van Stellenbosch) arriveer hy in 1748 as matroos in die diens van die VOC en werk hy later as 'n boerkneg vir die boere in die Koeberg, Rôeveld, Nieuweveld en Sneeuberg. Hy word in 1771 deur sy vrou in diens geneem. Hy was toe 'n ingeskrewe soldaat in die VOC. Eers teen 1775 het hy vryburger geword en kon hy die plaas "De Rietvallei" op sy naam laat registreer. 
Lange, Johan Hendrik (I1368395)
 
168376 Volgens SAG 5 was hy van Stockholm afkomstig. Mulder, Christiaan Frederik (I1368355)
 
168377 Volgens SAG 6 was hy burger van Stellenbosch en later veld-kornet. Hy verhuis tussen 1815 en 1821 na Graaff-Reinet.

(Hanneke se skooltaak lys Alida Hendrina Louw as die moeder van Anna Nieuwoudt - dit stem nie ooreen met SAG 7 nie - sien p356). 
Nieuwoudt, Johannes (I1368357)
 
168378 Volgens SAG 6 was hy van Amsterdam afkomstig en "kwam naar Zuid-Afrika als weduwenaar en hertrouwde Anna van Wijk.” Sy aankoms aan die Kaap was omstreeks 1716. Blykbaar kon hy eers trou nadat hy in 1723 burgerskap ontvang het in
Drakenstein. Nieuwe Woudt is ‘n pleknaam naby Groningen in Holland. 
Nieuwoudt, Isaak (I1379911)
 
168379 Volgens SAG 6 was hy van Nederland afkomstig en 'n burger te Stellenbosch. van Nimwegen, Gerrit (I1370310)
 
168380 Volgens SAG 7 woon hy op “Vrolikheid”, Roodezand en besit “Misgund” aan
Waagenboomsrivier asook “Uitnood” aan die Keisersrivier. 
Basson, Arnoldus Johannes (I1370447)
 
168381 Volgens SAG 7 word “Stellenberg” aan Tygerberg na die afsterwe van haar tweede eggenoot op 26.4.1736 aan haar toegeken. Olivier, Hilletje (I1369608)
 
168382 Volgens SAG 8 lyk dit nie of sy getroud was met Jacobus de Wet nie, maar wel aan sy seun geboorte geskenk het. Haar seun was die voorvader van die meeste de Wets in Suid-Afrika. Pretorius, Josina (I1378498)
 
168383 volgens SAG 8; Daggakraal, Warmbad volgens onbevestigde bron Potgieter, Pieter Johannes (I1379979)
 
168384 Volgens SAG 9 arriveer hy in 1740 as soldaat vanaf Gross-Schonebeck in Brandenburg en word burger in 1745.

Volgens Pama II van Gross-Schonebeck in Brandenburg afkomstig. Kom in 1740 as matroos in die Kaap aan en word burger in 1745. 
Reijneke, Adam (I1376709)
 
168385 Volgens SAG arriveer hy in 1860 van s’Hertogenbosch, Nederland en vestig hom in 1863 as
onderwyser op die plaas Poortje, Edenburg. Hy is later winkelier te Fauresmith. 
Loretz, Frederik Christiaan (I1378509)
 
168386 Volgens SAG arriveer hy vanaf Edinburgh, Skotland voor 1821. Onseker of die besonderhede van sy Maree troue en die van sy seun sin maak - volgens SAG het sy seun met sy vrou se suster getrou. Read, William Matthew (I1377525)
 
168387 Volgens SAG en Vrystaa Huwelike was hy 'n boer op Springkraal, Brandfort in die distrik Bloemfontein. Die plaas is verwoes gedurende die Anglo-Boereoorlog. Hy was 'n 27-jarige veeboer met sy troue. Sauerman, Hendrik Adolfus Jesaias (I1378501)
 
168388 Volgens SAG is sy 'n kind van LR x AC Bekker, maar kom ni
e in die SAG2 onder die Erasmusse as kind voor nie.

Volgens Dr. NA Coetzee was sy die weduwee van Hendrik Gerhardus Jacobs. Sy was die suster van Daniel Elardus Erasmus, en hulle was die kinders van Lourens Abraham
Erasmus en Helena Geertruyda Bekker. Lourens was een van die Laerkommandante te Bloedrivier. Sy en haar vader Iê saam met Potgieter begrawe op Soutpansbergdorp, (Schoemansdal). Lourens Abraham Erasmus se datums is gedoop 17.12.1780 oorl. Soutpansbergdorp. 
Erasmus, Catharina Elizabeth (I1368621)
 
168389 Volgens SAG is sy doopregistrasie nie opgespoor nie, maar hy was waarskynlik ‘n voorkind
van die stamouers. 
de Jager, Andries (I1373606)
 
168390 Volgens SAG V p.164 is hy op George gebore Lombaard, Johannes Antonie (I1369558)
 
168391 Volgens SAG van Gelderland, Nederland afkomstig met verwysing SABW vol. 2 p. 570. Hy emigreer in 1851 uit Nederland na Suid-Afrika. Hy was die oudste van 9 kinders.

Onseker of hy met Johanna Elizabeth Kruger getroud was soos SAG 8 sê - teenstrydig met die Ockerse webwerf en dit gee dieselfde troudatum as die vir sy Maré troue.

Ek haal aan uit die Ockerse webwerf:

Gerrit, as the oldest of the brothers, felt that he had an obligation to look after his family. Times were hard in Holland, and South Africa presented opportunities. He came out to South Africa in 1883. Gerrit operated a Health Spa "Wonderwater" on his farm. He promoted the bathers to drink the water for medical cures. The authorities challenged him on medical grounds, and forced him to close hisbaths. He even applied to King George (UK) to have his "water" recognised as a medical remedy.
He also owned an Oil Mill in Daspoort, Pretoria. He arranged for the farmers to grow peanuts and sunflowers, and for them to bring these to the mill for pressing. He was awarded some sort of decoration for doing this in the way of medals.
He originated from Elst near Arnhem in the Netherlands, where the family owned a flour / grain mill. This mill has since been broken down to make way for electricity lines, but the grain stores stillremain, and are still used to store grain.
He owned the farm "Buiskop" near Warmbaths outside Pretoria, and was burried with his first wife in a tomb on the farm at his request. The bodies were embalmed. When the family later moved to stangerin Natal, and later returned, they found that the tomb had been ploughed over. They then had the bodies relocated to the Warmbaths cemetry, and errected a tomb stone. References in the Pretoria StateArchives include : "TAB Gids op Aanwinste (W133, A1797, A1438)". 
Ockerse, Gerrit Roebert (I1368017)
 
168392 Volgens SAG van Purmer afkomstig. van Eck, Cornelis (I1374810)
 
168393 Volgens SAG van Ratingen in die Ryn-provinsie afkomstig. Schmidt, Elisabeth (I1374811)
 
168394 Volgens SAG was hy 'n boer en eienaar van "Waterpoll" en "Orange" in die distrik Drakenstein. van Schalkwyk, Dirksz (I1374800)
 
168395 Volgens SAG was hy van Londerteel in Belgie afkomstig en werk as skoenmaker te
Stellenbosch. 
Goosen, Jean Baptiste (I1375328)
 
168396 Volgens SAG was sy 'n kind van Johannes Esterhuizen x Engela Erasmus, maar Jorge Estreax verwys na Engela Erasmus se boedel (MOOC8/11.6a) wat haar nie lys nie; daarby pas haar doopdatum ook nie in bydie res van die kinders nie. Esterhuizen, Engela Elizabeth (I1377864)
 
168397 Volgens SAG5 was hy van Külten in Waldeck afkomstig. Hy arriveer in 1743 as soldaat op die "Cleeverkerck". Was 'n mynwerker op die Simonsbergmyn, burger in 1756, padmaker by die Roodesandpas in 1748. Laas, Johannes Bernardus (I1371214)
 
168398 volgens Schwartz 1925 geb. Heteren 7 nov. 1858, volgens overlijdensakte Delft
als boven, 27 jaar bij overlijden 
Roes, Henricus Hermanus (I10600)
 
168399 Volgens slecht leesbare notitie stamboon Heukensfeldt J. Helmigh Helmigh, Lambert (I2240)
 
168400 Volgens sterfakte Dücker, Cornelis (I505263)
 

      «Prev «1 ... 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 ... 3493» Next»

Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources